Groentrekkers in debat over milieu en stadsnatuur

Zeven gemeenteraadsleden en een kandidaat raadslid zaten er 22 september achter de lange debattafel voor het groentrekkersdebat van de groene conferentie.
Acht woordvoerders op het gebied van natuur – en milieu, de groentrekkers: Manuel Kneepkens van de Stadspartij, Theun Woudenberg van de VVD, Orhan Kaya van GroenLinks, Theo Cornelissen van de SP, Kees van Loon van D’66, Alaattin Erdal van het CDA, Matthijs van Muijen van de PvdA en Willem de Waal van Leefbaar Rotterdam. Ze
discussieerden onder leiding van Jan de Haas.


(Een volledig verslag inclusief ee DVD van het groentrekkersdebat zijn op te vragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Img0079 Img0081 Img0056 Img0075


Verkiezingsprogramma’s
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Zeven maart 2006 is het zover. Zeker in Rotterdam worden het spannende verkiezingen. De politieke partijen lopen zich nu al warm. Er wordt volop gewerkt aan nieuwe verkiezingsprogramma’s…maar komt daar ook wat in over natuur en milieu? 
Dat was de vraag aan de ‘groentrekkers’.

De meeste partijen wijden een flink aantal woorden aan natuur en milieu in hun nieuwe verkiezingsprogramma. Matthijs van Muijen (PvdA): ’Zeker wel 650 woorden….’ Manuel Kneepkens (Stadspartij) ’maar 50 woorden, maar het heeft de schoonheid van een gedicht….’. Willem de Waal (Leefbaar Rotterdam) kon er nog geen antwoord op geven: ’maar het zullen er zeker vier zijn: ‘geen woorden maar daden!’. Orhan Kaya: ’natuur en milieu loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma heen…..’

Geen woorden maar daden
Om met Willem de Waal te spreken ‘geen woorden maar daden!’
Wat komt er in de verkiezingsprogramma’s over natuur en milieu?

Orhan Kaya van GroenLinks zet luchtkwaliteit op nummer 1. GroenLinks stelt dat de luchtkwaliteit in Rotterdam het slechts is in heel Europa. Ook moet er meer groen in Rotterdam komen en moet het onderhoud veel beter. GroenLinks vindt verder dat groen een economische waarde moet krijgen en dat er veel meer moet worden samengewerkt met bewoners.

Alaatin Erdal wil evenwicht. In het CDA verkiezingsprogramma wordt voor evenwicht tussen economie en milieu gepleit. Ook vindt het CDA dat er meer ruimte moet komen voor gezinnen met kinderen en dat het onderhoud aan groen beter kan.

Willem de Waal van Leefbaar Rotterdam is trots op dit college. Want door dit college is meer groen gerealiseerd dat de zes jaar daarvoor. De Waal noemt als voorbeeld polder Schieveen. Daar wordt in samenwerking met Natuurmonumenten groen gerealiseerd. Ook vind de Waal dat economische groei gekoppeld moet worden aan de ontwikkeling van natuur en milieu. Over de luchtkwaliteit stelt de Waal dat deze in de afgelopen 40 jaar nog nooit zo goed is geweest als nu.

Manuel Kneepkens heeft een ‘groene droom’ van een groen Rotterdam en de stadspartij pleit voor een stadsecoloog.

Kees van Loon wil dat de betrokkenheid van bewoners bij groen en natuur vergroot wordt. Ook de luchtkwaliteit zal in het verkiezingsprogramma terugkomen met onder andere het voorstel om 80 km zones in te voeren. D’66 wil ‘Rotterdam Airport’ verplaatsen.

Theun Woudenberg zegt dat de VVD vooral verantwoord en afgewogen wil omgaan met natuur en milieu, maar wel op optimale wijze. De VVD verliest hierbij niet uit het oog dat Rotterdam een economisch druk en dichtbevolkt gebied is.

’De SP gaat voor groen dicht bij huis’, zegt fractievoorzitter Theo Cornelissen. Vooral binnenterreinen moeten meer aandacht krijgen en in beheer gegeven worden van bewoners zelf. Er moet ook veel meer geïnvesteerd worden in de buitenruimte en de slechte luchtkwaliteit moet worden aangepakt. Organiseer ook een autovrije zondag en stimuleer het fietsverkeer.

