Berichten

7 oktober: Rondetafel Stook je rijk

Huurders en woningcorporaties gaan aan tafel! Op woensdagavond 7 oktober in de HUB (1ste Middellandstraat 103) praten ze over energiebesparing en woonlasten. Energie maakt een steeds groter onderdeel uit van de totale woonlasten. Vandaar ook dat de huurders er baat bij hebben iets aan de energiekosten te (laten) doen. Dit kunnen huurders zelf doen door zuiniger om te gaan met elektra en gas maar ook de woningcorporaties kunnen een duit in het zakje doen met energiemaatregelen zoals isolatie, dubbelglas, zuinigere CV-ketels, ledverlichting en zonnepanelen veel bijdragen aan het verlagen van de woonlasten. 

Energieconvenant
2,4 miljoen corporatiewoningen in Nederland moeten in 2021 gemiddeld energielabel B hebben. Dat kwamen de woningcorporaties, de minister en de Woonbond met elkaar overeen in een ‘energieconvenant‘. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33 procent! Hoe het in Rotterdam voor staat horen we op 7 oktober. De gemeente en de Aedes (de koepel van woningcorporaties) houden de cijfers hierover bij.

Rondetafel
Al voor het vierde jaar organieert het Milieucentrum samen met de Woonbond een rondetafelbijeenkomst voor huurders en woningcorporaties onder de titel ‘STOOK JE RIJK!‘. Huurders en corporaties maar ook Rotterdamse gemeenteraadsleden gingen de afgelopen jaren met elkaar in gesprek over energiebesparing in de huurwoningen net als in een zestiental andere Nederlandse gemeenten. De gesprekken om de rondetafel leveren veel op. Niet alleen krijgen corporaties en huurders meer begrip voor elkaar ook houden we zo een ‘vinger aan de pols’ en bekijken we de voortgang van de energiebesparingen die zijn afgesproken in het energieconvenant.

Woonbond
Ook de Nederlandse Woonbond is nadrukkelijk betrokken bij de rondetafel. Het Woonbond Energieteam is zeer actief en probeert de beweging op gang te zetten (en te houden) en pleit ervoor zoveel mogelijk samen met de huurders op te trekken. Op 7 oktober is er dit jaar veel aandacht voor de betrokkenheid (participatie) van de huurders. Want zonder huurders zijn er geen grote energie-labelsprongen te maken. In veel gevallen kan de energiebesparing ook bekostigd worden uit de besparing op de energiekosten. Maar … schieten de huurders hier voldoende mee op? Qua comfort maar ook in de portemonnee?

We hebben er over op woensdagavond 7 oktober, onder leiding van Suzanne Mulder, tijdens de Rondetafelbijeenkomst “Stook Je Rijk”, dit keer extra ‘feestelijk’ omdat er gekookt wordt door de vrouiwen van “Stadslandbouw Schiebroek” (vanaf 18.30 uur buffet, vanaf 19.30 uur start van RONDETAFEL).
Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl.

Stookjerijk RONDETAFEL bijeenkomst
Woensdagavond 7 oktober
HUB 1ste Middellandstraat 103 Rotterdam
Vanaf 18.30 uur: buffet van ‘Stadslandbouw Schiebroek’, vers uit de moestuin!
Vanaf 19.30 uur: Aanvang van het programma o.l.v. Suzanne Mulder (RTV Rijnmond)
Rond 21.30 uur afgelopen.
Klik HIER voor de locatie
Tram 21, 23 en 24 (uitstappen 1ste Middellandstraat)

Aanmelden voor het buffet: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vermeld het aantal personen!)

Stookjerijk Trofee

Meer informatie op: www.stookjerijk.nl
www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Stook je rijk trofee
Ook in 2015 wordt weer de landelijke STOOK JE RIJK TROFEE uitgereikt. In 2012 ontving Nils Berndsen van de (toenmalige) Deelgemeente Noord (Rotterdam) de energie-trofee. Ieder jaar worden deze prijzen uitgereikt aan een huurdersvereniging, een woningcorporatie en een gemeente in het land die zich ‘verdienstelijk’ hebben gemaakt op het gebied van energiebesparing. Op de foto wijkwethouder Nils Berndsen in het midden.

versnelling010

Druppel op een gloeiende plaat…

 

Rotterdam – 12 februari 2014 – door Emile van Rinsum – De gemeente wil 10.000 duurzame en energiezuinige woningen in 4 jaar tijd. 10.000 huisgezinnen krijgen hierdoor lagere woonlasten en meer wooncomfort. Woningen worden goed geïsoleerd krijgen ‘plusplusplusketels’, dubbelglas en zelfs zonnepanelen op dak! Goed voor de portemonnee van de bewoners! De woonlasten kunnen hiermee wel eens met enkele tientjes naar beneden per maand. Zeker als je zelf als bewoner ook een beetje oplet en ‘opzuinig‘ gaat, ledlampjes indraaien, radiatorfolie plakken, de thermostaat een paar graadjes lager etc.. Ook goed voor het milieu want minder stoken is minder vieze lucht! Daar zijn wij als milieucentrum natuurlijk erg blij mee!

Promotiefilmpje (begin 2014):

Is dat genoeg?
Maar 10.000 woningen in 4 jaar? Is dat genoeg? Kan Rotterdam niet beter? Ietsje meer? Is dit de stad van de stadsvernieuwing? We zijn de stad die in de jaren zeventig en tachtig complete wijken renoveerde! Het gaat nu om 2000 – 3000 woningen per jaar. Een aantal dat sowieso in het reguliere onderhoudsprogramma en het ketelvervangingsplan van de woningcorporaties had moeten zitten. Dus wat is nieuw? We hebben het op zo’n 2000 woningen op zo’n 180.000 (!) corporatiewoningen van Woonbron, Vestia, Woonstad, Havensteder e.a. bij elkaar en honderdduizenden woningen van eigenaar-bewoners en particuliere huiseigenaren. Dit is dan toch een DRUPPEL op een gloeiend hete plaat?

Duurzamedoelstellingen
Om alle zelf gestelde klimaat – en duurzame-doelstellingen van de gemeente en woningcorpotaties te halen, te voldoen aan de vele ondertekende convenanten, het energieakkoord, het Aedes/Woonbond akkoord etc. mag er in Rotterdam echt wel een tandje bij. En nog erger in Amsterdam gaat het allemaal veel sneller! (In Den Haag en Utrecht ook).

Slimwonen
Op de website www.slimwoneninrotterdam.nl stelt de gemeente om bij het behalen van dit resultaat intensief te willen gaan samenwerken met bewoners, VvE’s, woningcorporaties, bouwbedrijven en energieleveranciers. Komt die samenwerking (met name met bewoners!) van de grond in Rotterdam? De logo’s van de Slimwonen partners zoals Eneco, de BAM, Dura Vermeer, Smits Vastgoed, Era (aannemersmaatschappijen), RABO-bank e.a. staan prominent op de Slimwonen-site. Zoveel overheden, bedrijven, aannemers, banken en woningcorporaties die samenwerken aan het verduurzamen van 10.000 woningen in Rotterdam. Een beetje gênant als je weer over hoeveel woningen het eigenlijk gaat …

Versnel 010!

Websites:
www.slimwoneninrotterdam.nl
www.rotterdamclimateinitiative.nl (versnelling010)
www.atrive.nl (versnelling010)

Websites partners in het consortium onder de naam Versnelling 010 met doel de verduurzaming van 10.000 Rotterdamse woningen: 
www.bam.nl
www.rabobank.nl
www.duravermeer.nl
www.eneco.nl
www.woonbron.nl
www.woonstad.nl
www.vestia.nl
www.smitvastgoed.nl
www.nuon.nl
www.stedin.nl
www.eracountour.nl
www.havensteder.nl
www.waifer.nl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Versnelling energiemaatregelen nodig!

Rotterdamse woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente politiek zaten 9 oktober om de Rondetafel om te praten over energiebesparing in de huursector. Onder leiding van Suzanne Mulder werd er deze avond gesproken over energiebesparing in de huursector. Rotterdam was een van de 13 Nederlandse steden waar de Rondetafel van ‘Stook je rijk‘ werd georganiseerd.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robbert Willé van de Woonbond geeft als eerste spreker aan dat de Woonbond zich meer gaat richten op de totale woonlasten. Dit betekent veel aandacht voor energielasten. Belangrijk is dat huurders meepraten over energiebesparing en dat zij betrokken worden bij de prestatieafspraken over energiebesparing. De energieprestaties van de Rotterdamse corporaties in 2013 blijven volgens Maarten Visschers van Stookjerijk met gemiddeld 0.025 achter bij de landelijke ontwikkeling van 0.04. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen dient de jaarlijkse besparing 0.06 te zijn. Een voorbeeld van energiebesparing in de praktijk is het renovatieplan van het flatgebouw De Groene Tuin in IJsselmonde. Door het isoleren van het gebouw wordt circa 40% bespaard op de energiekosten.

Rondetafel
Tijdens het rondetafelgesprek tussen de corporaties Woonstad, Vestia, Woonbron, Havensteder en huurders gaat het om de vraag waarom de corporaties niet in staat zijn om hun energiedoelstellingen te halen. Beperkte financiële middelen door de verhuurdersheffing wordt als belangrijkste reden genoemd. Het ontbreekt de corporaties ook aan prioriteitstelling. Een organisatorische leemlaag belemmert een voortvarende aanpak. Samenwerking tussen de partijen en controle van de afspraken zorgen ervoor dat de gemaakte energieafspraken worden gerealiseerd. Het inzetten van een energiemarinier vergelijkbaar met de stadsmarinier kan helpen om de energiedoelstelling te halen.

Rondetafel 2
Het rondetafelgesprek met de raadsleden van de gemeente Rotterdam levert veel eensgezindheid op. Allen vinden het belangrijk dat aan de doelstelling van het Energieakkoord wordt vastgehouden. Ook is er begrip voor de situatie waarin de corporaties zich nu bevinden. De gemeente moet meer en beter monitoren en kan de corporaties financieel helpen door het verstrekken van goedkope leningen om te investeren in energiemaatregelen van de bestaande huurwoningen.

RMC_header-web_DEF

Alle aanwezigen stemmen in met de aanbevelingen van Stookjerijk.

1. Actieve informatie over de jaarlijkse energiebesparing door de corporaties
2. Rotterdamse prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord
3. Versnelling van energiemaatregelen in bestaande huurwoningen

Korte videoverslag van Stook Je Rijk op 9 oktober:

Een compleet verslag:
Verslag Stookjerijk Rotterdam 9 oktober 2014

KIO-3696

Ronde tafel Stook Je Rijk op 9 oktober

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden bespreken samen knelpunten en kansen om energiebesparing in de huursector te versnellen onder de titel Stook je Rijk. Voor het derde jaar organiseert het Milieucentrum i.s.m. de Woonbond rondetafelgesprekken. Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op dinsdagavond 9 oktober in BAR in Het Schieblock (Schiekade 189). Vooral huurders van de Rotterdamse corporaties worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl o.v.v. StookJeRijk2014.

 KIO-3681 KIO-3650 KIO-3654

Energieakkoord
Door isolatie van huurwoningen hoeven huurders minder gas te stoken en daalt hun energierekening. Hun woonlasten dalen én de woning heeft meer comfort. Bovendien is het isoleren van de woning ook goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Om energiebesparende stappen te kunnen zetten bij sociale huurwoningen, hebben een aantal Natuur en Milieufederaties, milieucentra en de Woonbond in 2012 het project ‘Stook je rijk’ gestart. Kern van het project is het bijeenbrengen van huurders, woningcorporaties en gemeenten. Want het tempo van energiebesparing in de huursector is nog te laag. Doelen hierover, gemiddeld energielabel B in 2020, zijn vastgelegd in het convenant Energiebesparing Huursector (2012) en het landelijke Energieakkoord (2013). Hierin wordt ook aangegeven dat een lokale aanpak nodig is.

KIO-3576 KIO-3555

Tempo
Woningcorporaties geven aan er te weinig geld voor te hebben. Hoe kunnen de drie partijen het tempo verhogen? Kunnen corporaties hun prioriteiten anders stellen? Willen huurders met een beperkte huurverhoging een duit in het zakje doen zonder dat hun woonlasten hoger worden. Wat kan de gemeente doen, bijvoorbeeld in het kader van prestatieafspraken, die in veel steden in 2015 moeten worden vernieuwd? Dit zijn vragen die onder meer aan de orde komen tijdens een reeks Ronde Tafel bijeenkomsten in het hele land, in 2014 voor het derde jaar. In 13 steden vinden deze ronde rafels plaats. Het milieucentrum organiseert op donderdagavond 9 oktober een ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam.

Korte impressie van de ronde tafel Stook Je Rijk op 10 oktober 2013:

Rotterdam
Voor de ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam zijn de directies van Woonstad, Woonbron, Havensteder en Vestia uitgenodigd. Ook de diverse huurdersorganisaties worden gevraagd aan te schuiven. Vanuit de gemeenteraad zullen de meeste politieke partijen zijn vertegenwoordigd op 9 oktober. De bijeenkomst vindt plaats in Het Schieblock in BAR aan de Schiekade 189 (bij het Hofplein).
Opgeven kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (o.v.v. Stook Je Rijk). U ontvangt dan bericht.

Slotbijeenkomst en Stook je rijk trofee
De slotbijeenkomst van Stook je rijk 2014 is op donderdag 20 november in Utrecht. Dan worden de resultaten van alle ronde tafels besproken. Tevens worden dan de winnaars van de Stook je rijk trofee 2014 bekendgemaakt. De beste woningcorporatie, huurdersorganisatie en gemeente krijgen ieder een trofee.

Volg StookJeRijk ook op twitter: @Stookjerijk (#Stookjerijk) en op Facebook: Stook Je Rijk

VvE’s met energie

VvE’s met energie netwerk

Leden en/of bestuursleden van Verenigingen van Eigenaren zijn welkom in het Rotterdamse netwerk van VvE’s met Energie.

Speciaal voor bewoners van een appartement wordt er zaterdagmiddag 17 mei alweer de zevende netwerkbijeenkomst georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum i.s.m. ‘VvE’s met Energie’ en de Energiesprong. Eigenaar-bewoners die samen met de buren energie willen besparen middels isolatie of de toepassing van ‘duurzame energie’ en zo hun woningen comfortabeler en duurzamer willen maken zijn welkom in de HUB aan de Middellandstraat 103 (Rotterdam).

vve standaard

Tijdens iedere netwerkbijeenkomst zijn er bijdragen van onafhankelijke experts. Op 17 mei zijn te gast Richard Luigjes en Arienne Klijn. Richard Luigjes  is van van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (www.SVn.nl). Hij heeft een bijdrage over “de financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van eigenaren (VvE’s)”. De SVn heeft al ruim tweehonderd keer leningen verstrekt aan Verenigingen van Eigenaren. Arienne Klijn (www.DFG.nu) heeft het 17 mei over besluitvorming binnen een VvE: “Besluitvorming in een VvE; de menselijke kant”. Het besluitvormingsproces is belangrijk, zo niet het belangrijkste onderdeel, om samen met de leden van een VvE tot verduurzaming van de woningen te komen.

Uiteraard krijgen de netwerkers volop de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en aan de mensen van VvE’s met Energie.

Netwerk

VvE’s met Energie is een netwerk opgezet door het Rotterdams Milieucentrum i.s.m. VvE’s met Energie van Carolien Hoogland en Mimi  Slauerhoff.  Sinds 2011 werken ‘VvE’s met Energie’ en het Rotterdams Milieucentrum samen met VvE’s aan energiebesparing in de bestaande bouw en duurzaamheid door middel van ondersteuning, netwerkbijeenkomsten en cursussen. Enkele tientallen Rotterdamse VvE’s namen (en nemen) deel aan de activiteiten. Daarnaast wordt er door ‘VvE’s met energie’ onderzoek gedaan naar VvE’s en verduurzaming.

www.vvesmetenergie.nl

Debat van de duurzaamheid met Maurits Groen

Woensdagavond 10 oktober de Dag van de Duurzaamheid werd in Rotterdam het Debat van de Duurzaamheid georganiseerd onder leiding van Maurits Groen. >>>

Debatduurzaam.2012.1 Debatduurzaam.2012.5 Debatduurzaam.2012.4 Debatduurzaam.2012.6

In de hal van de Deelgemeente Noord werd gedebateerd over het lokaal opwekken van duurzame energie. Met gastsprekers van de nieuw opgerichte Rotterdamse coöperatie Blijstroom, van Amsterdam Energie, uit de Haagse Vinexwijk Ypenburg, van de Woonbond, Atrive en de woningcorporatie Woonstad. Ook waren er sprekers van koepelorganisaties als HierOpgewekt en De Unie.

Op 6 oktober tijdens de Markt van de Duurzaamheid ging de nieuwe lokale energie-coöperatie Blijstroom officieel van start. Blijstroom wil lokaal in Rotterdam Noord duurzame energie opwekken, gezamenlijk met duizenden bewoners duurzame energie inkopen en werken aan het energiezuiniger maken van de woningen. De opbrengst van het zelf opwekken en verkopen van duurzame energie wordt door Blijstroom geherinvesteerd in de wijken in Noord. Blijstroom is de eerste lokale duurzame energiecoöperatie van bewoners in Rotterdam. Steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht maar ook Texel gingen Rotterdam voor met dit soort initiatieven. In totaal zijn er de afgelopen maanden ruim vijftig duurzame en lokale energiecoöperaties opgericht in Nederland. Een ontwikkeling die niet meer te verwaarlozen is dus.

