Hoek van Holland start zonnestroomproject

hoekvanholland.solar.1

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en partner WAIFER Nederland zijn er in een tijdsbestek van slechts vier weken in geslaagd een compleet zonnestroomproject van de grond te tillen. Zeven corporatiewoningen werden voorzien van zonnepanelen, zonder dat woningcorporatie en huurders hierin hebben hoeven investeren. De zonnepanelen, die tweederde van het elektriciteitsgebruik van de bewoners dekken, werden 7 mei door de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen op heel toepasselijke wijze in gebruik genomen: vanuit een hoogwerker. >>>

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en WAIFER Nederland ontwikkelden samen een speciale aanpak, die zonder problemen ook elders in Hoek van Holland, Rotterdam en overal in het land toegepast kan worden. WAIFER Nederland investeert als private partner en uitvoerder in de zonnepanelen die worden geplaatst op de corporatiewoningen en voorziet de bewoners met de energie die hiermee wordt opgewekt van elektriciteit. De panelen zijn goed voor tweederde van het elektriciteitsgebruik van de huurders. Op deze manier krijgt de verduurzaming van de samenleving een impuls, zonder dat huurders of WVH hierin hoeven te investeren.

Wethouder Van Huffelen
Op 7 mei werden de zonnepanelen op een eerste blok van zeven woningen officieel in gebruik genomen door de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen‘Rotterdam wil een schone, groene en gezonde stad zijn. Zonne-energie is een van de vormen van duurzame energie waar wij ons voor inzetten. Dit doen wij niet alleen. Het is mooi om te zien dat organisaties zoals WVH en WAIFER hun betrokkenheid bij de stad en duurzame energie laten zien. In deze, voor huurders en woningcorporaties, moeilijke tijden hebben zij een creatieve constructie ontwikkeld waarmee de verduurzaming toch door kan gaan.’

Vergulde Draeckweg
De zeven corporatiewoningen maken deel uit van complex Vergulde Draeckweg. De bijna 200 woningen van dit complex worden momenteel allemaal gerenoveerd volgens het cradle-to-cradle principe: alleen milieuvriendelijke materialen en werkmethoden worden toegepast en het ingebouwde materiaal moet in de toekomst kunnen worden hergebruikt. Het energielabel gaat daarbij van F/G naar B of A. Dat merken de huurders direct in hun portemonnee want hun stookkosten worden veel lager. Nu wordt ook nog de stroom van de zonnepanelen tegen een vaste lage prijs aan de bewoners geleverd. Het grootste deel van hun stroomkosten wordt zo ‘voor eeuwig’ bevroren. WVH
heeft het voornemen om ook in andere complexen deze aanpak toe te passen.

Voorpost van Rotterdam
Hoek van Holland is voorpost en deelgemeente van Rotterdam. WVH is eigenaar van bijna de helft van de woningen in deze deelgemeente en heeft daardoor een grote verantwoordelijkheid op het gebied van verduurzaming van de samenleving op lokaal niveau. De woningcorporatie werkt hard aan het verwezenlijken van drie langetermijndoelen. WVH wil meer energie gaan opwekken dan verbruiken, probeert de afgifte van afvalstoffen bij bouwen en beheren van woningen terug te brengen naar nul, en gaat uiteindelijk de materialen die ze toepast keer op keer hergebruiken. Naast de verduurzaming van de 200 woningen in complex Vergulde Draeckweg, heeft WVH nog een ander ambitieus project onder handen. De Hoekse woningbouwvereniging bouwt 52 woningen uit het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw (complex President Jan Lelsstraat) om tot (bijna) nul-energiewoningen. WVH doet daar onder andere ervaring op met verschillende typen warmtepompen en een speciaal ontwikkeld verwarmingssysteem.

Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative, een initiatief van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf RotterdamDCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs, werkt hard aan een schone, groene, en economisch sterke stad. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen heeft de stad de ambitie om van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad te maken. De omschakeling naar duurzame energie is een van tien Rotterdamse duurzaamheidsopgaven. Woningbouwvereniging Hoek van Holland en WAIFER werden tot hun zonnestroomproject geïnspireerd door de Greendeal die verschillende Rotterdamse woningcorporaties waaronder WVH, gesloten hebben met WAIFER Nederland Nederland, VvE010 en de gemeente Rotterdam. De deelnemers hebben onder het motto “Duurzame Daden” toegezegd met elkaar concrete grote stappen op weg naar verduurzaming van Rotterdam te zetten. Naast projecten op het gebied van zonnestroom en benutting van restwarmte moet dit binnen twee jaar leiden tot het verduurzamen van tenminste 2.500 huur- en koopwoningen.

Rotterdam Solar City 2012
Rotterdam werd op 7 mei door de organisatie van de Solar Days officieel uitgeroepen tot Solar City 2012. De Solar City is een stad die actief zonne-energie promoot, zelf zonne-energie toepast en/of veel opvallende zonne-energieprojecten heeft. De onthulling van de zonnepanelen in Hoek van Holland is een van de vele activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Solar Days, een initiatief van Holland Solar, ODE (belangenorganisatie voor gebruikers van duurzame energie), UNETO-VNI (ondernemersorganisatie voor installateurs) en Agentschap NL (agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Voor meer informatie zie www.solardays.nl enwww.hollandsolar.nl.

Eerste walstroom voor zeevaart in Nederland

schultz-walstroom-01

In 2004 organiseerde het Rotterdams Milieucentrum samen met Stichting de Noordzee de Greenportconference over een duurzame haven en zeevaart. Een van de belangrijkste onderwerpen was toen walstroom voor binnenvaart – en zeeschepen. De Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam pakten de uitdaging op. De afgelopen jaren werden ruim 300 aansluitpunten gerealiseerd voor de binnenvaart. Schepen krijgen hierdoor elektriciteit van de wal en hoeven niet langer hun motoren te laten draaien voor het opwekken van stroom. De luchtkwaliteit in de directe omgeving wordt door deze investering aanzienlijk verbeterd. Walstroom voor de zeeschepen was nog niet geregeld. Op 13 juni nam minister Melanie Schultz van Haegen op de terminal van rederij Stena Line de eerste Rotterdamse walstroomaansluiting voor zeeschepen in gebruik. Een heugelijk feit! >>>

Rederij Stena Line gaat met vier ferryschepen gebruik maken van de walstroom.

Havenbedrijf
De walstroom is aangelegd mede dankzij ondersteuning van het Havenbedrijf Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en het Ministerie van Ifrastructuur en Milieu. De bijdrage van het Havenbedrijf past in het beleid om de duurzaamste haven ter wereld te worden. Er zijn nog geen concrete plannen voor méér walstroomvoorzieningen voor de zeevaart. Dit heeft onder andere te maken met de hoge investeringen. Wel worden nieuwe kades, bijvoorbeeld op Maasvlakte2, en oudere bij renovaties voorbereid op een eventueel latere aanleg van walstroom.

Weblinks
www.walstroom.nl
www.Stena Line.com
www.portofrotterdam.nl

Bijenadvies aangeboden aan wethouder Alexandra van Huffelen

KIO-8697 KIO-8720 KIO-8737 KIO-8842

Portefeuillehouders Chantal Zeegers en Nils Berndsen van de deelgemeenten Hillegersberg – Schiebroek en Rotterdam Noord ondertekenden 6 juni namens de eerste deelgemeenten het bijenconvenant. >>>

Het bijenconvenant werd opgesteld in het kader van 2012 Het Jaar van de Bij. Vanuit de stedelijke politiek waren het de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en deSP die als eerste het convenant ondertekenden. De ondertekening vond plaats tijdens het ‘bijensymposium’ van hetRotterdams Milieucentrum. In het bijenconvenant wordt afgesproken dat er niet meer met schadelijke bestrijdingsmiddelen zal worden gewerkt en er in de aanplant in de buitenruimte volop prioriteit zal worden gegeven aan bijen en andere bestuivers. Wethouder Alexandra van Huffelen nam een bijenadvies in ontvangst en onthulde de nieuwe bijenkasten voor op de dakakkers. Volop aandacht voor de bij dus in Rotterdam!

Het bijensymposium 6 juni werd georganiseerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op de website van het www.jaarvandebij.nl is alles te lezen over het waarom van Jaar van de Bij en de activiteiten die in het land worden georganiseerd. Ook de tekst van het bijenconvenant is hier te lezen.

Ambrosiusgilde
Dick Zom de vice-voorzitter van de bijenhoudersvereniging het Ambrosiusgilde en Aat Rietveld vicevoorzitter van Nederlandse Vereniging van Bijenhouders heetten het grote aantal deelnemers aan het symposium welkom.

Stadsimker en filosoof Carien de Jonge beet als eerste spreker de spits af met een inspirerend filmpje (zie hieronder) en een betoog over het houden van bijen in een maatschappelijke context (zie hieronder haar powerpointpresentatie).

Verslag van de BIJeenkomst van Cineac Milieu TV:

Ecologische verbindingszones
Ook sprak Marco Hoffman van de Wageningen UR, de schrijver van ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ en Gerry Bakker Bureau Stadsnatuur Rotterdam over het belang van ecologische verbindingszones in de stad voor bijen en andere bestuivers. Jan van de Brand van Groenservice Zuid Holland sprak over de inrichting van recreatie gebieden rekening houdend met het vergroten van de biodiversiteit.

Wethouder
‘Keynote speaker’ tijdens de conferentie was wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en BinnenstadAlexandra van Huffelen. Zij stelde te streven naar een bijvriendelijke stad. Directeur Emile van Rinsum van het Rotterdams Milieucentrum overhandigde de wethouder het ‘Advies voor de verbetering van de leefomstandigheden van bijen en overige bestuivende insecten in Rotterdam‘ dat in opdracht van de wethouder door de Adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur werd opgesteld.(onderaan dit artikel is het complete advies te downloaden).

Convenant
Tijdens het symposium werd ook het convenant van Jaar van de Bij ondertekend. Nils Berndsen portefeuillehouder Deelgemeente Noord en Chantal Zeegers van de Deelgemeente Schiebroek Hillegersberg waren de eerste bestuurders in Rotterdams die het convenant ondertekenden. Van de gemeenteraadsfracties in de Rotterdamse raad ondertekende tot nog toe alleen GroenLinks vertegenwoordigd door Anita van Bokhove en de SP door raadslid Josine Strörmann. De tekst van het convenant is te lezen op de website van het Jaar van de Bij.

Dakakkerbijen
Ook de nieuwe bijenkasten voor op het dak van Het Schieblock werden onthuld door wethouder Alexandra van Huffelen. De kasten komen op de dakakkers.

Sponsors
Het Rotterdams Milieucentrum is nogsteeds op zoek naar sponsors voor haar ‘bijen – en bestuiversactiviteiten’. Een oproep voor sponsoring ten behoeve van het bijensymposium leverde nog geen concrete aanbiedingen op. Een dag voorafgaande aan het symposium kregen de organisatoren van het symposium van de Gemeente Rotterdam helaas NUL op het rekest (oftewel een verzoek om financiele bijstand werd vanwege de slechte financiele positie van de stad afgewezen).

Partners
Het symposium werd georganiseerd door het: Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met het AmbrosiusgildeBureau Stadsnatuur, het Schieblock B.V.ZUS, het Jaar van de Bij, de Deelgemeente NoordLandschapsonderhoud RotterdamWageningen UniversiteitBijenstichting, Fleur de Bij e.a.

Filmpje van Carien de Jonge:

http://vimeo.com/33301250

Weblinks
www.jaarvandebij.nl
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.ambrosiusgilde.nl
www.schieblock.com
www.rotterdam.nl/duurzaam

Hieronder het advies over bijen en bestuivers van de adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur:

textBijenadvies van de adviescie. dierenwelzijn en stadsnatuur (mei 2012)