Contact

E-mail: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Tel. 010 – 465 64 96
Postadres: Schiekade 189 (Unit 302) 3013 BR Rotterdam
Metro: Erasmuslijn, halte Centraal Station
Tram: 4, 7 8, 21, 23, 24 halte Weena Tram: 8 en 25 halte Schiekade
Bus: 38 en 48 halte Weena

Bereikbaarheid:

Het Rotterdams Milieucentrum heeft een kleine staf. Vandaar dat het niet altijd mogelijk is ons kantoor te ‘bemensen’. Spreek bij afwezigheid de voice-mail in of stuur een e.mail of fax. Wij nemen dan zo spoedig als mogelijk is contact met u op.

E-mailadressen medewerkers:

emile.vanrinsum@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
mohamed.hacene@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Websites diverse projecten:

www.rotterdamsmilieucentrum.nl
www.degroeneagenda.nl
www.groeneagenda.nl
www.rotterdamseparken.nl 
www.parkenmaand.nl 
www.opzuinig.nl
www.dakakker.nl
www.iederslucht.nl
www.cineacmilieu.tv
www.gezondverkeer010.nl 

Facebook:

Rotterdams Milieucentrum | Dakakkers | Dakgaard | Opzuinig | Rotterdamse Milieuvoorlichters | Groene Agenda | Rotterdamse Parken | Slimdak | Gezond Verkeer | Zero Foodwaste Rotterdam | Bluefoodfestival | Wormenhotel

Twitter:

@Milieucentrum | @D_akkers | @Dakgaarden | @Opzuinig | @Duurzamestad | @Parken010 | @VVEsmetenergie | @Winterklaar010  | @Slimdak010 | @Gezondverkeer | @zerofoodwasteRd | @bluefoodfest | @Wormenhotel | @PietjeBellduurz (TV)

Stuur ons een bericht

1 + 0 = ?

Privacy verklaring

Rotterdams milieucentrum, gevestigd aan Schiekade 189, unit 302, te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rotterdams milieucentrum
Schiekade 189, unit 302
3012 BR, Rotterdam
info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Rotterdams milieucentrum verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rotterdams milieucentrum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Uitnodigen voor onze activiteiten en/of gerelateerde activiteiten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig

Geautomatiseerde besluitvorming
Rotterdams milieucentrum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rotterdams milieucentrum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rotterdams milieucentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rotterdams milieucentrum verstrekt nooit uw persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rotterdams milieucentrum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotterdams milieucentrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rotterdams milieucentrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rotterdams milieucentrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het milieucentrum via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl