Berichten

10de editie van de Rotterdamse Parkenmaand van start

Het programma van de 10de Rotterdamse Parkenmaand in mei staat ONLINE op: www.parkenmaand.nl. De kinderactiviteiten in de parken op: www.kinderparkenmaand.nl.

MOOIE MIX
Het programma van de Parkenmaand in mei is weer een mooie mix van wandelingen, tochten, groene workshops, beeldende kunst, muziek en dans.

De jaarlijkse Groenrede(n) wordt dit jaar uitgesproken tijdens de Dag van de Oude Plantage op zaterdag 18 mei om 13.00 uur door de directeur van Trompenburg Arboretum en Tuinen Hester Avis samen met de conservator van deze prachtige tuin Jaap Tromp.

DOMPERS
De totstandkoming van deze 10de editie van de Parkenmaand ging niet over rozen. Dit jaar start de Parkenmaand zonder het traditionele feestelijke aftrapevenement want veel grotere fondsen haakten dit jaar af. Ook lukte het (weer) niet om financiering te krijgen vanuit het evenementenbudget van de gemeente Rotterdam. De Parkenmaand past niet bij de criteria voor de Rotterdamse festivals en evenementen. ‘Hierdoor is het ook niet mogelijk om voldoende publiciteit te maken voor de Parkenmaand’, aldus de organisatoren.

Bij overmaat van ramp zegde Stadsbeheer alle boswachterswandelingen af wegens capaciteitsproblemen. De wandelingen met de Rotterdamse boswachters zijn een van de meest populaire onderdelen van de Parkenmaand, want altijd volgeboekt binnen 1 week.

Ontwikkelingen die je niet verwacht bij een jubileum editie’ …, aldus de organisatoren.

Parkenoverleg
De Parkenmaand is een initiatief van het Rotterdamse Parkenoverleg. Een overlegplatform georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum waarin 29 Rotterdamse parken worden vertegenwoordigd door betrokken bewoners.

Nieuwjaarsbijeenkomst (online) ‘Bomen over bomen’

Vrijdagmiddag 22 januari online nieuwsjaarsbijeenkomst van het Rotterdams Milieucentrum met als thema ‘bomen’. Aanmelden kan via www.bomenvoorrotterdam.nl.

Te gast zijn Max Zevenbergen van Plan Boom en Rotterdams bomendokter Ronald Loch, Charlotte van der Heiden van Cool Down City en Max de Corte van de Coöperatie ondergrond die vertelt over voedselbossen. Wethouder Bert Wijbenga komt de ‘Groene Vogel’ vrijwilligersprijs uitreiken aan een spraakmakend groen vrijwilligers initiatief uit Rotterdam. De ‘Groene Pluim’, de prijs voor de groenste overheidsdienaar van 2020, wordt uitgereikt door Patrick van Klink de voorzitter van het Rotterdams Milieucentrum. De bijeenkomst wordt geopend met een column van Inge Janse en de presentatie is in handen van Suzanne Mulder.

Welkom!

 

Parkenmaand viert 1ste lustrum! #Rotterdamisblooming

Lees het plan Parkenmaand 2017:

Het is voor het vijfde jaar dat het Rotterdamse Parkenoverleg ism het Milieucentrum activiteiten organiseert in de Rotterdamse parken. Een eerste lustrum dus! Het eerste jaar alleen nog een parkenweekend maar al snel bleken 2 dagen tekort voor het grote aanbod vanuit de Rotterdamse parkgroepen. Wandelingen en excursies, tochten en workshops, koken en muziek (in het park), pizza’s bakken, kruiden zoeken en complete (bomen) cursussen werden de afgelopen jaren in de maand september georganiseerd in een groot aantal Rotterdamse stads – wijk – en buurtparken.

Parkenoverleg
Het parkenoverleg viert ook een jubileum. Al 10 jaar is er een parkenoverleg in 010. Er wordt kennis uitgewisseld en met elkaar en de gemeente overlegd over de parken. Eerst onder bezielende leiding van voorzitter Jan de Haas en nu door Marius Huender (die tevens de ‘aanvoerder’ is van een zeer actieve groep groene vrijwilligers in het Kralingse Bos). Het parkenoverleg ontwikkelt ook nieuwe initiatieven. Zo was het vrijwilligersteam in het Kralingse Bos een lichtend voorbeeld voor de vrijwilligers in het Zuiderpark en is ook de Parkenmaand uit het Parkenoverleg ontsproten. Het Parkenoverleg  houdt de ontwikkelingen in de Rotterdamse parken nauw in de gaten zowel op het gebied van beheer als de (her)inrichting. De leden van het Parkenoverleg en hun achterban vinden het belangrijk dat er goed wordt omgegaan met deze longen van de stad! 

#Rotterdamisblooming!
Voor de Rotterdamse Parkenmaand wordt voor het eerst een waarderingssubsidie aangevraagd. “De activiteiten blijven voor het grote publiek nog te verborgen“, aldus Wouter Bauman van het Milieucentrum. “We willen net als andere Rotterdamse evenementen ook in de ‘uit-agenda’s’ en goed zichtbaar zijn voor de Rotterdammers en de bezoekers van de stad“. De Parkenmaand gaat de publiciteit in met de kreet #Rotterdamisblooming, want de stad wordt niet alleen steeds populairder maar ook steeds groener! 

Activiteiten in de Rotterdamse parken kunnen nu al worden aangemeld via wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (datum, naam evenement(je), aanvangstijd, contact mail). Zie voor het plan 2017 bovenaan deze pagina.

Meer info over de Rotterdamse Parken, kijk op www.rotterdamseparken.nl op twitter @Parken010 #Parkenmaand010 en/of op Facebook: Rotterdamse Parken.  

Nacht van de nachtvlinder

September = Parkenmaand

September wordt weer de Rotterdamse Parkenmaand! Vorig jaar waren er in 16 Rotterdamse parken activiteiten. Dit jaar hopen we op meer! Struintochten, wandelingen, kruidentochten, picknicks, parkconcerten, onkruidpizza’s bakken, pesto maken, proeverijen, groenwerkdagen en stadslandbouwen … Parkenmaand.header.1Alles in het park! Het hele programma in september wordt op deze website, in de Groene Agenda en op de Facebookpagina en het twitteraccount gepubliceerd. Kijk regelmatig op Groene Agenda of de Facebook pagina van de Rotterdamse Parken (twitter @Parken010 hashtag #Parkenmaand010). 

Parkenmaand
De Parkenmaand wordt georganiseerd door het Rotterdamse Parkenoverleg, een bewonersoverleg over groen in de stad. Heeft u activiteiten die leuk zijn voor de Parkenmaand?  Mail dan Wouter Bauman:
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Programma Rotterdamse Parkenmaand 2015 Stadsboom.oud.6

September |
ROTTERDAMSE BOMENROUTE 

September dinsdag t/m zondag |
TOS Zuiderpark
Charlois

2 september |
T’AI CHI OP HET DAKPARK Taichi.2

2,9,16,23 en 30 september |
VRIJWILLIGERSWERK DAKPARK
Delfshaven

6 september |
TOUR FOR LIVE IN ZUIDERPARK 
Charlois

5 en 18 september |
DAKPARK RONDLEIDINGEN IMG_2956
Delfshaven

9 september |
WORKSHOP 
GROENONDERHOUD DAKPARK
 

Delfshaven

9 en 16 september |
OMMOORD ZIET SARAH
Ommoord KIO-5944

10 september | 
RONDLEIDING
PARK SCHOONOORD 
Centrum

10 september
BOMENWANDELING  
Delfshaven

11 september | KIO-0839
INSPIRATIETOCHT DOOR ROTTERDAM 
Rotterdam

11 september |
NACHT VAN DE NACHTVLINDER 
Delfshaven

11, 18, 25 september |
VRIJWILLIGERSCURSUS LANDTONG ROZENBURG

12 september | KIO-0874
WANDELING OMMOORDSEVELD  
Ommoord 

12 september |
SPORT OP MAAT DAG
Charlois

12 september |
TURKSEMIDDAG AFRIKAANDERPARK
Afrikaanderwijk

13 september | KIO-5791
BODEMBOOR EXCURSIE 

Ommoord

13 september |
MUZIEK OP HET VELD

Ommoord

13 september |
TUIN VOL MUZIEK 

Charlois

13 september | 
HANDMADE MARKET  

Charlois

17, 24 en 26 september |
CURSUS BOMENRIDDER

18 september |
VLEERMUISEXCURSIE SCHIEBROEKSEPARK
Schiebroek

19 septemberkio_0047
ONKRUIDPIZZA’S TUIN OP DE PIER 
Delfshaven

19 september |
MEEDENKEN ESSENBURGPARK 
Delfshaven 

25 september |
Beheer belicht, Prinsenpark
Prins Alexander

26 en 27 september | 
WANDELWEEKEND
Hof van Delfland Eetbaarpark.7kamp.2.2015

26 september |
ETEN IN EEN EETBAARPARK
Zevenkamp

26 september |
VRIJWILLIGERSWERK  
KRALINGSE BOS
Kralingen

27 september |Landtong.rozenburg.3
OPENING GROENE GORDEL
Hoogvliet

30 september |
Kinderwandeling
Kralingse Bos

30 september |
Beheer belicht, Ommoordseveld
Ommoord

Meer mag! 
Aanvullingen op het programma zijn welkom, mail ze direct door aan het PARKENOVERLEG, wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (met datum, aanvangstijd, verzamellocatie en korte omschrijving???)

Kijk voor het programma van de Parkenmaand op:  
www.rotterdamseparken.nl
www.groeneagenda.nl 
www.facebook.com/parken
Twitter: @Parken010
Kijk ook op Facbook voor de Groene-agenda

KIO-5939

September: Rotterdamse Parkenmaand!

Van 6 tot 28 september worden er in vier weekenden groene activiteiten georganiseerd in Rotterdamse parken. Kijk HIER voor het programma. Het is de bedoeling om in deze ‘parkenmaand’ nog meer bewoners kennis te laten maken met de parken en perken van onze stad! De ‘parkenmaand’ werd geïnitieerd door het Rotterdamse Parkenoverleg van bewoners en een vervolg op het succesvolle Parkenweekend 2013 (zie de foto’s). 

 KIO-6074  KIO-5941

In Rotterdamse parken zoals het Dakpark, het Ommoordseveld, het Schiebroeksepark, de Schat van Schoonderloo en Vroesenpark maar ook in het Kralingse Bos en de Natuurtuin Prinsenland wordt een breed scala aan groene activiteiten georganiseerd. Van kruidenworkshops, wandelingen en natuurexcursie, een natuurtalentenjacht tot de uiterst populaire onkruidpizzabakkersestaffette! Alle activiteiten worden georganiseerd door bij de parken betrokken bewoners. Kijk binnenkort voor meer informatie op de vernieuwde website www.rotterdamseparken.nl voor de exacte data en activiteiten in september! Het wordt een ware Rotterdamse Parkenmaand!

Bewoners die ideeën en plannen hebben in de Rotterdamse parken in september zijn natuurlijk welkom, mail: Wouter: wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Er is een kleine bijdrage beschikbaar voor de organisatiekosten. De activiteiten moeten wel duidelijk gelieerd zijn aan kleine of grote stadsparken in Rotterdam.

KIO-6166 KIO-5829 KIO-5973 KIO-6156

Het Rotterdamse Parkenoverleg

Het Rotterdamse Parkenoverleg is een bewonersplatform voor stads -, wijk -, buurtparken in Rotterdam. Het doel van het parkenoverleg is vooral uitwisseling van informatie tussen bewonersgroepen en invloed krijgen op het beheer en de inrichting van de Rotterdamse parken. Het Parkenoverleg bundelt de krachten en komt met adviezen en voorstellen richting het Rotterdamse gemeentebestuur.

