Maasvlakte.2.b

Akkoord over Tweede Maasvlakte (2009)

Milieudefensie ziet af van juridische actie

Milieudefensie en het Havenbedrijf Rotterdam hebben een overeenkomst gesloten over de Tweede Maasvlakte. De afspraak is tot een vermindering van 10% te komen van luchtverontreinigende stoffen in 2020.Milieudefensie ziet af van verdere juridische actie. De directeur van Milieudefensie Frank Köhler stelt: ‘Milieudefensie is blij met deze overeenkomst. Het markeert het einde van een jarenlange strijd die voor de rechter dreigde te eindigen. Zover hoefde het niet te komen, want er ligt nu een resultaat waar het milieu en de inwoners van Rotterdam wel bij varen.‘ >>>

(foto: Frank Köhler, directeur Milieudefensie)

Verschillen van inzicht
De afgelopen maanden hebben Havenbedrijf Rotterdam en Milieudefensie gesproken over de verschillen van inzicht over milieudoelstellingen van de Tweede Maasvlakte. De uiteindelijke conclusie was dat het voor alle partijen aantrekkelijker is te streven naar een duurzame Maasvlakte dan het voeren van juridische procedures. Milieudefensie stopt dan ook alle beroepsprocedures en roept organisaties als de VNMN, de Stichting Gezond Overschie, de Vereniging Tegen Milieubederf en de Verontruste Burgers Voorne op ook de juridische procedures te staken. Milieudefensie verwacht op deze manier een grotere winst te behalen.

Onderzoek
De komende maanden komt er een onderzoek naar de beste maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen te realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van walstroom voor (zee)schepen die in de haven liggen. Ook wil Milieudefensie dat vuilere zeeschepen meer havengeld gaan betalen dan schonere schepen. Zo wil Milieudefensie scheepsbedrijven aanmoedigen te investeren in milieumaatregelen. Ook komt er een onderzoek naar het vergroten van de milieuzone op de Maasvlakte zodat ook in andere delen van het havengebied alleen schonere vrachtwagens welkom zijn. Het Havenbedrijf en Milieudefensie blijven de komende jaren in overleg om het effect van de te nemen maatregelen te monitoren en indien nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Hans Smits, directeur Havenbedrijf Rotterdam: ‘Wij zijn verheugd over de constructieve opstelling van Milieudefensie. Het is altijd het streven van het Havenbedrijf geweest om in een permanente dialoog met alle stakeholders win-win situaties te creëren waarbij de economie én de leefbaarheid versterkt worden. De aanleg van de Tweede Maasvlakte gaat onverminderd door en tegelijk zorgen we dat de haven duurzamer wordt.

Weblinks:
De overeenkomst
Het gezamenlijke persbericht van Milieudefensie en het Havenbedrijf
Documentatie Maasvlakte 2

Milieudefensie
Havenbedrijf Rotterdam
www.maasvlakte2.com

IMG_0894

Natuur in Kaart

Vrijwilligers vormen een belangrijke bron van gegevens over de Rotterdamse natuur. Een belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door de grote groep vrijwilligers die actief betrokken is of was bij de Rotterdamse natuur via Natuur in Kaart.>>>

In 2006 hebben het Rotterdams Milieucentrum en bureau Stadsnatuur de handen ineen geslagen en dankzij een aantal sponsors het in 2003 gestaakte project Natuur in Kaart nieuw leven ingeblazen.

Gedurende de jaren 1999 – 2003 zijn in het kader van Natuur in Kaart ongeveer tweehonderd vrijwilligers door Sport en Recreatie en onder begeleiding van Bureau Stadsnatuur opgeleid tot inventariseerder/teller van flora en fauna in de eigen omgeving. Een groot deel van deze eerste groep vrijwilligers is nog steeds actief in de Vlinderwerkgroep Rotterdam en/of door deelname aan het project Winterwatervogels.

Meerkoet_Kralingse_Bos

Doelstellingen
Het project Natuur in Kaart heeft als doel bewoners van Rotterdam te betrekken bij hun (directe) leefomgeving. Door het beleven van en het leren over de natuur raken de mensen enthousiast over datgene wat in hun buurt groeit en bloeit. Dit wordt bereikt door de bewoners (gratis) cursussen en excursies aan te bieden. Vervolgens kunnen zij met hun opgedane kennis en enthousiasme de natuur in hun omgeving in kaart brengen. Dat wil zeggen het inventariseren van een bepaalde soort of soortgroep, waardoor de kennis en het verspreidingsbeeld hiervan toeneemt. Deze gegevens worden door Bureau Stadsnatuur verzameld, verwerkt en gerapporteerd. Op basis van deze resultaten en het ontstane enthousiasme voor de stadsnatuur worden de bewoners gestimuleerd tot wijkgerichte activiteiten op het gebied van natuur.

Vanaf 2006 zijn er jaarlijks met succes cursussen gegeven over de Huismus, Gierzwaluw, dagvlinders en winterwatervogels. Resultaten van de hieruit voortvloeiende inventarisaties zijn te lezen in de nieuwsbrief Natuurlijk Rotterdam.

Vrijwilligers worden door Bureau Stadsnatuur opgeleid tot inventariseerders. De gegevens worden door Bureau Stadsnatuur aan het einde van het seizoen verzameld. Bureau Stadsnatuur zorgt voor de verwerking van de gegevens en houdt de deelnemers op de hoogte door middel van een nieuwsbrieven en ook een jaarlijkse bijeenkomst. Daarnaast dekken zij een deel van de kosten.
Het Rotterdams Milieucentrum zorgt voor de organisatie, promotie en werving van de cursussen. Het Rotterdams Milieucentrum verzorgt ook de inschrijvingen van deelnemers en financiert het overige deel van de kosten.

Soortgroepen
In 1999 is begonnen met het inventariseren van waterplanten, dagvlinders en winterwatervogels. De afgelopen jaren zijn ook cursussen gegeven om gierzwaluwen en mussen te inventariseren. Deze soortgroepen zijn totaal verschillend. Toch maken ze allemaal gebruik van hetzelfde leefgebied: de stad.

De stedelijke omgeving van Rotterdam is een ecosysteem op zichzelf. Binnen een straal van vijf kilometer midden in de stad vind je soms meer biotopen dan in het omliggende platteland. Waterplanten tref je niet alleen in de sloten langs de stadsrand aan, maar ook in bijvoorbeeld kleine plasjes water op braakliggende terreinen. Wanneer de bodem verdicht is door bijvoorbeeld een graafmachine of omdat er een ondoorlaatbare laag in de bodem zit, kan regenwater blijven staan. Dit kan al genoeg reden voor pionierplantjes als kranswieren zijn om zich er te vestigen. Dagvlinders maken ook al graag gebruik van braakliggende terreintjes. Voor deze groep geldt dat je hier de voor Rotterdam toch wel meer bijzondere soorten kunt aantreffen. Verder tref je deze soortgroep ook veel in bermen aan, zolang de juiste planten er maar staan trekken zij zich niks aan van het verkeer. De watervogels die in de winter de stad bezoeken maken zelfs gebruik van het feit dat het in de stad een paar graden warmer kan zijn. Wanneer het erg koud is en het merendeel van de wateren bevroren is kan het zijn dat er in de stad nog een paar plekjes met open water zijn. Hier kun je dan enorm hoge aantallen watervogels aantreffen. Wordt het ook hier te koud dan trekken ze verder zuidwaarts. Zo zie je maar dat de stad een waardevol ecosysteem is dat behouden dient te worden, voor nu en voor later.

Meer dan 100 ‘milieuvoorlichters’ in Tarwewijk (2009)

Maandagochtend 29 juni (2009) overhandigt de Rotterdamse milieuwethouder Rik Grashoff certificaten aan meer dan 100 vrouwen uit de Rotterdamse Tarwewijk. Wat begon met de opleiding van 11 milieucoaches resulteerde in ruim 100 milieuvoorlichters die bij mensen thuis voorlichting geven over energiebesparing en duurzaamheid. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee! 11 vrouwen kregen de afgelopen maanden een uitgebreide cursus milieucoach en iedere milieucoach heeft weer 8 tot 10 vrouwen opgeleid tot ‘milieuvoorlichter’. >>>

IMG_5058 IMG_5126 Tarwewijk.1 IMG_5064

Tarwewijk doet ’t
De cursus milieucoach werd gegeven door docenten van SME advies. In zeven bijeenkomsten werden 11 vrouwen opgeleid tot milieucoach met het doel weer andere vrouwen op te leiden. Het materiaal en het concept van ’train – de – trainer’ van SME werd hierbij gebruikt. Projectleider Mohamed Hacene: ‘Dat is gelukt! Want in totaal zijn er meer dan 100 vrouwen opgeleid door de 11 coaches.’ Het project werd van harte ondersteund door de Deelgemeente Charlois.

Energiebesparing
Onderwerpen van de cursus milieucoach waren: energiebesparing, afvalbeleid, milieu/klimaat en presenteertechnieken. De coaches trainen op hun beurt weer vrouwen die bij mensen thuis voorlichting kunnen geven over energiebesparing, afval en waterbesparing. Ook blijven de coaches de vrouwen ondersteunen bij het geven van adviezen aan anderen. De coaches en ‘voorlichters’ worden straks ook ingezet bij bijeenkomsten in buurthuizen. De coaches en ‘voorlichters’ geven vooral bij de mensen thuis tips over energiebesparing, afval en duurzaamheid in eigen huis en buurt.

MilieuDivers
Al drie jaar organiseert het Rotterdams Milieucentrum activiteiten in de Tarwewijk (deelgemeente Charlois). Het begon allemaal met wijkbijeenkomsten waar de videodocumentaire ‘Cineac Nador’ werd getoond en gepraat over milieu. Daarna organiseerde het RMC een aantal cursussen en workshops over duurzaamheid en energiebesparing. Langzamerhand ontstond er in de Tarwewijk een soort ‘milieugroep’ vanuit de vrouwen die actief waren rond de stichting Cleo Patria.

Projectleider Mohamed Hacene: ‘Toen Senternovem met het plan kwam Vogelaargelden in te zetten om meer met milieu en energiebesparing te doen in de Tarwewijk was het niet moeilijk om voor de cursus milieucoach direct een aantal vrouwen actief te krijgen. De afgelopen jaren hebben we vanuit het milieucentrum al een flink aantal activiteiten op het gebied van milieu georganiseerd.

Excursie
Dinsdag 19 mei gingen ruim 70 vrouwen van de groep op excursie naar de duinen in Hoek van Holland. Het animo was zo groot dat de bus te klein was. In klimaatcentrum de Zeetoren werd de groep ontvangen door de medewerkers van Stichting Ark . De deelneemsters kregen een natuurexcursie van ervaren natuurgidsen. ‘De vrouwen hebben kennisgemaakt met de geweldige natuur van de Hoekse Duinen. Het was een rijke ervaring die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de voorlichtingen die gegeven gaan worden‘. aldus Mohamed Hacene, ‘De deelnemers kijken nu op een andere manier naar het natuur. Op een positieve en meer duurzame manier. (zie de fotoserie bovenaan het artikel).

Uitreiking certificaten ‘Dat levert wat op!‘ door Wethouder Rik Grashoff
Maandagochtend 29 juni
09.30 uur
Wijkgebouw Tarwewijk
Wolphaertsbocht 500
3081 KZ Rotterdam

Informatie over en aanmelden voor het project Tarwewijk doet ’t bij: Mohamed Hacene van het Rotterdams Milieucentrum:
mohamed.hacene@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Weblinks naar de projectpartners:
SME advies
Senternovem
www.milieucentrum.rotterdam.nl