Matthijs van Muijen vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. In het PvdA verkiezingsprogramma komt ook dat een aantal beslissingen moeten worden teruggedraaid. Mattijs noemt de nachtopening van Rotterdam Airport als voorbeeld. De PvdA vindt voorts dat er flink geïnvesteerd moet gaan worden in het groen in de stad.

Maasvlakte en extra groen
Bij de plannen voor de tweede maasvlakte is overeengekomen dat de natuur ‘gecompenseerd’ moet worden. 750 hectaren nieuw groen kan worden aangelegd in en in de omgeving van Rotterdam. Woudenberg van de VVD en de Waal van Leefbaar Rotterdam zijn erg tevreden over dit bereikte akkoord. Theo Cornelissen (SP) is hier wat sceptischer over.: ’Er wordt door de heren Woudenberg en De Waal gezegd dat er extra groen komt. 750 hectaren, onder andere in de polder Schieveen. Maar het is daar al groen. Er komt alleen een bedrijventerrein in.….’. Manuel Kneepkens (Stadspartij) waarschuwt: ’hou dit goed in de gaten! Het is besloten maar niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Voor dat je het weet komt er een golfbaan!’

Sint Jacobsplaats
Liesbeth Boerwinkel van Pro Groen, de bewonersorganisatie Sint Jacobsplaats in Rotterdam centrum, vraagt aan raadslid Willem de Waal of Leefbaar wethouder Pastors zijn doelstelling van 3000 woningen kost wat het kost moet gaan halen. Of kan die doelstelling eventueel wijken als het centrum leefbaar blijft en redelijk groen wordt?

de Waal:’die target zal de wethouder waarschijnlijk wel halen. Ik heb met een medewerkster van de wethouder gesproken en die hecht er belang aan dat er grondgebonden woningen komen waarbij veel groen wordt aangelegd. Ook bij wethouders Pastoors is er aandacht voor de combinatie van economische groei, welzijn en welvaart en om groen zoveel mogelijk in de stad te brengen.’

Theo Cornelissen stelt dat het bij de Sint Jacobplaats niet gaat om grondgebonden woningen 
maar om een flat. ‘Daar moet groen dus wijken voor een flat.’ Cornelissen: ’In de polder Zestienhoven daar worden bomen gekapt. Er is daar geen herplantplicht van 100%. Er komen daar villa’s en wethouder Pastors zegt ‘die zetten zelf wel een boompje neer…’Leefbaar Rotterdam is niet voor groen. Als je ergens een boom kapt dan moet je zorgen dat er elders een boom bijkomt.
Orhan Kaya van GroenLinks gaat zelfs een stapje verder:’durft de wethouder Volkshuisvesting ook te slopen om groen te realiseren en daardoor een veel betere leefomgeving te creëren?’
Theun Woudenberg wijst er op dat er veel woningen in Rotterdam niet goed zijn. De nieuwbouw of renovatie van 3000 woningen per jaar is echt nodig.

Kwaliteitsgroen
Dagvoorzitter Jan de Haas memoreert dat Rotterdam de groenste is van de vier grote steden. Maar ’het groen is zo miserabel’ aldus de Haas, Als je in Londen, Parijs, Barcelona en New York kijkt dan lijkt het dat het groen er beter uitziet aldus de Haas.
Theun Woudenberg vindt dat dit te maken heeft met hoe Rotterdammers met het groen omgaan: ’Als je in London, Parijs of Berlijn om je heen kijkt dan zie je dat het groen er daar veel beter uitziet. Daar vindt je ook geen mensen die de bloemen eruit trekken en op allerlei wijzen op een vandalistische manieren bezig zijn om de boel te vernielen. Er is daar dus een andere manier van sociale controle. We brengen dat in Rotterdam met elkaar niet op om te zorgen dat onze medeburgers zich wel netjes houden aan de regels. Dat is een vervelende constatering. aldus Woudenberg.

Maar…. zo reageert de Haas, ’ ´is het niet zo dat naar mate de kwaliteit minder is of als minder wordt ervaren dat het respect dan ook lager is. En als je het omdraait, hier staat iets wat esthetisch is en van hoge kwaliteit is dat mensen er automatisch met de poten vanaf blijven…´

PvdAer Matthijs van Muijen wil in de komende raadsperiode een echt groenplan. Het groenplan dat er nu ligt vindt hij te abstract. ‘Er moet een investeringsprogramma komen’ stelt hij voor en per deelgemeente moet het groen goed in kaart gebracht worden. ’We hebben de afgelopen periode zestig miljoen uitgetrokken voor extra veiligheid en elke deelgemeente moet een wijkveiligheidsplan maken. Ik pleit ervoor dat iedere deelgemeente een wijkgroenplan maakt en er ook extra geld komt voor de deelgemeenten…’ aldus van Muijen.

Nassaupark
Over kwaliteitsgroen gesproken. Mevrouw Bel uit Feijenoord brengt tijdens het debat naar voren dat het Nassaupark in Feijnoord onder grote druk staat. Het park dat 10 jaar geleden door bewoners werd opgericht en met geld van bewoners en bedrijfsleven bijelkaar werd gespaard dreigt onder de lokale bouwzucht te wijken.
Mevrouw Bel:‘Jullie hebben het steeds maar over parken erbij, groen erbij…..vorige week is er een picknicktafel geplaatst door gemeentewerken in ons park. Ze plaatsten er een paar uur na een bord bij waarop staat dat er woonbestemming komt in ons park. Ze willen nu het park naar de fileststijnen helpen. Zelf de partij van de Arbeid heeft ooit een Rode Beuk geschonken van 3250 gulden!’ 
Mevrouw de Bel vertelt tot grote hilariteit in de zaal dat de projectontwikkelaar die bouwt aan de rand van het park zelfs reclame maakt met het park: ‘In het verkoopkrantje van de makelaar is te lezen: ‘drie en vier kamer appartementen, bereikbaar met lift, met een fantastisch uitzicht op het Nassaupark…..’ aldus de Bel.

Autoloze zondag
Als voorlaatste punt op de debatagenda wordt het nut van de autoloze zondag nog besproken. Orhan Kaya vertelt dat de Groenlinksfractie in de gemeenteraad het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) opdracht heeft gegeven een onderzoek te doen naar de mening van de Rotterdammers over een autoloze zondag. Kaya:’in dit onderzoek zegt 68% van de ondervraagden ja tegen een autoloze zondag en binnen die 68% is er weer 15% die zo’n autoloze zondag iedere week wel wil hebben. En wat zegt wethouder Van Sluis: ‘geneuzel!’. De autoloze zondag is voor ons een van de manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren.’

Alaattin Erdal van het CDA stelt dat je goed overkomt als je pleit voor autoluwe straten, wijken en centrum. Maar….stelt Erdal, …als het er echt op aankomt zijn het juist die mensen die bij de eerst volgende keer de auto nemen en ermee de stad ingaan….hou je toch bezig met haalbare projecten! Schone brandstof, schone auto’s en geef als gemeente het goede voorbeeld door roetfilters te plaatsen op alle gemeentelijke voertuigen…dat zijn investeringen die een blijvend effect hebben op de gezondheid van mensen’ aldus Erdal.

Milieucentrumdirecteur Emile van Rinsum legt uit dat de autoloze zondag slechts een ‘campagnemiddel’ is. Een manier om mensen op de slechte luchtkwaliteit te wijzen. Bovendien…. zo stelt van Rinsum, is de autoloze zondag uitgeroepen door de Europese commissie….niet door de milieubeweging ofzo, nee ‘keurig’ door Brussel.

Theun Woudenberg vindt de autoloze zondag een zinloze beweging. Je krijgt de pers erbij en je praat er twee dagen over maar het lost allemaal niks op…, zorg ervoor dat in Brussel wordt aangegeven dat er wat aan de problemen zelf gedaan moet worden. De dieselmotor, daar moet wat aan gedaan worden…!

Parkenoverleg
Als laatste punt. De afsluiter van het groentrekkersdebat stelt Jan de Haas de vraag ‘wat vinden jullie van een Rotterdams Parkenoverleg?’

Alaattin Erdal (CDA) stelt dat z’n fractie openstaat voor welke vorm van overleg dan ook en vindt dat je het initiatief moet leggen bij het veld zelf.

Orhan Kaya (GroenLinks) is een groot voorstander van een Parkenoverleg. ’Laat het milieucentrum hier een belangrijke rol in spelen, zoals in Amsterdam. Daar hebben ze ook een veel groter budget en meer mensen.’. Kaya pleit verder voor een ‘centraal parkenoverleg’ en een overleg per park maar wel los van het gemeentebestuur. ’die weten het altijd beter. De gemeente moet alleen faciliteren…’

Willem de Waal (Leefbaar Rotterdam) wijst naar de motie ‘recreologie’ die in de gemeenteraad is aangenomen. De Waal: ’Deze motie behelst wat we eigenlijk nu willen. Ook vindt de Waal de stadsecoloog belangrijk te vinden. Koppel al de deskundigheid en kom tot een ecologisch advies! Wat de stadsecoloog nu doet is een soort hobbyclubje onderhouden. Wat heel waardevol is voor de mensen maar wat eigenlijk zijn taak niet is….’

Manuel Kneepkens (Stadspartij) vindt het Parkenoverleg erg belangrijk. Het wordt voor de Stadspartij zelfs een verkiezingsissue.

Kees van Loon (D’66) wil niet nog een vergaderplatform erbij, je krijgt dan snel het ‘ons kent ons gevoel’. Wel is van Loon voorstander om bewoners volop bij de plannen te betrekken.

Theun Woudenberg (VVD) denkt positief over een Parkenoverleg. ’Ik heb al aangegeven dat ik hier heel positief over denk. Ik vind inderdaad dat we betrokken bewoners en mensen met kennis van zaken de mogelijkheid moeten bieden om mee te spreken en invloed uit te oefenen op de manier waarop met parken en openbare ruimte wordt omgegaan. Ik wijs even op het boekje ‘Samen Sterker’ dat Mevrouw Aalbers heeft uitgebracht, daar staat uitvoerig in onder welke voorwaarden’. Ook Woudenberg vindt dat er een stadsecoloog moet terugkeren in Rotterdam…

Theo Cornelissen (SP) vindt dat er een stadsecoloog en een bureau Stadsnatuur moet zijn in Rotterdam. ’Dat is de noodzakelijke deskundigheid die je in huis moet hebben…waar het om gaat is dat er echte zeggenschap komt. Er is veel overleg. Er wordt met bewoners gepraat maar dan gaat er een of andere technocratische ambtenaar toch eigenzinnig wat anders doen. Dat moet niet! Het hoeft niet veel extra te kosten, er zijn budgetten, leg die gewoon in handen van de mensen om wie het gaat. Zij beslissen, met steun van deskundigen, gemeentewerken en de stadsecoloog. Zij maken zelf, net als bij het Nassaupark, een park. Dan is het ook van hun en dan passen ze er ook op. De Volkstuinen zijn een prima voorbeeld. De Volkstuincomplexen zijn de mooiste parken die er zijn en het kost bijna niks. Ook het Volkspark in het Oude Westen een goed voorbeeld. Voor weinig geld een prachtig park. Die moeten we meer hebben in de stad’

Matthijs van Muijen sluit zich aan bij het pleidooi van Cornelissen. ‘Het is belangrijk dat het Rotterdams Milieucentrum extra geld krijgt, dat de stadsecoloog weer terugkomt, dat er een parkenoverleg komt met een onafhankelijk voorzitter, dat er per park een ‘gebruikersoverleg’ is waar ook ROTEB, stadstoezicht, sportverenigingen en volkstuinverenigingen deel van uitmaken. Die 10 miljoen euro voor groen moet niet gaat naar projecten die toch al bedacht waren maar moeten bvesteed worden aan kleinschalige initiatieven van bewoners op het gebied van groen….maar betrokkenheid van bewoners is erg belangrijk!’ besluit van Muijen.

Het volledige verslag van de Groene Conferentie op 22 september 2005 inclusief het Groentrekkersdebat en de DVD is op te vragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.