Groot feest in Rotterdamse Klimaatstraten

De Torenlaan in Overschie vierde feest op 25 mei. Klimaatstraatfeest! Dit jaar werden ze de beste Klimaatstraat van Rotterdam.

klimaatstraatfeest  KIO-9999  KIO-9931  KIO-0027

Met 315.969 klimaatpunten behaalde de laan het hoogst aantal punten van Rotterdam. Zaterdag 25 mei kregen de bewoners van deze duurzame straat uit handen van de voorzitter van de Deelgemeente Overschie Kees van der Meer een straannaambord met de tekst ‘Beste Klimaatstraat van Rotterdam’. Als cadeau krijgen de Torenlaners ook nog een sprankelende straattheatervoorstelling cadeau van Circus Meatball en van der Camp! De afgelopen maanden deden honderden straten mee in heel Nederland aan deze grootste en leukste energiebesparingscampagne van Nederland.

Eerste van Rotterdam!
De Torenlaan werd eerste van Rotterdam in de ‘Nationale- Klimaatstraat-competitie’. Bewoners behaalde met uiteenlopende energiebesparingsactiviteiten en burenacties 315.969 klimaatpunten binnen. In totaal deden zo’n 200 Rotterdamse straten mee. Het was een afvalrace waarin uiteindelijke 50 beste Klimaatstraten uit heel Nederland overbleven met maarliefst 5 Rotterdamse straten:

1. Torenlaan (Overschie) met 315.969 klimaatpunten
2. Dick Ketstraat (Nesselande) met 101622 klimaatpunten
3. Schieveenstraat (Liskwartier) met 59076 klimaatpunten
4. Schiebroeksestraat (Liskwartier) met 29157 klimaatpunten
5. Mullerkade (Delfshaven) met 28575 klimaatpunten

(Zie hier het landelijke scorebord: Landelijke scorebord)

Programma Klimaatstraatfeest Rotterdam
Traditie getrouw kregen de vijf Rotterdamse TOP straten een straattheatervoorstelling cadeau om het feest extra kracht bij te zetten, in de Torenlaan een voorstelling van Circus Meatball en van der Camp, in de Dick Ketstraat een straattheater-optreden van Circus Klomp, de Schieveenstraat mocht dit jaar Wim Noordegraafs’ poppentheater en meester-goochelaar en ballonnenkunstenaar Ray Saluki verwelkomen evenals de Schiebroeksestraat, de Mullerkade in Delfshaven kreeg de aapjes-voorstelling van Gi-Jo cadeau.

Groot feest dus in 5 Rotterdamse Klimaatstraten!

Weblink:
www.klimaatstraatfeest.nl

Nieuwe regels voor de bomenkapvergunning in Rotterdam

ROTTERDAM – Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders komt met een voorstel aan de gemeenteraad tot aanpassing van de regels voor de bomen-kapvergunningen. Binnenkort wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Particulieren, groot boombezitters en gemeente moeten ook in het nieuwe voorstel een kapvergunning aanvragen als zij een boom willen kappen die een bepaalde stamomtrek heeft. De bomen waarvoor vergunning moet worden aangevraagd worden aangeven op een zoneringskaart. Deze zoneringskaart is te vinden op de website van de gemeente.

kaart-meer mens2.qxpCartoon: Sandra de Haan

Kosten omlaag
De kosten voor de vergunning worden een stuk lager dan nu het geval is. De kosten voor de eerste drie bomen is €250 per boom. Als er voor meer dan drie bomen een aanvraag wordt gedaan, kost de vergunning vanaf de 4e boom € 37,- per boom. Wordt er voor meer dan tien bomen een aanvraag gedaan dan moet voor alle bomen met een stamomtrek vanaf 1 meter een vergunning worden aangevraagd (los van de zoneringskaart).

Herplantplicht
Het college van Burgemeester en Wethouders wil komen tot eenduidige en begrijpelijke kapvergunningsregels. Dezelfde regels, criteria en vrijstellingen voor iedereen. Dus ook de grootboombezitters zoals de spoorwegen, gemeente, woningcorporaties of het Havenbedrijf. Voor gemeentelijke bomen en aanvragers die meer dan 10 bomen willen kappen, komt er een herplantplicht. Deze herplantplicht wordt gekoppeld aan een bomenfonds wanneer herplant op de zelfde locatie onmogelijk blijkt.

Monumentale bomen
De vrijstelling van de kapvergunning gaat naar aanleiding van de stamomtrek. Het doel is om volwassen en monumentale bomen bescherming te bieden. De gemeente hoopt hiermee de opbouw van een monumentaal bomenbestand te bevorderen.

Bomenzones
Er komen in Rotterdam 3 bomenzones: 1. De Oude Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >150 cm),, 2. De Nieuwe Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >125 cm) en 3. Beschermde Stadsgezichten (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >100 cm). Op http://www.rotterdam.nl/voorstelveranderingenkapvergunning is meer te lezen over het voorstel van het gemeentebestuur.

Klimaatonderwijs010

Klimaatonderwijs 010 – een doorgaande duurzame leerlijn

De Hogeschool Rotterdam ontwikkelde met verschillende partners de doorgaande duurzame leerlijn klimaat/energie/groen voor het voorgezet onderwijs. Rond deze thema’s biedt de leerlijn de mogelijkheid om de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Economie op elkaar af te stemmen. Ook externe aanbieders van excursies, projecten en gastsprekers kunnen de leerlijn benutten. De website www.klimaatonderwijs010.nl is voor de docenten een hulpmiddel om de leerlijn te bepalen. De kick-off van de website vindt woensdag 24 april plaats tijdens het Mini Symposium ‘Duurzaamheid in het voortgezet onderwijs’ door Wethouder Van Huffelen >>>

Klimaatonderwijs
‘We kunnen er niet meer omheen, de opwarming van de Aarde veroorzaakt in toenemende mate een beduidende klimaatsverandering. De Barentszee wordt bevaarbaar richting China, Groenland wordt van zijn ijskorst ontdaan. Planet Earth- films tonen het aan: ijsberen verliezen vast ijs onder hun machtige poten. En Nederlandse dijken blijken volgens minister Schultz veel te laag. Technologische oplossingen zoals wind en zonne-energie kunnen veel goeds teweegbrengen. Maar duurzame keuzen van burgers blijven daarnaast van groot belang. Onze kinderen voorbereiden op een toekomst waar duurzaam gedrag de norm wordt is groter dan ooit.’, zo omschrijven de initiatiefnemers van de leerlijn Klimaatonderwijs010 hun motivatie.

Interdisciplinair werken
Het voortgezet onderwijs is al geruime tijd bezig om duurzaamheid een plaats te geven in de curricula van verschillende vakken. Daar waar projecten rond duurzame thema’s op scholen worden uitgevoerd, wordt volop interdisciplinair gewerkt. De Hogeschool Rotterdam wil samen met partners uit het voortgezet onderwijs een stap verder gaan. Men wil rond thema’s Klimaat/Energie/Groen de mogelijkheid bieden om met Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Economie de curricula consistent op elkaar af te stemmen. Daartoe heeft de Hogeschool Rotterdam met eigen docenten, studenten en docenten uit het onderwijswerkveld in Rotterdam de doorgaande leerlijn Klimaat/Energie/Groen ontwikkeld. Deze unieke leerlijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt middels de website www.klimaatonderwijs010.nl voor alle docenten in en om Rotterdam beschikbaar gesteld. Het Rotterdams Milieucentrum gaat voor de borging van het Klimaatonderwijs010 zorgdragen.

Minisymposium
Tijdens een Mini Symposium op 24 april zal de kick-off van de doorgaande duurzame leerlijn plaatsvinden in aanwezigheid van wethouder duurzaam Alexandra van Huffelen.

Uitnodiging kick-off leerlijn klimaatonderwijs010

Roet de belangrijkste veroorzaker van gezondheidschade!

pollution_europe_L

In Europese steden wordt 80 tot 97% van de bevolking blootgesteld aan gevaarlijk hoge concentraties luchtverontreiniging.

Ongeveer 420.000 Europese burgers sterven jaarlijks voortijdig ten gevolge van luchtverontreiniging. In Nederland lijden één miljoen mensen aan een longziekte. Ultrafijnstof en roet zijn de belangrijkste veroorzakers van gezondheidsschade door luchtvervuiling. 60 gezondheids – en milieuorganisaties in Europa schreven een brief aan hun milieuministers. Een van deze organisaties is het Rotterdams Milieucentrum.

De WereldGezondheidsOrganisatie
De WereldgezondheidsOrganisatie (WHO) heeft de enorme omvang van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging recentelijk nogmaals bevestigd. Ook benadrukte zij dat de bestaande normen van ‘Europa’ voor de luchtkwaliteit verre van toereikend zijn om de gezondheid van de burgers te beschermen. Ook in Nederland worden de meeste burgers aan hogere concentraties fijnstof blootgesteld dan de WHO acceptabel acht. Niet alleen nu, maar ook in 2020 en 2030 is dit zonder aanvullende maatregelen nog het geval, zo blijkt uit prognoses. Het gevolg is dat veel mensen aan longziekten lijden. Aandoeningen zoals astma, COPD, hart- en vaatziekten zorgen voor veel persoonlijk leed.

Economische schade
Alleen al in het jaar 2000 veroorzaakte luchtverontreiniging een economische schade van 277 tot 790 miljard euro! Als de luchtkwaliteit in de 25 grootste Europese steden zou voldoen aan de richtlijnen van de WereldgezondheidsOrganisatie, zou dat per jaar 31.5 miljard euro opleveren. Deze winst kan worden behaald door verminderde zorgkosten, lager werkverzuim en door waardering van
immateriële zaken als welzijn, levensverwachting en kwaliteit van leven.

Kosten/baten
In een brief van een aantal Nederlandse gezondheids – en milieuorganisaties aan de Minister van Infrastructuur en Milieu Mevrouw Schultz van Haegen en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Mansveld wordt gevraagd om herziening van de richtlijnen van de Europese Unie waarin nu is vastgelegd hoeveel in een land mag worden uitgestoten aan vervuilde lucht (emmissieplafonds). Een herziening levert 22 tot 70 miljard euro aan o.a. minder kosten gezondheidszorg op per jaar! Dit is berekend in een kosten-baten-analyse door het Europese Directoraat-Generaal van Milieu van de Europese Unie. Op 22 april komt de Raad van Europese Milieuministers bijelkaar. De samenwerkende gezondheids – en milieuorganisaties willen dat de minister en de staatsecretaris dit punt hier aankaarten. Ruim 60 gezondheids – en milieuorganisatie in heel Europa schreven een vergelijkbare brief aan hun milieuministers. Een van deze organisaties is het Rotterdams Milieucentrum.

Steun
Een groot deel van de Europese bevolking ondersteunt een beleid waardoor de luchtkwaliteit
verbetert. Uit de Eurobarometer van 2013 blijkt dat 80% van alle ondervraagde Europeanen vindt
dat ‘Europa’ extra maatregelen moet nemen om problemen met luchtverontreiniging aan
te pakken. Ook meent 67% van deze mensen dat de luchtkwaliteit de afgelopen tien jaar is
verslechterd.

De brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Schultz van Haegen en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw Mansveld over de luchtkwaliteit:

textBrief aan de minister van milieu EU luchtkwaliteit