Wij krijgen kippen
Er werden coöperaties opgericht zoals: Amsterdam Energie, en het Amsterdamse Wij krijgen kippen, de Haagse Vogelwijk Energiek, het Utrechtse Energie-U en Texel Energie. Deze laatste coöperatie is met een 2000 ‘aansluitingen’ de meest succesvolle tot nu toe. Er ontstonden de afgelopen tijd ook landelijke koepelorganisaties voor lokale energiebedrijven zoals E-decentraal die samenwerkt met de provinciale milieufederaties en de HIER klimaatcampagne in de campagne HierOpgewekt. De landelijke aktieorganisatie Urgenda en Texel-Energie en de Windunie bundelden in oktober hun krachten in de nieuwe koepel De Unie. Van de koepelorganisaties HierOpgewekt en De Unie waren 10 oktober vertegenwoordigers aanwezig om mee te praten over de lokale energie-coöperatie in Rotterdam.

Uitzending van TV Rijnmond over Blijstroom en het energieinitiatief in de Haagse wijk Ypenburg:

Haal energie uit Biesland
Ardo de Graaf uit de Haagse Vinexwijk Ypenburg en Rolf Steenwinkel van Amsterdam Energie vertelden 10 oktober over hun ervaringen met de opstart van een energiecoöperaties. Ardo hielt een zeer geanimeerd betoog over de start van het energieinitiatief in Biesland, een buurt die deel uitmaakt van de Vinexwijk Ypenburg in Den Haag. Met de campagne ‘Haal energie uit Biesland’ haalde hij veel bewoners over de streep om mee te doen met het opwekken van duurzame energie. Een deel van de zonnepanelen kwamen op het dak van een boer in de buurt te liggen omdat daar in de wijk zelf geen plek meer voor was.

Het probleem is momenteel echter dat er boven een bepaalde grens aan opgewekte (kwH) energie extra energiebelasting moet worden betaald. Hierdoor is het dus moeilijk om collectief eigen energie op te wekken zoals in Biesland. Ook mogen jouw zonnepanelen weer niet op andermans dak liggen, ook dan wordt je plots ‘energiebedrijf’ en moet je ook nu weer extra belasting gaan betalen. Een probleem waar alle lokale energie initiatieven tegenaan lopen.

Het zogenaamde salderen *) is een politieke zaak die snel moet worden opgelost waar snel een oplossing voor gevonden moet worden zodat bewoners daadwerkelijk met collectieve duurzame energie opwekking aan de slag kunnen gaan.

Debatduurzaam.2012.2 Debatduurzaam.2012.3


Amsterdam Energie

Omdat het zelf opwekken van duurzame energie en doorleveren aan de bewoners nu nog niet financieel aantrekkelijk is richt Amsterdam Energie zich de komende tijd vooral op energiebesparing in woningen, vertelde oprichter Rolf Steenwinkel. Daarnaast levert Amsterdam Energie als partner van de Noord Hollandse Energie Coöperatie wel duurzame energie aan haar leden tegen een goede prijs. Rolf benadrukte verder het belang van een slimme campagne om leden te winnen voor je coöperatie.

Duurzame energie Unie
Rense van Dijk directeur van de pas opgerichte koepelorganisatie voor lokale energiebedrijven De Unie vertelde over de ondersteuning die de nieuwe organisatie kan bieden aan startende lokale energiecoöperaties. Van Dijk wil met de De Unie vooral lokale initiatieven faciliteren en stimuleren bij de opwekking en afname van duurzame energie. Rense ziet dit als onderdeel van de energietransitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Maar De Unie levert ook diensten aan haar lidorganisaties ter bevordering van de best mogelijke exploitatie tegen een zo laag mogelijke prijs.

Hier Opgewekt
Ook Bert Bakker van het samenwerkingsverband Hier Opgewekt was er om enig commentaar te geven. Op 15 november organiseert Hier Opgewekt een grote landelijke conferentie over duurzame energieinitiatieven. Hét evenement voor lokale duurzame energie initiatieven met meer dan 30 workshops. (kijk op www.HierOpgewekt.nl voor meer informatie).

De plannen van Blijstroom
Jorg Hilbig een van de oprichters van de Rotterdamse energiecoöperatie Blijstroom vertelde over de plannen in Rotterdam Noord. ‘Zoveel mogelijk bewoners moeten vooral aspirant lid worden van deze nieuwe coöperatie, stelt Jorg. Medio 2013 wil Blijstroom minimaal 500 aspirant leden hebben zodat ze ook echt van start kunnen gaan met het opwekken van duurzame energie en het grootschalig inkopen van duurzame energie. ‘Goedkoper voor de consument en de opbrengst gaat naar direct in duurzame projecten voor de wijken in Noord’, legte Blijstromer Jorg Hilbig uit.

Corporaties
Ook woningcorporaties komen in beweging nu blijkt dat zonneenergie een goede investering is. Begin dit jaar kondigden 31 woningcorporaties aan mogelijkheden voor grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen te gaan onderzoeken. Adviesbureau Atrivé nam het initiatief voor het project ‘Zonnig Huren’.

Filmpje over Zonnig Huren:

Caroline Lemmen van Woonstad, Mirjam Pronk van Atrivé en Jaap van Leeuwen van de Woonbond vertelde 10 oktober meer over de plannen. Ook in Rotterdam Noord willen de woningcorporaties op grote schaal zonnepanelen op de daken. Met de huurders wordt vervolgens gepraat hoe dit ook voor hen financieel voordeel kan hebben. Huurders kunnen hierbij de hulp van de Woonbond en het Milieucentrum inroepen. Want bij het ‘berekenen’ van het huurdersvoordeel kunnen verschillende methoden worden gebruikt.

*) = Salderen in het kader van energieleverantie in Nederland betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt.

Weblinks
www.milieucentrum.rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/noord
www.blijstroom
www.duurzameenergieunie.nl
www.amsterdamenergie.nl
www.TexelEnergie.nl
www.hieropgewekt.nl
www.woonbond.nl
www.urgenda.nl
www.woonstad.nl
www.nhec.nl
www.mauritsgroen.nl

deelder.1

Deelder dicht over duurzaam

Ons gaan is een komen, ons komen een gaan.” Met die woorden begint het gedicht waarmee de Rotterdamse dichter Jules Deelder een aantal ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg prees. Dat gebeurde bij de start van het project ‘Dubbele winst aan de Nieuwe Binnenweg’ dinsdagmiddag 28 september. Ondernemers nemen hierbij het voortouw om actief energie te besparen. Dat levert winst voor het klimaat en voor de eigen portemonnee.

Vooraf werd door energiebesparingswinkel WATTNOU in kaart gebracht hoeveel ondernemers kunnen besparen op hun energierekening. Dat varieerde – afhankelijk van het soort onderneming – van € 100 tot € 2000 per jaar. De start had de vorm van een duurzame wandeling door de winkelstraat, met gastvrouw Karen Bebelaar van de Delfshaven en wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen.

Van Huffelen: “De ondernemers aan de Nieuwe Binnenweg laten zien dat je met weinig middelen dubbele winst kunt halen. Door energie te besparen werkt de ondernemer aan een gezonde bedrijfsvoering én hij levert een bijdrage aan de Rotterdamse klimaatdoelen. Ik hoop dat meer ondernemers het goede voorbeeld van deze koplopers volgen“.

Greendeal moet woningcorporaties, huurders en VvE’s in beweging krijgen

In de Greendeal ‘duurzame daden’ wordt afgesproken dat er de komende 3 jaar 2500 woningen energiezuiniger worden gemaakt in Rotterdam. Zo’n 2000 huurwoningen en de rest van eigenaar-bewoners. Deze woningen moeten minimaal 2 labelstappen omhoog (dus bijvoorbeeld van energielabel C naar A). Op 14 december ondertekende wethouder Alexandra van Huffelen en vier woningcorporaties de GREENDEAL ‘Duurzame Daden’ tijdens de Groene Conferentie van het Rotterdams Milieucentrum. >>>

KIO-3516 KIO-3514 KIO-3443 KIO-3517

Samenwerking
De organisaties die samen met de wethouder de GREENDEAL ‘duurzame daden’ kwamen ondertekenen op 14 december zijn: VVE010, het Warmtebedrijf Rotterdam, Waifer en de woningcorporaties WoonbronWoonstad RotterdamHavensteder, en Woningbouwvereniging Hoek van Holland . De vier genoemde woningcorporaties zijn goed voor ongeveer 130.000 huurwoningen in Rotterdam.

Huurders en eigenaar-bewoners
Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in Rotterdam is onderdeel van het rijksprogramma GREENDEAL ‘Energiebesparing’. Deze GREENDEAL is gericht op zowel huurders van corporatiewoningen als eigenaar-bewoners, vaak verenigd in Vereniging van Eigenaren (VvE’s)

Slechte woningen
Een groot deel van de woningen in Rotterdam is erg slecht geisoleerd, heeft verouderde ketels en is dus zeer energieonzuinig. De komende jaren zien bewoners van deze slecht geisoleerde woningen hun woonlasten oplopen als gevolg van de stijgende energieprijzen. Dit kan in delen van Rotterdam tot financiële en sociale problemen leiden, aldus de gemeente. Ook zorgen deze woningen voor veel CO2 uitstoot en dat komt weer de klimaatdoelen van de stad niet ten goede.

Vliegwiel
De 2500 aan te pakken woningen uit de Rotterdamse GREENDEAL vormen het vliegwiel van de aanpak. Het hoofddoel van de gemeente en het rijk is het in beweging krijgen van Rotterdamse woningcorporaties, particuliere eigenaren, huurders en eigenaar-bewoners (VvE’s).

Vooroplopen
Wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte): ‘De stad Rotterdam – bedrijven, organisaties, de gemeente en bewoners – heeft stevige duurzaamheidambities. Zo wil Rotterdam vooroplopen bij het verminderen van de CO2-uitstoot, door 50% CO2 te reduceren in 2025. Op dit moment draagt de regio Rijnmond voor 16% bij aan de landelijke CO2-uitstoot. Zonder maatregelen zal de uitstoot in 2025 verdubbelen. Opschaling van het aantal energiezuinige woningen is noodzakelijk willen Rotterdam en haar bewoners de toekomst duurzaam tegemoet kunnen gaan.

Consortium
Een opgericht consortium onder de naam ‘Duurzame Daden’ gaat de komende jaren woningcorporaties, particuliere eigenaren, eigenaar-bewoners en VvE’s ondersteunen met kennisoverdracht. Ook komen er aantrekkelijke financiering– en uitvoerprogramma’s voor eigenaar-bewoners. Een wervelende en wervende publiciteitscampagne ‘duurzame daden’ zal binnenkort van start gaan.

Vraagtekens
Maarten Visscher van de landelijke campagne Stook je rijk zet toch wat vraagtekend achter de GREENDEAL: ‘Het gewone aantal renovaties bij corporaties is ongeveer 1% per jaar van het aantal woningen dat zij in bezit hebben. Het aantal huurwoningen van de vier corporaties die de GREENDEAL hebben ondertekend, is zo’n 130.000 woningen. 1% van 130.000 is 1300 renovaties per jaar. In drie jaar zijn dat dus 3900 woningen die al via het ‘gewone’ renovatieprogramma worden opgeknapt. De ambitie van Duurzame Daden ligt met ruim 2000 huurwoningen (ook in 3 jaar, red) hier ver onder. Voor een GREENDEAL dient de ambitie beduideend hoger te liggen dan het normale renovatietempo dat al te laag ligt. Het Rotterdam Climate Initiatief wil in 2025 50% CO2 hebben gereduceerd. Corporaties hebben daar een belangrijk aandeel in. Zij dienen juist voorop te lopen.‘, aldus de projectleider.

Rotterdam nog niet winterklaar (maar er wordt aan gewerkt…)

De Groeneconferentie op 14 december 2011 werd druk bezocht. Niet alleen omdat er vele prijzen werden uitgereikt maar ook om te praten over energiebesparing in de huursector. Wethouder Alexandra van Huffelen tekende de GREENDEAL ‘duurzame daden’ samen met de vier grote Rotterdamse woningcorporaties,VVE010 en het Warmtebedrijf Rotterdam. In de GREENDEAL wordt afgesproken dat er 2500 Rotterdamse huur – en koopwoningen komende drie jaar ‘winterklaar’ worden gemaakt (2 energielabelsprongen naar boven). De vraag of Rotterdam winterklaar is werd nog niet helemaal beantwoord maar er wordt wel hard aan gewerkt zo bleek uit de rondetafeldiscussie onder leiding van Maurits Groen. >>>

KIO-3433 KIO-3531 KIO-3559 KIO-3536

– Een uitgebreid verslag van de Groeneconferentie is onderaan te vinden als een apart Word-document –

Aan de discussie voor de pauze namen deel Jaap van Leeuwen energieconsulent van de Woonbond, Pepijn Lobenstein van Havensteder, Karin Schrederhof van Woonbron, Karin Padmos huurster vanVestia en Caroline Lemmen van Woonstad. Het ging vooral over de ambities van de woningcorporaties en hoe deze duurzame ambities te bereiken zijn. Jaap van Leeuwen vertelde in een korte inleiding meer over de rol van huurders(verenigingen) en de Woonbond en over de zogenaamde ‘woonlastenwaarborg’ (zie zijn PowerPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Na de pauze ging de discussie verder onder leiding van Maurits Groen. Aan de rondetafel gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks, portefeuillehouder Deelgemeente Noord Nils Bendsen, portefeuillehouder Deelgemeente Charlois Theo Coskun, landelijk projectleider Stook Je Rijk Maarten Visschers en Jan Willem Jehee van het bedrijf Volker Wessels. De vraag was wat de gemeente(raad) en/of de deelgemeenten kunnen bijdragen aan die grootschaliger energiebesparing in de huursector? Jan Willem Jehee vertelde ter inleiding op een zeer inspirende manier over de voordelen van de plaatsing van zonnepanelen voor corporaties en huurders (zie zijn PowetPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de GroeneConferentie:

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de presentatie van Jan Willem Jehee van Volker Wessels:

Hieronder een uitgebreid verslag van de GroeneConferentie, de PowerPointPresentaties van Jaap van Leeuwen ( Woonbond) over energiebesparing in de huursector en Jan Willem Jehee (Volker Wessels) over zonnepanelen voor corporaties:

textVerslag.GroeneConferentie.december.2011

fileduurzameenergie.voor.corporaties.2012

fileEnergiebesparing.ppt

Winst voor de huurder, winst voor het milieu en winst voor de corporatie

Huurders in Groesbeek betalen € 14 euro meer huur maar besparen € 38 op de stookkosten. Winst op woonlasten € 24 per maand! Een voorbeeld hoe het kan. Een forse isolatie van het huis en een nieuwe hoogrendementsketel leverde voor deze Groesbeekse huurders meer comfort op en minder lasten per maand. Winst voor de huurders, winst voor het milieu en winst voor de woningcorporatie die na huurderswisseling straks een hogere huur mag vragen. Als deze manier van werken op grote schaal wordt ingezet zal het ook goed zijn voor de bouwsector die kan straks volop aan de slag met het isoleren van woningen, het vervangen van oude ketels en plaatsen van zonnepanelen. We hebben het er over op 15 november in de Deelgemeente Noord en op 14 december tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie met het thema Rotterdam winterklaar?. >>>

elektra.meter.1

Donderdag 15 november organiseert het Rotterdams Milieucentrum een rondetafelbijeenkomst met huurders, woningcorporaties en de deelgemeente in de Deelgemeente Noord. Hoe is een grootschalig isolatieoperatie te organiseren in de Noord, hoe is deze te financieren en hoe trekken we de huurders over de streep? Hoe houden we samen ‘de vinger aan de pols‘?
De bijeenkomst kwam tot stand op initiatief van portefeuillehouder (wijkwethouder) Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord. Deze rondetafelbijeenkomst maakt deel uit van een serie van bijeenkomsten in het hele land in het kader van het project Stook je rijk in samenwerking met de Woonbond. De rondetafelbijeenkomst wordt geleid door Maurits Groen.

Woensdagavond 14 december organiseert het Rotterdams Milieucentrum een stedelijke Groeneconferentie met de titel ‘ Rotterdam winterklaar?‘. Ook hier hebben we het over energiebesparing en zal ook de stedelijke politiek haar betrokkenheid tonen. Een aantal gemeenteraadsleden hebben hun deelname al aangekondigd en duurzaamheids wethouderAlexandra van Huffelen komt de conferentie openen. Het debat tijdens de Groeneconferentie wordt geleid door Maurits Groen.

Convenant
Uitgangspunt voor beide bijeenkomsten is het convenant dat in 2008 werd ondertekend door de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de Nederlandse Woonbond en de (toenmalig) minister van Milieu. Hierin spraken de partijen af fors op energie te gaan besparen en werd ook een woonlastengarantieregeling in het leven geroepen. De huur mag omhoog maar niet zoveel als de besparing op energie (zie voorbeeld Groesbeek).

Rondetafelbijeenkomst Energiebesparing in huurwoningen in Noord, geleid door Maurits Groen
Donderdagavond 15 november
Aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Propeller
Jacob Loisstraat 18
Opgeven via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vermeld Noord)

Groeneconferentie 2011
 Rotterdam winterklaar?
Woensdagavond 14 december
Aanvang 19.00 uur
Het Schieblock
Schiekade 189 Rotterdam
Opgeven via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vermeld Winterklaar)