rmc:

parkenmaand

parkenoverleg

rmc:

gezondverkeer 010

OPZUINIG

DAKENNIE

plan b(oom)

SLIMDAKPROJECTEN

Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt in de stad een netwerk aan groene bewonersinitiatieven.

Natuur, milieu en duurzaamheid zijn de thema’s waar wij ons op richten.

  Met onze projecten betrekken, inspireren en informeren we bewoners over manieren waarop we met groen en duurzaamheid in de stad omgaan.


Parkenmaand en parkenoverleg

1
2
3
4
5
1

Workshops

2

Wandelingen

3

Muziek

4

Spel

5

Excursies

Bewonersplatform voor een groene stad

In het Rotterdamse Parkenoverleg zijn 32 parken vertegenwoordigd. Het overleg biedt Rotterdammers de kans kennis en informatie uit te wisselen over de parken waarbij zij zich betrokken voelen. Die betrokkenheid van bewoners varieert van het volgen van de ontwikkelingen in het park en overleg met de gemeente, tot het zelf aan de slag gaan als parkvrijwilliger.

Rotterdamse parken met andere ogen bekijken


Parkenmaand wordt samen met Parkenoverleg georganiseerd. Tijdens Parkenmaand is er een gevarieerd aanbod groene activiteiten in de Rotterdamse parken, zoals wandelingen, excursies, workshops, muziek, spel en natuurwerkdagen. Met de Parkenmaand wil RMC meer bekendheid geven aan de grote en kleine Rotterdamse parken, en het belangrijke werk van de parkvrijwilligers. Ook willen we met parkenmaand laten zien dat het park er niet alleen voor recreatie en vermaak is, maar dat parken unieke gebieden van stadsnatuur zijn.


stadsnatuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit…. 

ROTTERDAMS MILIEUCENTRUM GROEN & RUIMTE MILIEU WONEN EDUCATIE


HET SLIMSTE DAK VAN NEDERLAND

Het Slimdak op het dakpaviljoen is een slim waterbergend dak met een smartflowcontrol dat wordt aangestuurd door het weerbericht.

1
2
3
4
5
1

wateropslag

2

besturing dmv weerbericht

3

ledigen

4

opslag

5

verdampen

Slimdak | dakAkker | waterberging

Water in de stad wordt de komende jaren een steeds belangrijker thema. Extreme neerslag in de zomer zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Wegen worden onbegaanbaar, kelders lopen vol en de riolering wordt overbelast. Volgens RMC ligt  één van de oplossingen op de 14,5 miljoen vierkante meter platdak in Rotterdam.    Op 1 juni 2018 is testsite Slimdak010 daarom geopend op het dakpaviljoen op de DakAkker.

Het is een waterbergend dak dat automatisch reageert op piekbuien via een smart flow control. De Smart Flow Control staat in constante verbinding met het weerbericht, weet hoeveel water er in het dak zit, en bij een weersvoorspelling van extreme regenval maakt het automatisch ruimte voor extra waterberging. Met het Slimdak voorkomen we wateroverlast, ontlasten we het riool, wordt het water hergebruikt voor onze Dakakker, bevorderd het daardoor de biodiversiteit, en zorgt het voor afkoeling van het gebouw.

Ons doel is om zoveel mogelijk bouwers, ontwikkelaars, watermanagers en bewoners te inspireren met dit slimme voorbeelddak.


Plan B(oom)

10 miljoen bomen

De komende vier jaar planten we met het project Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied in heel Nederland. Ook in Rotterdam! Bomen helpen om de hoeveelheid CO2 te verminderen. Bovendien maken ze onze leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

Bomen nemen CO2 op. De kans om de opwarming tot 1,5 of 2 graden te beperken wordt kleiner naarmate concrete en gerichte maatregelen langer uitblijven. Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds. Een van de concrete manieren om dit tij te keren is door massaal bomen te planten. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen binden 10 miljoen ton CO2!

Bomen geven verkoeling

Bomen geven verkoeling. Bomen zijn van belang voor het tegengaan van de stijging van de temperatuur (klimaatmitigatie) en voor het opvangen van de effecten van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Bomen helpen hittestress te beperken, ze brengen schaduw en verkoeling en ze houden water vast in droge tijden. Daarbij dragen bomen aantoonbaar bij aan een gezonde, groene, frisse en mooie leefomgeving.

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit

Bomen, houtwallen en bossen vormen een belangrijke habitat voor vele soorten planten en dieren. Toename van bomen in Nederland levert daarom ook een directe bijdrage aan biodiversiteit. We kiezen voor inheemse soorten, omdat hun groeiwijze leven geeft aan een veelheid van soorten, van schimmels en mossen tot avifauna.

Samen met onze partners bieden we hulp bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders en praktische specificaties met betrekking tot inrichting, beheer, boomkeuze en de organisatie van de aanplant. En bij het bereiken en betrekken van bewoners.

Wil je op de hoogte blijven van Plan Boom dan kun je je HIER aanmelden voor de Nieuwsbrief.


Dakennie; Creëren, speelsheid, beleving…

Stadslandbouw, groene daken, wateropvang en biodiversiteit

¿?Dakennie¿? is het educatie-programma op de dakakker over stadslandbouw, groene daken, klimaat en water, gezond voedsel en bijen voor basisscholen. Tijdens Dakennie gaan kinderen van groep 7 en 8 aan de slag met deze thema’s. Via speelse en informatieve activiteiten maken de kinderen kennis met alles wat er groeit, en ontdekken ze de bijen en wormenhotels op het Dakakker.

Zelf aan de slag op de DakAkker

De kinderen gaan aan de slag met een zoek-en snuffelkaart, gaan zaadbommen en een bijenhotel maken. Aan de watertafel kunnen kinderen het laten regenen in een ‘domme stad’ en een ‘slimme stad’. En als echte dakboeren mogen ze ook zelf aan de slag op de DakAkker, lekker schoffelen, wieden, zaaien, en water geven.


opZuinig / Milieucoaches


Sinds 2009 organiseert RMC de opZuinig cursus. Een leuke cursus bestaande uit vier bijeenkomsten vol informatie over energiebesparing in huis, én gratis te volgen.  Als milieucoach kan je na de cursus informatieavonden geven in je eigen netwerk. Zo organiseren milieucoaches bijeenkomsten in de huiskamer, het buurthuis, voor ouders op basisscholen, kerken, en bij sport – en buurtverenigingen. De Milieucoaches maken hierbij gebruik van een e.koffer vol demonstratiemateriaal, de besparingsladder en de opZuinig!-quiz. De cursussen gaan naast energie besparen, ook over het gezamenlijk opwekken van duurzame energie en het betrekken van je (mede-)bewoners. Dus de cursus Milieucoach is uiterst geschikt voor Vereniging van Eigenaren (VVE) en voor huurders – bewonersgroepen!

Wil jij ook milieucoach worden? Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste cursussen, of volg ons op social media.  Lees verder op onze website: www.opzuinig.nl.

Al het nieuws volgen?:
Schrijf in voor onze nieuwsbrief!


Gezondverkeer010

Stadsdistributie


Een brede coalitie van bewonersgroepen, het Rotterdams Milieucentrum, de fietsersbond, ROVER en de luchtwachters van MIlieudefensie wil een gezondere stad met ‘gezond verkeer’. Minder doorgaande routes, meer ruimte voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer, goede ‘stadsdistributie’ en park-and-ride voorzieningen. Dit is de oproep aan verkeerswethouder Judith Bokhove.

Groene boulevards

Als het aan de coalitie Groen Verkeer ligt worden de doorgaande verkeersaders door de stad ‘Groene Boulevards’. ‘Het is niet meer van deze tijd dat vierbaans autowegen dwars door de stad lopen waarover doorgaand verkeer verplaatst, dat niets te zoeken heeft in Rotterdam, en op de ring rond de stad thuis hoort’, zo stellen de samenwerkende Rotterdammers.’

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en volg de coalitie Gezond Verkeer op Facebook en  Twitter, en binnenkort op onze eigen website: Gezondverkeer010.nl


Groene Klusjesman

Handige tips die u de winter door helpen!!

Radiatorfolie
Tochtstrips
Electriciteit
Vloer- en leidingisolatie
Waterbesparing
Duurzaam verbouwen
Wintergordijnen ophangen
Dakisolatie