Werkverslagen en jaarrekeningen van het Rotterdams Milieucentrum: