Reactie startnotitie A13/A16, Vogel -, vleermuis – en vlinderwerkgroep Noordrand

Inspraakreactie Startnotitie Rijksweg A13-A16
Rotterdam.


Rotterdam-Noordrand, 10 december 2005.

L.S.,

Onze inspraakreactie is als volgt:

STANDPUNT ALGEMEEN
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is principieel tegen de aanleg van nieuwe rijkswegen. Meer asfalt lost de verkeersproblematiek niet op.
Meer asfalt betekent meer auto’s en dat betekent meer milieubelasting, aantasting- en versnippering van het landschap, aantasting c.q. vernietiging van natuur(waarden) en een forse aanslag op de leefbaarheid en leefkwaliteit van mens en dier. Zodra een nieuwe rijksweg wordt geopend staat deze binnen de kortste keren vol met (nieuw) verkeer en hebben we er weer files bij. Automobilisten die nu nog hun auto thuis laten en met het Openbaar Vervoer reizen, worden door de aanleg van nieuwe rijkswegen uitgenodigd om (weer) met hun auto te gaan reizen.
Bovendien groeit het aantal auto’s jaarlijks fors en zullen nieuwe rijkswegen geen oplossing voor de verkeersproblematiek bieden.
De leefbaarheid en leefkwaliteit voor mens en dier in vooral Schiebroek- Noord, de Limieten, 110 Morgen en nabij de Rotte komen ernstig in het gedrang. Tuinstad Schiebroek wordt volledig omsingeld door asfalt en andere infrastructuur.

ANDER BELEID NOODZAKELIJK
De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand verwacht meer resultaat van een beleid waarin enerzijds geïnvesteerd en gekozen wordt voor kwalitatief en kwantitatief volwaardig en efficiënt Openbaar Vervoer, rekeningrijden, carpoolen, vermindering van kilometervergoedingen door bedrijven, belastingvoordelen voor gebruikers/werknemers die het Openbaar Vervoer gebruiken, thuiswerken, zo veel mogelijk werkgelegenheid scheppen dicht bij huis en invoering van variabele werktijden.
En anderzijds investering in- en verbetering van de bestaande wegen, oplossing van de knelpunten en effectiever gebruik van het bestaande wegennet. Wij verzoeken u onderzoek te doen naar het bovenstaande.

DRAAGVLAK EN OPLOSSING
Indien er een breed draagvlak blijkt te zijn voor de aanleg van de rijksweg A13-A16, zal de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand zich daarbij moeten neerleggen. In dat geval pleiten wij nadrukkelijk voor een rijksweg A13-A16 in een tunnel. Eerst onder de Doenkade t.w. vanaf rijksweg A13 tot aan de HSL-verbinding (hier moet de weg om de HSL te passeren waarschijnlijk bovengronds); daarna weer geheel ondergronds in een tunnel tot bij de President Rooseveltweg in Ommoord. Wij verzoeken u hiernaar onderzoek te doen alsmede naar de mogelijkheid om de A13-A16 ter hoogte van de HSL toch in een tunnel te kunnen passeren.

VOORWAARDEN
* Er dienen ruim voldoende, veilige fiets- en wandelverbindingen te worden aangelegd;
* Strikte aanpak van het sluipverkeer op aangrenzende wegen d.m.v. fysieke maatregelen, eenrichtingsverkeer, afsluitingen enz.( Deze wegen dienen rustig te blijven);
* Onderzocht dient te worden of de Bergschenhoekseweg kan worden opgeheven;
* Er dienen ruim voldoende verbindingsroutes te worden aangelegd voor flora en fauna zoals ecoducten, duikers, wildpassages, waterverbindingen;
* Geluidsoverlast, luchtkwaliteit en uitstoot gevaarlijke en schadelijke stoffen dienen in combinatie met de HSL, Randstadrail en Rotterdam Airport te worden berekend. Ook de gevolgen voor de gezondheid van mens en dier in de omgeving zoals Schiebroek, 110 Morgen, De Limieten en bij de Rotte moeten worden meegewogen;
* In dit kader moeten ook licht- en zichthinder worden meegewogen;
* De Wildersekade is een kleine ecologische/ recreatieve verbinding tussen Rodenrijs en de Grindweg/Lage Bergse Bos. Deze verbinding zal door de plannen voor de A13-A16 zeer worden aangetast en er zal een forse blokkade in optreden;
*De gevolgen voor het Schiebroekse Park zijn bij aanleg van A13-A16 niet duidelijk in kaart gebracht;

(Zo is er ter hoogte van de Doenkade recentelijk een Vleermuiskelder ingericht en zijn er in het Schiebroekse Park veel maatregelen ten gunste van de natuur(waarden) genomen)

* Het voormalige Productiebos ten noorden van de Doenkade met natuurwaarden dient ook in onderzoeken te worden betrokken;
* De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep vraagt om het gehele tracé te voorzien van de nodige ecoducten, ecotunnels, duikers voor kleine zoogdieren en amfibieën; 
* Compensatie voor verloren natuur (waarden) en landschap kan worden gegeven door de aankoop van (agrarische) grenspercelen van het Hoge Bergse Bos en deze in te richten als bos en plas-drasgebied. De compensatie dient vooraf te worden geregeld en te worden vastgelegd. 

Wij verzoeken u alle bovenstaande zaken te onderzoeken en mee te nemen in MER. 

AANBEVOLEN LITERATUUR
‘Met Vleermuizen Overweg’ – Rijkswaterstaat.
‘Vleermuizen, bomen en bos’ – Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ).
‘Verbindingswegen voor Plant en Dier’ – Stichting Natuur en Milieu.

Wij verzoeken u bovenstaande literatuur te raadplegen in uw onderzoeken alsmede de (bestaande) onderzoekgegevens naar de flora, fauna en avifauna van Polder Schieveen, Hoge Bergse Bos en Lage Bergse Bos en omgeving mee te nemen in de MER.

Hoogachtend

Peter van Dalen.
Coördinator.
VOGEL- VLEERMUIS- EN VLINDERWERKGROEP NOORDRAND

Meidoornhoek 18
3053 BB Rotterdam.

De Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand is aangesloten bij het Rotterdams Milieucentrum en levert gekwalificeerde natuurgegevens uit de Noordrand van Rotterdam aan o.m. de Vlinderstichting, de SOVON, de VZZ en het Bureau Stadsnatuur Rotterdam (BSR).
De Natuurrubriek van de werkgroep is te lezen via www.degroeneagenda.nl (klik op natuurrubriek).
 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.