sgravendijkwal.cropresize.tmp

Schone plannen voor ieders lucht

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders kwam eind vorige maand met een ambitieus pakket aan maatregelen voor de luchtkwaliteit. Milieuwethouder Pex Langenberg wil de roetuitstoot met 40% verminderen. Dat is nodig omdat op een aantal plekken in de stad Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden maar vooral ook omdat roet (elementair koolstof) veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. Juist roet wordt uitgestoten door auto -, vrachtverkeer, scheepvaart en 2-takt scooters en brommers (oftewel: door het verbranden van fossiele brandstoffen).

Rotterdam gaat de (al bestaande) milieuzones uitbreiden. Per 5 januari 2015 is het vrachtautoverbod op ’s-Gravendijkwal een feit. Er komt een schonere ‘stadslogistiek’ (dus hoe krijg je de spullen op schone manier naar de winkels en hoe transporteren de winkels het naar de klant) en de sloopregeling voor vuile auto’s wordt verlengd naar het einde van 2015. De gemeente Rotterdam blijft het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden en ze gaat zelf het goede voorbeeld geven door het gemeentelijk wagenpark te ‘verschonen’. Voor de fiets komt op sommige plekken meer voorrang en half 2015 gaat het parkeerbeleid op de schop. Dan gaat het parkeren met milieueisen in. Tevens wordt ingezet op bewustwording en gedragsverandering van de Rotterdammers. Dit alles staat omschreven in de Koersnota Luchtkwaliteit.

ademinrotterdam.1
Foto: Bewoners van de ’s Gravendijkwal (e.o.)
voerde volop actie tegen de slechte luchtkwaliteit.

Gezondheid prioriteit!
Het Rotterdams Milieucentrum omarmt de ambities van milieuwethouder Pex Langenberg. Ook het milieucentrum vindt de gezondheid van de Rotterdammers de prioriteit nummer 1 . Het is goed dat de wethouder diverse organisaties in een vroegtijdig stadium bij het proces betrekt. Hij gaat om tafel met de transportsector, ondernemers en bewoners(organisaties).

Ter aanvulling doet het milieucentrum wethouder Langenberg nog een aantal suggesties:

 • Stel roetfilters verplicht. In Berlijn heeft dit aantoonbaar effect: http://sootfreecities.eu/city/berlin.
 • Bekijk de complete verkeerscirculatie van Rotterdam goed. Dit naar aanleiding van het vrachtwagenverbod op de ’s Gravendijkwal (om te voorkomen dat de problemen zich verplaatsten!)
 • Experimenteer (!) met verkeersluwe of – vrije zones zoals de Witte de Withstraat, de Coolsingel (maar wel met beleid!)
 • Neem 2-takt scooters en brommers mee in het beleid. Zorg ook voor een 2-takt sloop/vervangregeling want scooters en brommers met een 2-takt motor zijn grote vervuilers. Een 4-takt (of elektrisch) is veel milieuvriendelijker!
 • Stimuleer de fiets meer, ook financieel.
 • Stimuleer de fiest door de tweewielers meer voorrang te verlenen in het verkeer.
 • Stimuleer elektrische fietsen en zorg voor meer oplaadpunten voor de elektrische fietsen naar voorbeeld van Amsterdam.
 • Beperk de uitstoot van NO2 door ook de uitstoot van huishoudens aan te pakken. Slecht afgestelde of oude CV-insallaties en ook houtstook stoten veel NOx uit! Minder en schoner stoken en/of beter geïsoleerde woningen is ook goed voor de luchtkwaliteit. Anders omgaan met energie levert veel op.
 • Roetfilters voor de binnenvaart of ook milieuzone voor binnenvaarders met soortgelijke eisen als het wegverkeer.
 • Rotterdam zou als voorloper een acceptabel norm elementair koolstof (roet) kunnen ontwikkelen. Een niet te overschrijden gezondheidsnorm!
 • Rotterdam kan aandringen op een nieuwe ‘Europese roetnorm’ (naast die voor fijnstof) samen met andere grote Europese (wereld)steden.

Weblinks:
Europese luchtkwaliteitsnormen
Milieudefensie over de gezondheidsproblemen door de luchtkwaliteit
Sloopregeling Rotterdam
Sootfreecities
www.ademinrotterdam.nl (Bewonersactiegroep)
www.iederslucht.nl (jongeren website over o.a. luchtkwaliteit)
www.sgravendijkwal.nl (Bewoners organisatie BOOG)

In de media:
NOS: Ook Rotterdam wil vieze diesels weren
NRC: Rotterdam neemt maatregelen tegen luchtvervuiling
Blik op nieuws: Rotterdam gaat roetuitstoot aanpakken voor schonere lucht
Metronieuws: Rotterdam wil vieze auto niet in binnenstad
AD: Rotterdam wil vuile auto’s alsnog gaan weren
RTV Rijnmond: Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal taboe voor trucks
RTV Rijnmond: Rotterdam wil milieuzone fors uitbreiden
Verkeersnet: Rotterdam wil de uitstoot van roet met 40 procent verminderen.

AH_en_weggooien_artikelen_zonder_koeling-7809-A840x630

Groene Conferentie over voedselverspilling

In het kader van het Europese jaar tegen de voedselverspilling organiseert het Rotterdams Milieucentrum woensdagmiddag 17 december de Groene Conferentie met het thema: voedselverspllling. De conferentie start om 12.00 uur met een ‘Foodswastelunch’ met medewerking van drie Rotterdamse ‘voedselinitiatieven’ Kromkommer, Rotterzwam en Rechtstreex (een vrijwilliger bijdrage van € 5,– is welkom!). Locatie = BAR (in Het Schieblock) Schiekade 201 Rotterdam. “Foodwaste” voedselafval staat dit jaar extra in de belangstelling omdat de Europese Unie 2014 heeft uitgeroepen tot het EU-jaar tegen de voedselverspilling. Aanmelden via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (geef apart even aan of u mee-luncht?).

Programma 17 december  (voorlopig):
12.00 uur: Rechtstreex-afvallunch i.s.m. Kromkommer en Rotterzwam
(vrijwillige lunchbijdrage € 5,– cash)
13.15 uur: introductie door Suzanne Mulder (RTV Rijnmond)
13.20 uur: Diana van den Held (Lecturer bij de Cradle to Cradle leerstoel, Rotterdam School of Management EUR)
13.35 uur: Philip Troost Stadsgas
13.50 uur: Roel Schoenmakers van Kolenkit Gascoland Amsterdam
14.05 uur: Angelique Vandevenne BroodNodig
14.15 uur: Vragen vanuit de zaal
14.30 uur: Korte vragenronde/debat over de intiatieven met de zaal

14.45 uur: Pauze

15.00 uur: Uitreiking van de Groene Vogel door wethouder Eerdmans
15.15 uur: Uitreiking Groene Pluim door de voorzitter van het Rotterdams Milieucentrum Patrick van Klink
15.20 uur: Wethouder Eerdmans met een korte speech over afval

15.30 uur: Robert van Duin Recycling Netwerk over het afvalbeleid in Rotterdam
15.45 uur: Afvaldebat over de kosten van het afval in Rotterdam met o.a.:
Jan Willem Verheij (VVD)
Judith Bokhoven (Gemeenteraadslid GroenLinks)
Robert van Duin (Recycling netwerk)
Philip Troost (Stadsgas)
Querien Velter (Gemeenteraadslid SP)
Nils Berndsen (Gemeenteraadslid D66)

16.15 uur: Uitreiking van de certificaten aan de milieucoaches en voorlichters
16.30 uur: Borrel na… met hapje

EU
Het Europees Parlement wil voedselverspilling met de helft terugdringen. Daarom is 2014 uitgeroepen tot het Europese jaar tegen voedselverspilling. In de Europese Unie wordt tot de helft van de voeding weggegooid door consumenten, supermarkten, restaurants en in de foodketen door producenten en verwerkers. “Aan de andere kant leven 79 miljoen Europeanen onder de armoedegrens“, aldus het Europarlement. Omdat alle schakels in de keten voedsel verspillen, wil het Europarlement een gecoördineerde aanpak, waarbij maatregelen voor de hele EU en voor de afzonderlijke lidstaten gecombineerd worden. Zo moet de supply chain keten voor keten efficiënter worden gemaakt. Het Europarlement denkt ook aan campagnes om consumenten bewust te maken.

Nederland
Nederlanders gooien jaarlijks 14 % van het gekochte voedsel weg. Het gaat dan om nog goed en nog eetbaar en ongebruikt voedsel. Dat is per persoon ruim 50 kilogram goed voedsel (in euro’s komt dat ongeveer op € 155,– per persoon per jaar). Alle huishoudens verspillen ongeveer 100.000 vrachtwagens vol goed voedsel. Voedselproducenten, tussenhandel horeca en supermarkten verspillen nog eens 2,5 miljard euro aan voedsel per jaar (bron: rijksonverheid.nl). Schokkende cijfers dus.

Brood
Er worden ruim 400.000 broden per dag weggegooid in Nederland (Bron: CREM – 2012)! Dat is 50 000 ton brood per jaar oftewel 20% van ons brood verdwijnt in de afvalbak. Ongeveer 1 op 5 sneden brood wordt dus weggegooid. In Rotterdam is 36,7% van het huishoudelijke afval GFT (Groente Fruit Tuin Afval). Daarvan bestaat 4 % uit brood (Bron: CREM, sorteeranalyse 2011). Daarnaast beland er ook nog heel veel brood op straat, een de grote ergernissen van veel Rotterdammers.

Conferentie
Tijdens de Groene conferentie wordt een aantal afvalprojecten gepresenteerd die vooral met voedselafval aan de slag willen. Bijvoorbeeld Stadsgas en Broodnodig. Stadsgas wil voedselresten omzetten in ‘stadsgas’ dat bruikbaar is om op te koken en Broodnodig wil met broodafval ‘kookgas’ ook andere broodproducten zoals paneermeel produceren. Op 17 december zijn de sprekers o.a. Angelique Vandevenne (Broodnodig), Jonas Martens (BetterFutereFactory), Philip Troost (Stadsgas). Robert van Duin van het Recycling netwerk licht het gemeentelijk afvalbeleid door.

Groene Vogel
Uiteraard worden ook de Groene Vogel (prijs voor de groenste vrijwilliger van het jaar) en de Groene Pluim (prijs voor de groenste overheidsdienaar) uitgereikt (onder voorbehoud) door wethouder Joost Eerdmans.

Aanmelden voor de conferentie kan vanaf nu via (het aantal plaatsen is beperkt): info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

www.stadsgas.nl

www.broodnodig.co

Rechtstreex

Recycling Netwerk

Ter informatie de uitzending over voedselverspilling (maart 2012):

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2012/afleveringen/09-03-2012