Berichten

Boompjes planten in eigen tuin met Plan Boom

In heel Nederland in vier jaar tijd 10 miljoen bomen planten. Dat is het doel van Plan Boom en iedereen kan daaraan bijdragen. Zo heeft Plan Boom nu een Boompjes voor beginners-pakket ontwikkeld met drie inheemse boompjes. Gemakkelijk online te bestellen en thuis afgeleverd. Zo kunnen ook mensen zonder groene vingers meedoen om Nederland groener, mooier en gezonder te maken.

Projectleider Plan Boom Max Zevenbergen: “Voor de pakketten hebben we gekozen voor de Mispel, Gele Kornoelje en de Gewone Vlier. Inheemse soorten, die het met hun kleur en vruchten goed doen in iedere (stads)tuin. Er zijn twee pakketten met ieder drie boompjes. Bij pakket 1 Ik heb de ruimte, krijg je drie boompjes thuis afgeleverd. Bij pakket 2 Voor mij en ergens anders, krijg je 1 boompje thuis afgeleverd en doneer je 2 boompjes die Plan Boom op een mooie locatie ergens in Nederland plant.” Beide pakketten kosten 25 euro. Bestellen kan op: www.boompjesvoorbeginners.nl.

Samenwerking met de Groene Boerderij

Plan Boom wil in de hele keten bijdragen aan een duurzamer Nederland. Voor het verpakken van de boompjes is daarom samenwerking gezocht met de Groene Boerderij, een zorgboerderij in Den Ilp. Amber Groeneveld: “Wij zijn heel blij met deze samenwerking. Onze missie is om onze plek te delen met anderen en te leren leven met de natuur en elkaar. Dat doen wij onder meer met onze zorgboerderij en ons voedselbos en duurzaam te leren leven met de natuur, elkaar en onszelf.” Het hele jaar kunnen de pakketten worden besteld, uitlevering wordt gedaan gedurende het plantseizoen van november tot maart.

Plan Boom is een project van de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL en partners Trees for All, LSA bewoners, stichting wAarde en het Rotterdams Milieucentrum, de Gezonde Stad Amsterdam en Duurzaam Den Haag. Samen planten zij met heel Nederland 10 miljoen bomen. Overheden, buurtinitiatieven, grondeigenaren en nu dus ook mensen met een eigen tuin(tje) helpen mee om dit doel te realiseren. De Postcode Loterij ondersteunt de campagne.

 

 

Plan B(oom) voor 10 miljoen extra bomen

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 miljoen bomen in Nederland mogelijk maken met een extra schenking van 2.250.000 euro aan de Natuur en Milieufederaties,. De federaties gaan hierin samenwerken met de Gezonde Stad Amsterdam, Duurzaam Den Haag en het Rotterdams Milieucentrum. Men wil met het ‘Plan Boom’ werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving.

De aanplant van bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, bedrijventerreinen en in het buitengebied verkleint de CO2-uitstoot maakt de leefomgeving mooier, groener, frisser en gezonder.

10 miljoen bomen
Zo’n 20 procent van de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ontbossing. Er zijn steeds minder bomen om CO2 op te nemen uit de lucht. Ook Nederland ontbost nog steeds en daar willen de organisaties iets aan doen. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen kunnen dus 10 miljoen ton CO2 binden. Daarbij zijn bomen een oplossing voor zoveel meer dingen: ze leveren een bijdrage aan biodiversiteit, hebben een positief effect op de gezondheid, op een schone leefomgeving en dragen bij aan ons geluksgevoel.

Voor en door burgers
De ambitie is om het naar schatting 344 miljoen aantal bomen in Nederland de komende vier jaar met zo’n 3% extra bomen uit te breiden. Plan Boom is bedoeld voor en door burgers. Door bomen te planten in onze eigen omgeving kan iedereen een bijdrage leveren aan een beter klimaat.

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

De Natuur en Milieufederaties mogen als vaste beneficiënt sinds 1996 rekenen op jaarlijkse ondersteuning van de Postcode Loterij. De bekendmaking van deze extra schenking aan de Natuur en Milieufederaties is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij maart 2020. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan goededoelenorganisaties kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro voor een betere wereld. 

Bomenridder worden? Nu de kans…

Stadsbomen.1Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In vele delen van Rotterdam waken de ridders over de bomen en ‘patrouilleren’ ze op internet opzoek naar aanvragen voor kapvergunningen. Zo nodig treden de Bomenridders op. Ze klimmen in de pen, doen een bezwaarschrift uit, starten een juridische steekspel, bellen de gemeente of het Waterschap en/of gaan in overleg. Ook komt het voor dat ridders illegale kap signaleren (maar altijd i.s.m. de politie of de boswachters). Steeds vaker ook vraagt de gemeente de Bomenridders om raad en advies voordat er gedacht wordt aan het kappen van bomen. Dat is een goede zaak!

Bomen
Bomen zijn voor de stad en haar bewoners ontzettend belangrijk. Ze bieden ons schaduw in warme perioden, zorgen voor frisse lucht, nemen CO2 op en bufferen water. Kortom met onze stadsbomen mag niet te licht worden omgesprongen. Goed dus dat er mensen zijn die op onze bomen letten!

Cursus
De bomenridders worden al jaren ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum.  Samen met het milieucentrum organiseren de ridders dit  jaar een nieuwe cursus “Bomenridder”. De cursusavonden zijn op donderdag 17 en 24 september inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.  Stadsboom.oud.6U kunt hier gratis aan deelnemen. Na afloop krijgen de nieuwe ridders (naast een ridderslag) ook een certificaat uitgereikt. Deze ceremoniële uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 september om 10.00 uur in het Arboretum Trompenburg.

Bomenrecht
Uiteraard krijgt u uitgebreide informatie over onze stadsbomen aan de hand van een bomen-zoekkaart en een basis ‘bomenrecht’. Wat kunt u doen als er illegaal gekapt wordt? Is een kapvergunning  aangevraagd hoe is daar tegen (indien nodig) bezwaar te maken? Hoe zitten de verschillende procedures in elkaar, hoe werkt ‘bomenrecht’ in de praktijk? Ook de verschillende boomziekten passeren de revue en  we hebben het over de zorgplicht. Last but not least: wat (en wie?) zijn de Bomenridders?

kaart-meer mens2.qxpCursus Bomenridders
Donderdagavond 17, 24 september: cursus
Zaterdagochtend 26 september: uitreiking en ridderslag
Locatie: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam
Binnenloop 17 en 24 september: 19.00 uur/aanvang cursus 19.30 uur, 26 september v.a. 10.00 uur.
Aanmelden en vragen:
Wouter Bauman wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl tel. 010 – 465 64 96
www.debomenridders.nl 

KIO-5939

September: Rotterdamse Parkenmaand!

Van 6 tot 28 september worden er in vier weekenden groene activiteiten georganiseerd in Rotterdamse parken. Kijk HIER voor het programma. Het is de bedoeling om in deze ‘parkenmaand’ nog meer bewoners kennis te laten maken met de parken en perken van onze stad! De ‘parkenmaand’ werd geïnitieerd door het Rotterdamse Parkenoverleg van bewoners en een vervolg op het succesvolle Parkenweekend 2013 (zie de foto’s). 

 KIO-6074  KIO-5941

In Rotterdamse parken zoals het Dakpark, het Ommoordseveld, het Schiebroeksepark, de Schat van Schoonderloo en Vroesenpark maar ook in het Kralingse Bos en de Natuurtuin Prinsenland wordt een breed scala aan groene activiteiten georganiseerd. Van kruidenworkshops, wandelingen en natuurexcursie, een natuurtalentenjacht tot de uiterst populaire onkruidpizzabakkersestaffette! Alle activiteiten worden georganiseerd door bij de parken betrokken bewoners. Kijk binnenkort voor meer informatie op de vernieuwde website www.rotterdamseparken.nl voor de exacte data en activiteiten in september! Het wordt een ware Rotterdamse Parkenmaand!

Bewoners die ideeën en plannen hebben in de Rotterdamse parken in september zijn natuurlijk welkom, mail: Wouter: wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Er is een kleine bijdrage beschikbaar voor de organisatiekosten. De activiteiten moeten wel duidelijk gelieerd zijn aan kleine of grote stadsparken in Rotterdam.

KIO-6166 KIO-5829 KIO-5973 KIO-6156

APV: bescherming bomen gehandhaafd

Zogenaamde grote particulieren, zoals woningbouwcorporaties en Rijkswaterstaat, moeten een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen aanvragen bij een stamomtrek van 50 cm, gemeten op 1,30 m hoogte. Die omtrek was sinds 2008 verruimd naar 100 cm in verband met deregulering. Gemeentelijke bomen blijven kapvergunningplichtig bij een stamomtrek van 50 cm of meer, gemeten op 1,30 m hoogte. Dit blijkt uit de voorstellen tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening die de Rotterdamse gemeenteraad op 21 juni om 00:25 uur heeft goedgekeurd.

(Bron: website de Bomenridders)

Bomenridder-met-oude-lindeboom Cartoon links: Sandra de Haan

Natuurlijke personen
Daar staat tegenover dat de kapvergunning voor bomen van ‘kleine particulieren’- oftewel natuurlijke personen, mensen zoals u en ik – verdwijnt. Verder krijgen bijzondere, monumentale bomen die bij natuurlijke personen in de tuin staan, geen extra bescherming. De Bomenridders hadden hiervoor wel intensief geijverd bij de politieke partijen, hetgeen uitmondde in een motie van GroenLinks. Deze haalde het jammer genoeg niet.

Biologische monumenten
Wij hebben de wethouder aangeboden een inventarisatie te maken van ‘bijzondere bomen’ in tuinen van ‘kleine particulieren’ in Rotterdam. Het is namelijk onbekend hoeveel en welke soort bomen Rotterdam op dit vlak rijk is! Daardoor is niet te achterhalen wat er met dit verborgen groen gebeurt. Het zijn oude, bijzondere, onvervangbare bomen die ‘vogelvrij’ zijn als zij niet door regelgeving worden beschermd. Terwijl deze ‘biologische monumenten’ bijdragen aan de weelde van onze stad.

Motie
Aanvankelijk zag het er goed uit tijdens de raadsvergadering. Steeds meer raadsleden leken voor de motie te stemmen die GroenLinks had voorbereid: Behoud de kapvergunning voor een selectie bijzondere bomen, zoals meer steden doen die aan het dereguleren zijn, en geef deze lijst een status door vermelding in de APV. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, de SP en CU/SGP stemden voor de motie, een minderheid.

Mantra
De wethouder opperde dat een lijst een prima middel is om voorlichting te geven aan eigenaren van ‘bijzondere bomen’. De Bomenridders kunnen hen adviseren hoe zij hun kostbare bomen goed kunnen verzorgen. Maar dit is ons te vrijblijvend. Wat te doen als een (nieuwe) boomeigenaar daar geen boodschap aan heeft en toch wil kappen?
‘Het vertrouwen in de burger die van bomen houdt en er dus afblijft’ is de mantra die de D66 en VVD hanteren om ‘bijzondere bomen’ niet te beschermen. Hiermee wordt de zelfstandige en betrokken burger, waar velen zo hoog van opgeven, tandeloos gemaakt.

Mogelijkheden
Is daarmee de lijst een loos gebaar? Nee, zeker niet! Hij biedt nieuwe mogelijkheden:

  • Het wordt hoog tijd te weten hoe rijk we zijn;
  • Publiek actief betrekken bij inventarisatie en boombelangen;
  • Controle of het vertrouwen dat de politiek uitsprak in het NIET kappen door burgers van ‘bijzondere bomen’ gerechtvaardigd is;
  • Als blijkt dat er een door niemand gewenste, ernstige toename van kap plaatsvindt, is de weg voorbereid om hieraan een halt toe te roepen.

Uniek
Veel gemeenten die de kapvergunning afschaften, hebben een Bomenlijst of ‘Groene Kaart’ opgesteld. De stap die deze raad in de nacht van de langste dag van 2013 nam – tussen moties over hondenpoep, blafverbod en winkelwagentjes met straatverbod door – is daarmee uniek. Wij hopen dat de wethouder snel inziet dat dit niet past in welk duurzaam beleid dan ook, laat staan binnen het beleid van haar eigen partij D66.

Binnen afzienbare tijd wordt over de legesverordening gedebatteerd. Een nieuwe kans om het beleid bij te sturen. Meerdere groene organisaties staan achter ons plan, waaronder de door burgemeester en wethouders ingestelde Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. De suggestie van de PvdA om bescherming van bijzondere bomen op een later moment in de APV op te nemen, is ons niet ontgaan.

 

Nieuwe regels voor de bomenkapvergunning in Rotterdam

ROTTERDAM – Het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders komt met een voorstel aan de gemeenteraad tot aanpassing van de regels voor de bomen-kapvergunningen. Binnenkort wordt het voorstel in de gemeenteraad besproken. Particulieren, groot boombezitters en gemeente moeten ook in het nieuwe voorstel een kapvergunning aanvragen als zij een boom willen kappen die een bepaalde stamomtrek heeft. De bomen waarvoor vergunning moet worden aangevraagd worden aangeven op een zoneringskaart. Deze zoneringskaart is te vinden op de website van de gemeente.

kaart-meer mens2.qxpCartoon: Sandra de Haan

Kosten omlaag
De kosten voor de vergunning worden een stuk lager dan nu het geval is. De kosten voor de eerste drie bomen is €250 per boom. Als er voor meer dan drie bomen een aanvraag wordt gedaan, kost de vergunning vanaf de 4e boom € 37,- per boom. Wordt er voor meer dan tien bomen een aanvraag gedaan dan moet voor alle bomen met een stamomtrek vanaf 1 meter een vergunning worden aangevraagd (los van de zoneringskaart).

Herplantplicht
Het college van Burgemeester en Wethouders wil komen tot eenduidige en begrijpelijke kapvergunningsregels. Dezelfde regels, criteria en vrijstellingen voor iedereen. Dus ook de grootboombezitters zoals de spoorwegen, gemeente, woningcorporaties of het Havenbedrijf. Voor gemeentelijke bomen en aanvragers die meer dan 10 bomen willen kappen, komt er een herplantplicht. Deze herplantplicht wordt gekoppeld aan een bomenfonds wanneer herplant op de zelfde locatie onmogelijk blijkt.

Monumentale bomen
De vrijstelling van de kapvergunning gaat naar aanleiding van de stamomtrek. Het doel is om volwassen en monumentale bomen bescherming te bieden. De gemeente hoopt hiermee de opbouw van een monumentaal bomenbestand te bevorderen.

Bomenzones
Er komen in Rotterdam 3 bomenzones: 1. De Oude Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >150 cm),, 2. De Nieuwe Stad (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >125 cm) en 3. Beschermde Stadsgezichten (kapvergunningsplichtig vanaf stamomvang >100 cm). Op http://www.rotterdam.nl/voorstelveranderingenkapvergunning is meer te lezen over het voorstel van het gemeentebestuur.

Boomstronk

Rotterdam wil kapvergunning bomen gedeeltelijk afschaffen

In een brief van de Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen aan de leden van de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB) stelt het college van B&W voor het aanvragen van kapvergunning voor bomen in Rotterdam te vereenvoudigen en in sommige situaties zelfs helemaal af te schaffen. De Rotterdamse Bomenridders vinden deze voorstellen te ver gaan, onvoldoende doordacht en ‘ad hoc’. In een persbericht verklaren de ridders: ‘Deze, gesimplificeerde, keuze gaat tot ingrijpende en negatieve gevolgen leiden voor het Groene Kapitaal in onze stad en directe omgeving!’. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen op het stadhuis.>>>

Wat stelt de wethouder buitenruimte nu eigenlijk voor aan de gemeenteraad over de kapvergunningen:

1. De kapvergunning voor gemeentelijke bomen verdwijnt;

2. Met ‘groot-boombezitters’ zoals het Rotterdamse Havenbedrijf, de NS, ProRail, de Gasunie, de Rotterdamse woningcorporaties worden ‘in principe’ contracten afgesloten over kap en herplant;

3. Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor monumentale bomen blijft de kapvergunning bestaan. De kosten voor een kapvergunning van een monumentale boom worden verlaagd tot € 250,- per boom.

De gemeenteraadscommissie FIB spreekt woensdagochtend 6 februari over de voorstellen van het college over de bomenkap. De Bomenridders roepen bezorgde burgers op om op woensdagochtend 6 februari naar de raadscommissie ‘FIB’ te komen (stadhuis Coolsingel 40). Het bomenpunt staat rond 11.00 uur op de agenda. De Bomenridders spreken dan in. Wie (ook) wil (in)spreken dient dit wel aan te melden via de griffier van de raadscommissie. Dit kan met een mail naar: h.stapelkamp@nullgriffie.rotterdam.nl.

We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen

Bomen zijn erg belangrijk voor een stad als Rotterdam. Ze bieden groen, verkoeling, zetten CO2 om in zuurstof. ´We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen´, stelt Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum. Al jaren pleit het milieucentrum voor een goed bomenbeleid waarin bomen worden beschermd. ´Het is goed dat er Rotterdammers zijn die het bomenbeleid in de stad kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk actie ondernemen als bomen onterecht dreigen te worden gekapt., stelt Bauman. Samen met het Bureau Stadsnatuur Rotterdam en de Bomenstichting organiseert het Rotterdams Milieucentrum in september/oktober een nieuwe Cursus Bomen. Drie cursusbijeenkomsten met een afsluitende excursie. Na afloop ontvangen de deelnemers een bomencertificaat. >>>

Stadsbomen.1

Herkennen
Tijdens deze cursus wordt u geleerd om de meest voorkomende stadsbomen te herkennen en bij naam te kunnen noemen. Ook staat het herkennen van boomziekten op het programma. Deze onderwerpen komen in de eerste twee cursusavonden ruim aan bod. De derde cursusavond gaat over wetgeving over bomen, de diverse regels en gemeentelijke verordeningen. De procedure rondom bomenkap komt hierbij uitgebreid aan de orde.

Bomenstichting
De invulling van de cursus wordt verzorgd door Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Edwin Koot van de Bomenstichting en Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum.

Excursie
Ter afsluiting van de cursus is er op zaterdag 16 oktober een bijzondere excursie naar het Arboretum Trompenburg. Hier ontvangen de cursisten ook hun bomencertificaat.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Wel wordt verwacht dat de cursusdeelnemers na afloop zich actief zullen gaan inzetten voor het behoud van de stadsbomen in Rotterdam.

Data Bomencursus
Dinsdag 28 september (19.30 – 22.00 uur)
Dinsdag 5 en 12 oktober( 19.30 – 22.00 uur)
Zaterdag 16 oktober excursie naar Arboretum Trompenmburg (10.30 – 13.00 uur)

Cursuslocatie
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Museumpark, Rotterdam – Centrum

Aanmelden Bomencursus
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl
010 – 465 64 96, Wouter Bauman

Wabo

WABO een nieuwe wet over omgevingsrecht

Sinds 1 oktober is de WABO van kracht. Het is een nieuwe wet over omgevingsrecht. Erg belangrijk voor iedereen die actief aan de gang is met natuur, milieu, buurt -en wijkbeheer in de stad. De WABO-specialist jurist Lex de Savornin Lohman komt dinsdagavond 29 maart tekst en uitleg geven over de nieuwe wet. U kunt gratis deelnemen! >>>

Omgevingsvergunning
Wie een fabriek wil neerzetten of zijn huis wil verbouwen, heeft verschillende vergunningen nodig. De overheid wil het zo makkelijk mogelijk maken deze aan te vragen. Dit moet burgers en bedrijven veel tijd en geld gaan schelen. De overheid heeft daarom de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de nieuwe omgevingsvergunning. In de omgevingsvergunning wordt een groot aantal bestaande vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen uit het omgevingsrecht (ruimtelijke Ordening, milieu en natuurbescherming) in één vergunning samengebracht.

1 vergunning, 1 loket…
Voortaan is het dus: 1 vergunning, 1 loket, 1 voorbereidingsprocedure, 1 bezwaar- en beroepsprocedure. Tegelijkertijd is een verruiming ingevoerd voor het vergunningvrij bouwen, waardoor er veel meer zonder vergunning gebouwd kan worden. Daarnaast brengt de Crisis- en Herstelwet, die geldt vanaf 1 april vorig jaar, veranderingen in het beroepsrecht.

