Atalanta_groepsfoto_1

’Doen ze een keer mee, is het weer niet goed. Zo is de sfeer blijkbaar’ (17 maart 2007)

’Wanstaltig’, noemt Wilders de reis die Rotterdamse jongeren van Marokkaanse komaf naar Marokko maken. Toch zijn al duizenden andere jongeren hen voorgegaan.>>>

Uit dagvlad TROUW 17 maart 2007

Nieuw is het niet. Het ministerie van buitenlandse zaken deelt al een paar jaar subsidies uit voor jongerenreizen naar het buitenland. Daarmee wil het ministerie het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking vergroten.

Tot nog toe gingen al 3400 jongeren met 163 projecten op deze manier op stage of uitwisseling, onder andere om ’cultuur te snuiven en te rappen in Kaapverdië’ en om ’te zoeken naar je roots in Suriname’.

Ook de actieve jongerengroep van het Milieucentrum Rotterdam wist 30.000 euro subsidie binnen te slepen voor het project ’Atalanta’, genoemd naar een vlindersoort die tussen Nederland en Marokko heen en weer vliegt. De zestien jongeren zijn op dit moment in Marokko om daar te kijken naar mogelijkheden voor duurzaam toerisme.

De deelnemers komen uit de Afrikaanderbuurt in Rotterdam, een achterstandswijk. In Trouw vertelden ze deze week over de reis. Ze zijn al maanden, vaak naast school, druk met het project.

Ten onrechte heeft vervolgens onder andere De Telegraaf het beeld geschetst van criminele Marokkaanse jongeren die een snoepreisje op kosten van de staat maken. Dat klopt helemaal niet”, zegt Emile van Rinsum, directeur van het Milieucentrum in Rotterdam. „Ze komen inderdaad uit een probleembuurt, maar ze doen mee omdat ze geïnteresseerd zijn in het milieu. Er zitten ook Nederlandse jongeren bij.

Toch: Geert Wilders stelde al Kamervragen en hij vond onder andere het VVD-Kamerlid Fred Teeven aan zijn zijde.

Van Rinsum stoort zich eraan dat er pas ophef ontstaat over het nut van een dergelijk subsidieproject als er Marokkaanse jongeren meedoen. „Doen ze mee, is het weer niet goed. Zo is de sfeer blijkbaar. Ik krijg hier boze telefoontjes uit het hele land binnen. Iemand dreigde de ruiten in te gooien.

De subsidie wordt verstrekt door het bureau Xplore, dat de aanvragen in opdracht van het ministerie beoordeelt. Een gedegen voorbereiding is een van de voorwaarden. De bedoeling is dat de jongeren hun kennis vervolgens ook aan anderen overdragen. Al met al zijn de jongeren met de subsidie bijna een jaar bezig. De Atalanta-jongeren hebben onder andere een cursus milieueducatie gedaan zodat ze les kunnen geven in buurthuizen en ze werken samen met de Rotterdamse stadsecoloog.

Van Rinsum: „Omdat de lat best hoog ligt, zijn het meestal hoger opgeleide jongeren die via Xplore reizen. Ik ben trots dat het deze jongeren van vmbo- en mbo-niveau is gelukt.

Kwetsend en ontmoedigend”, noemt ook Xplore de reacties. „Atalanta is tot nu toe heel succesvol. De jongeren zien zichzelf tot hun frustratie afgeschilderd als crimineel, terwijl ze soms juist meedoen omdat ze zo’n goed rolmodel zijn.

Trouw 2009

Atalanta_Blijdorp

Atalantajongeren naar Nador (2007)

Vrijdagochtend 9 maart 2007 vertrok een groep van 16 Rotterdamse jongeren naar Nador in noord Marokko voor een Xploreproject. Samen met twee medewerkers van het Rotterdams Milieucentrum en jongeren uit Nador gaan ze op zoek de natuur in het Rif, praten ze met plaatselijke natuur – en milieugroepen en brengen ze de mogelijkheden van eco – en duurzaamtoerisme in kaart. Ze bleven er twee weken.>>>

– Rotterdam maart 2007 –

Metafoor
De Atalantavlinder wordt als metafoor gebruikt voor het Atalantaproject. Het is een dagvlinder die tussen Nederland en Marokko heen en weer ´pendelt´ en in beide landen voor nakomelingen zorgt. In Nador leggen de Rotterdamse jongeren samen met Nadoriaanse jongeren L’association Ilmas een vlindertuin aan.

Natuur – en milieuorganisaties
De Rotterdammers gaan in Nador ook kennis maken met de natuur van het Rifgebergte en Marokkaanse natuur – en milieuorganisaties. Er wordt een gebied bezocht (Gourougo) waar de Berberaap wordt beschermd en er is een bezoek aan een organisatie die met Berberpaarden werkt en deze edele dieren weer vrij in de natuur wil gaan loslaten. Ook wordt er bekeken hoe ecotoerisme is op te zetten in het gebied en wat er voor nodig is Nador voor de actieve en ´groene´ toerist te ontsluiten. De jongeren maken hier in samenwerking met lokale en Spaanse (ontwikkelingsorganisaties) een plan voor.

(En….uiteraard wordt er gevoetbald. De Atalanta’s tegen Hilal Nador. De verliezer moet bomen planten.)

Milleniumdoelstellingen
Het Atalantaproject is een project van Xplore van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking gericht op de draagvlakversterking hier in Nederland voor ontwikkelingssamenwerking en de Millenniumdoelstellingen in het bijzonder.

Onderwerpen als klimaatveranderingen, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en de Millenniumdoelstellingen stonden centraal tijdens een aantal voorbereidingsbijeenkomsten die door het COS Rijnmond Midden Holland werden georganiseerd. Daarnaast kreeg de groep informatie over natuur en de opdracht mee van de stadsecoloog de Atalantavlinder ´in kaart te brengen´.

Cineac Nador 2
De hele reis wordt op video vastgelegd. De videodocumentaire ‘Cineac Nador 2’ wordt gebruikt bij een groot aantal draagvlakversterkende activiteiten na terugkomst in de Rotterdamse wijken. Cineac Nador 2 wordt ook uitgezonden op Cineac TV.

30ste Ortel Dunyafestival
De Atalantajongeren hebben de opdracht ieder 150 anderen te vertellen over hun project. Dit in het kader van draagvlakversterkende activiteiten.

Een van deze activiteiten is het ATALANTAPAVILJOEN drie tenten op het 30ste Ortel Dunyafestival, zondagmiddag 27 mei. Daar presenteren de jongeren zich aan het publiek. Rond het Atalantapaviljoen wordt samengewerkt met de landelijke klimaatcampagne www.hier.nu en een aantal natuur – en milieuorganisaties.

Het Atalantapaviljoen is 27 mei te vinden op het ‘solidariteitsplein’ aan de Parklaan. Het paviljoen wordt om 13.30 uur geopend door de minister van VROM Jacqueline Cramer en Wethouder Orhan Kaya. Ook is er een presenteren de jongeren samen met rapper Clifton Giersthove hun ‘Atalantarap’.

Kaapstraat
Op het binnenterrein de Kaapstraat in de Rotterdamse Afrikaanderwijk leggen de Atalantajongeren nog een Vlindertuin aan. Deze tuin is onderdeel van het gemeentelijk project de Groene Duimen. Het gaat om herinrichtingsplan voor het hele binnenterrein. De nieuwe vlindertuin is een klein onderdeel van dit project. (De tuin had al aangelegd moeten zijn maar de herinrichting van het binnenterrein is door onduidelijke redenen vertraagd.)

Gefinancierd
Het Atalantaproject dat ruim acht maanden in beslag neemt wordt gefinancierd door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking Xplore, de gemeente Rotterdam (Bureau Externe Betrekkingen) en het Rotterdams Milieucentrum. De vlindertuin in de Kaapstraat wordt bekostigd uit de Groene Duimen. Verder ontvangt het Atalantaproject een bijdrage vanuit het VSB fonds.