Reactie startnotitie A13/A16 Rotterdams Milieucentrum

Aan. 
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Rijksweg 13/16
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Postbus 30316
2500 GH Rotterdam

betreft: reactie van het Rotterdams Milieucentrum
kenmerk: A13A16.inspraakrec.brf

Rotterdam. 9 december 2005

Mijne dames, heren,

Hierbij een reactie op de startnotitie Rijksweg 13/16.

Verkeersaantrekkende werking
In een trajectnota / MER zouden wij graag onderzocht willen hebben wat de verkeers-aantrekkende werking is van een nieuw aan te leggen rijksweg A13/A16, wat het effect hiervan is op het binnenstedelijke leefklimaat en het effect op de beschikbare parkeerruimte.

Barrière voor bewoners
De nieuw aan te leggen verbindingsweg A13 / A16 zorgt voor een (extra) barrière voor bewoners die zich per fiets of te voet willen verplaatsen. De bereikbaarheid van de Rottemeren en het Lage Bergsebos komt hierdoor onzes inziens in het geding.Daarom dringen wij aan op onderzoek naar de effecten van de door ons vermeende barrièrewerking van de verbindingsrijksweg A13/A16. 

Luchtkwaliteit en geluid
De voorgestelde verbindingsrijksweg komt vlak langs woonwijken in Hillegersberg, Ommoord en Schiebroek Noord. Het hele gebied staat vanwege een bundeling van wegen en sporen en Rotterdam Airport al redelijk fors onder druk qua geluidsoverlast en luchtvervuiling. Onzes inziens moeten in de berekeningen van luchtkwaliteit en geluidsoverlast de toekomstige ontwikkelingen in het A13/A16 gebied worden meegenomen. Hierbij zou moeten worden nagegaan in hoeverre luchtvervuiling en geluidsoverlast het leefklimaat in het gebied zouden kunnen verslechteren.

Natuur, landschap en recreatie
Het gebied tussen de A13 en het Lage Bergse Bos staat in onze ogen al fors onder druk door een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteit van de natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen dichtbij de stad komen door de aanleg van een extra snelweg nog meer in het gedrang. In een trajectnota / MER zou onderzocht moeten worden hoe natuur, het landschap en de recreatieve voorzieningen behouden en verstrekt kunnen worden.

Ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur tussen de ‘Vlinderstrik’ en het Lage Bergsebos wordt nu al door twee brede sporen en drie brede wegen doorsneden. Daar kom dan mogelijk de nieuwe verbindingsrijksweg A13 / A16 bij. Onzes inziens moet onderzocht worden hoe dieren zich binnen deze ecologische hoofdstructuur, in de nieuwe situatie, zouden kunnen verplaatsen van de ene kant van ‘wegenbundeling’ naar de andere.

(Mega)Knoop
Door de samenkomst van de (nieuwe) A13/A16, de N209, N470 en de G.K. van Hogendorpweg ontstaat er een ‘mega verkeersknoop’ a la Prins Clausplein. In de trajectnota/MER zouden de verschillende varianten van dit geplande verkeersknooppunt moeten worden onderzocht en de effecten van die verschillende varianten op de omgeving.

G.K. van Hogendorpweg
De G.K. van Hogendorpweg is en wordt als stadsas steeds belangrijker. Met de huidige dichte bebouwing aan weerzijden in Schiebroek en Overschie zou deze ontwikkeling kunnen leiden tot een tweede ‘Overschiese A13’ met alle problemen voor omwonenden van dien.
Wij vragen dan ook specifieke aandacht voor de G.K. van Hogendorpweg onderzoek naar het effect van een eventuele verkeersaantrekkende werking van de A13/16 op de G.K. van Hogendorpweg lijkt ons zeer op zijn plaats. 

Openbaar vervoer
In de voorgestelde te onderzoeken oplossingsrichtingen ontbreekt onzes inziens de mogelijkheden die het openbaarvervoer biedt. Wij vinden dit een gemiste kan en stellen u voor te onderzoeken in hoeverre optimalisatie van het openbaar vervoer een oplossing kan zijn voor de groei van de mobiliteit in het gebied A13/A16.

Uiteraard zijn wij bereid u ons standpunt toe te lichten.

Hoogachtend,
Namens het Rotterdams Milieucentrum,

Emile van Rinsum (directeur)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.