Greendeal moet woningcorporaties, huurders en VvE’s in beweging krijgen

In de Greendeal ‘duurzame daden’ wordt afgesproken dat er de komende 3 jaar 2500 woningen energiezuiniger worden gemaakt in Rotterdam. Zo’n 2000 huurwoningen en de rest van eigenaar-bewoners. Deze woningen moeten minimaal 2 labelstappen omhoog (dus bijvoorbeeld van energielabel C naar A). Op 14 december ondertekende wethouder Alexandra van Huffelen en vier woningcorporaties de GREENDEAL ‘Duurzame Daden’ tijdens de Groene Conferentie van het Rotterdams Milieucentrum. >>>

KIO-3516 KIO-3514 KIO-3443 KIO-3517

Samenwerking
De organisaties die samen met de wethouder de GREENDEAL ‘duurzame daden’ kwamen ondertekenen op 14 december zijn: VVE010, het Warmtebedrijf Rotterdam, Waifer en de woningcorporaties WoonbronWoonstad RotterdamHavensteder, en Woningbouwvereniging Hoek van Holland . De vier genoemde woningcorporaties zijn goed voor ongeveer 130.000 huurwoningen in Rotterdam.

Huurders en eigenaar-bewoners
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam is onderdeel van het rijksprogramma GREENDEAL ‘Energiebesparing’. Deze GREENDEAL is gericht op zowel huurders van corporatiewoningen als eigenaar-bewoners, vaak verenigd in Vereniging van Eigenaren (VvE’s)

Slechte woningen
Een groot deel van de woningen in Rotterdam is erg slecht geisoleerd, heeft verouderde ketels en is dus zeer energieonzuinig. De komende jaren zien bewoners van deze slecht geisoleerde woningen hun woonlasten oplopen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit kan in delen van Rotterdam tot financiële en sociale problemen leiden, aldus de gemeente. Ook zorgen deze woningen voor veel CO2 uitstoot en dat komt weer de klimaatdoelen van de stad niet ten goede.

Vliegwiel
De 2500 aan te pakken woningen uit de Rotterdamse GREENDEAL vormen het vliegwiel van de aanpak. Het hoofddoel van de gemeente en het rijk is het in beweging krijgen van Rotterdamse woningcorporaties, particuliere eigenaren, huurders en eigenaar-bewoners (VvE’s).

Vooroplopen
Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘De stad Rotterdam – bedrijven, organisaties, de gemeente en bewoners – heeft stevige duurzaamheidambities. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal de uitstoot in 2025 verdubbelen. Opschaling van het aantal energiezuinige woningen is noodzakelijk willen Rotterdam en haar bewoners de toekomst duurzaam tegemoet kunnen gaan.

Consortium
Een opgericht consortium onder de naam ‘Duurzame Daden’ gaat de komende jaren woningcorporaties, particuliere eigenaren, eigenaar-bewoners en VvE’s ondersteunen met kennisoverdracht. Ook komen er aantrekkelijke financiering– en uitvoerprogramma’s voor eigenaar-bewoners. Een wervelende en wervende publiciteitscampagne ‘duurzame daden’ zal binnenkort van start gaan.

Vraagtekens
Maarten Visscher van de landelijke campagne Stook je rijk zet toch wat vraagtekend achter de GREENDEAL: ‘Het gewone aantal renovaties bij corporaties is ongeveer 1% per jaar van het aantal woningen dat zij in bezit hebben. Het aantal huurwoningen van de vier corporaties die de GREENDEAL hebben ondertekend, is zo’n 130.000 woningen. 1% van 130.000 is 1300 renovaties per jaar. In drie jaar zijn dat dus 3900 woningen die al via het ‘gewone’ renovatieprogramma worden opgeknapt. De ambitie van Duurzame Daden ligt met ruim 2000 huurwoningen (ook in 3 jaar, red) hier ver onder. Voor een GREENDEAL dient de ambitie beduideend hoger te liggen dan het normale renovatietempo dat al te laag ligt. Het Rotterdam Climate Initiatief wil in 2025 50% CO2 hebben gereduceerd. Corporaties hebben daar een belangrijk aandeel in. Zij dienen juist voorop te lopen.‘, aldus de projectleider.

Rotterdam nog niet winterklaar (maar er wordt aan gewerkt…)

De Groeneconferentie op 14 december 2011 werd druk bezocht. Niet alleen omdat er vele prijzen werden uitgereikt maar ook om te praten over energiebesparing in de huursector. Wethouder Alexandra van Huffelen tekende de GREENDEAL ‘duurzame daden’ samen met de vier grote Rotterdamse woningcorporaties,VVE010 en het Warmtebedrijf Rotterdam. In de GREENDEAL wordt afgesproken dat er 2500 Rotterdamse huur – en koopwoningen komende drie jaar ‘winterklaar’ worden gemaakt (2 energielabelsprongen naar boven). De vraag of Rotterdam winterklaar is werd nog niet helemaal beantwoord maar er wordt wel hard aan gewerkt zo bleek uit de rondetafeldiscussie onder leiding van Maurits Groen. >>>

KIO-3433 KIO-3531 KIO-3559 KIO-3536

– Een uitgebreid verslag van de Groeneconferentie is onderaan te vinden als een apart Word-document –

Aan de discussie voor de pauze namen deel Jaap van Leeuwen energieconsulent van de Woonbond, Pepijn Lobenstein van Havensteder, Karin Schrederhof van Woonbron, Karin Padmos huurster vanVestia en Caroline Lemmen van Woonstad. Het ging vooral over de ambities van de woningcorporaties en hoe deze duurzame ambities te bereiken zijn. Jaap van Leeuwen vertelde in een korte inleiding meer over de rol van huurders(verenigingen) en de Woonbond en over de zogenaamde ‘woonlastenwaarborg’ (zie zijn PowerPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Na de pauze ging de discussie verder onder leiding van Maurits Groen. Aan de rondetafel gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks, portefeuillehouder Deelgemeente Noord Nils Bendsen, portefeuillehouder Deelgemeente Charlois Theo Coskun, landelijk projectleider Stook Je Rijk Maarten Visschers en Jan Willem Jehee van het bedrijf Volker Wessels. De vraag was wat de gemeente(raad) en/of de deelgemeenten kunnen bijdragen aan die grootschaliger energiebesparing in de huursector? Jan Willem Jehee vertelde ter inleiding op een zeer inspirende manier over de voordelen van de plaatsing van zonnepanelen voor corporaties en huurders (zie zijn PowetPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de GroeneConferentie:

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de presentatie van Jan Willem Jehee van Volker Wessels:

Hieronder een uitgebreid verslag van de GroeneConferentie, de PowerPointPresentaties van Jaap van Leeuwen ( Woonbond) over energiebesparing in de huursector en Jan Willem Jehee (Volker Wessels) over zonnepanelen voor corporaties:

textVerslag.GroeneConferentie.december.2011

fileduurzameenergie.voor.corporaties.2012

fileEnergiebesparing.ppt