Nieuw team Milieucoaches Delfshaven

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De coaches volgden de cursus milieucoach van opZuinig! over energie -, waterbesparing en andere ‘duurzaamheid’ in huis. De cursus vond plaats in buurthuis ‘het Pleintje’ en bestond uit vier bijeenkomsten en werd gegeven door docent Layla Hacene.

Milieucoaches
De milieucoaches gaan na de cursus van het Rotterdams Milieucentrum kleine voorlichtingsbijeenkomsten over energie – en waterbesparing beleggen in eigen straat en buurt(huis) maar ook bij verenigingen. Ze maken daarbij gebruik van de besparingsladder, een quiz en een e-koffer vol met demonstratie-materialen. De komende maanden wordt er weer een aantal nieuwe cursussen georganiseerd in Rotterdam en Schiedam. Opgeven kan nog via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Rotterdam
De afgelopen twee jaar werden meer dan 200 Rotterdammers opgeleid tot milieucoach. De coaches organiseerden een groot aantal bijeenkomsten in hun eigen straat en buurt maar ook bij verenigingen. Het gaat veelal over praktische besparingstips die veel geld kunnen besparen. Een aantal milieucoaches is ook initiatiefnemer van duurzame plannen vanuit een Vereniging van Eigenaren (VVE’s) of huurdersgroep. Een groot aantal initiatieven ontsproot aan de cursus milieucoach.

Duurzame euromast
De uitreiking van de certificaten vond plaats op de ‘ duurzame Euromast‘ met uitzicht over de hele wijk Delfshaven. De directie van de Euromast nam de afgelopen jaren veel duurzame maatregelen. Zo gebruiken we alleen maar groene energie van leverancier Greenchoice, zijn er waterloze closetten in het herentoilet en is er elk seizoen een aangepaste menukaart in het restaurant met duurzame gerechten. Daarnaast werkt de Euromast samen met een aantal maatschappelijke projecten zoals opleidingsmogelijkheden voor jongeren en het leveren van een bijdrage aan goede doelen, van kleine en grote organisaties. Hiermee toont de Euromast haar maatschappelijke betrokkenheid dus ‘sociale duurzaamheid’. De coaches waren onder de indruk van de ‘integrale’ en brede aanpak van de duurzaamheid door de Euromast-directie.

Al met al een feestelijke certificaat uitreiking op hoog niveau met uitzicht op de wijk.

Weblinks
www.euromast.nl/duurzaam
www.opzuinig.nl

Wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen reikt certificaten uit aan milieucoaches

Zaterdag 9 februari ontvingen 35 nieuwe milieucoaches uit handen van wethouder Alexandra van Huffelen hun certificaat tijdens een druk bezochte en sfeervolle ´Dag van de Milieucoach´ in de HUB. De milieucoaches volgden een cursus bij het Rotterdams Milieucentrum. Na de uitreiking werden een aantal workshops over zonnestroom, duurzaam verbouwen en VVE´s georganiseerd.

KIO-7285 KIO-7238 KIO-7352 KIO-7290

Milieucoaches
Milieucoaches kunnen na een cursus van het Rotterdams Milieucentrum zelfstandig voorlichtingsbijeenkomsten over energie – en waterbesparing organiseren in hun eigen straat, buurt of netwerk. Ze maken daarbij gebruik van de besparingsladder, een quiz en een e-koffer vol met demonstratiematerialen. De komende maanden wordt er weer een aantal nieuwe cursussen georganiseerd.

Rotterdam
De afgelopen twee jaar werden meer dan 200 Rotterdammers opgeleid tot milieucoach. De coaches organiseerden een groot aantal kleine en grotere bijeenkomsten in hun eigen straat en buurt maar ook bij verenigingen. Het gaat veelal over praktische besparingstips die veel geld kunnen besparen. Een aantal milieucoaches is ook initiatiefnemer van duurzame plannen vanuit een Vereniging van Eigenaren (VVE’s) of huurdersgroep. Een groot aantal initiatieven ontsproot aan de cursus milieucoach.

De Hub
Zaterdag 9 februari werd opnieuw een groep Milieucoaches gecertificeerd. De Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen was voor de uitreiking naar de HUB aan de Heemraadssingel gekomen. Na een aantal mooie pitches over duurzaamheid en onder grote belangstelling overhandigde de wethouder de nieuwe coaches hun certificaat.

VVE’s met energie
Na de uitreikin
g werd een aantal workshops georganiseerd. De organisatie ´VVE´s met energie´ en de VVE (Vereniging van eigenaren) ‘De Delft’ organiseerden samen een workshop over duurzameplannen en VVE´s. ‘De Delft’ heeft een groot aantal duurzame plannen zoals het opwekken van energie middels zonnepanelen. Hoe gaat dat in de praktijk … ? Hoe krijg je je buren zover … ?

Zonneboilder en zonnestroom
Bewoner Ardo de Graaf organiseerde de workshop ‘zelf een zonneboiler bouwen’ waarin hij demonstreerde hoe simpel het is duurzaamheid toe te passen in de prakijk. Deelnemers mochten ook zelf aan de slag met een demo boiler. De derde workshop ging geheel en al over de nieuwe vindingHerman de zonnestroomverdeler. Een apparaat die het mogelijk maakt om gezamenlijk zonnestroom op te wekken maar wel de verdeling tussen de bewoners goed en duidelijk te verdelen.

Duurzaam verbouwen
Niek van Vliet nam een flinke groep mee naar zijn huis om de hoek dat hij de afgelopen jaren geheel ‘cradle to cradle’ en dus zeer duurzaam verbouwd heeft. Het bijzondere is dat de woning geheel aan de binnenkant is aangepakt. De woning is nu compleet ‘energieneutraal’ (en dat spaart aardig wat aan kosten uit!).

Fantastische start
Al met al een feestelijke en leerzame dag en een fantastische start voor het team nieuwe milieucoaches die de komende maanden hard aan de slag gaan in hun eigen buurt en wijk.

Meer informatie over de cursussen Milieucoach: www.opzuinig.nl

Boomstronk

Rotterdam wil kapvergunning bomen gedeeltelijk afschaffen

In een brief van de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen aan de leden van de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB) stelt het college van B&W voor het aanvragen van kapvergunning voor bomen in Rotterdam te vereenvoudigen en in sommige situaties zelfs helemaal af te schaffen. De Rotterdamse Bomenridders vinden deze voorstellen te ver gaan, onvoldoende doordacht en ‘ad hoc’. In een persbericht verklaren de ridders: ‘Deze, gesimplificeerde, keuze gaat tot ingrijpende en negatieve gevolgen leiden voor het Groene Kapitaal in onze stad en directe omgeving!’. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen op het stadhuis.>>>

Wat stelt de wethouder buitenruimte nu eigenlijk voor aan de gemeenteraad over de kapvergunningen:

1. De kapvergunning voor gemeentelijke bomen verdwijnt;

2. Met ‘groot-boombezitters’ zoals het Rotterdamse Havenbedrijf, de NS, ProRail, de Gasunie, de Rotterdamse woningcorporaties worden ‘in principe’ contracten afgesloten over kap en herplant;

3. Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor monumentale bomen blijft de kapvergunning bestaan. De kosten voor een kapvergunning van een monumentale boom worden verlaagd tot € 250,- per boom.

De gemeenteraadscommissie FIB spreekt woensdagochtend 6 februari over de voorstellen van het college over de bomenkap. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen (stadhuis Coolsingel 40). Het bomenpunt staat rond 11.00 uur op de agenda. De Bomenridders spreken dan in. Wie (ook) wil (in)spreken dient dit wel aan te melden via de griffier van de raadscommissie. Dit kan met een mail naar: h.stapelkamp@nullgriffie.rotterdam.nl.