Berichten

Groentrekkers in debat over milieu en stadsnatuur

Zeven gemeenteraadsleden en een kandidaat raadslid zaten er 22 september achter de lange debattafel voor het groentrekkersdebat van de groene conferentie.
Acht woordvoerders op het gebied van natuur – en milieu, de groentrekkers: Manuel Kneepkens van de Stadspartij, Theun Woudenberg van de VVD, Orhan Kaya van GroenLinks, Theo Cornelissen van de SP, Kees van Loon van D’66, Alaattin Erdal van het CDA, Matthijs van Muijen van de PvdA en Willem de Waal van Leefbaar Rotterdam. Ze
discussieerden onder leiding van Jan de Haas.


(Een volledig verslag inclusief ee DVD van het groentrekkersdebat zijn op te vragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Img0079 Img0081 Img0056 Img0075


Verkiezingsprogramma’s
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Zeven maart 2006 is het zover. Zeker in Rotterdam worden het spannende verkiezingen. De politieke partijen lopen zich nu al warm. Er wordt volop gewerkt aan nieuwe verkiezingsprogramma’s…maar komt daar ook wat in over natuur en milieu? 
Dat was de vraag aan de ‘groentrekkers’.

De meeste partijen wijden een flink aantal woorden aan natuur en milieu in hun nieuwe verkiezingsprogramma. Matthijs van Muijen (PvdA): ’Zeker wel 650 woorden….’ Manuel Kneepkens (Stadspartij) ’maar 50 woorden, maar het heeft de schoonheid van een gedicht….’. Willem de Waal (Leefbaar Rotterdam) kon er nog geen antwoord op geven: ’maar het zullen er zeker vier zijn: ‘geen woorden maar daden!’. Orhan Kaya: ’natuur en milieu loopt als een rode draad door ons verkiezingsprogramma heen…..’

Geen woorden maar daden
Om met Willem de Waal te spreken ‘geen woorden maar daden!’
Wat komt er in de verkiezingsprogramma’s over natuur en milieu?

Orhan Kaya van GroenLinks zet luchtkwaliteit op nummer 1. GroenLinks stelt dat de luchtkwaliteit in Rotterdam het slechts is in heel Europa. Ook moet er meer groen in Rotterdam komen en moet het onderhoud veel beter. GroenLinks vindt verder dat groen een economische waarde moet krijgen en dat er veel meer moet worden samengewerkt met bewoners.

Alaatin Erdal wil evenwicht. In het CDA verkiezingsprogramma wordt voor evenwicht tussen economie en milieu gepleit. Ook vindt het CDA dat er meer ruimte moet komen voor gezinnen met kinderen en dat het onderhoud aan groen beter kan.

Willem de Waal van Leefbaar Rotterdam is trots op dit college. Want door dit college is meer groen gerealiseerd dat de zes jaar daarvoor. De Waal noemt als voorbeeld polder Schieveen. Daar wordt in samenwerking met Natuurmonumenten groen gerealiseerd. Ook vind de Waal dat economische groei gekoppeld moet worden aan de ontwikkeling van natuur en milieu. Over de luchtkwaliteit stelt de Waal dat deze in de afgelopen 40 jaar nog nooit zo goed is geweest als nu.

Manuel Kneepkens heeft een ‘groene droom’ van een groen Rotterdam en de stadspartij pleit voor een stadsecoloog.

Kees van Loon wil dat de betrokkenheid van bewoners bij groen en natuur vergroot wordt. Ook de luchtkwaliteit zal in het verkiezingsprogramma terugkomen met onder andere het voorstel om 80 km zones in te voeren. D’66 wil ‘Rotterdam Airport’ verplaatsen.

Theun Woudenberg zegt dat de VVD vooral verantwoord en afgewogen wil omgaan met natuur en milieu, maar wel op optimale wijze. De VVD verliest hierbij niet uit het oog dat Rotterdam een economisch druk en dichtbevolkt gebied is.

’De SP gaat voor groen dicht bij huis’, zegt fractievoorzitter Theo Cornelissen. Vooral binnenterreinen moeten meer aandacht krijgen en in beheer gegeven worden van bewoners zelf. Er moet ook veel meer geïnvesteerd worden in de buitenruimte en de slechte luchtkwaliteit moet worden aangepakt. Organiseer ook een autovrije zondag en stimuleer het fietsverkeer.

Matthijs van Muijen vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. In het PvdA verkiezingsprogramma komt ook dat een aantal beslissingen moeten worden teruggedraaid. Mattijs noemt de nachtopening van Rotterdam Airport als voorbeeld. De PvdA vindt voorts dat er flink geïnvesteerd moet gaan worden in het groen in de stad.

Maasvlakte en extra groen
Bij de plannen voor de tweede maasvlakte is overeengekomen dat de natuur ‘gecompenseerd’ moet worden. 750 hectaren nieuw groen kan worden aangelegd in en in de omgeving van Rotterdam. Woudenberg van de VVD en de Waal van Leefbaar Rotterdam zijn erg tevreden over dit bereikte akkoord. Theo Cornelissen (SP) is hier wat sceptischer over.: ’Er wordt door de heren Woudenberg en De Waal gezegd dat er extra groen komt. 750 hectaren, onder andere in de polder Schieveen. Maar het is daar al groen. Er komt alleen een bedrijventerrein in.….’. Manuel Kneepkens (Stadspartij) waarschuwt: ’hou dit goed in de gaten! Het is besloten maar niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Voor dat je het weet komt er een golfbaan!’

Sint Jacobsplaats
Liesbeth Boerwinkel van Pro Groen, de bewonersorganisatie Sint Jacobsplaats in Rotterdam centrum, vraagt aan raadslid Willem de Waal of Leefbaar wethouder Pastors zijn doelstelling van 3000 woningen kost wat het kost moet gaan halen. Of kan die doelstelling eventueel wijken als het centrum leefbaar blijft en redelijk groen wordt?

de Waal:’die target zal de wethouder waarschijnlijk wel halen. Ik heb met een medewerkster van de wethouder gesproken en die hecht er belang aan dat er grondgebonden woningen komen waarbij veel groen wordt aangelegd. Ook bij wethouders Pastoors is er aandacht voor de combinatie van economische groei, welzijn en welvaart en om groen zoveel mogelijk in de stad te brengen.’

Theo Cornelissen stelt dat het bij de Sint Jacobplaats niet gaat om grondgebonden woningen 
maar om een flat. ‘Daar moet groen dus wijken voor een flat.’ Cornelissen: ’In de polder Zestienhoven daar worden bomen gekapt. Er is daar geen herplantplicht van 100%. Er komen daar villa’s en wethouder Pastors zegt ‘die zetten zelf wel een boompje neer…’Leefbaar Rotterdam is niet voor groen. Als je ergens een boom kapt dan moet je zorgen dat er elders een boom bijkomt.
Orhan Kaya van GroenLinks gaat zelfs een stapje verder:’durft de wethouder Volkshuisvesting ook te slopen om groen te realiseren en daardoor een veel betere leefomgeving te creëren?’
Theun Woudenberg wijst er op dat er veel woningen in Rotterdam niet goed zijn. De nieuwbouw of renovatie van 3000 woningen per jaar is echt nodig.

Kwaliteitsgroen
Dagvoorzitter Jan de Haas memoreert dat Rotterdam de groenste is van de vier grote steden. Maar ’het groen is zo miserabel’ aldus de Haas, Als je in Londen, Parijs, Barcelona en New York kijkt dan lijkt het dat het groen er beter uitziet aldus de Haas.
Theun Woudenberg vindt dat dit te maken heeft met hoe Rotterdammers met het groen omgaan: ’Als je in London, Parijs of Berlijn om je heen kijkt dan zie je dat het groen er daar veel beter uitziet. Daar vindt je ook geen mensen die de bloemen eruit trekken en op allerlei wijzen op een vandalistische manieren bezig zijn om de boel te vernielen. Er is daar dus een andere manier van sociale controle. We brengen dat in Rotterdam met elkaar niet op om te zorgen dat onze medeburgers zich wel netjes houden aan de regels. Dat is een vervelende constatering. aldus Woudenberg.

Maar…. zo reageert de Haas, ’ ´is het niet zo dat naar mate de kwaliteit minder is of als minder wordt ervaren dat het respect dan ook lager is. En als je het omdraait, hier staat iets wat esthetisch is en van hoge kwaliteit is dat mensen er automatisch met de poten vanaf blijven…´

PvdAer Matthijs van Muijen wil in de komende raadsperiode een echt groenplan. Het groenplan dat er nu ligt vindt hij te abstract. ‘Er moet een investeringsprogramma komen’ stelt hij voor en per deelgemeente moet het groen goed in kaart gebracht worden. ’We hebben de afgelopen periode zestig miljoen uitgetrokken voor extra veiligheid en elke deelgemeente moet een wijkveiligheidsplan maken. Ik pleit ervoor dat iedere deelgemeente een wijkgroenplan maakt en er ook extra geld komt voor de deelgemeenten…’ aldus van Muijen.

Nassaupark
Over kwaliteitsgroen gesproken. Mevrouw Bel uit Feijenoord brengt tijdens het debat naar voren dat het Nassaupark in Feijnoord onder grote druk staat. Het park dat 10 jaar geleden door bewoners werd opgericht en met geld van bewoners en bedrijfsleven bijelkaar werd gespaard dreigt onder de lokale bouwzucht te wijken.
Mevrouw Bel:‘Jullie hebben het steeds maar over parken erbij, groen erbij…..vorige week is er een picknicktafel geplaatst door gemeentewerken in ons park. Ze plaatsten er een paar uur na een bord bij waarop staat dat er woonbestemming komt in ons park. Ze willen nu het park naar de fileststijnen helpen. Zelf de partij van de Arbeid heeft ooit een Rode Beuk geschonken van 3250 gulden!’ 
Mevrouw de Bel vertelt tot grote hilariteit in de zaal dat de projectontwikkelaar die bouwt aan de rand van het park zelfs reclame maakt met het park: ‘In het verkoopkrantje van de makelaar is te lezen: ‘drie en vier kamer appartementen, bereikbaar met lift, met een fantastisch uitzicht op het Nassaupark…..’ aldus de Bel.

Autoloze zondag
Als voorlaatste punt op de debatagenda wordt het nut van de autoloze zondag nog besproken. Orhan Kaya vertelt dat de Groenlinksfractie in de gemeenteraad het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) opdracht heeft gegeven een onderzoek te doen naar de mening van de Rotterdammers over een autoloze zondag. Kaya:’in dit onderzoek zegt 68% van de ondervraagden ja tegen een autoloze zondag en binnen die 68% is er weer 15% die zo’n autoloze zondag iedere week wel wil hebben. En wat zegt wethouder Van Sluis: ‘geneuzel!’. De autoloze zondag is voor ons een van de manieren om de luchtkwaliteit te verbeteren.’

Alaattin Erdal van het CDA stelt dat je goed overkomt als je pleit voor autoluwe straten, wijken en centrum. Maar….stelt Erdal, …als het er echt op aankomt zijn het juist die mensen die bij de eerst volgende keer de auto nemen en ermee de stad ingaan….hou je toch bezig met haalbare projecten! Schone brandstof, schone auto’s en geef als gemeente het goede voorbeeld door roetfilters te plaatsen op alle gemeentelijke voertuigen…dat zijn investeringen die een blijvend effect hebben op de gezondheid van mensen’ aldus Erdal.

Milieucentrumdirecteur Emile van Rinsum legt uit dat de autoloze zondag slechts een ‘campagnemiddel’ is. Een manier om mensen op de slechte luchtkwaliteit te wijzen. Bovendien…. zo stelt van Rinsum, is de autoloze zondag uitgeroepen door de Europese commissie….niet door de milieubeweging ofzo, nee ‘keurig’ door Brussel.

Theun Woudenberg vindt de autoloze zondag een zinloze beweging. Je krijgt de pers erbij en je praat er twee dagen over maar het lost allemaal niks op…, zorg ervoor dat in Brussel wordt aangegeven dat er wat aan de problemen zelf gedaan moet worden. De dieselmotor, daar moet wat aan gedaan worden…!

Parkenoverleg
Als laatste punt. De afsluiter van het groentrekkersdebat stelt Jan de Haas de vraag ‘wat vinden jullie van een Rotterdams Parkenoverleg?’

Alaattin Erdal (CDA) stelt dat z’n fractie openstaat voor welke vorm van overleg dan ook en vindt dat je het initiatief moet leggen bij het veld zelf.

Orhan Kaya (GroenLinks) is een groot voorstander van een Parkenoverleg. ’Laat het milieucentrum hier een belangrijke rol in spelen, zoals in Amsterdam. Daar hebben ze ook een veel groter budget en meer mensen.’. Kaya pleit verder voor een ‘centraal parkenoverleg’ en een overleg per park maar wel los van het gemeentebestuur. ’die weten het altijd beter. De gemeente moet alleen faciliteren…’

Willem de Waal (Leefbaar Rotterdam) wijst naar de motie ‘recreologie’ die in de gemeenteraad is aangenomen. De Waal: ’Deze motie behelst wat we eigenlijk nu willen. Ook vindt de Waal de stadsecoloog belangrijk te vinden. Koppel al de deskundigheid en kom tot een ecologisch advies! Wat de stadsecoloog nu doet is een soort hobbyclubje onderhouden. Wat heel waardevol is voor de mensen maar wat eigenlijk zijn taak niet is….’

Manuel Kneepkens (Stadspartij) vindt het Parkenoverleg erg belangrijk. Het wordt voor de Stadspartij zelfs een verkiezingsissue.

Kees van Loon (D’66) wil niet nog een vergaderplatform erbij, je krijgt dan snel het ‘ons kent ons gevoel’. Wel is van Loon voorstander om bewoners volop bij de plannen te betrekken.

Theun Woudenberg (VVD) denkt positief over een Parkenoverleg. ’Ik heb al aangegeven dat ik hier heel positief over denk. Ik vind inderdaad dat we betrokken bewoners en mensen met kennis van zaken de mogelijkheid moeten bieden om mee te spreken en invloed uit te oefenen op de manier waarop met parken en openbare ruimte wordt omgegaan. Ik wijs even op het boekje ‘Samen Sterker’ dat Mevrouw Aalbers heeft uitgebracht, daar staat uitvoerig in onder welke voorwaarden’. Ook Woudenberg vindt dat er een stadsecoloog moet terugkeren in Rotterdam…

Theo Cornelissen (SP) vindt dat er een stadsecoloog en een bureau Stadsnatuur moet zijn in Rotterdam. ’Dat is de noodzakelijke deskundigheid die je in huis moet hebben…waar het om gaat is dat er echte zeggenschap komt. Er is veel overleg. Er wordt met bewoners gepraat maar dan gaat er een of andere technocratische ambtenaar toch eigenzinnig wat anders doen. Dat moet niet! Het hoeft niet veel extra te kosten, er zijn budgetten, leg die gewoon in handen van de mensen om wie het gaat. Zij beslissen, met steun van deskundigen, gemeentewerken en de stadsecoloog. Zij maken zelf, net als bij het Nassaupark, een park. Dan is het ook van hun en dan passen ze er ook op. De Volkstuinen zijn een prima voorbeeld. De Volkstuincomplexen zijn de mooiste parken die er zijn en het kost bijna niks. Ook het Volkspark in het Oude Westen een goed voorbeeld. Voor weinig geld een prachtig park. Die moeten we meer hebben in de stad’

Matthijs van Muijen sluit zich aan bij het pleidooi van Cornelissen. ‘Het is belangrijk dat het Rotterdams Milieucentrum extra geld krijgt, dat de stadsecoloog weer terugkomt, dat er een parkenoverleg komt met een onafhankelijk voorzitter, dat er per park een ‘gebruikersoverleg’ is waar ook ROTEB, stadstoezicht, sportverenigingen en volkstuinverenigingen deel van uitmaken. Die 10 miljoen euro voor groen moet niet gaat naar projecten die toch al bedacht waren maar moeten bvesteed worden aan kleinschalige initiatieven van bewoners op het gebied van groen….maar betrokkenheid van bewoners is erg belangrijk!’ besluit van Muijen.

Het volledige verslag van de Groene Conferentie op 22 september 2005 inclusief het Groentrekkersdebat en de DVD is op te vragen via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Stadsecoloog weer terug!

Groene Conferentie 2005 – 22 september –
Na de inleidingen van Carmen Aalbers van Alterra en Gerard van der Linden van Sport en Recreatie (zie elders op deze site) begint donderdagmiddag 22 september het vierde onderdeel van de Groene Conferentie.  Onder leiding van dagvoorzitter Jan de Haas start een paneldiscussie over bewonersparticipatie, ´Natuur in Kaart´ en samenwerking tussen gemeente en natuurorganisaties.

Img0075 Img0081 Img0079 Img0056


Achter de tafel beide inleiders Gerard van de Linden en Carmen Aalbers, Martin Epe van Bureau Stadsnatuur, Theun Woudenberg voorzitter van de raadscommissie buitenruimte en ´groene vogel´ Jeanne van der Velden.

Bureau Stadsnatuur en ´Natuur in Kaart´

Martin Epe vertelt meer over het Bureau Stadsbestuur en het project ‘Natuur in Kaart’. Het Bureau Stadsnatuur werd halverwege de jaren negentig opgericht en was toen onderdeel van de gemeente. 
Martin Epe: ‘Er was veel behoefte aan een organisatie die de natuurgegevens inventariseerde en antwoord kon geven op vele vragen vanuit het gemeentelijk apparaat over dier – en platsoorten, natuur en ecologie. Een paar jaar na de oprichting stelde de gemeente Rotterdam dat bSR zelfstandig verder moest, niet meer als ‘bureau’ van de gemeente’. 
bSR is nu een zelfstandig ecologisch adviesbureau geworden. Hierdoor is er dus ook geen stadsecoloog meer in Rotterdam.

Epe vervolgt: ´Intussen was ook het project ‘Natuur in Kaart’ ontstaan. Een project waarin met vele vrijwilligers (ruim 200) natuurinventarisaties werden gedaan. Dit project werd door ons bureau begeleid maar door andere prioriteiten van de gemeente Rotterdam werd de financiering van dit vrijwilligersproject (met name de cursussen) gestaakt. Intussen werd ook nogeens het Bureau Stadsnatuur verzelfstandigd. De begeleiding van de vrijwilligers kwam hierdoor in gevaar. We proberen nu zeer ‘low profile’ het vrijwilligersproject in stand te houden en we zoeken momenteel samen met het Rotterdams Milieucentrum naar financiering voor ‘Natuur in Kaart’. De geluiden lijken positief….

Deelgemeenten

Jeanne van der Velden van de Bomenridders mertk op dat we te maken hebben met 12 deelgemeenten in Rotterdam. Ze vertelt over goede en slechte ervaringen met de deelraden. ´Je hebt met 12 deelbesturen te doen in 1 stad. Carmen Aalbers had het in haar inleiding over onderling vertrouwen. Er zijn deelgemeenten waar mensen zitten die best willen overleggen en nadenken over groen maar er zijn ook deelgemeenten die je gewoon ‘belazeren’.’ stelt Jeanne‘vertrouwen is erg belangrijk!’.

Recreologie

Willem de Waal (gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam) wijst op de pas ingediende motie ‘recreologie’. 
De Waal:‘In de gemeenteraad hebben we de motie ‘recreologie’ ingediend. Hierin roep ik op om alle gebruikers van de natuur (ook recreanten) regelmatig in een platform bij elkaar te laten komen. Ik ben een beetje verrast door het verhaal van de stadsecoloog. Ik begrijp dat hij inventariseert en mensen aan het werk zet om allemaal beestjes en diertjes op te zoeken, dat is heel nuttig, maar wat is zijn rol is bij de invulling van nieuwe recreatiegebieden?’ 
De Waal vindt dat er voor het nieuwe Zuiderpark snel een breed overlegplatform moet komen, maar dan vanuit alle gelederen waarbij hij eerder al wees op Hengelsporters.

Theo Cornelissen (gemeenteraadslid voor de SP) – waardoor het lijkt alsof het Groentrekkersdebat van na de pauze als is begonnen – reageert hierop: ‘Het is jammer dat dit college het project ‘Natuur in Kaart’, waarin vrijwilligers bezig waren met de natuur en dieren, in feite om zeep heeft geholpen. Wij probeerde met de nota dierenwelzijn te zorgen dat een platform natuur en dierenwelzijn. Dat platform dat al bestond wilde we enige basis geven. Het vervelende is dat dit college wel gezegd heeft tegen de motie van de heer de Waal ‘dat gaan we doen’ maar vervolgens niets meer gedaan heeft. Het nieuwe platform is er nog steeds niet, mensen van de natuur – en dierenwelzijnsorganisaties kunnen nu nergens terecht. Er is wat dat betreft niets gerealiseerd. Heel veel wat er al was aan vrijwilligersorganisaties is, de laatste drie jaar, afgebroken´.

Raadscommissievoorzitter Theun Woudenberg sluit zich aan bij het pleidooi voor meer overleg: ´we moeten er in Rotterdam naar streven om de burger en overheid wat dichter bij elkaar te brengen waar het gaat om groen. Over diverse soorten groen zoals het gebruiksgroen in de wijken maar ook over het meer ‘natuurlijke groen’ op wat grotere afstand van de stad. Er moeten steeds goede afwegingen gemaakt worden. Daarover moet met gebruikers van het groen en de natuur op een goede manier communiceren….er zijn al veel onderzoeken aan de gang geweest. Zoals in de deelgemeente Noord waar gekeken is naar de eisen aan groen van allochtonen. Dit soort gegevens moeten goed op een rijtje worden gezet. Mocht er een parkenoverleg van start gaan, neem de lessen uit het onderzoek van Alterra dan mee….!’.

Volop discussie ontstaat vooral over het verschil tussen natuur, stadsgroen, ecologie en recreatief groen. Martin Epe stelt het heel belangrijk te vinden dat er voor heel Rotterdam centraal gekeken wordt naar de ecologie. Dat is nu veel te versnipperd. Epe ´Als er in een wijk een actieve natuurgroep is dan gebeurd er meer dan in wijken waar zo’n club er niet is. Als er natuurvrijwilligers rondlopen dan wordt een deelgemeente meer aangesproken over dingen die mis gaan dan in gebieden waar geen mensen de natuur monitoren. Ik denk dat er meer centrale aandacht voor moet komen…..er is in 1997 een startnotitie natuurbeleidsplan geweest en vervolgens is er nooit een natuurbeleidsplan gemaakt. In zo’n plan kun je aangeven wat de relaties zijn met recreatie en met het groen in de stad in het algemeen. Nu is het zeer afhankelijk van bepaalde mensen op een bepaalde plek die hart hebben voor een bepaalde zaak. Dat kan beter….’

Emile van Rinsum (directeur van het milieucentrum) beaamt dit: Er wordt momenteel niet meer echt gemonitoord, stelt hij. ‘Het project ‘Natuur in Kaart’ staat in de wacht. Zo’n 200 vrijwilligers wachten totdat het project weer verder kan…..er zijn momenteel in de stad allerlei ontwikkelingen aan de gang die effect hebben op de stadsnatuur. Parken worden gerenoveerd en er is ook nog sprake van klimaatverandering. Hierdoor komen verschuivingen voor in de (stads)natuur. Op dit moment wordt dit te weinig gemonitoord, dus in de gaten gehouden….ik maak me hier zorgen over!
Formeel, nogmaals, is er geen gemeentelijk bureau stadsnatuur (en een stadsecoloog) meer (ook al is ‘ie er), het is geen onderdeel meer van de gemeente. Dit is dus een soort noodkreet ook richting de aanwezige politici: ‘jongens waar zijn we nu mee bezig, dit kan zo niet’…´


Het volledige verslag van de paneldiscussie wordt hieronder geplaatst of is op te vragen bij het Rotterdams Milieucentrum.

textVerslag.groeneconferentie.2005

Bomenridder Jeanne van der Velden uitgeroepen tot Groene Vogel van 2005!

Bomenridder van het eerste uur Jeanne van der Velden werd donderdag 22 september 2005 tijdens de Groene Conferentie ‘geridderd’ tot Groene Vogel van het jaar. Wethouder Stefan Hulman overhandigde haar namens het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders de Groene Vogel, de jaarlijkse prijs voor natuurvrijwilligers. >>>

GroeneVogel.Jeanne.Hulman.2

Kunstwerkje
De Groene Vogel bestaat uit een kunstwerkje van beeldend kunstenaar Jan Meijer (zie de foto). Daarnaast ontvangen de Bomenridders een ‘publiciteitspakket’ van het Rotterdams Milieucentrum bestaande uit adviezen, publicaties en ondersteuning bij de opzet van een goede website.

Opkomen voor de bomen
Jeanne van der Velden is een van de oprichters van de stichting de Bomenridders die opkomt voor de bomen in Rotterdam. De ridders gingen halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw van start in Hoogvliet toen bleek dat er een groot aantal bomen gekapt zouden gaan worden in het Hoogvlietse winkelcentrum. Een ludieke actie waar een van de actievoerders verkleed als ridder de bomen in bescherming nam leidde tot de oprichting van ‘de Bomenridders’. In 1997 werd de actiegroep omgezet in een rechtspersoon. Zo kon de groep ook partij zijn in gerechtelijke procedures.

Een begrip in heel Nederland…
Intussen zijn de Bomenridders een begrip in en buiten Rotterdam. Zelfs in Amsterdam is pas een stichting de Bomenridders opgericht. In heel Rotterdam hebben de ridders tipgevers en aanhangers. In verschillende wijken werd met succes actie gevoerd tegen de kap van bomen.
‘Vaak is het gewoon logisch nadenken’ zegt Jeanne van der Velden, ‘gerechtelijke procedures zijn niet altijd nodig, soms kan in goed overleg met de gemeente een oplossing worden gevonden. Laatst nog met een fietspad dat de gemeente wilde aanleggen. Vijf meter naar rechts en honderden bomen konden worden gespaard.’ vertelt Jeanne.

Low budget
De Bomenridders werken ‘low budget’ vanuit huis maar wel ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum. De ridders hebben intussen een redelijk netwerk aan deskundigen en juristen opgebouwd die hen kunnen bijstaan. Er is ook veel contact met de Bomenstichting. ‘Maar’, zegt Jeanne‘we zijn maar klein en gewone burgers die iets willen veranderen in plannen of onnodige kap willen tegenhouden. Ambtenaren en bestuurders beseffen dit soms niet. We staan vaak tegenover het ‘enorme overheidsapparaat’ met al hun juristen en deskundigen, en toch lukt het ons soms iets wezenlijks te veranderen! Maar een beetje meer ondersteuning en begrip zou welkom zijn. Hoewel we ook weer niet te afhankelijk mogen worden van ‘de overheid’ die we soms als tegenstander op ons pad vinden.’

Hoogvlieter van het jaar
Jeanne van der Velden werd in de zelfde week ook uitgeroepen tot Hoogvlieter van het jaar. ‘Mijn huis staat helemaal vol bloemen en nu ben ik ook nog eens de Groene Vogel. Erg fijn dat we nu meer erkenning krijgen! vindt Jeanne. Die in haar dankwoord expliciet al haar medevrijwilligers en tipgevers in de wijken bedankte voor hun inzet en toewijding aan de natuur in onze stad.

Schiebroeksepark.1

Het Schiebroekse Park likt zijn wonden (2005)

Hoogte-metingen inrichtingsplan kloppen niet met die van inspectie Verkeer en Waterstaat!

Park in erbarmelijke staat na kaalslag… – door Jan Ochtman, stichting Natuurbehoud Vlinderstrik – 26 mei 2005 Het Schiebroekse Park in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg – Schierbroek likt zijn wonden. Het park is zich bezig te herstellen, zo goed en zo kwaad als het in de erbarmelijke omstandigheden na de kaalslag kan gaan.

– door Jan Ochtman, stichting Natuurbehoud Vlinderstrik –
26 mei 2005

Het Schiebroekse Park in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg – Schierbroek likt zijn wonden. Het park is zich bezig te herstellen, zo goed en zo kwaad als het in de erbarmelijke omstandigheden na de kaalslag kan gaan.

Vrijwel alle rooivergunningplichtige bomen zijn verdwenen en als het aan het dagelijkse bestuur van de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek ligt komen deze ook nooit meer terug. Wel zo gemakkelijk, want dan hoeft er niet meer zo moeilijk gedaan worden om rooivergunningen aan te vragen.

Verdrag van Chicago
Het Verdrag van Chicago, dat voorschrijft dat binnen een bepaalde zone rond een vliegveld (in dit geval het zogenaamde 2% hellingsvlak) geen obstakels mogen voorkomen die de vliegveiligheid in gevaar brengen, heeft zijn werk gedaan.
(het Schiebroeksepark ligt in de aanvliegroute van het ‘Rotterdam airport’).

400 bomen gered onder druk van protesten!
Er staan nog zowaar zo’n 400 bomen in het park overeind (in de zuidelijke grens van de rooivergunning). Deze had de vergunninghouder vanaf 15 maart willen rooien. Op 15 en 16 maart zijn er helaas 46 bomen gerooid, maar daarna is de kaalslag onder druk van de protesten gestopt!

Immers gedurende de periode 15 maart – 15 juli mag er niet gerooid worden volgens bladzijde 14 van het in het convenant Schiebroeksepark als uitgangspunt opgenomen Transformatie advies van 8 januari 2003.

46 bomen
Bewonersprotesten tegen het onrechtmatig rooien van 46 bomen werden op 24 mei 2005 behandeld in de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek.
Gemeentewerken meende in die periode te mogen rooien als er vooraf gecontroleerd werd op broedende vogels en als er met de nodige zorgvuldigheid te werk werd gegaan. Deze argumenten werden door ons onderuit gehaald en niet in het minst door een bewonersgetuige uit de Berberisweg die kon verklaren dat er bij de rooiwerkzaamheden erg ruw te keer werd gegaan!

