Rotterdamse Natuur – en Milieuorganisaties willen onderzoek naar de ‘Bos en Berg varianten’!

Hoewel het Rotterdams Milieucentrum niet is overtuigd van het nut en de noodzaak van de nieuwe A13/A16 snelweg wil ze, als de weg er toch komt, een goede inpassing met instandhouding van de ecologische verbindingen. Ook de MER (Milieu Effect Rapportage) voor de A13/A16 die nu ter inzage ligt heeft het RMC niet overtuigd. ‘De onderzoeken op het gebied van gezondheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging zijn erg zwak en brengen de voor – en nadelen voor de Rotterdamse wijken Overschie, Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek onvoldoende in kaart’, aldus het RMC >>>

Lokale natuur – en milieuorganisaties aan de Noordrand, donderdagavond 24 september in vergadering bijeen, sluiten zich aan bij deze kritiek van het RMC en willen net als de bewonersorganisaties nader onderzoek.

A13A16

Ondergrondse tunnel
Als de A13-A16 er komt zijn de natuur – en milieugroepen voor een ondergrondse tunnel ter hoogte van het Bergse Bos. Een bovengrondse tunnel (zoals wordt voorgesteld door Rijkswaterstaat) leidt tot een soort ‘Rotterdamse heuvelrug’ waar niemand op zit te wachten. Het gaat dan om een zeer breed talud met een tophoogte van 8 meter. Het Bergse Bos wordt met een bovengrondse tunnel zwaar beschadigd. 35 jaar natuurontwikkeling wordt hiermee door de plee getrokken en het bos zal weer jaren nodig hebben om te herstellen.

Groene longen
Het Bergse Bos is te belangrijk voor Rotterdam ‘het is een deel van onze groene longen! en een belangrijke ecologische verbinding’, aldus de milieuverenigingen. Het Bergse Bos wordt daarom ook prominent genoemd in het nieuwe streekplan RR2020 als een belangrijk groen en recreatiegebied voor duizenden Rotterdammers. Ondertunneling is voor de milieuorganisaties de enige optie. Niet ondertunnelen, dus een gewone weg of een ‘open bak’, is helemaal onbespreekbaar voor hen. Ze sluiten zich met dit standpunt aan bij de intussen 12 Bewonersorganisaties aan de Noordrand van Rotterdam.

De Vlinderberg
Ook de Vlinderstrik (een nog nieuw aan te leggen natuur – en recreatiegebied – rechtsboven – Rotterdam Airport in de vorm van een vlinderstrik) wordt een belangrijke toekomstige groene verbinding. Het nieuwe natuurgebied maakt deel uit van de Tweede Maasvlakte natuurcompensatie. Het Rotterdams Milieucentrum pleit ook hier voor ondertunneling.

Knoop
Bij de knoop aan wegen en sporen (HSL) bij de Vlinderstrik onstaat met de aanleg van de A13/A16 een onacceptabele cumulatie van herrie en luchtvervuiling.aan wegen en sporen (HSL) zo vindt ook de Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik . De DCMR Milieudienst Rijnmond stelt in haar reactie op de MER voor deze verkeersknoop te ‘verstoppen’ onder een berg van aarde: een ‘Vlinderberg’. Er wordt nogal wat grond verplaatst in het gebied voor de aanleg van de A13/A16 zeker als er grote delen ondertunnelt worden. Deze grond zou gebruikt kunnen worden voor deze ‘Vlinderberg’. De milieuorganisatie pleiten voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van dit plan.

Portway Rotterdam
De in opdracht van de Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos (BVHBB) Portway Rotterdam is een door verkeerskundige Willem Bos uitgewerkt alternatief voor de A13/A16. De milieuorganisaties vragen minister Eurlings dan ook ‘Portway Rotterdam’ als volwaardig alternatief toe te voegen aan de thans lopende MER procedure. De ondergrondseverbinding van Bos loopt achter Overschie langs aan de oostkant en sluit vervolgens aan op de A20. De bestaande A13 door Overschie en het Kleinpolderplein zou in het beeld van Bos zowat kunnen worden ´opgedoekt´ met een ‘vereniging’ van een nu gedeeld Overschie in het verschiet.

Niet inpasbaar/wel inpasbaar?
Er moet zeker nader onderzoek komen naar deze ‘Portway’ vinden de milieuorganisaties.Rijkswaterstaat wees een vergelijkbare variant in het verleden af met het argument dat deze ‘niet inpasbaar’ zou zijn. Bos toont nu met zijn ‘Portway’ aan dat een dergelijke weg wel inpasbaar is. HetRMC vindt dat dit plan zeer serieus. Deze ‘Portway Rotterdam’ kan namelijk daadwerkelijk iets gaan betekenen voor de wijk Overschie die al jaren gebukt gaat onder de negatieve milieueffecten van de A13.

Weblinks:
Bewonersvereniging Heidebes
Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos 
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 
Milieudefensie Rotterdam
Vereniging Tegen Milieubederf 
Rotterdamse Parkenoverleg
Rotterdams Milieucentrum

Documenten
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie
Streekplan RR2020

 

A13-A16

Maar liefst zeven varianten worden bekeken in deTrajectnota MER A13/A16. De A13/A16 moet over een afstand van 12 tot 14 kilometer de rijkswegen A13 en A16 gaan verbinden. Op 17, 22 en 29 september organiseert Rijkswaterstaat speciale informatieavonden met uitleg over de plannen voor deze nieuwe weg. Het Rotterdams Milieucentrumorganiseert in samenwerking met de stichtingNatuurbescherming Vlinderstrikdonderdagavond 24 september een overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16 (om 19.30 uur in Studio Hergebruik aan de Coolsingel 53). >>>

A13A16

Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat nemen de reistijden door de nieuwe snelweg af. Ook de A13 (door Overschie) zou worden ontlast. Milieudefensie is veel sceptischer over de effecten van de nieuwe weg. Zij schreven eerder al een kritisch commentaar op de plannen voor de nieuwe snelweg (zie de weblinks onderaan). Bewonersorganisaties in het gebied maken zich zorgen over de aanleg van de weg. In sommige varianten gaat de weg dwars door het Hoge – en Lage Bergse Bos heen. De stichting Natuurbescherming Vlinderstrik vreest voor de gevolgen voor de Vlinderstrik (ten noorde van Rotterdam) en het Schiebroeksepark.

Besluit
Eind dit jaar wil minister Eurlings een besluit nemen over de weg. De snelweg gaat tussen de 1 en 1,5 miljard euro kosten.

Drie inspraakavonden A13/A16

Programma van de informatie- en
inspraakbijeenkomsten van Rijkswaterstaat:

18.30 – 21.30 uur:
Informatiemarkt met deskundigen van Rijkswaterstaat en individuele reacties bij notulist.

19.00 – 20.00 uur:
Presentatie met aansluitend gelegenheid voor vragen

20.30 uur:
Formele hoorzitting

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende
locaties:

17 september 2009
Party- en congrescentrum Lommerrijk
Straatweg 99
Rotterdam-Hillegersberg

22 september 2009
Open Hof
Hesseplaats 221
Rotterdam-Ommoord

29 september 2009
’t Raedthuys
Westersingel 80
Berkel en Rodenrijs.

Reageren per kan per internet, klik: HIER
dit kan ook schriftelijk voor 5 oktober 2009! naar:

Centrum Publieksparticipatie
Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Overlegbijeenkomst voor Rotterdamse natuur – en milieugroepen en bewonersorganisaties
Het Rotterdams Milieucentrum organiseert in samenwerking met de stichting Natuurbescherming Vlinderstrik een speciale avond voor natuur – en milieu – en bewonersgroepen over de A13/A16:

Donderdagavond 24 september
19.30 uur
Studio Hergebruik
Coolsingel 53
Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Achtergrondinformatie:
Samenvatting Trajectnota MER A13/A16
Hoofdrapport Trajectnota MER A13/A16
Inspraaknotitie Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik op de startnotitie Trajectnota MER A13/A16
Standpunt Milieudefensie
Standpunt Stg. Natuurbescherming Vlinderstrik
Inspraak Startnotitie MER van Milieudefensie

Weblinks
Inspraakpunt
Bewoners Belangenvereniging Hillegersberg en Bergsebos
www.vlinderstrik.net
www.milieudefensie.nl