PARKENMAAND 2020

Ook dit jaar is er weer een Rotterdamse Parkenmaand! De hele maand september staat bol van wandelingen, tochten, workshops en kleine evenementjes in, of vanuit de mooie parken in onze stad.  Op zondag 6 september spreken de Gebroeders Groen de jaarlijkse GROENREDE(N) uit (13.00 uur Heemraadssingel). >>> HIER te reserveren.

Programma

Het programma groeit gestaag, en op de website www.parkenmaand.nl kan je het overzicht vinden. Sommige evenementen zijn gratis, en voor enkele wordt een kleine bijdrage gevraagd. De meeste activiteiten worden georganiseerd door de parkvrijwilligers, maar de Rotterdamse boswachters doen ook weer mee met een aantal mooie rondleidingen door ‘hun’ park. Het aantal deelnemers is vanwege de coronamaatregelen beperkt, dus wees er snel bij. De meeste activiteiten zijn HIER te boeken. Een aantal activiteiten is direct bij een organisatie, park of tuin te boeken, zoals die in Trompenburg arboretum en tuinen.

Groenrede(n)

Net als de voorgaande jaren wordt er ook dit jaar een groenrede(n) uitgesproken. Vorig jaar sprak de directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum de groene rede(n) uit en het jaar daarvoor Wim Pijbes van de stichting Droom en Daad. Dit jaar spreken de gebroeders Groen (de tweeling biologen) de derde Groenrede(n) uit. Ruut van Hooft speelt het parktheaterprogramma ‘de Wereldwachter’ en kinderen kunnen aan de slag in de Kleurbende.

Reserveer!!! De Groenrede(n), de Kleurbende en de Wereldwachter op 6 september:

De Groenrede(n) is HIER te boeken.
De Wereldwachter is HIER te boeken.
De Kleurbende is HIER te boeken.

   

Wormenhotels in Rotterdam

Er komen bij wijze van proef 10 wormenhotels in Rotterdam. In de wormenhotels wordt compost gemaakt door compostwormen van groente – en fruitafval. Aan ieder wormenhotel kunnen tussen de 20 en 30 huishoudens deelnemen. Bewoners krijgen instructies van het milieucentrum en speciale compostzakjes en bakjes. Een van de bewoners is als ‘hotelier’ het aanspreekpunt in de buurt. De proef werd ontwikkeld in samenwerking met de stichting Buurtcompost en Stadsbeheer Rotterdam.

Hit!
In Amsterdam zijn ze al een hit! 150 wormenhotels staan daar al en er komen nog eens 150 exemplaren bij. Een keer per jaar gaat de grote compostbak open en rolt er mooie zwarte compost uit voor de (gevel)tuin. Een ideaal systeem voor een verdichte stad als Rotterdam waar in veel wijken ‘groente – fruitafval’ niet apart wordt opgehaald. De gemeente is op een goedkope manier van het extra gewicht in de vuilniszakken af, want groente – en fruitafval is aan de zware kant.

De Kas
Architect Arie van der Ziel van de stichting Buurtcompost (en de nummer 3 op de duurzame 100 van Trouw) ontwikkelde en bouwde samen met Wouter Bauman van het milieucentrum het robuuste Rotterdamse wormenhotel van Europees kastanjehout (met duurzaamheidsverklaring!). Het eerste wormenhotel staat er al, bij stadskwekerij De Kas een bewonersinitiatief in de wijk Blijdorp. Ook hier gaat een groep bewoners goed voor de wormen zorgen en de wormen zorgen weer voor mooie compost.

Aanvragen
De buurtwormenhotels zijn aan te vragen bij het Rotterdams Milieucentrum (info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl). Er moeten dan wel twee zaken geregeld worden. Er moeten minimaal vijf handtekeningen van deelnemende huishoudens worden ingeleverd en er moet een bewoner ‘hotelier’ worden. De handtekeningen kunnen op de formulieren van de gebiedscommissies (HIER te downloaden). Het ingevulde formulier mag dan vervolgens naar het milieucentrum (zie het mailadres hierboven). De wormenhotels mogen op buurttuinen en binnenterreinen maar ook op de openbare weg (MITS de gemeente Rotterdam dit goedkeurt!).

Workshop
Voordat het wormenhotel wordt geplaatst organiseert het milieucentrum een workshop wormencomposteren voor de deelnemers. De hoteliers krijgen een aparte ’training’.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door: Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam en de Nationale Postcode Loterij.

Groene Agenda: 2,5 miljoen hits per jaar

Met ruim 2,5 miljoen (!) hits per jaar en een gemiddelde van ruim 200.000 hits per maand is de Groene Agenda een volwassen groene uitagenda geworden die ook te vinden is op sociale media. Tijdens de ‘coronatijd’ is het aantal hits en bezoekers overigens enorm toegenomen.

Groene promotie

Het Rotterdams Milieucentrum startte er samen met het Zuid Hollands Landschap, de Groene Passage en de toenmalige Natuur – en milieueducatie van de gemeente Rotterdam startte zo’n 20 jaar geleden met de groeneagenda. Het doel was om meer mensen uit de stad de groene ruimte in te krijgen en groene activiteiten in de stad en natuurorganisaties meer bekendheid te geven. Ook de gemarkeerde wandelingen van het milieucentrum zoals het Erasmuspad of het Jeneverpad werden via de agenda gepromoot.

Ladder

De groeneagenda was in het pre internet tijdperk een keurige gedrukte activiteitenladder zoals alle ‘uitagenda’s’ in die tijd de wereld in werden gestuurd. Vooral het Zuid Hollands Landschap was er jarenlang erg tevreden mee. Wandelingen die nu te boeken zijn op de website van het Landschap konden toen via de ladder worden aangekondigd (en aanmelden per telefoon).

Ook de activiteiten van organisaties als de KNNV, het NIVON Rotterdam en het IVN vonden zo hun weg naar het publiek. De gevouwen folder werd port betaald naar zo’n 3000 huisadressen gestuurd en naar vele verspreidpunten in de stad zoals buurt – en clubhuizen, kerken, bibliotheken en (deel)gemeentelijke balies.

Internet

De groeneagenda wordt niet meer gedrukt maar is nog goed te vinden op de website www.groeneagenda.nl en op sociale media Facebook, Instagram en Twitter.  Met iedere week nieuwe updates over wandelingen, excursies, tochten, workshops en tentoonstellingen in Rotterdam en de regio.

Ook de Rotterdamse Parkenmaand maakt al haar september-activiteiten via de Groene Agenda bekend en ook steeds vaker worden er ‘duurzame berichten’ geplaatst over workshops zonnepanelen of activiteiten in Bluecity010 en tips over lokaal geproduceerde producten en duurzame restaurants. De groeneagenda is dus qua onderwerpen wat breder geworden dan vroeger.

Groene activiteiten en tips kunnen worden aangemeld via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl 

Volg de groeneagenda op: 

www.groeneagenda.nl
Groene Agenda op Facebook
Groeneagenda op Instagram
Groene Agenda op Twitter

De groeneagenda wordt sinds jaar en dag onder

Plan Boom: ook in Rotterdam

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Ook in Rotterdam! Bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Bovendien maken ze onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Bomen nemen CO2 op
De kans om de opwarming tot 1,5 of 2 graden te beperken wordt kleiner naarmate concrete en gerichte maatregelen langer uitblijven. Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds. Een van de concrete manieren om dit tij te keren is door massaal bomen te planten. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen binden 10 miljoen ton CO2!

Bomen geven verkoeling
Bomen zijn van belang voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur (klimaatmitigatie) en voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Bomen helpen hittestress te beperken, ze brengen schaduw en verkoeling en ze houden water vast in droge tijden. Daarbij dragen bomen aantoonbaar bij aan een gezonde, groene, frisse en mooie leefomgeving.

 

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit
Bomen, houtwallen en bossen vormen een belangrijke habitat voor vele soorten planten en dieren. Toename van bomen in Nederland levert daarom ook een directe bijdrage aan biodiversiteit. We kiezen voor inheemse soorten, omdat hun groeiwijze leven geeft aan een veelheid van soorten, van schimmels en mossen tot avifauna.

Samen met onze partners bieden we hulp bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders en praktische specificaties met betrekking tot inrichting, beheer, boomkeuze en de organisatie van de aanplant. En bij het bereiken en betrekken van bewoners.

Wil je op de hoogte blijven van Plan Boom dan kun je je HIER aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Download Plan Boom >>> HIER <<<

Het Rotterdams Milieucentrum werkt in dit project samen met de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNLStichting wAardeDuurzaam Den HaagDe Gezonde StadRotterdams Milieucentrum en LSA bewoners. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Illustraties: www.invloedontwerp.nl