Foto-tijdens-verkiezingsdebat (1)

Gezond verkeer: De tussenstand

Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer moeten prioriteit krijgen in het centrum van Rotterdam. Dat vonden vrijwel alle Rotterdamse politieke tijdens het verkiezingsdebat over gezond verkeer dat vorig jaar maart door de Fietsersbond en ROVER (Vereniging van reizigers in het Openbaar Vervoer) i.s.m. het Milieucentrum werd georganiseerd.

We zijn nu een jaar verder. Wat is er in dat jaar gebeurd rondom gezond verkeer? En wat mogen we komend jaar verwachten? Daarover gaat het debat Gezond verkeer: de tussenstand, op donderdagavond 23 april 2015. Voor het debat zijn alle Rotterdamse gemeenteraadsfracties uitgenodigd. Het debat wordt georganiseerd door Rover regio Rotterdam en Fietsersbond regio Rotterdam. Ook U bent van harte welkom!

Debat Gezond Verkeer in Rotterdam
Donderdag 23 april 2015
Tijdstip: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:00)
Plaats: BAR Schieblock, Schiekade 201, Rotterdam (rolstoeltoegankelijk via achterzijde gebouw) – klik HIER voor de locatie –
Aanmelding en informatie: www.rover.nl/gezondverkeer

Weblink: Debat Gezond Verkeer
 www.rotterdam.fietserbond.nl

fietsen.2.010

Deelgemeente Noord ontvangt trofee

Deelgemeente Noord ontvangt landelijke StookJeRijkTrofee 2012

Het huidige renovatietempo van 1 procent per jaar is echt te laag!

Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord, de Huurdersbond Ede en woningcorporatie De Alliantie Amsterdam zijn de winnaars van de StookjeRijk-Trofee. Op 6 juni ontvingen ze deze prijs uit handen van De Natuur en Milieufederaties van Gelderland, Overijssel en Utrecht, de Milieucentra van Amsterdam en Rotterdam en de Woonbond. De trofeeën zijn uitgereikt aan de huurdersvereniging, corporatie en gemeente die binnen het project Stook je Rijk het beste voorbeeld heeft neergezet rondom energiebesparing. De milieuorganisaties en De Woonbond pleiten voor een hoger tempo bij de isolatie van huurwoningen. >>>

De Woonbond probeert dat ook te bereiken met de herijking van het huidige Convenant Energiebesparing Corporatiesector van 2008. Door isolatie dalen het energieverbruik, de energierekening en daarmee de woonlasten van huurders. Ook pleiten de milieuorganisaties en de Woonbond voor een actievere en helderder informatieverstrekking over energieprestaties vanuit de corporaties. Rondetafelgesprekken De milieuorganisaties hebben in acht steden, waaronder Rotterdam, rondetafelgesprekken gehouden. In Rotterdam werden twee gesprekken in de Deelgemeente Noord georganiseerd en stedelijk tijdens de Groeneconferentie in december vorig jaar. Daarbij spraken huurdersverenigingen, corporaties, raadsleden en deelgemeentebestuurders over de mogelijkheden, initiatieven en kansen voor versnelling van de energiebesparing in huurwoningen. Bij het project hebben de milieuorganisaties nauw samengewerkt met de Woonbond. Deelgemeente Noord Portefeuillehouder Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord werd door de jury geroemd om zijn persoonlijke betrokkenheid en inzet bij het proces om woningcorporaties en huurders om de tafel te krijgen. Het lukte Berndsen om woningcorporaties tot concrete (label)stappen aan te sporen om het doel van Rotterdam om tot een CO2 reductie te komen van 50% in 2025 (ten opzichte van 1990) dichterbij te brengen. Deze enorme Rotterdamse ambitie kan alleen bereikt worden door het nemen van forse energiebesparende stappen, juist ook in de bestaande bouw! Het belang van de bewoners verlor Berndsen hierbij niet uit het oog. Berndsen zorgt dat bewoners volop bij het proces betrokken worden en blijven. Renovatietempo te laag Het huidige renovatietempo van 1 procent per jaar is echt te laag om de energieverslindende huurwoningen (G-, F- en E-labels) tijdig weg te werken. Bij onderhoud in een huurwoning moeten naast de ramen (dubbelglas) ook de rest van de schil (dak, muur en vloer) meteen worden geïsoleerd. Als een beperkte huurstijging in rekening wordt gebracht voor energiemaatregelen, moeten de totale woonlasten niet stijgen, stellen de organisaties. Een zogenoemde woonlastengarantie voorkomt dit. Energieprestaties Ook vinden de organisaties dat de huurders structureel bij de voortgang van de energieprestaties moet worden betrokken. Corporaties moeten hierover actief en helder informatie verstrekken. Dit kan via jaarverslagen en via jaarlijks terugkerend overleg met huurders. Huurders kunnen een bijdrage leveren door mee te gaan in een beperkte huurverhoging wanneer er energiemaatregelen worden genomen. Daarbij is voor de huurders van belang dat de totale woonlasten niet stijgen. Bestuurders en raadleden Naast huurders vragen ook raadsleden en deelgemeentebestuurders om actieve informatieverstrekking en meer voortgang, bleek bij de rondetafelgesprekken. Emile van Rinsum van het milieucentrum: ‘Isolatie van huurwoningen is een belangrijke pijler van het Rotterdamse klimaatprogramma, zorgt voor stabilisatie van woonlasten en voor lokale wekgelegenheid in de bouwsector.’ Weblinks: www.stookjerijk.nl www.rotterdam.nl/noord www.milieucentrum.rotterdam.nl