ademinrotterdam.1

Burgerbrief aan de 2de kamer over slechte lucht

In een burgerbrief aan de 2de kamer en de gemeenteraad van Rotterdam vraagt een coalitie van bewoners – en belangengroepen uit Rotterdam samen met Milieudefensie en het Rotterdams Milieucentrum om een duidelijker beleid omtrent luchtkwaliteit. Zo wil men een milieuzone niet op leeftijd van de voertuigen maar op basis van de uitstoot. Iets dat alleen ‘het rijk’ kan regelen. Dat is, schrijft men in de brief veel rechtvaardiger, effectiever en veel beter voor het draagvlak voor zo’n milieuzone.

Maastunnel
Ook vragen de briefschrijvers voor radicalere keuzes voor minder autoverkeer, een betere fietsinfrastructuur en een groenere inrichting van de stad. “Neem de gezondheid als uitgangspunt tot de inrichting van de stad, daar profiteert de economie ook van …”, schrijft men. Concreet stelt men in de brief voor om de afsluiting van de Maastunnel (van ruim 2 jaar) te benutten als kans en bij her-openstelling in 2019 de tunneltraverse structureel een andere functie te geven: alleen voor het openbaar vervoer en lokaal verkeer.

SGRAVENDIJKWAL.1

Burgerluchtmeetpunten
Ook pleit de burgercoalitie voor betere ondersteuning en het serieus nemen van de vele burgerluchtmeetpunten (in Rotterdam meer dan 37!). De burgerluchtmeetpunten, met zogenaamde Palmesbuisjes, leveren bruikbare meetresultaten op en kan de burger ook bewuster maken van de slechtere luchtkwaliteit in de stad omdat het probleem hierdoor zichtbaarder wordt.

Werkconferentie
In de burgerbrief worden diverse aanbevelingen en ideeën geopperd die zijn ontsproten uit de Rotterdamse werkconferentie luchtkwaliteit die op 5 april dit jaar werd georganiseerd, hieraan werd geparticipeerd door, bewoners – en belangengroepen, lokale politici, milieudienst DCMR, de gemeente Rotterdam, het Longfonds, Milieudefensie en het milieucentrum van Rotterdam.

Burgerbrief
De brief is uitgegaan namens de Vereniging Milieudefensie, Vereniging Milieudefensie afdeling Rotterdam, de Actiegroep Adem in Rotterdam, de Bewonersorganisatie B.O.O.G., Stichting Rotterdamse Klassiekers, Stadslab Luchtkwaliteit en de stichting Rotterdams Milieucentrum.

Hieronder de brief aan de 2de kamer:
Burgerbrief.Kamer.IenM.V3

De brief aan de gemeenteraad Rotterdam over luchtkwaliteit:
Lucht.brief.raad.ehmv.V2

Videoverslag van de werkconferentie luchtkwaliteit op 5 april 2016: