Maasvlakte2.2

Zienswijze op Maasvlakte 2 (2008)

Februari 2008

Het Rotterdams Milieucentrum en de Milieufederatie Zuid Holland: natuurcompensatie moet beter worden geregeld voor de start van de aanleg van de tweede Maasvlakte! Op 27 februari 2008 is het contract voor de aanleg van Maasvlakte 2 getekend door de bestuurders van de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord. >>>

Vóór de geplande start in september zijn er wat DeMilieufederatie Zuid Holland (MZH) en het Rotterdams Milieucentrum (RMC) betreft nog een aantal verbeteringen noodzakelijk ten opzichte van het Ontwerp bestemmingsplan. Zo stellen ze in een reactie aan de opstellers van dit plan dat niet met de aanleg gestart kan worden voordat de wijze waarop natuurcompensatie moet plaats vinden goed is geregeld.

Natuurreservaat
Dat er compensatie komt in de vorm van een ‘natuurreservaat’ in zee en een stuk nieuwe duinen bij Hoek van Holland is toegezegd. Maar er is nog geen besluit in overleg met betrokken partijen over de kwaliteit en kwantiteit van deze natuurcompensatie. Ook is er nog geen beheersplan voor het natuurreservaat in de Voordelta. Kortom de afspraken moeten nog beter uitgewerkt en worden vastgelegd. Dit geld ook voor het lange termijn kader waarin afspraken rondom monitoring, evaluatie en bijstelling geregeld worden. Vooral aan dit laatste hecht de milieubeweging grote waarde want het is de enige mogelijkheid om het nakomen van de afspraken voor de toekomst te borgen.

Mainport
Daarnaast willen de beide milieuorganisaties dat er voldoende vorderingen zijn gemaakt op de andere onderdelen van de Project Mainport Rotterdam (PMR) doelstellingen waaronder het realiseren van 750ha natuur en recreatiegebied waarvan 600 ha op IJsselmonde en 150 ha in de Noordrand van Rotterdam.

Ambities mogen hoger!
Ook mogen de ambities ten aanzien van natuur en milieu nog hoger Zo kan het schadelijk effect van de uitstoot van brandstoffen van schepen op de duinen beter worden aangepakt. En kan het ruimtegebruik compacter, schoner en zuiniger. Tenslotte pleiten de Milieufederatie Zuid Holland en het Rotterdams Milieucentrum voor de invoering van een spitsverbod voor vrachtauto’s en de verbinding van de natuurgebieden door middel van zogenaamde stapstenen.

Ook waardering
Naast kritiek is er ook waardering voor de gedegen beantwoording van de inspraakreacties en de kwaliteitsverbetering van het Ontwerp Bestemmingsplan ten opzicht van het Voorontwerp bestemmingsplan. Zo is er inmiddels gekozen voor de meest milieuvriendelijke methode voor zandwinning met beperkte gevolgen voor watervogels als de eidereend. Het Rijk heeft zijn inzet en verantwoordelijkheid toegezegd voor de bereikbaarheid en de mobiliteitsproblematiek en komt er een uitbreiding van de mogelijkheden van duurzame energie door plaatsing van windturbines.

Meer informatie
Meer gedetailleerde informatie over de reactie van de Milieufederatie Zuid Holland en het Rotterdams Milieucentrum op het Ontwerp Bestemmingsplan is te vinden:

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.