Foto: Roy Beusker

328 miljoen euro uit aan goede doelen

Foto: Roy Beusker

In 2016 schenkt de Postcode Loterij een recordbedrag van 328 miljoen euro aan goede doelen. Dat heeft de loterij 26 januari bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De recordschenking is mogelijk dankzij de 2,7 miljoen trouwe deelnemers: van ieder lot gaat de helft naar het goede doel. Meer dan 100 goede doelen hoorden op welk bedrag zij dit jaar kunnen rekenen. De Natuur en Milieufederaties en de Milieucentra ontvangen 2,25 miljoen euro. “Wij zijn ontzettend blij met de bijdrage van de Postcode Loterij voor ons werk aan een duurzaam en mooi Nederland”, aldus voorzitter Joris Hogenboom van De Natuur en Milieufederaties. “Hiermee kunnen wij veel mooie projecten realiseren. Deelnemers van de loterij bedankt!”

George Clooney
Postcode Loterij-ambassadeur Humberto Tan interviewde eregast George Clooney op het podium over zijn stichting Not On Our Watch die zich inzet om onderbelichte mensenrechtenschendingen in de wereld te stoppen. George Clooney: “Ik geloof in het goede van de mens, ik ben een optimist. Nooit eerder zag ik zoiets als de Postcode Loterij. Het laat je met elkaar deelnemen en tegelijkertijd goed doen. Het feit dat ik hierbij betrokken ben, is een eer.” Not On Our Watch ontvangt voor een periode van drie jaar een schenking van 500.000 euro van de Postcode Loterij per jaar. Daarmee zal de organisatie netwerken blootleggen en ontmantelen die de gewapende conflicten in Afrika financieren en in stand houden.

Baanbrekende droomprojecten werkelijkheid
De Postcode Loterij onthulde op het gala twee grote schenkingen uit het Droomfonds: een voor War Child en een voor Amref Flying Doctors samen met PharmAccess. Het Droomfonds geeft goededoelenorganisaties de mogelijkheid een nieuw, moedig en baanbrekend project te realiseren.

War Child: onderwijs voor kinderen in conflictgebieden – 5.900.000 euro
Het is de droom van War Child dat alle kinderen toegang hebben tot goed, effectief en aantrekkelijk onderwijs. Door de vele conflicten in de wereld is dat nu voor ruim 28 miljoen kinderen niet het geval. War Child heeft een innovatieve onderwijsmethode ontwikkeld die hiervoor uitkomst kan bieden. Kinderen op plekken zonder scholen en/of gekwalificeerde leraren volgen door overheden goedgekeurd onderwijs door educatieve games te spelen op tabletcomputers. Dit project gaat War Child met haar projectpartners in de komende vijf jaar uitvoeren in Soedan en het Midden-Oosten.

Amref Flying Doctors & PharmAccess – M-Hakika: goede zorg via de mobiele telefoon – 9.950.000 euro
Veel mensen in Afrika hebben niet of nauwelijks toegang tot de basisvoorzieningen die nodig zijn om voor henzelf en hun gezin te zorgen. Tegelijkertijd wordt er wel veel vooruitgang geboekt. De mobiele telefoon heeft voor een ware economische revolutie gezorgd. Amref Flying Doctors en PharmAccess gaan die revolutie inzetten om de gezondheidszorg voorgoed te verbeteren. Die droom heet M-Hakika: goede zorg en geld direct beschikbaar via de mobiele telefoon. M-Hakika brengt kennis, kwaliteit en financiering van gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar, rondom een mobiele zorgportemonnee. Met de zorgportemonnee kunnen mensen (samen) sparen en betalen voor zorg en worden ze aangesloten op verzekeringen en donorprogramma’s die hen nu niet bereiken. Door een kritische massa van 200.000 vrouwen in Kenia met de zorgportemonnee direct toegang te geven tot goede zorg wordt een vliegwiel in gang gezet naar goede zorg voor iedereen in Afrika.

Nieuwe begunstigden
Vijf nieuwe organisaties – LINDA.foundation, Not On Our Watch, Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, Wakker Dier en Girls Not Brides – krijgen vanaf dit jaar een vaste jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij. Daarnaast ontvangen 19 bestaande vaste begunstigden een extra donatie voor een bijzonder project. Zo ontvangt Natuurmonumenten een bedrag van 1.965.000 euro om veertig natuurgebieden verspreid over heel Nederland goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Elf organisaties ontvangen een eenmalige schenking, waaronder VluchtelingenWerk Nederland. Dankzij de donatie van 3.100.000 euro kunnen zij in Nederland zorgen voor extra begeleiding in asielzoekerscentra en hulp bij integratie.

sportclub.6

Nieuwe actie goed voor clubkas en milieu

De clubkas spekken en tegelijkertijd duurzaam bezig zijn? Een zak vol PET-flessen of drankblikjes levert jouw vereniging €2,50 op. Tenminste, als je je snel aanmeldt en door gemeente Rotterdam wordt uitgekozen voor deelname aan deze actie. Extra aantrekkelijk: het bedrag kan per zak oplopen tot maximaal €7,50 als de vereniging besluit de omgeving van het complex vrij te houden van zwerfafval. 

Wanneer begint de actie?
Vertegenwoordigers van sportverenigingen en scholen kunnen zich nu aanmelden voor deze Rotterdamse actie. De gemeente selecteert 35 clubs en 15 scholen. De deelnemers gaan van start op dinsdag 1 maart. De gemeente blaast met deze actie de inzameling van PET-flessen nieuw leven in. Dit initiatief is onderdeel van een landelijke actie die zwerfafval tegengaat en hergebruik van plastic en blik bevordert. De clubs en scholen dragen niet alleen bij aan een schonere omgeving, maar verdienen ook een leuk extraatje.

Hoe gaat het in zijn werk?
De deelnemende sportverenigingen en scholen ontvangen twee 240-liter rolcontainers met speciale zakken. De ene zak is voor PET-flessen, de andere voor drankblikjes. Vrijwilligers van de vereniging leveren volle zakken in bij Milieupark Aploniastraat of Milieupark Melanchtonweg. Daarna krijgt de club per zak gegarandeerd €2,50 op haar bankrekening gestort. Via een website kunnen kaderleden van de vereniging de ingezamelde hoeveelheid en het daarbij horende bedrag zien. Daarvoor krijgen ze inloggegevens.

petflessen-800x600Nog meer verdienen?
Verenigingen kunnen het bedrag opschroeven van €2,50 tot €7,50 per zak. Dan dienen ze niet alleen de PET-flessen en drankblikjes in te zamelen, maar ook een deel van hun omgeving te ‘adopteren’ en vrij te houden van zwerfvuil. Het doel: zoveel mogelijk mensen die zich ervan bewust zijn dat plastic en blik niet in de struiken en evenmin bij het gewone afval horen. Deze adoptie gaat gepaard met een bonus van maximaal 5,00 euro per zak, zodat deze €7,50 waard kan zijn. Verenigingen krijgen aparte zakken voor het verzamelde zwerfafval in de openbare ruimte.

Tot wanneer duurt de actie?
Gegarandeerd tot 1 maart 2018. De gemeente benadrukt dit, omdat een aantal jaren geleden een soortgelijke actie opeens werd stopgezet. Sportverenigingen waren drukdoende met de inzameling van PET-flesjes, waarna onverwacht een punt werd gezet achter de landelijke subsidieregeling.

Zwerfafval.1

Interesse?
Meld je club aan via gemeente Rotterdam, Schone Stad. Geef per e-mail de naam en het adres van de vereniging door en het telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon. Binnen een week wordt de club benaderd door een medewerker van Schone Stad. Mail naar: sac.vandongen@nullrotterdam.nl.

Vragen over actie en deelname?

Zoek contact met de gemeente Rotterdam, Daan van Elzen (tel. 06-10 41 67 16) of Saskia van Dongen (tel. 010-267 87 19).

