sgravendijkwal.cropresize.tmp

Schone plannen voor ieders lucht

Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders kwam eind vorige maand met een ambitieus pakket aan maatregelen voor de luchtkwaliteit. Milieuwethouder Pex Langenberg wil de roetuitstoot met 40% verminderen. Dat is nodig omdat op een aantal plekken in de stad Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden maar vooral ook omdat roet (elementair koolstof) veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. Juist roet wordt uitgestoten door auto -, vrachtverkeer, scheepvaart en 2-takt scooters en brommers (oftewel: door het verbranden van fossiele brandstoffen).

Rotterdam gaat de (al bestaande) milieuzones uitbreiden. Per 5 januari 2015 is het vrachtautoverbod op ’s-Gravendijkwal een feit. Er komt een schonere ‘stadslogistiek’ (dus hoe krijg je de spullen op schone manier naar de winkels en hoe transporteren de winkels het naar de klant) en de sloopregeling voor vuile auto’s wordt verlengd naar het einde van 2015. De gemeente Rotterdam blijft het aantal oplaadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden en ze gaat zelf het goede voorbeeld geven door het gemeentelijk wagenpark te ‘verschonen’. Voor de fiets komt op sommige plekken meer voorrang en half 2015 gaat het parkeerbeleid op de schop. Dan gaat het parkeren met milieueisen in. Tevens wordt ingezet op bewustwording en gedragsverandering van de Rotterdammers. Dit alles staat omschreven in de Koersnota Luchtkwaliteit.

ademinrotterdam.1
Foto: Bewoners van de ’s Gravendijkwal (e.o.)
voerde volop actie tegen de slechte luchtkwaliteit.

Gezondheid prioriteit!
Het Rotterdams Milieucentrum omarmt de ambities van milieuwethouder Pex Langenberg. Ook het milieucentrum vindt de gezondheid van de Rotterdammers de prioriteit nummer 1 . Het is goed dat de wethouder diverse organisaties in een vroegtijdig stadium bij het proces betrekt. Hij gaat om tafel met de transportsector, ondernemers en bewoners(organisaties).

Ter aanvulling doet het milieucentrum wethouder Langenberg nog een aantal suggesties:

 • Stel roetfilters verplicht. In Berlijn heeft dit aantoonbaar effect: http://sootfreecities.eu/city/berlin.
 • Bekijk de complete verkeerscirculatie van Rotterdam goed. Dit naar aanleiding van het vrachtwagenverbod op de ’s Gravendijkwal (om te voorkomen dat de problemen zich verplaatsten!)
 • Experimenteer (!) met verkeersluwe of – vrije zones zoals de Witte de Withstraat, de Coolsingel (maar wel met beleid!)
 • Neem 2-takt scooters en brommers mee in het beleid. Zorg ook voor een 2-takt sloop/vervangregeling want scooters en brommers met een 2-takt motor zijn grote vervuilers. Een 4-takt (of elektrisch) is veel milieuvriendelijker!
 • Stimuleer de fiets meer, ook financieel.
 • Stimuleer de fiest door de tweewielers meer voorrang te verlenen in het verkeer.
 • Stimuleer elektrische fietsen en zorg voor meer oplaadpunten voor de elektrische fietsen naar voorbeeld van Amsterdam.
 • Beperk de uitstoot van NO2 door ook de uitstoot van huishoudens aan te pakken. Slecht afgestelde of oude CV-insallaties en ook houtstook stoten veel NOx uit! Minder en schoner stoken en/of beter geïsoleerde woningen is ook goed voor de luchtkwaliteit. Anders omgaan met energie levert veel op.
 • Roetfilters voor de binnenvaart of ook milieuzone voor binnenvaarders met soortgelijke eisen als het wegverkeer.
 • Rotterdam zou als voorloper een acceptabel norm elementair koolstof (roet) kunnen ontwikkelen. Een niet te overschrijden gezondheidsnorm!
 • Rotterdam kan aandringen op een nieuwe ‘Europese roetnorm’ (naast die voor fijnstof) samen met andere grote Europese (wereld)steden.

Weblinks:
Europese luchtkwaliteitsnormen
Milieudefensie over de gezondheidsproblemen door de luchtkwaliteit
Sloopregeling Rotterdam
Sootfreecities
www.ademinrotterdam.nl (Bewonersactiegroep)
www.iederslucht.nl (jongeren website over o.a. luchtkwaliteit)
www.sgravendijkwal.nl (Bewoners organisatie BOOG)

In de media:
NOS: Ook Rotterdam wil vieze diesels weren
NRC: Rotterdam neemt maatregelen tegen luchtvervuiling
Blik op nieuws: Rotterdam gaat roetuitstoot aanpakken voor schonere lucht
Metronieuws: Rotterdam wil vieze auto niet in binnenstad
AD: Rotterdam wil vuile auto’s alsnog gaan weren
RTV Rijnmond: Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal taboe voor trucks
RTV Rijnmond: Rotterdam wil milieuzone fors uitbreiden
Verkeersnet: Rotterdam wil de uitstoot van roet met 40 procent verminderen.