Earthship.scotland.300

1ste Earthship op het vaste land van Europa?

Met aangestampte aarde gevulde autobanden en aluminium blikjes vormen de basis van een Earthship.

Een schoolvoorbeeld van milieubewust en duurzaam bouwen en wonen. De Rotterdamse stichting Owaze wil een Earthship bouwen in Rotterdam. Een eerste voorbeeld op het Europese vasteland van een duurzaamwoningtype waarmee al ruim 30 jaar wordt geëxperimenteerd in het woeste landschap van New Mexico (VS). Een idee en initiatief van architect en biotect Michael Reynolds.

Alle milieuaspecten komen in deze vernieuwende en tegelijkertijd simpele (low tech) bouwmethode aan bod. Door het hergebruik van afvalmaterialen bij de constructie en door schone energiewinning is de CO2-uitstoot en het schadelijk effect op het milieu minimaal.

Earthships kunnen onafhankelijk functioneren van openbare nutsbedrijven en leidingnetten, waardoor er nauwelijks energierekeningen zijn. Het voornaamste bouwmateriaal bestaat uit gebruikte autobanden waarin aarde aangestampt wordt en die middels de hoge thermische massa de inwendige temperatuur stabiliseren.

OWAZE
Stichting OWAZE is een non profit organisatie.
OWAZE staat voor de Ontwikkeling van Woonstijlen met Afvalmaterialen en Zonneënergie volgens Earthshipconcepten. Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de stichting Owaze.
Kijk voor meer informatie op http://www.owaze.tkOok te vinden onder web-links groepen Rijnmond.

Earthships in Europa
De eerste die in Europa een earthship wilde laten bouwen was een Nederlandse, Josephine Overeem, die in Nieuw Mexico een stage gevolgd heeft in earthshipbouw en vervolgens in de Ardennen een voorlichtingscentrum in earthship stijl wilde beginnen. De vergunningen waren rond en architect Michael Reynolds had een ontwerp gemaakt. De Waalse burgemeester hield het op het laatste moment echter tegen. Inmiddels was Michael al met een complete bouwploeg gearriveerd en om toch niet voor niets de reis gemaakt te hebben heeft hij in de tuin van Josephine’s Brusselse villa maar een schuur in earthship-stijl gebouwd. De Belgen die aan dit avontuur deelgenomen hebben stichtten Earthshipbelgium V.Z.W. en OWAZE werkt momenteel met hen samen om met steun van ontwikkelingsbedrijf Antwerpen een projectplan uit te werken voor een earthship documentatie-centrum als onderdeel van het stedelijk herinrichtings-project Spoornoord.

Schotland
Vorig jaar werd in Kinghorn in Schotland een demo earthship gebouwd. Het gebouw zal daar geruime tijd getest worden en naar gelang de bevindingen zullen meer definitieve bouwvergunningen afgegeven worden voor earthships. OWAZE produceerde een video impressie van de bouw en heeft inmiddels twee stagières bij Sci-Scotland gedetacheerd om de systemen te monitoren.
Ook vertrok eind augustus een ploeg van tien mensen naar Kinghorn om in een week tijd veel (bij) te leren over het bouwen van een Eartschip. Het team kwam terug met een schot aan informatie en volop energie. Een toekomstige bouwploeg lijkt geboren.
De excursie, workshop werd financieel ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum.

Engeland
In Engeland hebben ze de earthship principes aan kunnen passen aan de Britse regelgeving. In Brighton wordt momenteel aan een milieueducatiecentrum gebouwd met gebruik van alle earthship principes. Het ontwikkelen van dit project was erg kostbaar daar er door allerlei instanties erg veel technisch, juridisch en wetenschappelijk voorwerk vereist werd. Het budget voorzag in de kosten van onderzoek, ontwerp, projectontwikkeling, bouw, monitoring en 1 jaar beheer als milieueducatiecentrum. De financiering kwam rond doordat het project de door Biffa Afval-verwerking toegekende Award voor milieubehoud won. Verder worden ze gefinancierd door de BOC Foundation.

Vertegenwoordigers van OWAZE, werken volop mee aan de realisatie van earthship Brighton en de stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met het management, zodat zij de beschikking hebben over alle gegevens als ontwerp, begroting, bestek en financiering. Daardoor kunnen de mensen van OWAZE op hun ervaringen bouwen om projecten in Nederland te versnellen. Verder bemiddelt OWAZE bij stage- en werkervaringsplaatsen in Brighton.

Earthship Biotecture

Craigencalt Ecology Centre (CEC)

Sci – Scotland

Earthship Brighton

2012 Architecten

Schiebroeksepark.2.

Convenant Schiebroeksepark ondertekend

Belangen van vogels en vleermuizen lijken veiliggesteld

Het Schiebroeksepark gaat danig op de schop. Een groot aantal bomen moet wijken of wordt ‘getopt’ voor de veiligheid van het vliegverkeer hetgeen internationaal is overeengekomen in het ‘verdrag van Chicago’. Natuur – en milieuorganisaties en de deelgemeente Schiebroek hebben lang met elkaar overlegd met het doel de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Convenant ondertekend
In april van dit jaar werd eindelijk het Convenant Schiebroekse Park ondertekend door de Deelgemeente Schiebroek en een aantal lokale Natuur en milieuorganisaties: het comite Behoud Schiebroeksepark, de stichting Natuur en Milieubescherming Noordrand, de Vleermuis Werkgroep Nederland (VLEN).

Verdrag van Chicago
Een grootschalige operatie in het Schiebroekse Park staat voor de deur.
Het convenant lijkt de minst slechte oplossing. De belangen van de vleermuizen en de vogels zijn redelijkerwijs veiliggesteld.
Zorgvuldig zijn in samenwerking met enkele mensen van de Natuur-en Vogelwacht Rotta op diverse plaatsen nieuwe vleermuis – en vogelnestkasten opgehangen, als een bananenschil om het “werkgebied” heen.
In het gedeelte van het Schiebroekse Park dat in het kader van het Verdrag van Chicago zal worden aangepakt zullen relatief veel bomen met gaten, holtes en spleten worden getopt en dus intact blijven als waardevolle natuurelementen.
Ook groepjes bomen begroeid met Hédera (Klimop) zullen grotendeels blijven staan.
De al jarenlang aanwezige vleermuiskasten en vogelnestkasten zullen worden gehandhaafd of worden verplaatst. En in herplant en extra aanplant is voorzien.
En zo zijn er nog meer zaken geregeld in het convenant (meer informatie kun u bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek krijgen – kijk op de website -:
http://www.his.rotterdam.nl
of bel de deelgemeente op 010 – 461 55 61

Bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’
Eind vorig jaar is er door een aantal bewoners rondom het Schiebroekse Park een bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’ opgericht.
Een groep bewoners die het niet eens is met de (deel)gemeentelijke plannen met het park.
Deze werkgroep onderneemt (juridische) actie tegen de plannen van de (deel)gemeente. Ook spreken zij zich uit tegen het reeds afgesloten convenant. De bewoners worden hierbij ondersteund door de stichting Bomenridders.

(Zie hierover onder actueel het artikel ‘Verdrag van Chicago leidt tot onenigheid in Schiebroek’)

Andere Schiebroekse bewonerswerkgroepen, aangesloten bij het SBO (de samenwerkende Bewonersorganisaties in Schiebroek), schreven medio maart hierover een open brief aan de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Rotterdam. Zij willen dat de uitvoering van de herinrichtingsplannen doorgaat.

Contactadres:
Bewonerswerkgroep
Beberisweg tegen kaalslag Schiebroekse Park
Cipreslaan 90
3053 NG Rotterdam

Contactadres:
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO)
Bezoekadres: Kastanjelaan 80 Rotterdam
Postadres: Postbus 33029
3005 EA Rotterdam
e.mail: infosbo@nullfreeler.nl
tel. 010 – 422 77 28

Verdrag van Chicago