Plan ´week van de vooruitgang´ aangeboden

Leodebruijn.autovrij.2006

Zondag 17 september overhandigde Willemien Troelstra het plan voor ´de Rotterdamse week van de vooruitgang 2007´. >>>

(klik onderaan op het bestand voor het initiatiefplan ‘Rotterdamse week van de vooruitgang’)

De Vereniging Milieudefensie en het Rotterdams Milieucentrum hebben zondag 17 september een initiatiefplan voor de Rotterdamse ‘week van de voortuitgang’ aangeboden aan de raadscommissie milieu en vervoer. Plaatsvervangend commissievoorzitter Leo Bruijn (PvdA) nam het plan namens de commissie in ontvangst waarna een fietsende stoet van zo’n 40 scaters en fietsers een rondje door de stad maakte. Raadsleden Leo Bruijn en Leo de Kleijn (SP) kregen een ritje aangeboden in een Rotterdamse fietstaxe.

Leo Bruijn stelde dat men juist ook in de Rotterdamse deelgemeenten aan de slag moeten met de ‘week van de vooruitgang’ en de autoloze zondag. ‘Niet alleen in het centrum maar ook daar, dicht bij de mensen’ stelde hij.

Het plan komt binnenkort aan de orde in de raadscommissie vervoer en milieu.

De Week van de Vooruitgang
De ´Week van de Vooruitgang´ is de Nederlandse variant van de European Mobility Week. Een initiatief van de Europese commissie. Initiatiefnemer van de ´Week van de Vooruitgang´ in Nederland is de stichting LOAZ, een stichting ter bevordering van duurzame mobiliteit. De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat ondersteunen de landelijke campagne financieel. De Vereniging Milieudefensie Nederland (en haar lokale afdelingen) organiseert de campagne in samenwerking met SenterNovem, de reizigersorganisatie ROVER, COS Nederland en het campagnebureau ´Fiets naar je werk….!´.

De ´Week van de vooruitgang´ staat in het teken van de beperking van (de groei van) autoverkeer en het aandragen van goede alternatieven.

Volgens het Milieu – en natuurplanbureau (MNP) overlijden er jaarlijks in Nederland mogelijk 18.000 mensen tot tien jaar eerder aan de gevolgen van luchtvervuiling. De luchtkwaliteit in de Rotterdamse regio is slecht, Rotterdam prijkt bovenaan de lijst van gebieden met de slechtste luchtkwaliteit in Europa.

Steden die meedoen aan de landelijke ´Week van de Vooruitgang´ en die op de autoloze zondag ook een (deel) van de stad afzetten voor het autoverkeer laten zien dat het Nederlandse verkeersbeleid een stuk schoner kan. Ook worden de bewoners middels tal van activiteiten duidelijk gemaakt hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een schoner milieu.

Andere steden
Een voorbeeld van een autoloze zondag is Leiden. Hier werken de gemeente, Milieudefensie, het Astmafonds, buurt en bewonersorganisaties samen. Vrijwel de gehele binnenstad werd afgelopen zondag 17 september afgesloten. Er werden volop activiteiten georganiseerd. Ook de binnenstad van Utrecht werd 17 september (gedeeltelijk) afgesloten. Bewoners konden van de ene activiteit naar de andere wandelen en er werd volop gedebatteerd over autoverkeer in binnensteden en de gezondheid van de bewoners (in het debatcentrum Tumult). Ook steden als Maassluis, Nijmegen, Arnhem, Eindhoven, Deventer en Tiel doen mee aan de campagne en de autoloze zondag.

In totaal deden achthonderd Europese steden mee aan de ´European Mobility Week´ dit jaar. Ze gaven daarmee gevolg aan de oproep van de Europese commissie. In achthonderd steden werd ook een autovrijedag georganiseerd. Bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen, Londen, Barcelona, Madrid, Berlijn, Stockholm en Parijs…

Rotterdam op kleine schaal
De gemeente Rotterdam deed dit jaar op kleine schaal mee aan de Week van de Vooruitgang. De activiteiten zijn met name gericht op eigen personeel van de gemeente en niet op de burger en ondernemer in de stad. Het Rotterdams Milieucentrum en Milieudefensie Rotterdam willen ´de Week´ komend jaar ´upgraden´ naar een groter en breder publieksevenement.

In deze Rotterdamse variant van de ´Week van de Vooruitgang´ worden de doelstellingen van de landelijke campagne nagestreefd en samengewerkt met de landelijke organisaties en campagne organisatoren.

Breed aanbod
De initiatiefnemers willen een breed programma-aanbod creëren dat varieert van de tentoonstelling en het debat over autoluwebinnensteden tot urbansports, straat-theater, en urbandance.

Programma 2007
Het programma van de Rotterdamse Week van de Vooruitgang 2007 is opgebouwd uit drie elementen.

Dag van de straat
´De dag van de straat en de Urbangames´ op de autoloze zondag 16 september 2007 met volop clinics streetgames, workshops dance en straattheater en competities tussen wijkteams.

Tentoonstelling Carfree
De tentoonstelling Carfree over autoluwe binnensteden elders in de wereld.

Debat
Als derde programmaonderdeel willen beide organisaties samen met de Gemeente Rotterdam een drietal debatten organiseren in (of bij) de ´tentoonstellingstent´ over autoluwe binnensteden tussen beleidsmakers, stedenbouwers, centrumondernemers en – bewoners en bestuurders/politici.

textdagvandestraat.initiatiefplan.def.def.1