Beslissing A13 – A16 in het najaar? (2010)

Het is niet zeker dat de A13 – A16 er komt maar ook niet dat de weg er niet komt. Veel hangt af van het standpunt van een nieuw kabinet. Gaat het kabinet fors bezuinigen, prioriteiten stellen, beprijzen of tol invoeren? Het is allemaal nog erg onzeker. Navraag bij Rijkswaterstaat (RWS) levert ook niet veel duidelijkheid op. Volgens RWS loopt er nu een ´bestuurlijke standpuntbepaling en dat is nou ook niet echt een heel duidelijk antwoord. >>>

A13A16

Wel stelt RWS dat er gestreefd wordt naar een beslissing in dit najaar. Maar ook dat is natuurlijk afhankelijk van welke verkeersminister er komt van welke partij in welk kabinet.

Er wordt intussen wel doorgepraat over allerlei tunnelvarianten voor de weg (die of dwars door of onder door het Lage Bergse Bos zal lopen).
Open bakken, tunnels onder of een tunnel op het maaiveld (een bult) zijn allemaal varianten die worden besproken maar waar nog geen enkele beslissing over is genomen.

Gevaarlijke stoffen
De voorzitter van de deelgemeente Overschie is bezorgd over de gevaarlijke stoffen transporten over de A13. Hij heeft hier dan ook volop de krant mee gehaald. Niet alle gevaarlijke stoffen mogen door tunnels heen en zullen dan over de A13 dwars door Overschie vervoerd blijven worden. Na enig onderzoek en uitzoekwerk blijkt dat uiteindelijk om maar een paar vrachtwagens te gaan (zie het document hierbij). Dus het lijkt op een ´vals alarm´.

Tracebesluit A4
Het tracebesluit voor de A4 Delft – Schiedam (dwars door Midden Delfland) is 4 september door de huidige verkeersminister Eurlings ondertekend. Paul Scheublin van het platform Regioparken Rottemeren – A13/A16: ´Dat zegt niets over de A13-16, maar de druk is in ieder gevel minder dan wanneer de A4 zou stagneren. Het proces ligt niet stil, maar kruipt langzaam en ook een slak moet je in de gaten houden, want voor je het weet zijn je planten aangevreten.´

textA13-16-Gevaarlijkestoffen.stk