Wat nu?….moet men gedacht hebben bij de commissie. Wel, de onafhankelijke commissie is tot de conclusie gekomen dat het convenant Schiebroeksepark onzorgvuldig geformuleerd is en dus werd aan het dagelijks bestuur het advies meegegeven om onze bezwaren ongegrond te verklaren (volgt u het nog?).

Jawel, hetzelfde convenant Schiebroeksepark dat de Rechtbank in haar overwegingen heeft meegenomen om de bezwaarmakenden in het ongelijk te stellen!

Mede op grond van het convenant zijn verweerders zowel bij de Rechtbank als bij het verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State in het gelijk gesteld. Het is bizar dat gemeentewerken het vertikt om de in het convenant (en Transformatieadvies) afgesproken voorschriften na te leven en hierin nog worden gesteund ook door de onafhankelijk commissie voor de behandeling van bezwaarschriften.

Wij zullen moeten afwachten of het dagelijkse bestuur het advies overneemt; zo ja dan gaan bewoners en onze stichting onmiddellijk naar de Rechtbank die dan haar eigen uitspraak van 13 september 2004 tegen het licht mag houden!

Hoofdzaak
Op 18 maart 2005 werd de hoofdzaak van het beroep van de bewonersgroep Berberisweg bij de Raad van State behandeld. Toen pas (helaas was daar eerder niet de gelegenheid voor) werden de officiële hoogtemetingen van de inspectie Verkeer en Waterstaat van juni 2003 ter sprake gebracht. Deze blijken bij lange na niet te kloppen met de metingen waarop de rooivergunning en het Inrichtingsplan zijn gebaseerd. De filosofie achter het Inrichtingsplan was dat de bomen in het Schiebroekse Park alom te hoog zouden zijn en dat daarom een drastische kaalslag nodig was om het steeds ontwrichten van het park te voorkomen.

Bomen bleken niet te hoog…
Uit de metingen van juni 2003 blijkt echter dat slechts aan de buitenranden van het park enkele bomen te hoog waren, namelijk ten westen en ten noorden van de Educatieve Tuin en in mindere mate ten noorden van de Volkstuinen. In de kern van het park waren de bomen dus helemaal niet te hoog. Met name voor de honderden Beuken, Eiken en Acacia’s ten zuiden van de Educatieve Tuin kon de deelgemeente niet aannemelijk maken dat deze binnen een tijdsbestek van twintig of dertig jaar wel boven het 2% hellingsvlak (van het verdrag van Chicago) zouden gaan uitsteken.

Alle uitspraken in een heel ander daglicht
Dit nieuwe gegeven brengt natuurlijk alle voorafgaande uitspraken van het Dagelijkse Bestuur van de deelgemeente, de Rechtbank en de Raad van State in een heel ander daglicht. Geen nood, bedacht zich het dagelijkse bestuur. Wij zeggen gewoon dat alle bomen die wij hebben willen kappen, zijn gekapt. Wij geven dan die 400 bomen die er nog staan weliswaar cadeau; maar dan kan op grond van onze verklaring appellanten niet ontvankelijk verklaard worden omdat dan het procesbelang niet meer aanwezig is.

Het dagelijkse bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wringt zich momenteel en keer op keer in vreemde bochten om haar gelijk te halen. Uitspraak Raad van State in de Hoofdzaak wordt binnen enkele weken verwacht..
(Besluit dagelijkse bestuur op het advies van de commissie wordt niet binnen zes weken verwacht).

Wij houden u op de hoogte!
Jan Ochtman
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik.

Informatie:
Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik
Larikslaan 138
3053 LE Rotterdam
Tel/fax: 010-4226671
email: jochtman@nullxs4all.nl

Schiebroeksepark.2.

Parkenoverleg in Amsterdam. Ook iets voor Rotterdam?

In Amsterdam bestaat het Parkenoverleg. Dit is een overleg tussen vertegenwoordigers van verschillende groene organisaties in Amsterdam, zoals parkvriendenverenigingen, volkstuinverenigingen, natuurbeschermingsgroepen, ambtenaren en andere geïnteresseerden.

Uit het midden van deze verenigingen wordt een ‘bestuur’ gekozen. Het bestuur onderhoudt het contact met het Amsterdams Milieucentrum.

Het doel van het parkenoverleg is drieledig:

1)Informatie-uitwisseling tussen de groepen onderling en het Amsterdams milieucentrum.
2) Advisering van het milieucentrum en omgekeerd.
3) Ondersteuning bij het opzetten van (nieuwe) verenigingen.

10 jaar Parkenoverleg
Het overleg is gestart in 1994 en bestaat dus alweer 10 jaar. Nu zijn er 34 deelnemers en 12 agendaleden. Bijeenkomsten vinden 3 keer per jaar plaats. Twee keer per jaar wordt een uitje, bijvoorbeeld een fietstocht, georganiseerd. Om te zorgen dat de bijeenkomsten mensen trekken, wordt een aantrekkelijk programma opgezet. Zo is er meestal een lezing of voordracht over een actueel thema door een deskundige. Daarnaast bereiden de aangesloten zelf ook regelmatig een presentatie voor.

Meedenken
Inmiddels is het Parkenoverleg goed bekend en wordt het door het milieucentrum uitgenodigd om mee te denken over gemeentelijke en provinciale plannen, zoals het structuurplan, De hoofd Groenstructuur en het Bomenstructuurplan.

Ook in Rotterdam?
Zou zo’n parkenoverleg ook iets voor Rotterdam zijn? Of zijn er al genoeg platforms en overleggen tussen groene groepen?

Reacties
Het milieucentrum wil graag weten wat men vindt van een parkenoverleg. Stuur uw reactie o.v.v. “parkenoverleg”naar: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Groot vliegtuig

Verdrag van Chicago leidt tot onenigheid in Schiebroek

Bewonerswerkgroep tegen Kaalslag opgericht

Ruim 30 bewoners van de Berberisweg, de Lindesingel en de Villeneuvestraat lopen te hoop tegen de plannen van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek met het Schiebroeksepark. Duizenden bomen dreigen gerooid te worden vanwege het ‘Verdrag van Chicago’.

In dit verdrag wordt bepaald dat bomen binnen een bepaalde straal van een vliegveld in verband met de vliegveiligheid een vastgestelde hoogte moeten hebben.

Gezien de ligging van het park in het verlengde van de start- en landingsbanen van Rotterdam Airport is helaas ook het verdrag voor het Schiebroekse Park van toepassing en moeten er enkele duizenden bomen verdwijnen of worden ingekort.

De bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’ vindt dat de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek wel erg rigoureuze plannen heeft met het park. De werkgroep stelt dat alleen de bomen gerooid moeten worden die ook werkelijk gevaar opleveren voor de vliegveiligheid. ‘Het grote aantal bomen dat nu moet worden gerooid is niet nodig, dit is een vorm van kaalslag, duizenden jonge bomen kunnen gespaard blijven en dit is van een groot ecologisch, recreatief en maatschappelijk belang’, zo vinden de verontruste bewoners. Zij worden hierbij ondersteund door de Rotterdamse natuurorganisatie ‘De Bomenridders’.

Onderzoek Op eigen kracht en kosten
Geheel op eigen kracht en kosten heeft de werkgroep nu een uitgebreid onderzoek gedaan waarbij ze werden ondersteund door een ecologisch adviesbureau. In dit onderzoek wordt omschreven ‘hoe het anders kan’.

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
Het Schiebroekse Park is onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) en zeer belangrijk voor broedvogels, aldus de Werkgroep.
Vogels als de hier zeldzame Boomklever en de Nachtegaal zijn er zelfs gesignaleerd. Een groot aantal bomen, met name in het bomenvak waar gekapt moet gaan worden, zijn belangrijk voor zes soorten vleermuizen. Er komen naast dieren in het park ook zeldzame paddestoelen en planten voor.

Met het eigen onderzoek in de hand probeert de bewonerswerkgroep en in samenwerking met de stichting Bomenridders nu de kap van bomen met (onder andere) juridische acties tegen te houden.

Convenant
In april 2003 werd echter na jarenlang getouwtrek tussen deelgemeente en gemeente enerzijds en de bewonersorganisaties en natuurorganisaties (waaronder het comité Behoud Schiebroekse Park) anderzijds een convenant ondertekend (zie elders op deze site onder ‘Ruimte’ >>> Schiebroeksepark).
In dit convenant werden verschillende afspraken over natuurbehoud en de herinrichting van het park bevestigd tussen de betrokken partijen maar werd ook overeengekomen dat de nu omstreden kap van de bomen doorgang kan vinden.

Deelgemeente, bewonersorganisatie en natuur – en milieuorganisaties praken hierbij af geen bezwaar aan te tekenen tegen het plan en de kapvergunningen.

Dit is de bewonerswerkgroep Berberisweg ‘Tegen Kaalslag Schiebroekse Park’ een doorn in het oog. Zij voelen zich door deze organisaties niet (meer) vertegenwoordigd.
De natuur – en bewonersorganisaties in kwestie stellen echter op hun beurt dat ze met het convenant heel wat ‘wisselgeld’ hebben binnengehaald, resultaten die nu vanwege de (juridische) acties van de bewonerswerkgroep Berberisweg tegen Kaalslag teloor dreigen te gaan.

Open brief
Als reactie op de acties van de bewonerswerkgroep Berberisweg hebben intussen een groot aantal Schierbroekse bewonersgroepen (20 in totaal) verenigd in de Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO) een open brief gestuurd aan de deelgemeente, het college van Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad, het milieucentrum en de pers.
Hierin neemt het SBO stelling tegen de bewonersgroep Berberisweg. Het SBO stelt in haar open brief dat er met de groot mogelijke spoed uitvoering moet worden gegeven aan de in het convenant afgesproken herinrichtingswerkzaamheden van het Schiebroekse Park. Men is bang dat de juridische acties van een (in hun ogen) kleine groep mensen de complete uitvoering van het plan in gevaar zal brengen, zo stellen de SBO bewonerswerkgroepen.

Wordt vervolgd.

Reacties in de vorm van een artikel zijn zeer welkom, mail naar: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
(plaatsing onder voorbehoud!)

Contactadres:
Bewonerswerkgroep
‘Beberisweg tegen kaalslag Schiebroekse Park’
Cipreslaan 90
3053 NG Rotterdam

Contactadres:
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO)
Bezoekadres: Kastanjelaan 80 Rotterdam
Postadres: Postbus 33029
3005 EA Rotterdam
e.mail: infosbo@nullfreeler.nl
tel. 010 – 422 77 28

Schiebroeksepark.2.

Convenant Schiebroeksepark ondertekend

Belangen van vogels en vleermuizen lijken veiliggesteld

Het Schiebroeksepark gaat danig op de schop. Een groot aantal bomen moet wijken of wordt ‘getopt’ voor de veiligheid van het vliegverkeer hetgeen internationaal is overeengekomen in het ‘verdrag van Chicago’. Natuur – en milieuorganisaties en de deelgemeente Schiebroek hebben lang met elkaar overlegd met het doel de schade aan de natuur zoveel mogelijk te beperken.

Convenant ondertekend
In april van dit jaar werd eindelijk het Convenant Schiebroekse Park ondertekend door de Deelgemeente Schiebroek en een aantal lokale Natuur en milieuorganisaties: het comite Behoud Schiebroeksepark, de stichting Natuur en Milieubescherming Noordrand, de Vleermuis Werkgroep Nederland (VLEN).

Verdrag van Chicago
Een grootschalige operatie in het Schiebroekse Park staat voor de deur.
Het convenant lijkt de minst slechte oplossing. De belangen van de vleermuizen en de vogels zijn redelijkerwijs veiliggesteld.
Zorgvuldig zijn in samenwerking met enkele mensen van de Natuur-en Vogelwacht Rotta op diverse plaatsen nieuwe vleermuis – en vogelnestkasten opgehangen, als een bananenschil om het “werkgebied” heen.
In het gedeelte van het Schiebroekse Park dat in het kader van het Verdrag van Chicago zal worden aangepakt zullen relatief veel bomen met gaten, holtes en spleten worden getopt en dus intact blijven als waardevolle natuurelementen.
Ook groepjes bomen begroeid met Hédera (Klimop) zullen grotendeels blijven staan.
De al jarenlang aanwezige vleermuiskasten en vogelnestkasten zullen worden gehandhaafd of worden verplaatst. En in herplant en extra aanplant is voorzien.
En zo zijn er nog meer zaken geregeld in het convenant (meer informatie kun u bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek krijgen – kijk op de website -:
http://www.his.rotterdam.nl
of bel de deelgemeente op 010 – 461 55 61

Bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’
Eind vorig jaar is er door een aantal bewoners rondom het Schiebroekse Park een bewonerswerkgroep ’tegen de Kaalslag’ opgericht.
Een groep bewoners die het niet eens is met de (deel)gemeentelijke plannen met het park.
Deze werkgroep onderneemt (juridische) actie tegen de plannen van de (deel)gemeente. Ook spreken zij zich uit tegen het reeds afgesloten convenant. De bewoners worden hierbij ondersteund door de stichting Bomenridders.

(Zie hierover onder actueel het artikel ‘Verdrag van Chicago leidt tot onenigheid in Schiebroek’)

Andere Schiebroekse bewonerswerkgroepen, aangesloten bij het SBO (de samenwerkende Bewonersorganisaties in Schiebroek), schreven medio maart hierover een open brief aan de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Rotterdam. Zij willen dat de uitvoering van de herinrichtingsplannen doorgaat.

Contactadres:
Bewonerswerkgroep
Beberisweg tegen kaalslag Schiebroekse Park
Cipreslaan 90
3053 NG Rotterdam

Contactadres:
Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek (SBO)
Bezoekadres: Kastanjelaan 80 Rotterdam
Postadres: Postbus 33029
3005 EA Rotterdam
e.mail: infosbo@nullfreeler.nl
tel. 010 – 422 77 28

Verdrag van Chicago

Schiebroekse-park.Bord.1

Slotakkoord

Uiteindelijke overeenstemming over het Schiebroekse Park

– door Daisy Bezemer, Comite Schiebroekse Park juli 2003 – Op 15 februari 2003 werd in het park uiteindelijk overeenstemming bereikt tussen het Dagelijks Bestuur, adviseurs en natuur- en milieugroeperingen (over het Schiebroekse Park, noot red.). Het spreekwoord ‘de laatste loodjes wegen het zwaarst’ geldt met recht voor de onderhandelingen die gevoerd zijn om aan de diverse wensen, eisen en meningen ten aanzien van het onderwerp ’transformatie Schiebroekse Park’ te voldoen. De weg naar het behoud van het Schiebroekse Park met een diversiteit aan natuur-en belevingswaarde was lang, soms lastig en kende nogal wat omwegen.

De heer Dick Barendrecht, portefeuillehouder wonen en buitenruimte, heeft onder andere met Natuur – en Vogelwacht Rotta en vleermuis-expert Peter van Dalen (Vleermuis Werkgroep Nederland) als afgevaardigde van de stichting Bomenridders, de afspraak gemaakt dat zij hun medewerking verlenen aan het uitvoeringsproces van het transformeren/renoveren van het park.

De Vereniging voor Natuur – en Milieubescherming Noordrand Rotterdam heeft bevestigd dat ook zij zich kan vinden in de afspraken en het aanvragen van de kapvergunning in een keer. Dit biedt financieel voordeel dat weer kan worden besteed aan kwaliteitsgroen met meer diversiteit en ecologische waarde. Verscheidene bomen worden ingekort tot op hoofdtakken of getopt en geringd, en er blijven bomen met gaten en holen staan. Het verhuisproces van de vleermuizen wordt begeleid en de broedprocessen worden bewaakt. De diversiteit aan bodembedekkers blijft gehandhaafd, er komen nieuwe struiken met en zonder bessen en er worden natuurlijke oevers aangelegd.
Tot slot zal veel aandacht worden besteed aan goede paden.

Vanzelfsprekend houden de betrokken partijen het verloop kritisch in de gaten en wordt iedereen op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.
De heer Barendrecht heeft zich ingezet om iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Het park is niet alleen voor de bewoners van onze deelgemeente maar ook voor die van de 3B-hoek (Berkel-Rodenrijs, Bleiswijk en Berschenhoek) van belangrijke ecologische en recreatieve waarde.

Het park vormt tevens een natuurlijke verbindingszone met Rotterdam.

Het blijft jammer dat er bomen weg moeten, vooral in het beruchte 2%-vlak (vliegveld-sta-in-de-weg-bomen, verdrag van Chicago), maar we moeten ons ook realiseren dat te hoge bomen een erfenis is van achterstallig onderhoud. Het is de taak van het Dagelijks Bestuur (van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, red.) om aan ‘de Coolsingel’ een bijdrage te vragen voor onderhoud aan het Schiebroekse Park – overeenkomstig de groenbijdrage Zuiderpark – om te voorkomen dat alle moeite en kosten voor niets zijn geweest.

Voor senioren is het goed om te weten dat het park gebruiksvriendelijk wordt ingericht. Zo komt er een Hooglander-vrij gedeelte waar hekken een stuk in het park komen te staan en men geen last heeft van de wildroosters of het eind of het moeilijker openmaken van zware klaphekken.

Ter compensatie van de vermindering van het aantal bomen in het park wordt het voormalige productiebos aan de overkant van de Doenkade een griendbos. De inrichting zal 1 tot 1,5 jaar duren.
Al met al denk ik dat aan alle punten van het park maximale aandacht is besteed. Na alle partijen het convenant (zie elders op deze site onder Schiebroekse Park) hebben ondertekend is het verder aan het Dagelijks Bestuur (van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek red.) om een besluit te nemen om tot uitvoering over te gaan.

Namens het comite Behoud Schiebroekse Park

Daisy Bezemer