Schooltuinmeester Tom van Wanum ontvangt de Groene Pluim

KIO-9973

De pluim is een Rotterdamse prijs voor de groenste overheidsdienaar (of wetenschapper) van het jaar. De voorzitter van het Rotterdams Milieucentrum Patrick van Klink overhandigde de pluim tijdens de Groeneconferentie.

Tom van Wanum begleidt al 32 jaar groepen basisschoolleerlingen bij het schooltuinieren. In die jaren moeten dit er duizenden zijn geweest! Tom is begonnen op de schooltuin aan de Essenburgsingel en werkt daar nog steeds. Daarnaast is ook de Educatievetuin aan de Horvathweg zijn werkplek.

Bezuinigingen
Tom is nauw betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de educatieve tuinen. Hij heeft veel eigen initiatief ontwikkeld en is in Delfshaven zeer actief met het bedenken van alternatieven nu de bezuinigingen toeslaan: tuinieren met andere doelgroepen, wijkbewoners activeren, samenwerken met andere organisaties, tuinieren bij scholen en op binnenterreinen,
Tom maakt kinderen graag enthousiast over natuur. Hij weet kinderen aan te spreken en te motiveren. Een belangrijke voorwaarde om de NME-boodschap “verwondering en bewondering voor alles wat leeft en groeit” op te wekken bij de hedendaagse jeugd. Een boodschap die de basis legt voor het duurzaam handelen op latere leeftijd. Kenmerkend voor hem is het enorme plezier dat van z’n gezicht spat als hij vertelt over het werken met ‘zijn’ kinderen.

Symbool
Tom staat symbool voor al die schooltuinmeesters en – juffen, die dit werk dag in dag uit doen om kinderen te betrekken bij de natuur. Tom is de man die dagelijks dingen meemaakt als: ‘Jongens, we gaan eens kijken hoe het er vandaag voorstaat met de peentjes’ Tot verbazing van de kinderen komt er een mooie oranje peen mee als Tom een plant uit de grond trekt. Hij veegt de peen af met z’n handen en neemt een forse hap. Reactie van de kinderen: ‘Gatver, hij eet hem op!’. Daar doe je het voor!

De prijs werd 13 december overhandigd tijdens een druk bezochte Groeneconferentie door de voorzitter van het Rotterdams Milieucentum Patrick van Klink.

 

Groenevogel voor de Rotterdamse Milieucoaches

KIO-9958

De vrijwilligersprijs voor de groenste vrijwilliger van het jaar 2012 werd dit jaar uitgereikt aan de groep Milieucoaches van Rotterdam. De prijs werd donderdag 13 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie van het Milieucentrum door de wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen.

Vrijwillgers
De Groenevogel is de Rotterdamse prijs voor de groenste vrijwilliger(s) van het jaar 2012. Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de ‘Milieucoaches’ van Rotterdam. Een groep van meer dan 200 vrijwilligers die voorlichting geven over energiebesparing en duurzaamheid in eigen kring, – buurt, – straat of – vereniging. All milieucoaches hebben de cursus Milieucoach gevolgd. Een cursus van drie bijeenkomsten. De Milieucoaches maken gebruik van de besparingsladders, een besparingsquiz en een e.koffer vol met demonstratie materialen.

Wethouder
De GroeneVogel(s) werden uitgereikt door de wethouder duurzaamheid van Rotterdam MevrouwAlexandra van Huffelen. Meer informatie over de cursus Milieucoach op www.opzuinig.nl.

Promotiefilmpje van de Milieucoaches

Cursus Milieucoach 2013
Een nieuwe (stedelijke) cursus Milieucoach wordt op de avonden 16, 23 en 30 januari georganiseerd in The Hub Rotterdam aan de Heemraadssingel. Opgeven voor deze cursus die drie avonden in beslag neemt kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Heeft u de cursus met goed gevolg doorlopen dan ontvangt u het certificaat Milieucoach.