Luchtmeetpunt.1

Vijftigste burgermeetpunt in Rotterdam

Samen met buurtbewoners uit Rotterdam-Noord hing Milieudefensie 22 januari het vijftigste Nederlandse burgermeetpunt voor luchtkwaliteit op. De buisjes, die meten hoe vies de lucht is, werden op verzoek van omwonenden opgehangen op het speelplein van basisschool Imelda. Het meetpunt op het schoolplein is het vijftigste in Nederland en het negentiende in Rotterdam. Milieudefensie begon in oktober vorig jaar met de metingen. >>>

Ook in andere grote steden zoals Amsterdam en Den Haag hangen de meetbuisjes. Daarmee wordt een jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide – een goede indicator van ongezonde lucht – gemeten. ‘Die hoeveelheden zijn vaak (veel) hoger dan die waar de papieren rekenmodellen van de overheid op uitkomen’, aldus campagneleider luchtkwaliteit Ivo Stumpe van Milieudefensie.

Luchtkwaliteit
Milieudefensie stelt dat er op veel plekken in Nederland niet bekend is hoe erg de luchtvervuiling is, omdat de overheid er geen of onvoldoende gegevens over heeft. ‘Mensen willen graag weten hoe het in hun buurt, bij hun werk of bij de school van hun kinderen met de luchtkwaliteit gesteld is,’ aldus Ivo Stumpe. ‘Hoge concentraties luchtvervuiling veroorzaken longklachten zoals astma en kanker, maar ook hart- en vaatziekten en tal van andere aandoeningen. zegt Stumpe.

Gasmaskers
Bij de lancering van het vijftigste meetpunt gingen buurtbewoners verkleed als gezonde-lucht-brigade: in witte pakken en met gasmaskers op hingen ze de meetbuisje op bij de Imelda Basisschool aan de Veurstraat in Rotterdam Noord. Vervolgens gingen ze op een tandem naar het gezondheidscentrum aan de Rotterdamse Talmastraat/Schieweg, waar ook een buisje werden geplaatst. Buurtbewoner Zoé Baart: ‘Wij willen het probleem van luchtvervuiling hier concreet maken, door in de wijken waar mensen wonen, werken en naar school gaan te meten hoe het daadwerkelijk gesteld is met de luchtkwaliteit.’


Overzicht meetpunten
Sinds de start van de meetcampagne van Milieudefensie, in oktober 2012, zijn elke maand door heel Nederland nieuwe groepen bewoners begonnen met meten. Op www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit staat een kaart met alle meetpunten. In februari wordt de laatste reeks buisjes opgehangen in Rotterdam. Verdeeld over heel Nederland hangen er dan vele tientallen. In 2014 maakt Milieudefensie de jaargemiddelden van alle meetpunten bekend.

Video verslag (deel 2) van de Groeneconferentie 2012 ‘Duurzaam Door met Natuur – en Milieueducatie’

Hieronder een videoverslag van het programma van de Groeneconferentie op 13 december vorig jaar (deel 2) met een interview met Bram Wondergem van de Hogeschool Rotterdam over de Rotterdamse duurzame leerlijn, een inspirerende toespraak van Roel van Raaij (Ministerie van Economischezaken en landbouw). Een debat met portefeuillehouders Nils Berndsen (Deelgemeente Noord), Karin Bebelaar (Deelgemeente Delfshaven), Rini Biemans (Creatief Beheer), Roel van Raaij, Rachelle Eerhart (IVN consulentschap Zuid Holland) en Sjoerd Reinstra (Sport en Recreatie Natuur en Milieueducatie). Als afsluiter van de conferentie de uitreiking van de Milieuvriendelijkstetuinbokaal aan de milieuvriendelijkstetuinen en balcons van Rotterdam. Bekijk de filmpjes >>>

De Rotterdamse duurzame leerlijn energie, klimaat en natuur

Een (kort) interview met een van de initiatiefnemers van de nieuwe leerlijn voor het voortgezet onderwijs Bram Wondergem van de Hogeschool Rotterdam.


Roel van Raai van het Ministerie van Economische zaken deel 1
Een inspirerende toespraak van ‘mister NME’ Roel van Raaij van het ministerie (deel 1).

Roel van Raai van het Ministerie van Economische zaken deel 2
Een inspirerende toespraak van ‘mister NME’ Roel van Raaij van het ministerie (deel 2).

Het debat deel 1
Debat met portefeuillehouders Nils Berndsen (deelgemeente Noord), Karin Bebelaar (Deelgemeente Delfshaven), Rini Biemans (Creatief Beheer), Roel van Raai (ministerie van Economische Zaken), Rachelle Eerhart (IVN consulentschap Zuid Holland) en Sjoerd Reinstra (Sport en Recreatie Natuur en Milieueducatie).

Het debat deel 2
Portefeuillehouders Nils Berndsen (deelgemeente Noord), Karin Bebelaar (Deelgemeente Delfshaven), Rini Biemans (Creatief Beheer), Roel van Raai (ministerie van Economische Zaken), Rachelle Eerhart (IVN consulentschap Zuid Holland) en Sjoerd Reinstra (Sport en Recreatie Natuur en Milieueducatie) in debat (deel 2):

Het debat deel 3
Portefeuillehouders Nils Berndsen (deelgemeente Noord), Karin Bebelaar (Deelgemeente Delfshaven), Rini Biemans (Creatief Beheer), Roel van Raai (ministerie van Economische Zaken), Rachelle Eerhart (IVN consulentschap Zuid Holland) en Sjoerd Reinstra (Sport en Recreatie Natuur en Milieueducatie) in debat (deel 3):

Uitreiking van de Milieuvriendelijkstetuinenbokaal aan de milieuvriendelijkste tuinen (en balcons) van Rotterdam!
Vice-juryvoorzitter Josine Strörmann reikte de Milieuvriendelijkstetuinbokaal uit aan de milieuvriendelijkstetuin (en balcon) van Rotterdam!

Interview met Bram Wondergem

De Rotterdamse duurzame leerlijn energie, klimaat en natuur
Een (kort) interview met een van de initiatiefnemers van de nieuwe leerlijn voor het voortgezet onderwijs Bram Wondergem van de Hogeschool Rotterdam.

Video verslag (deel 1) van de Groeneconferentie 2012 ‘Duurzaam Door met Natuur – en Milieueducatie in Rotterdam’

Een videoverslag (deel 1) van de Groeneconferentie die op 13 december vorig jaar werd georganiseerd. Het thema was ‘Duurzaam Door met Natuur – en Milieueducatie in Rotterdam’. De conferentie werd geopend door wethouder Alexandra van Huffelen en conservator Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum. Uiteraard ook de uitreiking van de vrijwilligersprijs de Groenevogel en de Groenepluim 2012 de prijs voor de groenste overheidsdienaar. Inspirerende presentaties van drie mooie groene intiatieven uit Rotterdam en een spraakmakend interview met Lucas de Boer portefeuillehouder van de deelgemeente Kralingen – Crooswijk. De presentatie was in handen van Suzanne Mulder. Bekijk de filmpjes >>>

Suzanne Mulder opent de Groeneconferentie 2012 over ‘Duurzaam Door met Natuur en Milieueducatie’

Suzanne: ‘Er staat veel te gebeuren in Rotterdam als we het hebben over Rotterdam en natuur – en milieueducatie …’

Wethouder Alexandra van Huffelen opent de Groeneconferentie met een inspirerende speech
De wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte is blij dat het thema van de Groeneconferentie Natuur en Milieueducatie is en met de vele initiatieven die zijn ontstaan in de stad. De gemeente Rotterdam denkt op dit moment hard na over hoe de Natuur – en milieueducatie is in te vullen in Rotterdam…

Discussie met de drie initiatieven (Eiland van Brienenoord, Buurtlab en de Speeldernis):
De drie initiatieven gaan in debat over de stelling ‘NME kan beter en breder’.

Interview met portefeuillehouder (dagelijks bestuurder) Lucas de Boer van de deelgemeente Kralingen – Crooswijk
Lucas de Boer: ‘Ik ben het fundamenteel oneens met de wethouder’

Opnames van RTL TV ‘Klus je rijk’
Het programma ‘Klus je rijk’ van RTL4 volgt een aantal Milieucoaches. Vandaar de opnames tijdens de Groeneconferentie. Mohamed Hacene van het Milieucentrum vertelt iets over de cursus Milieucoach. De website van dit TV programma is: www.klusjerijk.tv

Presentatie van Annemiek Westerink van Buurtlab
Buurtlab is een organisatie die in de wijk met natuur aan de slag gaat, voornamelijk met kinderen. Voorbeeld projecten zijn ‘FC Zijlijn’ en ‘Coolzaad’. Coolzaad ontving de landelijke prijs ‘het appeltje van oranje’ uit handen van de koningin.

De uitreiking van de GROENEVOGEL, de groene vrijwilligersprijs van 2012 en de GROENEPLUIM, de jaarlijkste prijs voor de duurzaamste overheidsdienaar, wetenschapper of onderwijsmedewerker van Rotterdam.
. De uitreiking van de Groenevogel 2012 wordt voorafgegaan door een kort introductiefilmpje:

De column van Kees Moeliker, conservator van het Natuurhistorisch Museum.

Presentatie door Milja Kruijt over het de plannen van de ‘Arend en de Zeemeeuw’ op het Eiland van Brienenoord
Een particulier initiatief dat aan de ene kant ‘piepjong’ is en aan de andere kant ‘stok oud’.

