5 milieuorganisaties pleiten voor een duurzame Maasvlakte

Begin 2018 komt er een nieuw bestemmingsplan voor de tweede Maasvlakte. Alhoewel twee derde van de bestemming op de Maasvlakte ongewijzigd blijft is het mogelijk om inhoud te geven aan een duurzame invulling van de Maasvlakte, zo schrijven vijf milieuorganisaties aan het Rotterdamse gemeentebestuur. De duurzame ontwikkeling op de Maasvlakte mag niet ten koste gaan van milieu, mens en natuur en de effecten moeten goed worden gemonitord – en geëvalueerd, aldus de milieuorganisaties.

– Zie voor de complete reactie van de Natuur – en milieufederatie Zuid Holland, stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en het Rotterdams Milieucentrum aan het Rotterdamse gemeentebestuur onderaan dit artikel. –

Nieuwe ontwikkelingen
Twee derde van de bestemmingen op de Maasvlakte blijft ongewijzigd. Het gaat hier om containers, (biobased) chemie en (wind)energie. Maar daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals: maritieme offshore industrie, dienstverlening en biomassa opslag en overslag. Ook worden er locaties aangewezen voor windmolens, de inrichting van een recreatiegebied en de plek waar de elektrische kabels van de windmolens op zee aan land komen.

Luchtvervuiling
De vijf organisaties vragen in hun reactie meer aandacht voor luchtvervuiling. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) liggen de veilige normen voor de luchtkwaliteit op ongeveer de helft van de huidige Europese normen die de gemeente hanteert. Dit betekent dat de gezondheid van mensen nog steeds wordt aangetast ondanks internationale normen. Ook uit de rechtszaak die Milieudefensie aanspande tegen de staat, blijkt dat er meer maatregelen genomen moeten worden om luchtverontreiniging te verminderen. Dit geldt ook voor de tweede Maasvlakte.

Stikstof
De natuur, recreatie en de omgevingskwaliteit (lucht, geluid, veiligheid) mag niet in het gedrang komen en mogelijk zelfs verbeteren, schrijven de milieuorganisaties. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt over de vermindering van stikstofdepositie  In het ontwerp bestemmingsplan wordt hier echter niet dieper op ingegaan (zie onderaan deze pagina een artikel over stikstofdeposities).

Verduurzamen
De milieuorganisaties willen verduurzaming van industrie en energievoorziening met een zo laag mogelijke impact op de natuur en en het milieu en staan dan ook positief tegenover de voorstellen hiervoor in het bestemmingsplan. “Maar …“, zo schrijven de vier organisaties: “de invulling met duurzame energie en biobased chemie moet voor een groot deel nog vorm krijgen …

Kennisgeving bestemmingsplan Maasvlakte 2:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-53838.html

De reactie van de natuur – en milieuorganisaties op het concept bestemmingsplan:
Maasvlakte 2 – 2018

Artikel over stikstofdespositie (2014):

Rooftopaward 2017 voor de DakAkker = de daktopper!

Vrijdag 8 september ontving de DakAkker de Rooftopaward 2017 tijdens het ROEF Rooftopsymposium van Rooftoprevolution in Amsterdam en is hiermee de absolute “Rooftopper” van Nederland. De jury *) vond de DakAkker op het Rotterdamse Schieblock niet alleen het mooiste dak van Nederland maar ook het meest ‘complete’ dak:

