Duurzaam bouwen centrum

Duurzaambouwencentrum in Rotterdam.

Agentschap NL

Agentschap NL zorgt ervoor dat overheidsbeleid snel, goed en effectief wordt gerealiseerd: door heldere aanspreekpunten, hoogwaardige dienstverlening, gedegen advies en ondersteuning.

Duurzaambouwen Rijksoverheid

Duurzame woningen en gebouwen zijn doorgaans gezonder voor bewoners en gebruikers, stoten minder broeikasgassen uit en sparen grondstoffen.

2012 Architecten

2012Architecten is een Rotterdams collectief van jonge architecten. Het bureau onderscheidt zich door een bijzondere ontwerpstrategie waarin hergebruik centraal staat.

Duurzaambouwen-online

‘Energie & Milieu en bouwen aan de toekomst’ vormt een platform voor iedereen binnen de bouwsector die maatschappelijk verantwoord- en duurzaam bouwen in zijn bedrijfsprofiel meedraagt.

Ecohuis Antwerpen

EHA is het ecohuis in Antwerpen met o.a. een energie zuinig huis dat te bezichtigen is door het publiek.

Website informatiepunt Passiefhuizen Duitsland

Informatiepunt en samenwerkingsverband passiefhuizen (energiezuinige huizen) in Duitsland.

Website samenwerkingsverband passiefhuizen Nederland

Website van de stichting Passiefhuis.nl, samenwerking tussen (bouw)ondernemingen ter stimulering van ´het passiefhuis´.

Website van het Belgische Passiefhuisplatform

Website van het Passiefhuisplatform van de Vlaamse overheid.

Earthship Belgium VZW

De Belgische Earthship organisatie. Zie voor de Nederlandse tak: www.owaze.tk of onder de weblinks ‘groepen Rijnmond’.

Sci – Scotland

Vorig jaar werd in Kinghorn in Schotland een demo earthship gebouwd. Het gebouw zal daar geruime tijd getest worden en naar gelang de bevindingen zullen meer definitieve bouwvergunningen afgegeven worden voor earthships. De Nederlandse Earthshiptak OWAZE produceerde een video impressie van de bouw en heeft inmiddels twee stagières bij Sci-Scotland gedetacheerd om de systemen te monitoren.

Earthship Brighton

Vertegenwoordigers van de Nederlandse Eartshiptak OWAZE, werken volop mee aan de realisatie van earthship Brighton (Engeland). Owaze heeft een samenwerkingsovereenkomst met het management, zodat wij de beschikking hebben over alle gegevens als ontwerp, begroting, bestek en financiering. Daardoor kunnen wij op hun ervaringen bouwen om projecten in Nederland te versnellen. Verder bemiddelen wij bij stage- en werkervaringsplaatsen in Brighton.

Earthship Biotecture

Imagine… living in a home that cost you nothing to heat or cool – Imagine… building this home yourself – Imagine… growing your own vegetables year round in this home – Imagine… no utility bills – Imagine… easily available “limitless natural resources” to build this type of home – Imagine… a more earth friendly civilization – Imagine… EARTHSHIPSCraigencalt Ecology Centre (CEC)

Craigencalt Ecology Centre (CEC) in Scotland is a community based organisation established as a non-profit making organisation in August 1998. Previous work by the owners of the property had created the first areas of Community Woodland and the Organic Garden, they had also ran several workshops which have developed into our Workshop Programme. Craigencalt Ecology Centre is situated in gently rolling hills overlooking Kinghorn Loch. On this unique and beautiful site we offer the opportunity to develop a deeper understanding of our environment.Architectuurwerkplaats de Ruimte

Een splinternieuwe website van architectuurwerkplaats de Ruimte met architectuurprojecten, verhalen over creatieve steden en bouwen in zelfbeheer, ecologische bouw- warmte- en watersystemen, foto’s en documentatie van kunstprojecten, kachelwerkplaatsperikelen, gedichten en vooral veel dwaalsporen.Vereniging Ecodorp

Tot nu toe zijn er in Nederland nog geen ecodorpen. Daarentegen zijn in het buitenland al enige tientallen inspirerende voorbeelden van ecovillages te vinden. In ons land bestaan wel tal van kleinere woon- en werkgemeenschappen, alsmede ecowijken en allerlei vormen van gezamenlijke woonprojecten. De vereniging Ecodorp werkt aan de ontwikkeling van een Ecodorp in Nederland.Cadispa Glasgow

CADISPA is an applied research and community development project based at the University of Strathclyde in Glasgow. It is concerned with developing a definition of sustainability which will be of help to people in sparsely populated areas and to the academic community and Agenda 21. In addition, a link exists between the research element of CADISPA and the interpretation of its results through direct community action.