Ian Mostert en Stefan van der Worm vertellen over de aanpak in de Speeldernis.
Het programma natuur – en milieueducatie en duurzaamheid van de Speeldernis wordt aangeboden aan alle basisscholen in de deelgemeente Noord.

iSPEX-teamfoto1

In mei/juni nationale iSPEX meetdag

Er komt aardig wat bij kijken om fijnstof met uw smartphone te kunnen meten. Het iSPEX-ontwerp dat hieronder is geschetst in het filmpje combineert spectroscopie en polarimetrie om een normaal spectrum (ook wel intensiteit spectrum) en een polarisatie spectrum te krijgen van de blauwe lucht. Binnen het iSPEX-team is een hele speciale manier ontwikkeld om deze twee spectra met een foto te kunnen meten. Dit noemt men het iSPEX-principe, bekijk het filmpje:>>>

Steeds meer mensen dragen een hightech mobiele telefoon met camera, internetverbinding, GPS en veel rekenkracht bij zich. Met een ‘iSPEX-opzetstukje’ met bijbehorende ‘iSPEX’ app verandert zo’n telefoontje in een handomdraai in een wetenschappelijk instrument om stof in onze atmosfeer te meten. In mei/juni nemen 10.000 Nederlanders met hun smartphone op het zelfde moment een foto. De datum is nog niet bekend. De reden dat hiervoor nog geen exacte datum is geprikt is omdat een iSPEX meting afhankelijk is van het weer: er is een blauwe lucht nodig! >>>

10.000 metingen
Op een heldere dag in juni richten 10.000 Nederlanders op het zelfde moment hun iPhone met iSPEX erop naar een helder stuk hemel en maken een foto. Zo meten ze samen de eigenschappen van kleine deeltjes in de lucht: fijn stof. Het principe is gebasseerd op dat van de Spectropolarimeter for Planetary Exploration (SPEX), maar is aangepast om door zoveel mogelijk mensen te kunnen worden gebruikt. Het betrekken van het publiek bij fijnstof onderzoek doen is niet alleen omdat het belangrijk is dat mensen meer leren over fijnstof in onze atmosfeer; maar vooral ook omdat we deze methode ook echt meer informatie kan opleveren over fijnstof dan nu beschikbaar is. Oftewel, de initiatiefnemers van deze masale meting willen de deelnemers ook echt wetenschap laten bedrijven!

 

Meedoen?
Ook u kunt meedoen aan deze massa-meting (maar alleen met een iPhone/SmartPhone!)? Meld u aan direct via www.ispex.nl of mail het Rotterdams Milieucentrum: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl! Het Milieucentrum koopt centraal een aantal iSPEX-opzetstukjes in. Vermeldt uw postadres t.b.v. de verzending van de opzetstukjes (dus nog alleen voor iPhone).
Deelname is aan enige selectie onderhevig!

Fijn stof
Het doel van het iSPEX project is om meer te weten te komen over fijn stof dat boven onze hoofden zweeft. Het is de laatste jaren al zo vaak in het nieuws geweest dat het een begrip is geworden en vaak als één woord wordt geschreven. Ook in dit artikel gebruiken wij daarom de de aanduiding fijnstof. Met iSPEX kun fijnstof worden gemeten. Maar wat is fijnstof? Waarom is het belangrijk om hier goede metingen naar te kunnen doen? Hoe kunnen metingen naar fijnstof worden gedaan?

Consortium
In het iSPEX-consortium werken de volgende organisaties samen:

NOVA: Sterrewacht Leiden,
Universiteite van Leiden
SRON: Netherlands Institute for Space Research
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
samen het iSPEX-consortium.

Aanmelden voor deelname aan de metingen in juni (alleen met ‘smartphones’)
Aanmelden voor een meetpunt kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl, of direct via www.ispex.nl. De opzetstukjes zijn alleen geschikt voor een smartphone / iPhone (iPhone 4 en 4s en waarschijnlijk ook 5).

Metingen
Uw metingen, en die van 9.999 andere Nederlanders worden dan centraal verwerkt tot een fijnstof-kaart van Nederland, waarmee u daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan atmosferisch onderzoek. Uw meetgegevens zullen namelijk ingezet worden om de gezondheidsrisico’s van fijnstof beter in kaart te brengen, om vulkaanaswolken die het vliegverkeer verstoren te helpen identificeren, en om de onduidelijkheid over de invloed van fijnstof in het klimaatdebat te verkleinen.

Weblinks
www.ispex.nl
iSPEX-blog in astronomie.nl
www.sron.nl
Rotterdams Milieucentrum

Geluid

Bericht volgt.

Rotterdam gouden ster gemeente Klimaatstraatfeest

IMG_0054
2000 extra bonuspunten voor alle deelnemers!

Ook Rotterdam doet weer mee aan de grootste energiebesparingsactie van Nederland: het Klimaatstraatfeest. Lees meer