Merel

Stadsvogeladviseur & tuinvogelconsulent

Merel

Sinds jaren werkt de Vogelbescherming met tuinvogelconsulenten en stadsvogeladviseurs in de Nederlandse steden. Vrijwilligers die getraind zijn om particulieren te adviseren bij het inrichten van een vogelvriendelijke tuin en die als ogen en oren dienen van de Vogelbescherming.

Ze zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door de gemeentelijke diensten maar ook particulieren binnen de stad te informeren en adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Daarnaast proberen Stadsvogeladviseurs zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Mus.7Voorlichtingsavond
Het Rotterdam Milieucentrum organiseert 7 april 2016 in samenwerking met Vogelbescherming een voorlichtingsavond over de Tuinvogelconsulenten en Stadsvogeladviseurs. Enthousiast? Dan kunt u zich inschrijven voor de training stadsvogeladviseur of tuinvogelconsulent om daarna aan de slag te gaan in onze stad. De avond wordt georganiseerd op de DakAkker in het DakPaviljoen (Schiekade 189, 7-de verdieping). Inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden is wel noodzakelijk gezien de ruimte via Wouter Bauman: wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Functieomschrijving tuinvogelconsulent:
www.vogelbescherming.nl/help_mee/vrijwilliger/functies/tuinvogelconsulent

Functieomschrijving Stadsvogeladviseurs:
www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/stad_en_dorp/stadsvogeladviseurs/functieomschrijving

Parkiet.5