Berichten

kio-0025

Kolendebat met Uniper, politiek, vakbonden en milieuorganisaties

In het kolendebat stonden het Rotterdams Klimaatinitiatief  en Greenpeace enerzijds en de directeur van kolencentrale Uniper anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Vatan Hüzeir van het Klimaatinitiatief pleitte voor een snelle sluiting van de kolencentrales op de Maasvlakte. Zie hun manifest. Willem Wiskerke van Greenpeace onderbouwde dit, voorafgaande aan het debat, met cijfers. Hans Schoenmakers van Uniper betoogde dat sluiting van zijn centrale miljarden kost en dus weggegooid geld is. De politiek vertegenwoordig door Kamerleden Eric Smaling (SP), Remco Dijkstra (VVD), Jan Vos (PvdA) en fractievoorzitter D66 in de gemeenteraad Samuel Schampers konden het niet eens worden over het tempo waarin de centrales zouden moeten sluiten. Bezorgdheid aan de kant van de werknemers en de vakbonden. Ruud Cornelissen van het FNV: “het sluiten van de kolencentrales nu wordt een regelrechte ramp voor de Rotterdamse haven“. Sible Schöne van het Klimaatbureau pleitte niet voor gedwongen sluiting van de centrales. Het Kolendebat gepresenteerd door Suzanne Mulder werd dinsdagavond 13 december georganiseerd in “BAR” op initiatief van het Milieucentrum

Videoverslag van het Kolendebat met diverse interviews:

Negatieve emissies
“Directeur van het HIER Klimaatbureau Sible Schöne pleitte voor ‘negatieve emissies‘ (dus ipv Co2 in de lucht dit broeikasgas uit de lucht halen). Dit kan, stelde hij, door grootschalige bosaanplant, het bijstoken van biomassa in de centrales en het opslaan van alle Co2 die ‘uit de pijp komt‘ onder de grond. ‘Milieuorganisaties zwijgen over deze noodzaak van negatieve emissies omdat ze dit niet goed uitkomt‘, aldus de klimaatdirecteur. “In plaats van de kolencentrales te sluiten is het veel zinniger geld dat dit gaat kosten in zon – en windenergie te steken en te streven naar 50% duurzame elektriciteit in 2030. Tegelijkertijd moet er een CO2-norm worden ingevoerd voor elektriciteitscentrales, zodat kolencentrales of biomassa moeten bijstoken, of CO2 moeten opslaan als ze nog willen blijven doordraaien. Ook moet het Europese Emissiehandelsysteem worden aangescherpt“, betoogde Schöne (zie onderaan  dit artikel de totale tekstbijdrage van Sible Schöne). 

kio-0055

Sible Schone, Klimaatbureau HIER

Kolencentrales sluiten!
Vatan Hüzeir, de woordvoerder van het Klimaatinitiatief wil snelle sluiting van beide centrales. Het debat over het openhouden of sluiten van de kolencentrales is voorbij. “We kunnen het alleen nog maar hebben over het snel sluiten“. In zijn inleiding las hij de column uit VersBeton voor die hij samen met Chris Roorda schreef. Lees HIER deze column.De eigenaren van de kolencentrales, Uniper en Engie, hoopten zich juist onmisbaar te maken door warmte te leveren aan de regio. Maar na het Rotterdamse ‘nee’ tegen de kolenkachel keerden ook de gemeente Westland en LTO-glaskracht zich tegen de kolenwarmte. Eerder hadden gemeente Den Haag en bierbrouwer Heineken hetzelfde gedaan. Het is precies de boodschap die wij ook wilden overbrengen: laten we stoppen met investeren in de kolencentrales en ons richten op de toekomst.” aldus Hüzeir.

kio-0077

Vatan Hüzeir, Rotterdams Klimaatinitiatief

Verduurzaming
“Verduurzaming is niet gelijk aan het bouwen van meer windmolens”, zo stelde Hans Schoenmakers van Uniper. Verduurzamen is het vermijden van CO2 in de atmosfeer. Natuurlijk moet je dus inzetten op besparing en verduurzaming. Op den duur gaan kolen er echt wel uit. Maar het gaat nu even over de huidige kolencentrales. Daar moet je vooral innovatie de kans geven, zoals bijvoorbeeld met CCS (de opslag van Co2 onder de grond) en slimme toepassing van biomassa bijstoken. Dat moet op den duur ook zonder subsidie kunnen, bepleitte Schoenmakers

kio-0068

Hans Schoenmakers, Uniper Kolencentrale

Sociaal plan
Als de kolencentrales sluiten, zullen een paar honderd mensen hun baan verliezen. De werknemers (ook die van de toeleverende bedrijven) maken zich hier grote zorgen over. De FNV vertegenwoordigers en mensen vanuit de ondernemingsraden, ook aanwezig bij het debat, pleiten voor een sociaal plan. Ruud Cornelissen van de FNV: “Niemand lijkt zich zorgen te maken over de werkgelegenheid, sluiting van de kolencentrales wordt een ramp voor de Rotterdamse haven!“. SP-kamerlid: Eric SmalingHet werk dat men nu doet is specialistisch, dus je kan ze niet zo maar zonder meer ‘naast een windmolen zetten’ zoals zelf zeggen. Maar ze zo maar op straat zetten kan zeker ook niet.” PvdA-kamerlid Jan Vos stelde dat we het hebben over een periode van 10 jaar. Tijd genoeg om ander werk te zoeken voor de werknemers van de centrales en de overslag – en toeleveringsbedrijven volgens het Kamerlid. 

kio-0138

Eric Smaling, Kamerlid SP

Greenpeace
Willem Wiskerke van Greenpeace laat in zijn presentatie zien dat er alleen maar een toename is van kolenuitstoot sinds 2011. Nederland bungelt dan ook (samen met Portugal) helemaal onderaan de “kolenlijst” en heeft zelfs als enigste in Europa een forse toename in plaats van een afname van kolenenergie (zie de Greenpeace presentatie onderaan dit artikel). 

kio-0071

Willem Wiskerke, Greenpeace

Debat
Drie Kamerleden en een raadslid werden na de pauze uitgedaagd uitspraken te doen over het tempo waarin de beide kolencentrales moeten sluiten. Raadslid Samuel Schampers van D66 stelde: “binnen no time!“. Kamerlid Eric Smaling van de SP uiterlijk in 2026 en Jan Vos van de PvdA kwam uit op 2025. Kamerlid Remco Dijkstra van de VVD wilde hier nog geen uitspraak over doen. Hij stelde dat als Co2-reductie het doel is dit het uitgangspunt moet zijn en dat dit niet op korte termijn hoeft te leiden tot sluiting van deze twee nieuwe centrales. 

Presentatie(s):
PresentatieGreenpeace.kolendebat.2016
Kolendebat.tekst.HansSchoenmakers.Uniper 
Bijdrage.Kolendebat.SibleSchöne

kio-0060 kio-0183 kio-0188 kio-0189

kio-0134 kio-0140 kio-0158 kio-0145

kio-0172 kio-0181 kio-0236 kio-0228

RMC_GC_FB3

Dinsdagavond 13 december Rotterdams KOLENDEBAT

Dinsdagavond 13 december 19.30 uur organiseert het Rotterdams Milieucentrum een “KOLENDEBAT” tijdens de Groeneconferentie, in BAR Schiekade 201 Rotterdam (nabij Hofplein). Sprekers en debat met Sible Schöne van het Hier KlimaatbureauWillem Wiskerke van Greenpeace Nederland, Vatan Hüzeir van het Rotterdams Klimaat Initiatief, Samuel Schampers fractievoorzitter raadsfractie D66 Rotterdam, Alex Ouwehand van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en (onder voorbehoud van de tweede kameragenda) Remco Dijkstra kamerlid VVD, Liesbeth van Tongeren Kamerlid GroenLinksJan Vos Kamerlid Partij van de Arbeid en Eric Smaling Kamerlid van de SP. Ook zullen Hans Schoenmakers en Rutger Boere van Uniper, namens de directie van de kolencentrale op de Maasvlakte te gast zijn. Gespreksleiding Suzanne Mulder van RTV Rijnmond. Nu aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vol = vol).

rki-logo-700

Dicht!
De kolencentrales op de Maasvlakte moeten direct sluiten“, stelt Vatan Hüzeir van het “Rotterdams Klimaatinitiatief“. “Wij willen dat Rotterdam zijn kendoe mentaliteit inzet voor een fossielvrije toekomst zonder steenkool, zonder olie en zonder aardgas. Wij zien een stad voor ons met wijken vol energieproducerende huizen, een dicht netwerk van schoon en collectief transport en een haven die misschien niet meer de grootste ter wereld is, maar wel de duurzaamste en innovatiefste. Rotterdam kachelt achteruit als de plannen doorgaan om onze huizen te gaan verwarmen met steenkolen door een pijp aan te leggen naar de kolencentrales.“, aldus Vatan.

Open!
UNIPER, de eigenaar van de pas geopende ultra moderne kolencentral op de Maasvlakte stelt dat deze een van de duurzaamste centrales is van de wereld is en … “…door alle kolencentrales te sluiten maken we onszelf volledig afhankelijk van het buitenland en er is geen klimaateffect. Maak de centrales onderdeel van de transitie.”, aldus Uniper in een reactie. 

kolencentrale.uniper

Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb was duidelijk tijdens de Nationale Klimaattop die 26 oktober werd georganiseerd in Rotterdam: “binnen twee kabinetstermijnen moeten die kolencentrales sluiten … dan zijn we over 8 jaar van die smurrie af“. De Rotterdamse wethouder duurzaamheid Pex Langenberg stelde in de gemeenteraadcommissie voor milieu geen kolenwarmte voor Rotterdam te willen, doelend op het plan de kolencentrales aan te sluiten op de stadsverwarming. Dit leek een sneeuwbaleffect te hebben want Intussen keert ook de gemeente Westland zich tegen de restwarmte uit kolencentrales en schrijft LTO Glaskracht (de glastuinders) dat men klimaatneutrale glastuinbouw wil zonder kolenwarmte.

Milieufederatie
De directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland Alex Ouwehand echter stelt: ” … het sluiten van de kolencentrales gaat niet van de ene op de andere dag, we moeten dus tussentijds verspilling in Rotterdam voorkomen“. Er moet dus een soort oververbruggingsplan komen, vindt de Milieufederatie.

Kamp
Minister Kamp (Economische Zaken) komt in december met een voorstel naar de kamer over de kolencentrales. Misschien wel tijdens of direct na de Groeneconferentie over kolenuit? Gasuit? Zonaan? Actueler kunnen we het dus niet maken!

RMC_GC_FB2

GROENECONFERENTIE 2016
over KOLENUIT? GASUIT? ZONAAN? 
+ de uitreiking Groene Vogel (aan de groenste vrijwilliger van het jaar) en de Groene Pluim (aan de groenste overheidsdienaar)
BAR Schiekade 201 in Rotterdam (nabij Centraal Station en het Hofplein)
Aanvang 19.30 uur
Aanmelden: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl