KIO-7260

Groene Pluim voor Remmert Koch!

De Groenepluim is de jaarlijkse prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar gaat. Dit jaar gaat de pluim naar groen/park/bosbeheerder Remmert Koch van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. De pluim werd 17 december tijdens de Groeneconferentie uitgereikt door Patrick van Klink (de voorzitter van het Milieucentrum).

 KIO-7262

Remmert Koch

Remmert Koch een zeer betrokken en groene overheidsdienaar. Hij is met zijn ideeën en in de uitvoering over het ecologisch – of duurzamer beheer van de buitenruimte de tijd vaak ver vooruit. Remmert heeft dus een vernieuwende kijk op het beheer van stedelijk groen. En dat viel de jury op! Wat nog belangrijker vinden is dat Remmert ook de sociale kant van de parken niet uit het oog verliest. Parken zijn in de versteende stedelijke omgeving erg belangrijk voor de bewoners. In het verlengde hiervan heeft hij aan de basis gestaan van de vrijwilligersgroep in het Kralingse Bos. Een groep bewoners die al jaren meewerkt in het (ecologisch) beheer van het bos. De vrijwilligers dragen flinke stenen bij aan de kwaliteit van het Kralingse bos. Remmert weet hier op een voortreffelijke manier mee om te gaan en deze bewonersinzet goed in te zetten zodanig dat de vrijwilligers ook blijven. Deze bewonerszelfwerkzaamheid werd vorig jaar ook geëxporteerd naar het Zuiderpark. Deze vorm van bewonersparticipatie was ook zijn tijd ver vooruit, bewonersparticipatie waar de gemeente Rotterdam de laatste tijd op inzet is in het Kralingse Bos al lange tijd en nu ook in het Zuiderpark een normale zaak en kan als voorbeeld dienen voor andere initiatieven op het gebied van zelfbeheer.

In het verleden was Remmert Koch verantwoordelijk voor het beheer van het Zuiderpark en het Kralingse Bos. Tegenwoordig is hij beheerder buitenruimte in de deelgebieden Centrum en Delfshaven. Hieronder vallen o.a Het Park (bij de Euromast), het Dakpark, Wijkpark het Oude Westen en Schat van Schoonderloo. Het milieucentrum is blij met deze inspirerende stedelijk groenbeheerder die nu aan de slag is in vier parken waar ook de bewonersparticipatie al goed georganiseerd is.