Adem in Rotterdam
Actiegroep die streeft naar verbetering van de luchtkwaliteit in Rotterdam.
Ark Nature
Ambrosiusgilde
De bijenhoudersorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond.
Bewonersorganisatie Bergpolder, Liskwartier
De bewonersorganisatie voor de wijken Liskwartier en Bergpolder in Rotterdam-Noord.
Bewonersorganisatie Blijdorp
De bewonersorganisatie voor de wijk Blijdorp in Rotterdam-Noord.
Bewonersverenging Heidebes
Bijenpark Maertelinckweg
Blijstroom
Bewonerscollectief strevend naar energievoorziening op wijkniveau o.a. door middel van collectieve zonnedaken.
Bomenridders (de)
De eerste Bomenridders van Nederland opgericht ter belangenbehartiging van de bomen in de stad.
BOOG
Bewonersorganisatie ’s Gravendijkwal en omgeving vooral gericht op verbetering van de luchtkwaliteit.
BroodNodig
Van oud brood naar stadsgas
BTV
Bewoners tegen vliegtuigoverlast met name gericht op vliegveld ‘Zestienhoven’.
Bureau Stadsnatuur
Stadsecologen van Rotterdam, onderdeel van het Natuur Historisch Museum
Creatief Beheer
Beheert op creatieve manier samen met bewoners (tijdelijk) groen in de stad.
DakAkker, stichting
De grootste dakboerderij (in de openlucht) van Europa bovenop Het Schieblock.
Dakpark Rotterdam
Bewonersstichting die de belangen behartigt en activiteiten organiseert op dit grootste publieke dakpark in Europa.
Dierenbescherming Rijnmond
Dona Daria
Egelopvang Odilia
Essenburgpark
Fietsersbond Rotterdam Rijnmond
De Rotterdams/Rijnmondse afdeling van de Landelijke Fietsersbond.
Fietsen op Zuid
Greenpeace Rotterdam
De Rotterdamse afdeling van Greenpeace Nederland.
Groeneconnectie
GroeneGroeiPlatform
GroenGoed
Deze stichting initieert en organiseert groene projecten in de wijken i.s.m. de bewoners.
Groen Noord
Happy Streets
Hoogvliet, arboretum
Houtsnip, De
Vogel – en egelopvang in Hoek van Holland)
Impact HUB Rotterdam
De werk – en ontmoetingsplek voor Rotterdamse starters, innovators en koplopers in een prachtig Rotterdams pand.
IVN, Rotterdam
Kas, Stadskwekerij de,
Stadskwekerij van Rotterdam.
KNNV, Rotterdam
De Rotterdamse tak van de landelijke KNNV.
Kracht Groen
Milieucoaches van Opzuinig
Deze bewoners en ‘duurzaamheids-ambassadeurs’ geven energie – duurzaamheidsvoorlichting in de Rotterdamse wijken.
Milieudefensie Rotterdam
Natuurhistorisch museum Rotterdam
NIVON Rotterdam
Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep
Parkenoverleg:
Platform Achternesse, stichting
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16
Rotterdams Klimaat Initiatief
Deze Rotterdammers treven naar sluiting van de kolencentrales en kolenoverslag in de Rotterdamsehaven
Rotterdamse Oogst
Deze stichting organiseert wekelijks de Rotterdamse Oogst Markt op het Noordplein (soms ook XL).
ROVER reizigersorganisatie
Scrap
Slow Food Youth Movement Rotterdam
Speeldernis, de
Stadsimkerij Bouna
Stadslab Luchtkwaliteit
SuperUseStudio’s (2012 architecten)
Trompenburg, Arboretum
Verborgen tuinen
Jaarlijks organiseert deze stichting het succesvolle Verborgen Tuinen weekend. 
Vlinderstrik, stichting natuurbescherming
Vogelklas Karel Schot (de)
De Vogel (en egel)opvang voor de Rotterdamse regio.
VVE’s met Energie
Wollefoppen groen & co
Zero Foodwaste Rotterdam
Zuid Hollands Landschap, stichting