Grutto

Klacht ingediend bij Europese commissie

De VTM *), de Vereniging Natuur – en milieubescherming Noordrand (VNMN) en de Natuurwacht Berkel dienden een klacht in bij de Europese commissie. De drie eisen handhaving van de Europese richtlijnen voor weidevogels. Hieronder een artikel van de voorzitter van de VTM.

– door Lilian van der Horst VTM *)-

HELP!
Het polderlandschap verdwijnt!
Boeren, burgers en buitenlui luiden de noodklok om wat eens Hollands meest vermaarde fenomeen was: grazige weilanden, verlevendigd met koeien en schapen, overkoepeld door immer wisselende wolkenluchten. Grutto’s en kieviten vormen generaties lang een achtergrondkoor.

Groene hart
Steeds meer woningen en bedrijfsterreinen knabbelen al jaren aan ons Groene Hart: de open ruimte tussen de steden. De restanten worden toebedeeld aan anderssoortige projectontwikkelaars: die van ‘nieuwe natuur’.

Anders gezegd: ontwikkelaars van moerassen, plas en dras waar geen plaats is voor weidevogels. Nieuw inderdaad is de extra taak van de voormalige weilanden om het water uit de nieuwbouw op te vangen. Een taak die het veenweidegebied en de veehouders van Delfland, met de bergboezems daarin, al eeuwenlang verrichten. Dat zij in hun strijd om behoud van hun bestaan gesteund worden door de lokale natuurorganisaties en bewoners ligt voor de hand.

Weidevogels
Die collectieve weerstand tegen de vernietiging van polders is niet alleen ingegeven door nostalgie: er bestaat een serieuze bedreiging voor met name weidevogelsoorten, zoals de Grutto om van de aardbol te verdwijnen. Er zijn internationaal afspraken gemaakt om het leefgebied van de bedreigde soorten te beschermen. Als meer dan één procent van de totale wereldpopulatie van een soort in een gebied broedt, valt het onder de Europese vogelrichtlijn. Het gebied moet behouden te blijven zoals het is: geen transformatie tot natte natuur of verstedelijking. Wel betere vogelbeschermingsmaatregelen.

1% norm
In het kader van de bezwarenprocedure tegen het nieuwe bestemmingsplan Natuur – en Businesspark Schieveen hebben VTM, VNMN en Natuurwacht Berkel de potentie van belangrijk weidevogelgebied onderbouwd met officiele gegevens van SOVON. Verrassend was de conclusie van SOVON dat het gehele poldergebied van Delfland voor diverse weidevogelsoorten die één procent norm haalden.

Het Ministerie van LNV had dit moeten weten, maar heeft nagelaten voor het gebied een speciale, beschermde status aan te vragen volgens de Europese regelgeving. In 2001 diende de VNMN bij LNV een verzoek in Schieveen aan te wijzen als Vogelrichtlijn gebied. Dit is in 2003 door LNV afgewezen. Reden: te klein voor habitatgebied.

Een officiële klacht tegen de Staat der Nederlanden ‘wegens het niet naleven van het gemeenschapsrecht’ is in oktober 2005 namens de VTM, VNMN en de Natuurwacht Berkel ingediend bij de secretaris-generaal van de Europese Commissie. De commissie is verzocht de klacht te onderzoeken en een inbreukprocedure op te starten bij het Europese Hof. De behandeling kan weliswaar jaren duren, maar intussen geldt voor het gebied een status van dubbele bescherming. Gaan overheid en natuurprojectontwikkelaars toch door met het vernietigen van de weilanden, dan lopen zij het risico achteraf een dwangsom te betalen als het Europese Hof Nederland op de vingers tikt en de polders alsnog aanwijst tot beschermd gebied. Wie verwacht dat de grote natuurorganisaties als Natuur Monumenten dit initiatief toejuicht, komt bedrogen uit.

Weidevogelbescherming past niet in hun natte natuurterritoriumplannen. Natuur Monumenten zit op één lijn met provincie, ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en de waterschappen. Bij de bezwaren procedures tegen keurvergunningen en voor handhaving faunawetten, wordt Europese wetgeving als een ver-van-mijn-bed-show -gezien. “Na een uitspraak van het Europese Hof, kan het zand kan weer afgevoerd worden en de sloten hersteld”.

Internationale steun
De VTM is nog een stap verder gegaan.
De Europese Commissie is bovendien verzocht de Grutto op de lijst van Bijlage I van de Vogelrichtlijn te plaatsen. Daar was men in Brussel direct enthousiast over. Voor de Commissie een stimulans om de jacht in Frankrijk op onze trekvogels te verbieden. Voor de VTM en geestverwanten de nodige internationale steun voor het behoud van het Zuid Hollandse Polderlandschap.

*) = VTM Vereniging Tegen Milieubederf: zie de weblink hieronder:

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.