Lees meer

Vrijwilligers aan de slag in het park

Het eerste Rotterdamse Parkenweekend 14 en 15 september

Vrijwilligers aan de slag in het park

In het weekend van 14 en 15 september werd voor het eerst het Rotterdamse Parkenweekend georganiseerd in 11 Rotterdamse Parken.
Zaterdag 14 – en zondag 15 september bruiste het van de activiteiten in 11 Rotterdamse parken. Er werd volop gewandeld, lekker en gezond gegeten, muziek gemaakt, geklust in het groen, gefietst, er werden lezingen en concerten georganiseerd. In het Park bij de Euromast werd een ‘mijlpaal’ gevierd, een mijlpaal in de renovatie. Wethouder Alexandra van Huffelen en portefeuillehouder Said Kasmi van deelgemeente centrum onthulde ceremonieel een richtingaanwijzer in ‘Het Park’ om de mijlpaal te vieren.

Parkenoverleg
Alle activiteiten werden georganiseerd door omwonenden die regelmatig bijelkaar komen in hetRotterdamse Parkenoverleg. De activiteiten vonden plaats in het Prinsenpark, Park16Hoven (Park de Buitenplaats), het Ommoordseveld, het Wijkpark ‘t Oude Westen, de Schat van Schoonderloo, Het Park (bij de Euromast), het Schiebroekse Park en de Vlinderstrik, het Wollefoppenpark in Zevenkamp, de Natuurtuin Prinsenland, het Prinsenlandpark het Kralingse Bos en het Zuiderpark.

Parken in het zonnetje!
Het doel van het Parkenweekend was de prachtige Rotterdamse parken in het zonnetje te zetten en de parken extra onder de aandacht te brengen van de Rotterdammers met als doel de participatie van de burgers bij het groen en de stadsnatuur in de stad te vergroten.

Betrokkenheid
Daarnaast wilde het Parkenoverleg ook de grote betrokkenheid van de Rotterdammers laten zien bij hun stads – en wijkparken. De activiteiten in de parken werden niet door de gemeente of organisatiebureaus georganiseerd maar door actieve bewoners/vrijwilligers zelf. Het gaat hier om bewoners die actief zijn in en vanuit het Rotterdamse Parkenoverleg dat dit jaar 5 jaar bestaat!

Nieuwe regels voor de bomenkapvergunning in Rotterdam

ROTTERDAM – Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders komt met een voorstel aan de gemeenteraad tot aanpassing van de regels voor de bomen-kapvergunningen. Binnenkort wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Particulieren, groot boombezitters en gemeente moeten ook in het nieuwe voorstel een kapvergunning aanvragen als zij een boom willen kappen die een bepaalde stamomtrek heeft. De bomen waarvoor vergunning moet worden aangevraagd worden aangeven op een zoneringskaart. Deze zoneringskaart is te vinden op de website van de gemeente.

kaart-meer mens2.qxpCartoon: Sandra de Haan

Kosten omlaag
De kosten voor de vergunning worden een stuk lager dan nu het geval is. De kosten voor de eerste drie bomen is €250 per boom. Als er voor meer dan drie bomen een aanvraag wordt gedaan, kost de vergunning vanaf de 4e boom € 37,- per boom. Wordt er voor meer dan tien bomen een aanvraag gedaan dan moet voor alle bomen met een stamomtrek vanaf 1 meter een vergunning worden aangevraagd (los van de zoneringskaart).

Herplantplicht
Het college van Burgemeester en Wethouders wil komen tot eenduidige en begrijpelijke kapvergunningsregels. Dezelfde regels, criteria en vrijstellingen voor iedereen. Dus ook de grootboombezitters zoals de spoorwegen, gemeente, woningcorporaties of het Havenbedrijf. Voor gemeentelijke bomen en aanvragers die meer dan 10 bomen willen kappen, komt er een herplantplicht. Deze herplantplicht wordt gekoppeld aan een bomenfonds wanneer herplant op de zelfde locatie onmogelijk blijkt.

Monumentale bomen
De vrijstelling van de kapvergunning gaat naar aanleiding van de stamomtrek. Het doel is om volwassen en monumentale bomen bescherming te bieden. De gemeente hoopt hiermee de opbouw van een monumentaal bomenbestand te bevorderen.

Bomenzones
Er komen in Rotterdam 3 bomenzones: 1. De Oude Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >150 cm),, 2. De Nieuwe Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >125 cm) en 3. Beschermde Stadsgezichten (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >100 cm). Op http://www.rotterdam.nl/voorstelveranderingenkapvergunning is meer te lezen over het voorstel van het gemeentebestuur.

Boomstronk

Rotterdam wil kapvergunning bomen gedeeltelijk afschaffen

In een brief van de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen aan de leden van de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB) stelt het college van B&W voor het aanvragen van kapvergunning voor bomen in Rotterdam te vereenvoudigen en in sommige situaties zelfs helemaal af te schaffen. De Rotterdamse Bomenridders vinden deze voorstellen te ver gaan, onvoldoende doordacht en ‘ad hoc’. In een persbericht verklaren de ridders: ‘Deze, gesimplificeerde, keuze gaat tot ingrijpende en negatieve gevolgen leiden voor het Groene Kapitaal in onze stad en directe omgeving!’. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen op het stadhuis.>>>

Wat stelt de wethouder buitenruimte nu eigenlijk voor aan de gemeenteraad over de kapvergunningen:

1. De kapvergunning voor gemeentelijke bomen verdwijnt;

2. Met ‘groot-boombezitters’ zoals het Rotterdamse Havenbedrijf, de NS, ProRail, de Gasunie, de Rotterdamse woningcorporaties worden ‘in principe’ contracten afgesloten over kap en herplant;

3. Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor monumentale bomen blijft de kapvergunning bestaan. De kosten voor een kapvergunning van een monumentale boom worden verlaagd tot € 250,- per boom.

De gemeenteraadscommissie FIB spreekt woensdagochtend 6 februari over de voorstellen van het college over de bomenkap. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen (stadhuis Coolsingel 40). Het bomenpunt staat rond 11.00 uur op de agenda. De Bomenridders spreken dan in. Wie (ook) wil (in)spreken dient dit wel aan te melden via de griffier van de raadscommissie. Dit kan met een mail naar: h.stapelkamp@nullgriffie.rotterdam.nl.

We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen

Bomen zijn erg belangrijk voor een stad als Rotterdam. Ze bieden groen, verkoeling, zetten CO2 om in zuurstof. ´We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen´, stelt Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum. Al jaren pleit het milieucentrum voor een goed bomenbeleid waarin bomen worden beschermd. ´Het is goed dat er Rotterdammers zijn die het bomenbeleid in de stad kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk actie ondernemen als bomen onterecht dreigen te worden gekapt., stelt Bauman. Samen met het Bureau Stadsnatuur Rotterdam en de Bomenstichting organiseert het Rotterdams Milieucentrum in september/oktober een nieuwe Cursus Bomen. Drie cursusbijeenkomsten met een afsluitende excursie. Na afloop ontvangen de deelnemers een bomencertificaat. >>>

Stadsbomen.1

Herkennen
Tijdens deze cursus wordt u geleerd om de meest voorkomende stadsbomen te herkennen en bij naam te kunnen noemen. Ook staat het herkennen van boomziekten op het programma. Deze onderwerpen komen in de eerste twee cursusavonden ruim aan bod. De derde cursusavond gaat over wetgeving over bomen, de diverse regels en gemeentelijke verordeningen. De procedure rondom bomenkap komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Bomenstichting
De invulling van de cursus wordt verzorgd door Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Edwin Koot van de Bomenstichting en Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum.

Excursie
Ter afsluiting van de cursus is er op zaterdag 16 oktober een bijzondere excursie naar het Arboretum Trompenburg. Hier ontvangen de cursisten ook hun bomencertificaat.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel wordt verwacht dat de cursusdeelnemers na afloop zich actief zullen gaan inzetten voor het behoud van de stadsbomen in Rotterdam.

Data Bomencursus
Dinsdag 28 september (19.30 – 22.00 uur)
Dinsdag 5 en 12 oktober( 19.30 – 22.00 uur)
Zaterdag 16 oktober excursie naar Arboretum Trompenmburg (10.30 – 13.00 uur)

Cursuslocatie
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Museumpark, Rotterdam – Centrum

Aanmelden Bomencursus
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
010 – 465 64 96, Wouter Bauman