 • Het dak heeft een sociale functie: een groot aantal vrijwilligers uit het Schieblock en de buurt werken op het dak als dakboeren en dakimkers.
 • De groenten en het fruit die op het dak worden verbouwd zorgen voor minder voedselkilometers: de DakAkker produceert voedsel (groenten, fruit, honing) die geleverd worden aan restaurants in de directe omgeving.
 • Het dak zorgt voor wateropvang: het dak buffert (bij piekbuien) zo’n 60.000 liter water en ontwikkelt momenteel ook een “slimdak” dat nog meer water kan bergen.
 • Er is een educatieprogramma op het dak: honderden Rotterdamse schoolkinderen komen op het dak om te leren over gezond voedsel, water(opvang), groene daken en bijen houden.
 • De DakAkker zorgt voor meer biodiversiteit: door de vele (eetbare) bloemen en planten en het houden van bijen.  
 • Het groene dak zorgt ook voor minder hittestress, groene daken kunnen een enorme bijdrage leveren aan het omlaag brengen van de temperatuur in de stad.
 • Het dak levert werkgelegenheid, in de Bistro “Op het dak” werken een aantal mensen in de horeca.
 • Het dak is een toeristische trekpleister geworden, mede door de DakAkker is opgenomen in de Lonely Planet en vaak in de media is (zowel in het binnen – als in het buitenland
 • De DakAkker is een innovatief voorbeeld voor andere steden (o.a. Kopenhagen, Brussel en Parijs). 

 • *) in de jury van de Rooftopaward 2017 hadden zitting:
  Maurits Groen, oprichter WakaWaka, duurzaam ondernemer
  Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten
  Petran van Heel, sector banker bouw/vastgoed ABN AMRO
  Joos Ockels, bestuur Happy Energy

Het mini-symposium “circulair park” sluit parkenmaand af

Kan een park circulair ? Hoe zorgen we dat grondstoffen uit het park, weer terugkomen in het park? Kunnen we afval beter scheiden en hergebruiken? Hoe gaan we om met de verlichting in het park? Is er gebruik te maken van zonne- of windenergie? En … is het niet veel beter om al bij het ontwerp van een park rekening te houden met circulair? De festivals in de parken kunnen die schoner, duurzamer en meer circulair? We zoeken naar oplossingen tijdens het mini-symposium ‘circulair park’ 30 september in het Vroesenpark zoekt u mee?

Aanmelden kan via: www.rotterdamcirculair.nl/circulaireparken (aantal plaatsen is beperkt).

Parkenmaand
Heel september staat in Rotterdam in het teken van parken tijdens de Rotterdamse Parkenmaand. Deze groene maand sluiten we op 30 september officieel af met het mini-symposium over circulaire parken in het Vroesenpaviljoen. Tijdens dit symposium wordt samen met bewoners, ondernemers, professionals en andere geïnteresseerden gezocht naar inspirerende ideeën om Rotterdamse parken meer circulair te maken.

Workshops
Er wordt om 13.00 uur gestart na een welkom en een korte inleiding worden zes workshops georganiseerd:

FESTIVALS
Hoe kunnen we onze festivals in de parken meer circulair maken?

ZWERFAFVAL

Hoe kunnen we zwerfafval verminderen, beter scheiden én weer hergebruiken? Misschien heeft u wel eens nagedacht over het verzamelen van al het plastic om er een glijbaan van te maken! Of een kunstwerk van glas?

GROEN
Hoe kunnen we ons groenbeheer circulair maken? Wie weet wilt u graag mooie bankjes maken van omgekapte bomen!

MATERIAAL EN LOGISTIEK
Hoe zorgen we voor circulaire materialen? Vindt u bijvoorbeeld dat we onze opslagplaatsen van parkmaterialen ter plekke in het park kunnen doen om zo min mogelijk te hoeven verplaatsen?

ENGERGIE
Hoe kunnen we op een circulaire manier omgaan met energie in het park? Welke mogelijkheden zou wind- of zonne-energie kunnen bieden? Of moeten we uit planten in het park groene energie op gaan wekken?

INRICHTING EN ONTWERP

Hoe moet het ontwerp van een circulair park eruit zien? Waar moeten we rekening mee houden? Compostplaatsen? Voedselbossen voor de horecaondernemer? Wij horen het graag!

Inschrijven:
Snel inschrijven voor het symposium en de workshops via: www.rotterdamcirculair.nl/circulaireparken (het aantal plaatsen is beperkt).

Georganiseerd door:
Dienst Stadsbeheer gemeente Rotterdam
Rotterdams Milieucentrum
Parkenoverleg Rotterdam
Rotterdam Circulair
in het kader van de Parkenmaand: www.parkenmaand.nl