Het Rotterdams Milieucentrum richt zich op de thema’s milieu, groen&ruimte, wonen en educatie.

Wij organiseren het Rotterdamse Parkenoverleg en de Rotterdamse Parkenmaand en adviseren wij het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over stadsnatuur, klimaatbeleid, ruimtelijke ordening, afvalbeleid en mobiliteit. Ook initieerden en beheren wij de eerste testsite voor stadslandbouw op daken in Europa: de Dakakker op het dak van Het Schieblock, en staan we groene bewonersinitiatieven bij met raad en daad!

Activiteiten die zich rond de thema’s van milieu, groen en ruimte richten zijn o.a. de Wormenhotels, waarin bewoners in de wijk hun eigen gf-afval composteren.  De Groene agenda; de uitagenda voor alle groene activiteiten in en rondom Rotterdam en thuis. Met Plan B(oom) werkt milieucentrum samen met andere natuur – en milieuorganisaties in Nederland om 10 miljoen bomen te planten waarmee we o.a. de co2 uitstoot kunnen verminderen. In 2018 realiseerden wij het Slimdak testsite voor slimme waterberging. Een project met een grote spin-off.

Wij organiseren laagdrempelige activiteiten gericht op wonen & energie. opZuinig! is bijvoorbeeld een programma waarbij bewoners worden opgeleid tot milieucoach. Het Rotterdams Milieucentrum organiseert ook het educatie-programma: Dakennie voor basisscholen op de DakAkker.

 

Dakennie

Groene conferentie

cursus opZuinig

Parkenmaand


MILIEU


GROEN & RUIMTE


WONEN


EDUCATIE