KIO-4276

Directeur
Sinds: 15 januari 2003
Facebook
Twitter: @Emilevanrinsum
Linkedin

Directie, ondersteuning (bewoners)initiatieven, klimaat, energie, luchtkwaliteit.

Emile is een geboren en getogen in Rotterdam, sinds 2013 directeur.

Bijzondere projecten die hij ontwikkelde voor het Milieucentrum: de cursussen milieucoaches van opZuinig!, FLEX M televisie programma’s voor jongeren over duurzaamheid, milieu en klimaat, de educatieve-programma´s Ieders Lucht, ‘samen duurzaam’, ‘ons klimaat’ en ‘mijn mobiliteit (www.iederslucht.nl), de Klimaatwant? en het Klimaatplein. Sinds 2014 is hij medeorganisator van de Rotterdamse Parkenmaand en sinds 2004 van de jaarlijkse Groeneconferentie in Rotterdam. 

Hij is co-founder van de ‘Dakakker‘ een van de grootste openlucht dakboerderijen in Europa en ontwikkelde i.s.m. diverse bedrijven het Slimdak een testsite voor groenblauwe wateropvangdaken.

Voorgeschiedenis …
Emile had voor zijn directeurschap van het milieucentrum een eigen bedrijf en was directeur van het Rotterdams Volkstheater, bestuurder en mede-oprichter van de regionale omroep RTV-Rijnmond. Van 1979 tot 1991 werkte hij in verschillende Rotterdamse wijken als buurtopbouwwerker. Emile was de initiator en bedenker van het ‘Opzoomeren‘. Hij ontving voor zijn buurtprojecten in 1990 de Hein Roethoffprijs.

Privé: Getrouwd en vier kinderen, woonachtig in het Nieuwe Westen Rotterdam.

Nevenfuncties:

Bestuurslid Recycling Netwerk Benelux
Bestuurslid stichting DakAkker
Bestuurslid: Stichting Rotterdams Volkstheater

Contact: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl