Meent.herinrichting.2015

De nieuwe Meent deugt niet!

De nieuwe Meent in het Rotterdamse stadscentrum deugt niet. Er zijn ontwerpfouten gemaakt, concludeerden de raadsleden op 9 juni te gast bij het debat “Gezond Verkeer in Rotterdam“. Fietsers en voetgangers komen er in de knel. Volgens de politici is het te laat om nog in te grijpen. Danielle Knieriem van het CDA opperde zelfs: “Ik zou aan fietsers willen adviseren: kies een andere route dan de Meent“.

Verkiezingsdebat
In maart vorig jaar organiseerde de Fietsersbond en de Vereniging voor reizigers in het openbaar vervoer ROVER een verkiezingsdebat. Gemeentedaads-kandidaten waren toen unaniem in hun kritiek op herinrichting van de Meent. Fietsers komen er vooral in de knel en de oversteekstroken voor voetgangers creëren een schijnveiligheid. Voetgangers denken hier veilig te kunnen oversteken maar dat is niet zo. De Fietsersbond stapte zelfs uit het planoverleg over de Meent, zo ontevreden was de bond over het gemeentelijk ontwerp. “Er werd door de ambtenaren niet geluisterd”, stelt de Fietsersbond. Ook bij de uitvoering van de tweede fase (tussen Dudok en de Coolsingel) van de Meent gaat het mis volgens voorzitter Jan Laverman van de Fietsersbond: “In het ontwerp van de Meent is geen enkele rekening gehouden met de enorme toename van het aantal fietsers. Het ontbreekt zowel aan vrijliggende fietspaden, als een grotere opstelruimte voor fietsers bij de verkeerslichten.

De Meent op zaterdag:


Laverman kreeg 9 juni veel bijval uit de zaal maar ook van de acht aanwezige politici. Een bewoonster die betrokken was bij de inspraak over de Meent stelde “Alle adviezen van de Fietsersbond en de bewoners heeft de gemeente naast zich neergelegd. En dat terwijl de gemeente zegt dat er meer ruimte voor fietsers moet komen.

Toezeggingen
Tijdens de bijeenkomst op 9 juni werd er ook teruggeblikt op de toezeggingen tijdens het verkiezingsdebat van vorig jaar. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer zouden meer prioriteit krijgen in Rotterdam. Er kwam tot nu toe weinig van terecht. De ‘groene golven’ voor trams, meer ruimte voor fietsers en meer fietsbeugels zijn nog niet gerealiseerd. Tram.2015Jeroen van de Lee van de Partij voor de Dieren waarschuwde vorig jaar voor het overschrijding van de Europese normen voor de luchtkwaliteit. “Dat is nu inderdaad ook gebeurd… er is veel meer nodig dan plannen die tot nu gepresenteerd zijn“, aldus de PvDD fractievoorzitter. Samuel Schampers van D66 benadrukte dat het maken van een nieuw verkeerscirculatieplan een tijdrovende klus is. “Het college van Burgemeester en Wethouders zit nu ruim 1 jaar“. Arno Bonte van GroenLinks was initiatiefnemer van de motie “Groen voor fietsers en OV”. “Ik vind dat de verkeerslichten niet alleen in het centrum optimaal moeten worden afgesteld, maar ook bijvoorbeeld in IJsselmonde…“, maar Bonte vond ook dat “de rechtse coalitie in het college veel goede dingen in gang heeft gezet. Daarvoor moet ik hen wel een compliment maken.” Van SP-er Ton Weerdmeester mogen de fietsers op kruispunten tegelijkertijd groen krijgen. “In een aantal gemeenten gebeurt dat al“. Iemand uit de zaal vroeg: “meer groen voor fietsers betekent dat dan ook daadwerkelijk dat er meer rood voor auto zou moeten komen“. Behalve Jan Willem Verheij van de VVD en Barabara Kathman van de PvdA was iedereen het hier mee eens.

Scholieren op de fiets
Ouders die hun kinderen naar school brengen komen vaak in de knel in Rotterdam. Ook op de pas heringerichte Nieuwstraat (nabij de Markthal) waar twee scholen zijn gevestigd is het niet veilig. “Fietsstroken met onderbroken strepen zijn overbodig als het rustig is en hebben geen status als het druk is“, aldus debatleider Garard Lappee. Arno Bonte: “Binnen twee jaar moeten alle omgevingen van scholen zodanig verbeterd zijn dat fietsers en voetgangers vrije doorgang hebben. Een stopverbod van auto’s kan hier bij helpen.”  Scholierenopdefiets.1

Ambitie
Hoe nu verder? Vier politici van CDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en D66 gaven aan het eind van het debat aan dat het vooral om ambitie gaat. Geld en middelen zijn vaak het probleem niet. Veel oplossingen zijn even duur, maar wel beter voor gezonder verkeer. De vier gaven aan dat het vooral bij ‘wil’ en ambitie ontbreekt bij de ambtenaren. “Het is de taak van de wethouder om hier verandering in te brengen“, aldus raadslid Schampers (D66). Partij voor de Dieren, PvdA, VVD en de SP stelden dat vooral kennis en geld belangrijk zijn. “Die 30 tot 60 miljoen euro die men aan de verbetering van de Coolsingel wil uitgeven, kan beter worden besteed aan allerlei kleine verbeteringen op en rond de fietspaden“, stelde Jan Willem Verheij van de VVD voor.

Het debat werd georganiseerd door:
ROVER, de Fietsersbond en mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams Milieucentrum

DSC01482

Statiegeld blijft! Nu verder …

Het Rotterdams Milieucentrum is zeer verheugd dat statiegeld op grote plastic flessen niet wordt afgeschaft! Het antwoord op de vraag “hoe nu verder” is zonneklaar: “ook statiegeld op kleine plastic flesjes!” schrijven milieuorganisaties aan de Staatssecretaris Milieu.

Er werd volop actie gevoerd de afgelopen jaren voor behoud statiegeld! (Foto in de 2de kamer)

Er is jarenlang gesproken over afschaffing van statiegeld. Dit mocht pas als het bedrijfsleven zou voldoen aan de afspraken over verpakkingsafval. Vorig maand toonde het Recycling Netwerk aan dat opnieuw niet was voldaan aan de afspraken over het uitbannen van de zogenaamde PVC-verpakkingen. Voor de staatssecretaris van milieu Wilma Mansveld (PvdA) was de maat vol. Ze schortte het statiegeldbesluit voor onbepaalde tijd op.

Statiegeld update
In een brief aan Mansveld, die door Milieudefensie, Greenpeace, stichting de Noordzee, de Natuur – en Milieufederaties, de Rotterdamse , Haagse en Amsterdamse milieucentra werd ondertekend, wordt benadrukt dat het statiegeldsysteem dringend aan een update toe is. De ontwikkelingen zijn door de slepende discussie over wel of niet afschaffen van statiegeld stil komen te liggen. Robbert van Duin, de voorzitter Recycling Netwerk zegt daarover: “Door de slepende discussie over wel of geen afschaffing van statiegeld is de ontwikkeling van het systeem zelf en de regelgeving er omheen verwaarloosd. Innovaties zoals in Duitsland en Scandinavische landen zijn nagelaten, logistieke innovaties die konden zorgen voor meer gemak voor de consument en de supermarkten zijn niet overwogen. En toen begin dit jaar het Productschap Dranken werd opgeheven is de daardoor vervallen statiegeld-verordening vervangen door een houtje-touwtje-regeling.

DSC01477

Robbert van Duin (Recycling Netwerk) overhandigt duizenden handtekeningen aan de 2de kamer

Toename Kleine flesjes
Het statiegeld op grote plastic flessen blijft. Het aantal kleine plastic flesjes in de winkelschappen en het milieu neemt de afgelopen jaren enorm toe. Robbert van Duin: “Kleine petflesjes, waarop geen statiegeld wordt geheven, zijn de afgelopen vijftien jaar steeds vaker verkocht. Inmiddels gaan er meer kleine dan grote frisdrank- en waterflessen over de toonbank. Juist die flesjes gebruikt men vaak buitenshuis en je ziet ze dan ook overal slingeren. Akelig, en een bron van dierenleed en plastic soup. En dan ben ik nog niet over de blikjes begonnen.

DSC01470

Robbert van Duin voorzitter Recycling Netwerk (links)

Studie
Het Recycling Netwerk wil naar het Duitse of Scandinavische statiegeld-systeem toe. Uit een recente studie uit Vlaanderen naar het statiegeldsysteem daar is deze aanbeveling ook te vinden: het Duitse en het Scandinavische statiegeldsysteem werkt het best voor de gebruikers, het bedrijfsleven en het milieu omdat de retourname (oftewel het terugnemen) van de plastic flessen in alle maten en vormen efficiënter is geregeld. Robbert van Duin: “Wij hopen dat de retourname van drankverpakkingen nu snel en effectief wordt geregeld. Wij verzoeken de staatssecretaris daarom om paragraaf 6 van het Verpakkingenbesluit, een wetsartikel dat al bestaat maar ‘slapend’ is, van kracht te laten worden en zodanig in te vullen dat statiegeld op plastic flessen voor frisdrank en water adequaat wordt geborgd.

De gezamenlijke statiegeldbrief aan de staatssecretaris

www.recyclingnetwerk.org 
www.echteheld.nl

kio-1615

Rotterdamse VvE’s in beweging

Rotterdamse Verenigingen van Eigenaren komen volop in beweging. Met grote getallen kwamen zij zaterdag 6 juni naar het informatie centrum duurzaam bouwen op Heijplaat voor een door Blijstroom i.s.m. het Milieucentrum en ‘VvE’s met energie’ georganiseerde beurs.

De Vve’s met energiebeurs werd geopend door wethouder Pex Langeberg. In zijn openingsspeech stelde hij dat er 20.000 VvE’s in Rotterdam zijn en dat de gemeente 2000 woningen van VvE’s de komende vier jaar wil gaan verduurzamen. Mimi Slauerhoff (VvE’s met energie) en Corine Erades (Blijstroom) gaven daarna een korte samenvatting van de uitkomsten van de cursus ‘VvE’s met energie’ waar ruim 70 bewoners aan deelnamen en 58 verenigingen van eigenaren bij elkaar bijna 3000 woningen. De presentatie van deze samenvatting is onderaan het artikel te downloaden. Daarna hielden diverse (gemeentelijke-)organisaties en de workshopleiders een korte pitch. Het ging om VVE010,  de gemeentelijke ‘verbetercoach‘, het infopunt duurzaam bouwen en de belangenvereniging VVE-belang. De weblinks vindt u onderaan dit artikel.

Videoverslag VvE’s met energiebeurs 6 juni

Workshops
Er werden zes workshops georganiseerd tijdens de beurs. De workshop rekenen aan vergroening door Corine Erades, de workshop zonnestroom door Mieke Wetering, nul op de meter door Mimi Slauerhoff, isolatie door Frank Spruit , groene daken geleid door Rob Luyk en Eveline Bronsdijk, en ledverlichting door Piet Meijer . De meeste presentaties van deze workshops zijn onderaan dit artikel te downloaden.

De workshoppresentaties van 6 juni:kio-1793
Samenvatting VVE uitkomsten cursus 2015
Workshop Isolatie 6 juni 2015
Workshop RekenenAanVergroening 6 juni
Nulopdemeter VVEbeurs 6 juni 2015 (3)
Workshop Zonnetroom voor VvE’s 6 juni 2015

Informatie voor VvE’s:
www.rotterdam.nl/energiebesparing
www.vve010.nl (Rotterdamse VvE-balie)
www.rotterdam.nl/groenedaken
rotterdam.nl/duurzaam_rotterdam (010 489 5 489 / info.duurzaam@nullrotterdam.nl)
www.rotterdam.nl/verbetercoach (gemeente Rotterdam)
www.vvebelang.nl (Belangenorganisatie van en voor VvE’s)
Haagse VvE balie

Alles over duurzaam bouwen/renoveren/installaties: 
www.icdubocentrum.nl en de www.woonwijzerwinkel.nl

Organisatoren van de Rotterdamse VvE’s met energiecursus en beurs:
www.blijstroom.nl
www.milieucentrum.rotterdam.nl
energiesprong.nl (VvE’s met energie)

Ervaringen delen op Slimwonen:
www.slimwoneninrotterdam.nl

kio-1575 kio-1684 kio-1897 kio-1870

Foto-tijdens-verkiezingsdebat (1)

Debat: Gezond verkeer in Rotterdam

Dinsdag 9 juni 2015 debat over Gezond Verkeer in Rotterdam. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer moeten prioriteit krijgen in het centrum van Rotterdam. Dat vonden vrijwel alle Rotterdamse politieke tijdens het verkiezingsdebat over gezond verkeer dat vorig jaar maart door de Fietsersbond en ROVER (Vereniging van reizigers in het Openbaar Vervoer) i.s.m. het Milieucentrum werd georganiseerd.

We zijn nu een jaar verder. Wat is er in dat jaar gebeurd rondom gezond verkeer? En wat mogen we komend jaar verwachten? Daarover gaat het debat Gezond verkeer: de tussenstand, op dinsdagavond 9 juni 2015. Voor het debat zijn alle Rotterdamse gemeenteraadsfracties uitgenodigd. Ook U bent van harte welkom!

Rover en Fietsersbond geloven in een stad waarin massaal wordt gewandeld, gefietst of gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. Een stad met brede, egale trottoirs en fietspaden, genoeg voorzieningen om fietsen aan vast te zetten en vrije doorstroming voor fietsers en openbaar vervoer.

Het debat is in de Doopsgezinde Kerk (Noordmolenwerf 3, Rotterdam). Het begint om 19.30 uur. De entree is gratis, wel worden belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden via het onderstaande formulier.
Het debat is mede mogelijk gemaakt door het Rotterdams Milieucentrum.

Debat Gezond Verkeer in Rotterdam
Dinsdagavond 9 juni 2015
Tijdstip: 19:30 – 21:30 (inloop vanaf 19:00)
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Noordmolenwerf 3, Rotterdam (rolstoeltoegankelijk): klik HIER voor de locatie.
Aanmelding en informatie: www.rover.nl/gezondverkeer

Weblink: Debat Gezond Verkeer
www.rotterdam.fietserbond.nl

fietsen.2.010

O, jee