APV: bescherming bomen gehandhaafd

Zogenaamde grote particulieren, zoals woningbouwcorporaties en Rijkswaterstaat, moeten een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen bij een stamomtrek van 50 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Die omtrek was sinds 2008 verruimd naar 100 cm in verband met deregulering. Gemeentelijke bomen blijven kapvergunningplichtig bij een stamomtrek van 50 cm of meer, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit blijkt uit de voorstellen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening die de Rotterdamse gemeenteraad op 21 juni om 00:25 uur heeft goedgekeurd.

(Bron: website de Bomenridders)

Bomenridder-met-oude-lindeboom Cartoon links: Sandra de Haan

Natuurlijke personen
Daar staat tegenover dat de kapvergunning voor bomen van ‘kleine particulieren’- oftewel natuurlijke personen, mensen zoals u en ik – verdwijnt. Verder krijgen bijzondere, monumentale bomen die bij natuurlijke personen in de tuin staan, geen extra bescherming. De Bomenridders hadden hiervoor wel intensief geijverd bij de politieke partijen, hetgeen uitmondde in een motie van GroenLinks. Deze haalde het jammer genoeg niet.

Biologische monumenten
Wij hebben de wethouder aangeboden een inventarisatie te maken van ‘bijzondere bomen’ in tuinen van ‘kleine particulieren’ in Rotterdam. Het is namelijk onbekend hoeveel en welke soort bomen Rotterdam op dit vlak rijk is! Daardoor is niet te achterhalen wat er met dit verborgen groen gebeurt. Het zijn oude, bijzondere, onvervangbare bomen die ‘vogelvrij’ zijn als zij niet door regelgeving worden beschermd. Terwijl deze ‘biologische monumenten’ bijdragen aan de weelde van onze stad.

Motie
Aanvankelijk zag het er goed uit tijdens de raadsvergadering. Steeds meer raadsleden leken voor de motie te stemmen die GroenLinks had voorbereid: Behoud de kapvergunning voor een selectie bijzondere bomen, zoals meer steden doen die aan het dereguleren zijn, en geef deze lijst een status door vermelding in de APV. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, de SP en CU/SGP stemden voor de motie, een minderheid.

Mantra
De wethouder opperde dat een lijst een prima middel is om voorlichting te geven aan eigenaren van ‘bijzondere bomen’. De Bomenridders kunnen hen adviseren hoe zij hun kostbare bomen goed kunnen verzorgen. Maar dit is ons te vrijblijvend. Wat te doen als een (nieuwe) boomeigenaar daar geen boodschap aan heeft en toch wil kappen?
‘Het vertrouwen in de burger die van bomen houdt en er dus afblijft’ is de mantra die de D66 en VVD hanteren om ‘bijzondere bomen’ niet te beschermen. Hiermee wordt de zelfstandige en betrokken burger, waar velen zo hoog van opgeven, tandeloos gemaakt.

Mogelijkheden
Is daarmee de lijst een loos gebaar? Nee, zeker niet! Hij biedt nieuwe mogelijkheden:

  • Het wordt hoog tijd te weten hoe rijk we zijn;
  • Publiek actief betrekken bij inventarisatie en boombelangen;
  • Controle of het vertrouwen dat de politiek uitsprak in het NIET kappen door burgers van ‘bijzondere bomen’ gerechtvaardigd is;
  • Als blijkt dat er een door niemand gewenste, ernstige toename van kap plaatsvindt, is de weg voorbereid om hieraan een halt toe te roepen.

Uniek
Veel gemeenten die de kapvergunning afschaften, hebben een Bomenlijst of ‘Groene Kaart’ opgesteld. De stap die deze raad in de nacht van de langste dag van 2013 nam – tussen moties over hondenpoep, blafverbod en winkelwagentjes met straatverbod door – is daarmee uniek. Wij hopen dat de wethouder snel inziet dat dit niet past in welk duurzaam beleid dan ook, laat staan binnen het beleid van haar eigen partij D66.

Binnen afzienbare tijd wordt over de legesverordening gedebatteerd. Een nieuwe kans om het beleid bij te sturen. Meerdere groene organisaties staan achter ons plan, waaronder de door burgemeester en wethouders ingestelde Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. De suggestie van de PvdA om bescherming van bijzondere bomen op een later moment in de APV op te nemen, is ons niet ontgaan.

 

Meer duurzaamheid op straat

Op naar meer duurzaamheid op straat!

In Rotterdam worden bestrijdingsmiddelen met glyfosaat nog ‘gewoon’ gebruikt

De milieuorganisaties Greenpeace (lokale afdeling), Milieudefensie en het Milieucentrum in Rotterdam slaan de handen ineen. >>>

Doel van de samenwerking is om de giftige bestrijdingsmiddelen de stad uit te krijgen, in navolging van de motie over bestrijdingsmiddelen in de Tweede Kamer. De drie organisaties schreven een brief aan het Rotterdamse gemeentebestuur en deelgemeenten met een oproep te stoppen met het bestrijden van onkruid met giftige stoffen. Op 15 september 2011 werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het bestrijdingsmiddel met de stof glyfosaat te verbieden voor particulieren en niet-commerciële doeleinden. In Rotterdam (en andere steden) worden bestrijdingsmiddelen met glyfosaat nog ‘gewoon’ gebruikt. De gemeentelijke dienst ROTEB werkt ermee en ook woningcorporaties passen het toe op bijvoorbeeld binnenterreinen. Gezondheid Steeds meer wetenschappers zijn het er over eens dat de stof glyfosaat gevaarlijk is voor de gezondheid van mens en dier. Het middel zou bij bijvoorbeeld kikkers genen aantasten en zorgen voor aangeboren afwijkingen. Naar het effect op menselijke genen wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan.

Het middel wordt nu al in verband gebracht met het ontstaan van verschillende soorten kanker, zenuwaandoeningen en andere grote gezondheidsrisico’s. Het Planbureau voor de leefomgeving concludeert in een rapport over bestrijdingsmiddelen **) dat glyfosaat één van de meest bedreigende stoffen is voor ons drinkwater. Brief In de brief aan het college van Burgemeester en Wethouder en de Rotterdamse deelgemeenten schrijven Greenpeace, Milieudefensie en het Milieucentrum dat de noodzaak van het verbod evident is. Het spuiten met gif zorgt voor grote problemen: ‘Glyfosaat komt veelvuldig voor in het Nederlandse oppervlaktewater en dit hindert gezonde drinkwaterwinning ***). Daarnaast wijzen wetenschappers in recent onderzoek op veel andere risico’s van glyfosaat,, aldus de drie organisaties. De praktijk bewijst ook dat er gifvrije alternatieven zijn zoals borstelen, branden of behandelen met heet water. De drie milieuorganisaties vragen het gemeentebestuur snel over te stappen op milieuvriendelijke gifvrije onkruidbestrijding. ‘Hoe sneller hoe beter! Deskundigen benadrukken dat gifvrije methodes dezelfde financiële kosten hebben als behandeling met gif‘ ****). Informatie en documenten: *) Achtergronden en gevaren **) Planburau voor de Leefomgeving: evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming ***) Chemievrije onkruidbestrijding beste keuze voor onze drinkwatervoorziening ****) Gewasbescherming en de balans van milieu en economie. Berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming ****) http://www.duurzaamthuis.nl/onkruid-en-aanslag-verwijderen-zonder-gif> Tv Programma Kassa (VARA) interviewt Romke van de Kaa over bestrijdingsmiddelen

Succesvol eerste Energiecafe010 in de Hub

KIO-3656  KIO-3706  KIO-3735  KIO-3701

Zaterdag 1 juni organiseerde het Rotterdams Milieucentrum het eerste ‘energiecafe010’ in de Hub Rotterdam. Een middag met workshops, een excursie en discussie. Er werden ook certificaten uitgereikt aan nieuwe milieucoaches. Wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen en Karin Bebelaar de portefeuillehouder milieu van de Deelgemeente Delfshaven reikten de certificaten uit aan een nieuwe groep milieucoaches die de afgelopen maanden de cursus Milieucoach hadden gevolgd. Na de uitreiking konden de workshops en de excursie beginnen.

Pitches
We trapten 1 juni af met een aantal bijzondere pitches door milieucoaches. Na de pitches vond de uitreiking plaats van de certificaten aan een compleet nieuwe lichting Milieucoaches. De wethouder duurzaamheid van Rotterdam Alexandra van Huffelen en Karin Bebelaar de portefeuillehouder milieu van de Deelgemeente Delfshaven reikten gezamenlijk de certificaten uit

Workshops
De officiële ceremonie werd gevolgd door de eerste ronde workshops.
De Workshop van Carolien Hoogland van de Energiesprong ging over leven zonder geld. Caroline leefde in 2010 een jaar zonder geld, ze vertelde over deze zeer bijzondere en duurzame ervaring. Kijk http://eenjaarzondergeld.nl 

De workshop van Richard Ruijtenbeek van de Archimedes ging over ‘zijn’ ‘wokkelwindmolen’. Hetgeen hem al snel de bijnaam ‘Willie Wokkel’ opleverde. Richard is een van de Rotterdamse Milieucoaches maar ook de ontwikkelaar van deze ‘wokkelwindmolen’. Een makkelijke molen voor op daken maar die nog wel volop getest gaat worden. Meer informatie op: www.archimedes.nl

Naast deze workshops werd er ook een excursie georganiseerd door en naar het huis van Niek van Vliet. Een energieneutraal en Cradle to Cradle gerenoveerde huis. Niek van Vliet verbouwde zijn huis energie neutraal, c2c en met natuurlijke ventilatie. We gingen bij hem langs en Niek gaf volop uitleg. Voor meer informatie, kijk op www.huisvolenergie.nl.

Tweede ronde
In de tweede ronde wosrkshops legde Flor Dinis de Araújo Avelino van Drift (Dutch Research Institute For Transitions) uit wat Transitie betekent voor de maatschappij. Flor is onderzoeker bij DRIFT. In haar workshop ging het vooral ook over de nieuwe, opkomende trend van burgers/consumenten en sociaal ondernemers die hun zaken steeds meer zelf lijken te willen organiseren. (zie haar powerpointpresentatie onderaan dit artikel).

De workshop van Mimi Slauerhoff van de Energiesprong ging over hoe VVE’s (Vereniging van Eigenaren) met energie. Mimi ondersteunt Verenigingen van Eigenaren bij het verduurzamen van hun woningen. Hoe krijg je je buren zover? Hoe komt de besluitvorming tot stand? Van duurzaam idee tot de ALV (Algemene Ledenvergadering).. (zie haar powerpointpresentatie onderaan dit artikel).

De workshop van Ton Willemsen van Tonzon was vooral zeer praktisch gericht en ging over de bekende Tonzon isolatiematerialen. De firma Tonzon timmert al jaren aan de duurzame weg met bijzondere isolerende materialen, de directeur van Tonzon Ton Willemsen kwam zelf vertellen over hoe deze materialen kunnen worden toegepast en wat ze opleveren! Voor meer informatie over alle producten:www.tonzon.nl.

Debat
Na de workshops werd de dag afgesloten met een korte discussie aan de hand van een aantal stellingen waarmee het Hub-café was volgeplakt.

Weblinks:
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.opzuinig.nl
www.drift.eur.nl
www.tonzon.nl
www.energiesprong.nl
www.dearchimedes.nl
Facebook/opZuinig
www.Twitter.com/opzuinig

Pagina over het huis van Niek van Vliet

www.huisvolenergie.nl/NiekvanVliet.

Presentaties Carolien Hoogland:

http://eenjaarzondergeld.nl>

(PowerPoint)Presentaties van 1 juni van Richard Ruijtenbeek, Mimi Slauerhoff en Flor Avelino:

textPresentatie Flor Avelino (transitie)

fileVvEs met Energie stappen naar duurzaamheid 2013