Praktijk
Hoe werkt de WABO in de praktijk? Zijn er nog voldoende mogelijkheden tot het maken van bezwaar tegen ongewenste ontwikkelingen door omwonenden? Zijn de verschillende lokale overheden (zoals deelgemeenten) voldoende op de hoogte over de werking van de nieuwe wet? Dit en nog veel meer tijdens de cursus WABO.

Cursus WABO
Dinsdag 29 maart organiseert het Rotterdams Milieucentrum een gratis cursus over de omgevingsvergunning en de nieuwe WABO. Jurist Lex de Savornin Lohman geeft tekst en uitleg.

Aan de orde komen vragen als:

• Welke vergunningen gaan er op in de omgevingsvergunning?
• Wat is de verhouding van de Wabo tot de Wet ruimtelijke ordening?
• Hoe moet de vergunning worden aangevraagd en bekend gemaakt?
• Welke voorbereidingsprocedures gelden er, en hoe kunnen derden/belanghebbenden daarop inspelen?
• Wat kan er voortaan zonder vergunning gebouwd worden, en hoe kan daar via bestemmingsplan of ontheffingenbeleid paal en perk aan worden gesteld?
• Wat betekent de Crisis- en Herstelwet voor het beroepsrecht van omwonenden en milieu-organisaties? Welke projecten vallen daaronder?
• Hoe zit het nu met het beroepsrecht van organisaties, en de argumenten die ze in kunnen brengen?

Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie.

Datum: dinsdag 29 maart
Aanvang: vanaf 19.30 uur inloop, 20.00 uur start cursus
Locatie: Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345, (Museumpark) Rotterdam-centrum
Kosten: geen
Aanmeldenwouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl of bel met 010 – 4656496

Meer achtergrond informatie over de WABO:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning

35 paar kritische ogen erbij

Uit handen van milieucentrumdirecteur Emile van Rinsum kregen zaterdag 16 oktober 35 cursisten het Bomencertificaat uitgereikt. De 35 Rotterdammers volgden de cursus Stadsbomen. De cursus bestond uit drie bijeenkomsten en een afsluitende excursie in Arboretum Trompenburg. >>>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hier vond ook de certificaatuitreiking plaats. Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld werden zijn herkennen van bomen, boomziekten, de zorgplicht van de gemeente en regels, wetten en procedures rond bomen. Met deze nieuwe groep hebben we er in Rotterdam weer 35 paar kritische ogen bij!

Bomen belangrijk
Bomen zijn erg belangrijk voor een stad als Rotterdam. Ze bieden groen, verkoeling, zetten CO2 om in zuurstof. ´We moeten zuinig zijn op onze stadsbomen’, stelt Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum. Al jaren pleit het milieucentrum voor een goed bomenbeleid waarin bomen worden beschermd. ´Het is goed dat er Rotterdammers zijn die de bomen het beleid hierover kritisch blijven volgen en daar waar mogelijk actie ondernemen om bomen te behouden’, stelt Bauman.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Herkennen
Tijdens deze cursus werd de cursisten geleerd om de meest voorkomende stadsbomen te herkennen. Ook stond het herkennen van boomziekten op het programma. Deze onderwerpen komen in de eerste twee cursusavonden ruim aan bod. De derde cursusavond ging over wet – en regelgeving over bomen. Op bomen zijn een groot regels en gemeentelijke verordeningen van toepassing. De procedure rondom bomenkap kwam hierbij uitgebreid aan de orde.

Deskundigen
De invulling van de cursus werd verzorgd door Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Ronald Loch van Gemeentewerken Edwin Koot van de Bomenstichting en Wouter Bauman van hetRotterdams Milieucentrum. De laatste cursusavond heeft Pim Janse van de Bomenridders vertelt over deze organisatie. Hij heeft gevraagd of de cursisten na willen denken om zich samen met deBomenridders in te zetten voor het behoud van bomen in Rotterdam.

Voor meer informatie over een vervolg op deze Bomencursus:
Wouter Bauman, tel. 010 – 4656496
wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl

Weblinks:
Rotterdams Milieucentrum
Bomenridders
Bomenstichting
Bureau Stadsnatuur
Gemeentewerken Rotterdam