Milieucoaches in heel Rotterdam actief!

De milieucoaches van opZuinig! zijn in heel Rotterdam actief. Meer dan 260 bewoners werden de afgelopen twee jaar opgeleid in een cursus over energie -, waterbesparing en duurzaamheid in eigen huis. Na de cursus kunnen de milieucoaches zelfstandig voorlichting geven in hun eigen netwerk. In de straat of buurt, bij de vereniging, in de kerk of moskee. Er zijn zo honderden voorlichtingen gegeven, er werden duizenden bewoners bereikt. De coaches maken hier gebruik van de E.koffer vol met demonstratiematerialen zoals ledlampen, radiatorfolie, spaardouchekoppen, etc. en de opZuinig!-besparingsladder waarin je kunt zien hoeveel je aan geld en CO2 kunt besparen in je eigen huis.

KIO-0932  KIO-0771  KIO-3837  KIO-3656

Meer dan 260 bewoners werden de afgelopen twee jaar opgeleid in een cursus over energie -, waterbesparing en duurzaamheid in eigen huis. Na de cursus kunnen de milieucoaches zelfstandig voorlichting geven in hun eigen netwerk. In de straat of buurt, bij de vereniging, in de kerk of moskee. Er zijn zo honderden voorlichtingen gegeven, er werden duizenden bewoners bereikt. De coaches maken hier gebruik van de E.koffer vol met demonstratiematerialen zoals ledlampen, radiatorfolie, spaardouchekoppen, etc. en de opZuinig!-besparingsladder waarin je kunt zien hoeveel je aan geld en CO2 kunt besparen in je eigen huis.

De cursussen Milieucoach worden het komende jaar nog een aantal keer georganiseerd in Rotterdam. Geef je op via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. De Woonbond nam het concept over en leidt met onze hulp nu en energiecoaches op in heel het land.

Kijk voor actuele informatie op >>> www.opzuinig.nl, Facebook opZuinig of @opZuinig op twitter. Wil je meedoen aan de cursus Milieucoach mail ons dan info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Wat is Klimaatonderwijs010

rmc2010_5

Klimaatonderwijs010 is de website van de doorgaande leerlijn energie, klimaat en groen die voor de onderbouw van ons voortgezet onderwijs bedoeld is. Deze digitale doorgaande leerlijn maakt het voor docenten Biologie, Aardrijkskunde, Natuurkunde en Economie mogelijk om eenvoudig en doelgericht hun programma’s op elkaar af te stemmen.

Wat in het ene vak aan het begin van het jaar behandeld wordt, kan in een ander vak snel een vervolg krijgen. En zo over meerdere jaren heen. Dit zorgt voor heldere en transparante leerinhouden van de verschillende vakken en maakt de betekenis van het onderwerp bij de leerlingen duidelijker. Als de afstemming heeft plaatsgevonden, kan er gebruik gemaakt worden van allerlei lesmaterialen/programma’s die regionale of landelijke Natuur-en Milieuorganisaties in het kader van klimaatverandering beschikbaar hebben gesteld.

Kijk op www.klimaatonderwijs010.nl