Vliegveld.2

Vraagtekens achter plannen vliegveld

De gemeente Rotterdam heeft een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Rotterdam The Hague Airport. Het plan legt de bestaande bedrijvigheid vast en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk, zoals extra kantoor- en bedrijfsruimte.  Drie natuur – en milieuorganisaties schreven een zienswijze. De Natuur – en Milieufederatie Zuid Holland, Natuurmonumenten en het Rotterdams Milieucentrum vragen hierin aan de Rotterdamse gemeenteraad een aantal zaken nogmaals te bezien.

Luchthavenbesluit
Voor het vliegveld moet door het rijk nog een zogenaamd luchthavenbesluit worden genomen. De gemeente Rotterdam koppelt het bestemmingsplan los van dit besluit alsof er geen relatie is tussen beide procedures. De gemeente wil het bestemmingsplan gaan wijzigen, voordat bekend is hoe het nieuwe luchthavenbesluit er uit gaat zien. De natuur – en milieuorganisaties vinden dit niet de juiste gang van zaken. Het luchthavenbesluit regelt het aantal vluchten in relatie met de hoeveelheid geluid ten gevolge van vliegbewegingen naar en vanaf Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven wil dat graag uitbreiden. Het bestemmingsplan gaat over waar en wat gebouwd mag worden. Voor dat laatste is het van belang dat eerst bekend wordt hoeveel starts en landingen en de daarbij behorende geluidproductie in het nieuwe luchthavenbesluit zullen worden toegelaten. Pas daarna kan een in het bestemmingsplan aangeven worden wat waar gebouwd kan bouwen om alle vluchten te kunnen afhandelen. Het lijkt er nu op dat het nieuwe voorgestelde bestemmingsplan van het vliegveld er op voorhand vanuit gaat dat het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport zal worden vergroot.

Groei?
De Provincie Zuid Holland schrijft in haar programma Mobiliteit het doel om met name het zakelijke profiel van het voormalige ‘Zestienhoven’ te versterken. In 2020 moet minimaal 50% van de passagiers naar zakelijke bestemmingen vliegen (dus geen vakantievluchten). Ook de gemeente wil met name het zakelijke karakter van het vliegveld versterken. In het bestemmingsplan wordt dit punt geheel niet meegenomen, constateren de drie milieuorganisaties. Wel wordt er gepleit voor honderden extra hotelkamers (met name voor vroege ochtendvluchten die momenteel helemaal niet mogelijk zijn volgens het geldend luchthavenbesluit).

zestienhoven.2

Luchtkwaliteit
Onderzoek van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (het RIVM) rond Schiphol heeft aangetoond dat met name de uitstoot van ultrafijnstof door vliegverkeer veel groter is dan gedacht met alle negatieve gezondheidseffecten van dien. In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat er geen cijfers over ultrafijnstof bekend zijn voor Rotterdam The Hague Airport maar dat dit geen probleem zou zijn. De groene organisaties stellen in hun zienswijze het hier niet mee eens te zijn. In de plannen wordt het mogelijk gemaakt dat vliegtuigen aan de grond meer mogen draaien (met name bij het opstijgen). Juist dan wordt er veel ultrafijnstof uitgestoten is aangetoond. De constatering in het bestemmingsplan dat dit geen gevolgen heeft voor de luchtkwaliteit lijkt onjuist, aldus de drie organisaties. Bovendien, zo stellen zij, zet de gemeente Rotterdam sterk in op de het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad onder andere door het instellen van milieuzones. “Het is opmerkelijk om dan nu juist ruimte te scheppen voor ontwikkelingen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden’, aldus het Milieucentrum, de Natuur – en Milieufederatie voor Zuid Holland en Natuurmonumenten in hun zienswijze.

Lees de hele zienswijze:
Zienswijze.RTHA.20.01.2016

fijnstof.2

De strijd tegen roet in Rotterdam

Op plekken waar de luchtkwaliteit slecht is in Rotterdam moet deze snel verbeterd worden. Vooral fijnstof (en roet, dat onderdeel uitmaakt van fijnstof) is een groot gezondheidsrisico. Van ‘Europa’ mag de luchtkwaliteit niet boven een bepaalde norm komen. Is dat wel het geval dan volgen er boetes uit Brussel.

40 microgram
De hoeveelheid in de lucht zwevende fijnstofdeeltjes mag niet meer zijn dan 40 mircogram per kubieke meter van ‘Europa’. (Lees HIER meer over Fijnstof). Op een aantal plekken in Rotterdam werd deze norm redelijk overschreden. Op de ’s Gravendijkwal en de Pleinweg bijvoorbeeld. Hier kwam het aantal deeltjes fijnstof ver boven de 40 microgram! Dit is slecht voor de gezondheid van de omwonenden maar uiteindelijk ook slecht voor de portemonnee van het land vanwege de Europese boetes. Fijnstof_en_gezondheid

Roet
Een extra probleem van het fijnstof is dat er ook roet in zit (elementair koolstof oftewel ‘EC’). Dat zijn voor de gezondheid gevaarlijk deeltjes. Roet wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen zoals diesel (maar ook houtstook, in mindere mate benzine en gas). Vooral dieselauto’s en met name de oudere auto’s zorgen voor roetuitstoot en daarmee de gezondheidsklachten van veel bewoners, overigens zorgt ook de scheepvaart voor fors wat roet uitstoot in ons gebied! Dat is de reden voor veel gemeenten, zoals Rotterdam, om in delen van de stad milieuzones in te voeren waar bepaalde voertuigen niet meer welkom zijn om zo de roetuitstoot terug te dringen. fijnstof.1

Milieuzone
In het centrum van Rotterdam werd een aantal jaar terug al een milieuzone ingevoerd. Vorig jaar werd een zone waar oudere vrachtauto’s niet meer welkom zijn (o.a. de ’s Gravendijkwal) ingesteld. Dit jaar deed de gemeente nog een schepje bovenop in het kader van de luchtnota van de gemeente. Hierin wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Per 1 januari kwam een milieuzone bij voor oudere diesel – en benzine auto’s. (Lees HIER alles over deze nieuwe milieuzone (u kunt hier ook uw kenteken checken). Wilt u weten waar de Milieuzone geldt klik dan HIER).

Sloopregeling
Voor bewoners van Rotterdam met een oudere auto is er ook een sloopregeling in het leven geroepen door de gemeente. In totaal werden er in 2015 ruim 2600 auto’s gesloopt via deze regeling en voor 5.3 miljoen euro’s aan vergoedingen uitbetaald. Autobezitters kunnen tussen de € 1.000 en € 2.500 terugkrijgen voor de oude auto. En tot 6.500 euro voor een nieuwe 100% elektrische – of groengasauto. Lees HIER de meest gestelde vragen over de sloopregeling. Milieuzone.bord.3

Ontheffing
Voor bewoners en ondernemers is ontheffing mogelijk (tegen betaling). Kan een ondernemer aantonen bijvoorbeeld failliet te gaan vanwege de milieuzone of is een bewoner afhankelijk van zijn of haar auto vanwege een handicap dat is er onder bepaalde voorwaarden een ontheffing voor de milieuzone mogelijk. Alle informatie hiervoor staat op www.gezonderelucht.nl. Ook voor mensen met een oudere camper is het mogelijk (12 x per jaar) een ontheffing aan te vragen. Oldtimers (ouder dan 40 jaar) mogen gewoon de milieuzone in.

Weblinks:
www.gezonderelucht.nl
Koersnota Luchtkwaliteit van de gemeente Rotterdam

PDF-bestand
Bedragen sloopregeling

 

Wethouder Pex Langenberg is verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Rotterdam

De luchtkoers van de gemeente Rotterdam

De koers van de gemeente Rotterdam met betrekking op de luchtkwaliteit werd vorig jaar uitgezet door wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid) in de koersnota Luchtkwaliteit . In de media wordt nu vooral de milieuzone eruit gelicht. Ten onrechte want er zijn meer maatregelen. 

Wethouder Pex Langenberg is verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Rotterdam

Koers
In de koersnota worden veel meer maatregelen besproken die op de kortere termijn al zijn of worden uitgevoerd. Voor de langere termijn is vooral de Rotterdamse mobiliteitsagenda van belang. Hierin kunt u lezen dat Rotterdam wil werken aan de zogenaamde ‘modal shift verschuiving’ van auto naar meer openbaar vervoer en fietsgebruik.

De belangrijkste punten op de korte termijn uit de Koersnota Luchtkwaliteit zijn:

Uitbreiding milieuzone: Naast de bestaande milieuzone voor vrachtwagens is per 1 januari 2016 ook een milieuzone voor personenauto’s en bestelauto’s ingesteld. Benzinevoertuigen (en lpg) ouder dan 1992 en dieselvoertuigen ouder dan 1 januari 2001 zijn daarmee niet langer toegestaan in een groot deel van de stad. Wie een auto of bestelwagen heeft die volgens deze criteria niet de milieuzone in mag maar wel kan aantonen dat het voertuig – in geval van een diesel – aan de Euro3 normen voldoet, krijgt alsnog een ontheffing. Ga naar gezonderelucht.nl voor alle ins en outs met betrekking tot de milieuzone!

Emissievrije stadslogistiek: De gemeente heeft onlangs afspraken gemaakt onder de noemer ‘GreenDeal zero emission stadslogistiek 010’ met de transportsector met als doel te komen tot een emissievrije stadslogistiek in 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bevoorraden van winkels met elektrische voertuigen.

Doorzetten sloopregeling: Wie in Rotterdam een vervuilende auto bezit kan hier nog heel wat geld voor krijgen als deze bij de sloop wordt ingeleverd of ingeruild voor een schoner model. Inmiddels hebben ruim 6000 (stand per 19 november 2015) Rotterdammers gebruik gemaakt van deze regeling.

Laadpalen elektrisch vervoer: Rotterdam blijft in ieder geval tot 2016 laadpalen plaatsen voor elektrische voertuigen om zo elektrisch vervoer te stimuleren.

Schonere brandstoffen: Door met de gemeentelijke vrachtwagens, stadsbussen en contractvervoer in opdracht van de gemeente over te stappen op schonere brandstoffen wil de gemeente een reductie van de uitstoot bewerkstelligen. laadpaal.1

Verschoning gemeentelijke voertuigen: De gemeente wil het goede voorbeeld geven door minimaal 25% van het gemeentelijk wagenpark te verschonen.

Verbeteren fietsklimaat: Tot slot wil Rotterdam het fietsgebruik verder laten toenemen door in te zetten op gedragsverandering. In het recent gepresenteerde Fietsplan 2015-2018 staan tal van maatregelen zoals het plaatsen van extra fietsnietjes, het verbeteren van fietsroutes en bijvoorbeeld verkeerslichten met regensensoren.

Met dit beleid wil de gemeente het volgende bereiken (uit de koersnota…):
“Een aantrekkelijke stad is een levendige, schone en gezonde stad. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee van de gezondheid van Rotterdammers en de kwaliteit van de leefomgeving, is daarbij heel belangrijk. De maatregelen zijn gericht op het steeds verder terugdringen van de blootstelling aan elementair koolstof (Roet, EC, de beste indicator voor gezondheidseffecten door luchtverontreiniging) en op het verlagen van de concentraties NO2 (wettelijke norm). Om dit te bereiken zijn (structurele) veranderingen noodzakelijk.” Deze visie resulteert in twee concrete doelstellingen:

  1. De concentratie roet (elementair koolstof / EC) als gevolg van de verkeersbijdrage versneld te doen afnemen met 40 procent in nu en drie jaar.
  2. Het gemeentelijke wagenpark is in 2018 25% schoner.

Weblinks:
Koersnota Luchtkwaliteit
Mobiliteitsagenda van de gemeente Rotterdam
Fietsplan 2015 – 2018
www.gezonderelucht.nl