Natuur- en milieuorganisaties willen regulering stikstofuitstoot via bestemmingsplannen

De Natuur- en Milieufederatie heeft namens zes natuur- en milieuorganisaties beroep aangetekend op het vaststellingsbesluit over de havenbestemmingsplannen.

stikstof

De natuur- en milieuorganisaties vinden dat in de havenbestemmingsplannen meer gereguleerd moet worden om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken.

De economische ontwikkeling van de Rotterdamse haven heeft een grote impact op de leefomgeving in Rotterdam en omstreken. Ondanks de inspanningen om de uitstoot van industrie en vervoer terug te dringen staat de kwaliteit van de natuur in de omgeving van de haven nog steeds ernstig onder druk. De uitstoot van stikstof heeft geleid tot te hoge kritische neerslagwaarden en een aantasting van de biodiversiteit, vooral in de duingebieden in de omgeving van de haven.

De natuur- en milieuorganisaties willen dat in de havenbestemmingsplannen meer aandacht besteed wordt aan beperking van de stikstofuitstoot. Nu ligt de aandacht te veel op de beheersmaatregelen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap, om de gevolgen van de depositie van stikstof te beperken voor de natuur.

Het volledige beroep kunt u hieronder lezen.

 

VvE’s met energie

VvE’s met energie netwerk

Leden en/of bestuursleden van Verenigingen van Eigenaren zijn welkom in het Rotterdamse netwerk van VvE’s met Energie.

Speciaal voor bewoners van een appartement wordt er zaterdagmiddag 17 mei alweer de zevende netwerkbijeenkomst georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum i.s.m. ‘VvE’s met Energie’ en de Energiesprong. Eigenaar-bewoners die samen met de buren energie willen besparen middels isolatie of de toepassing van ‘duurzame energie’ en zo hun woningen comfortabeler en duurzamer willen maken zijn welkom in de HUB aan de Middellandstraat 103 (Rotterdam).

vve standaard

Tijdens iedere netwerkbijeenkomst zijn er bijdragen van onafhankelijke experts. Op 17 mei zijn te gast Richard Luigjes en Arienne Klijn. Richard Luigjes  is van van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.SVn.nl). Hij heeft een bijdrage over “de financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van eigenaren (VvE’s)”. De SVn heeft al ruim tweehonderd keer leningen verstrekt aan Verenigingen van Eigenaren. Arienne Klijn (www.DFG.nu) heeft het 17 mei over besluitvorming binnen een VvE: “Besluitvorming in een VvE; de menselijke kant”. Het besluitvormingsproces is belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel, om samen met de leden van een VvE tot verduurzaming van de woningen te komen.

Uiteraard krijgen de netwerkers volop de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en aan de mensen van VvE’s met Energie.

Netwerk

VvE’s met Energie is een netwerk opgezet door het Rotterdams Milieucentrum i.s.m. VvE’s met Energie van Carolien Hoogland en Mimi  Slauerhoff.  Sinds 2011 werken ‘VvE’s met Energie’ en het Rotterdams Milieucentrum samen met VvE’s aan energiebesparing in de bestaande bouw en duurzaamheid door middel van ondersteuning, netwerkbijeenkomsten en cursussen. Enkele tientallen Rotterdamse VvE’s namen (en nemen) deel aan de activiteiten. Daarnaast wordt er door ‘VvE’s met energie’ onderzoek gedaan naar VvE’s en verduurzaming.

www.vvesmetenergie.nl