WERKEN AAN EEN MILIEUVRIENDELIJK EN DUURZAAM ROTTERDAM

Sinds 19 juni 2003 is het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een zelfstandige organisatie in de rechtpersoonlijkheid van een stichting. Voor 19 juni 2003 was het Milieucentrum 11 jaar een bureau of afdeling van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland.

De stichting Rotterdams Milieucentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer: KvK 24349922
Het RSIN van de belastingdienst is: 812465428. De bestuurders van de stichting Rotterdams Milieucentrum zijn onbezoldigd en de medewerkers zijn via het Werkgeversinstituut Rotterdam in dienst conform de CAO-welzijn.

Het RMC is een ANBI toegelaten instelling (Algemeen nut beogende instellingen).

Het Rotterdams Milieucentrum is de zusterorganisatie van de ‘milieucentra’ in Amsterdam (De Gezonde stad) en Den Haag (Duurzaam Den Haag)

Het doel van het Rotterdams Milieucentrum is om van Rotterdam een natuur – en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is!


DOCUMENTEN


WIE IS WIE

ACHTERBANGROEPEN

Ommoordse Veld Open& Groen, werkgroep
Platform Achternesse, stichting
Platform Regiopark Rottemerren A13-A16
Rotterdams Klimaat Initiatief
Rotterdamse Oogst
Rotteverband, stichting
ROVER reizigersorganisatie
Scrap
Schieveenstraat Klimaatstraat
Slow Food Youth Movement Rotterdam
Speeldernis, de
Stadsimkerij Bouna
Stadslab Luchtkwaliteit
SuperUseStudio’s (2012 architecten)
Trompenburg, Arboretum
Verborgen tuinen
Vestiahuurdersgroep Rotterdam
Vlinderstrik, stichting natuurbescherming
Vogel – Vleermuis en Vlinderwerkgroep Noordrand
Vogelklas Karel Schot (de)
Vogels op Zuid
Vrijwilligers Kralingse Bos
VVE’s met Energie
V.T.V. Tuinderslust
Wateroverlast Prinsenparkbuurt, werkgroep
Wollefoppen groen & co
Woonmilieu Provenierswijk, werkgroep
Wijknatuurteam Alexanderpolder
Wijkpark Het Oude Westen
WNF Regioteam Rotterdam
Young and Fair (Fair Fashion festival)
Zero Foodwaste Rotterdam
Zuid Hollands Landschap, stichting
Zweth Kandelaar Front

Leden Rotterdams Parkenoverleg:

Kralingse bos – Marius Huender (voorzitter)
Rozenburgpark – Jan Borghuis
Vroesenpark – Fred de Jong
Oudelandspark – Jeanne van der Velden
Bonairepark – Jeanne van der Velden
Ruigeplaatbos – Jeanne van der Velden
Visserijgriend – Jeanne van der Velden
Zuiderpark – Rik Kraaij
Dakpark – Loes van der Linden & Manon Nagelkerken
Roel Langerakpark – Piet Hein Slot
Schat van Schoonderloo – Jan van den Enk
Wijkpark Het Oude Westen – Wilma Kruger
Het Park (bij de Euromast) – Koos Leidelmeijer
Ommoordse Veld  – Mary Gerritse
Prinsenpark ( met natuurtuin) – Anton Roeloffzen
Randpark Oosterflank – Anton Roeloffzen
Semiramispark – Anton Roeloffzen
Rietveldpark – Anton Roeloffzen
Park Kralingseveer  – Anton Roeloffzen
Wollefoppenpark  – Wim Groman
Ons Park  – Pim Janse
Spinozapark  – Fenny Fortes Jager
Park Zestienhoven  – Gina Kranendonk
Schiebroekse park  – Jan Ochtman

Leden coalitie “Gezond Verkeer”:

Adem in Rotterdam – Adriaan Korthuis & Steven Somsen & Karin Oppelland
Rotterdams Milieucentrum – Emile van Rinsum
Stadslab Luchtkwaliteit – Robert de Vrieze
Adem in Rotterdam: Annemarie Los
BOOG  – Jeanne Hogenboom & Anke Griffioen & Wytze Patijn
Platform Regiopark Rottemeren – Paul Scheublin
ROVER  – Gerard Lappee
Fietsersbond Rotterdam/Rijnmond  – Jan Laverman & Beer Pijpker
Happy streets, Fietsen op Zuid – Jorn Wemmenhove
Milieudefensie  – Marjolijn Rijskamp & Bram van Lierop
Milieudefensie Rotterdam – Patrick van Klink
Stadslab Luchtkwaliteit – Leon Richard
BMX fietsschool  – Shurdon Faneyte
Bewonersorganisatie Ommoord  – Philip Eijsman


GROEPENGELDEN


Rotterdamse duurzame en ‘groene’ initiatieven van bewoners -, natuur- en milieugroepen kunnen een beroep doen op werkgeld en projectgelden via het Rotterdams Milieucentrum (RMC). Dit budget wordt ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam.


Het regelement Werkgeld en Projectgeld – 14 januari 2004 –

Werkgeld
Rotterdamse (vrijwilligers)organisaties die actief zijn op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid kunnen jaarlijks werkgeld aanvragen bij het Rotterdams Milieucentrum. Het gaat hier om een bijdrage van maximaal € 250,- per jaar ten behoeve van de organisatie-, vergader -, bureau-, porti-, digi- en kopieerkosten. Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het werkgeld of projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de werkgeldontvangers een beknopt overzicht van hun activiteiten in het jaar van het werkgeld ontvangst.

Projectgelden
Projectgelden zijn bedoeld voor duurzame en/of groenprojecten en activiteiten georganiseerd op vrijwillige basis. Activiteiten op het gebied van duurzaamheid, natuur en/of milieu.

Dit kan ook de ontwikkeling van een website voor een organisatie of campagne maar ook de oprichtingskosten voor een rechtspersoon of een digitale en gedrukte nieuwsbrieven of extra publicitaire middelen, een ‘actie’ of een campagne en/of een conferentie. Ook kan er een beroep gedaan worden op projectgelden t.b.v. de inhuur van expertise/deskundigheid. Het maximale bedrag dat (in principe) kan worden aangevraagd is € 1.500,- (per project-aanvraag). Het RMC gaat er vanuit dat vaak andere delen van de kosten zijn afgedekt door andere financiers zoals particuliere fondsen, ledengeld of sponsoring en/of middels subsidie(s) van (lokale of regionale) overheden. De projectgelden zijn duidelijk niet bedoeld voor onderhoudsmaterialen zoals verf, tuinmaterialen, potgrond, plantjes, bankjes, speel(werk)tuigen, groenonderhoud, hekwerken. In veel Rotterdamse wijken kan hiervoor een beroep gedaan op bewoners-initiatieven-budgetten (via bijvoorbeeld via ‘bewonersidee’ OpzoomerMee en de Gebiedscommissies).

Voor 1 maart van het jaar na het jaar waarin het projectgeld is ontvangen verwacht het RMC van de ontvangers een overzicht van de projectactiviteiten in het jaar van ontvangst van de projectgelden en een bestedingsoverzicht met uitgaven en inkomsten (kosten en baten) van/voor het project waarvoor de projectgelden zijn aangevraagd. (Het RMC kan eventueel naar kopieën van de aan het aangevraagde project of de activiteit gerelateerde facturen en betalingsbewijzen vragen).

Ondersteuning
Het Rotterdams Milieucentrum ondersteunt de initiatieven eventueel met raad en daad! Het RMC weet vaak de weg naar drukkers, vormgevers, websitebouwers en kan ondersteuning bieden bij de organisatie van congressen, acties, bijeenkomsten, manifestaties en publiciteitscampagnes.

Aanvraagformulieren
Bel of mail voor meer informatie naar het RMC en vraag de aanvraagformulieren voor de werkgelden en projectsubsidies aan. U kunt de aanvraagformulieren opvragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl maar ook downloaden van deze website (zie hieronder). De formulieren en de bijlagen kunt u ingevuld mailen naar info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl of verzenden naar: Rotterdams Milieucentrum Schiekade 189 (unit 302) 3013 BR Rotterdam.

Besluitvorming
De periode waarin de besluitvorming over de aanvraag plaatsvindt bedraagt maximaal 2 maanden. Het besluit wordt (in principe) genomen door het Dagelijks Bestuur en en gedelegeerd aan de directeur van de Stichting Rotterdams Milieucentrum. Het dagelijks bestuur, de directie en het bestuur van de stichting Rotterdams Milieucentrum behouden het recht voor aanvragen te weigeren als 1) het werkgeld of projectgeld niet bedoeld is voor de hier boven omschreven thema’s 2) Als het budget voor het aanvraagjaar niet meer toereikend is. Hierover wordt met de aanvrager gecommuniceerd per brief of per mail.

Bijlagen
Als bijlage bij zowel de project- als de werkgeldaanvragen graag uw statuten en een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel van uw organisatie (als uw organisatie een vereniging of stichting is) of een omschrijving van uw organisatie (als uw organisatie een comité of werkgroep is). (Ook een beperkte rechtspersoonlijkheid zoals een werkgroep of bewonersgroep kan een beroep doen op werkgeld en/of projectgeld via het RMC). Een bijlage (of bijlagen) bij de projectgeldaanvraag van het project of de activiteit met een omschrijving van het project waarin ook het doel en de doelgroep wordt omgeschreven inclusief een begroting waarin duidelijk de kosten tegen de baten worden neergezet is (zijn) wel een voorwaarde voor het verkrijgen van projectgeld(en). U ontvangt dan binnen vier weken een ontvangstbevestiging van uw aanvraag waarbij wij uitgaan van de datum op het aanvraagformulier werkgeld en/of projectgeld.

Hieronder kunt u de formulieren downloaden (in word bestand):

Formulier.projectgelden

Formulier.werkgeld


DONATIE

Je kunt Het Rotterdams Milieucentrum steunen met een gift of een schenking. Klik op de volgende link om te kiezen op welke manier je online een gift wilt doen. Doe een gift via geef.nl >>

Machtigingsformulier
Doneer je liever niet online? Download en print dan ons machtigingsformulier, vul het in en stuur of mail het terug het Rotterdams Milieucentrum. Download het machtigingsformulier (pdf) >>

Donaties en belasting
Giften aan het Rotterdams Milieucentrum zijn aftrekbaar van de belasting, omdat het Rotterdams Milieucentrum een Algemeen Nut Beoogende Instelling is. Schenkingen zijn tot een bepaalde vrijstelling voor de ontvanger belastingvrij (de algemene vrijstelling is in 2013 € 2.057). Lees meer over donaties en belasting op de website van de Belastingdienst >>

Algemeen Nut Beoogende Instelling
Het Rotterdams Milieucentrum is een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI). Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Vanaf 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht bepaalde gegevens te publiceren, zoals contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische instellingen bewerkstelligen. Alle gegevens zijn op deze website te vinden. Wil je alles in één overzicht vinden, klik dan op de onderstaande afbeelding: