Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit

Ieders.lucht.16juni.stadhuis.2

Luchtkwaliteit is voor het Rmc al prioriteit nummer 1 sinds ‘dag nummer 1’ van haar (nieuwe) bestaan.
De oprichtingsconferentie ´Ieders Lucht´ op 19 juni 2003 ging helemaal over luchtkwaliteit.
Ook 16 juni 2004 is een gedenkwaardige dag.


Ongevraagd advies
Woensdag 16 juni 2004 overhandigden het milieucentrum samen met de stichting de Noordzee het ongevraagde advies ´Ieders Lucht´ aan de voorzitter van de gemeenteraadscommissie milieu (zie foto, actie op de trappen van het stadhuis). In dit ongevraagde advies pleiten we voor een groot aantal maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het milieucentrum voerde ook een aantal publieksacties zoals tijdens de Wereldhavendagen. 

Greenport
4 en 5 maart 2005 werd samen met de stichting de Noordzee en GroenLinks de internationale Greenportconference georganiseerd. Hier spraken vertegenwoordigers van diverse Europese havens, milieuorganisaties, kapiteins/gezagvoerders en reders metelkaar. De conferentie werd geopend door milieu – en havenwethouder van Sluis.
Met de conferentie werd luchtvervuiling door scheepvaart steviger op de politieke agenda gezet. 

Het milieucentrum trekt al sinds haar oprichtingsdag dus hard aan de bel bij de lokale politiek over de luchtkwaliteit.

Rotterdamse aanpak
1 november werd een pakket aan maatregelen gepresenteerd. In de nota ´Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit (zie de weblink onderaan) worden een fors aantal maatregelen aangekondigd door de gemeente Rotterdam. Gaan die maatregelen wel ver genoeg???

Reageer
Reageer op deze vraag via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl. Lees hieronder meer over de Rotterdamse maatregelen met helemaal onderaan drie weblinks naar het Plan van aanpak luchtkwaliteit, het actieprogramma en de aanpak van de 44 meest vervuilde straten in Rotterdam. Reacties zijn dus welkom!

– artikel door de dS+V/gemeente Rotterdam –
ROTTERDAM WEERT VUILE VRACHTWAGENS


Rotterdam gaat de strijd aan tegen fijn stof en stikstofdioxide met extra maatregelen gericht op het auto- en vrachtverkeer. De gemeente gaat sterk vervuilend verkeer weren uit bepaalde delen van de stad. Ook zullen extra milieueisen worden gesteld bij de aanbesteding van bouwprojecten. 

Het gemeentelijk wagenpark wordt schoner doordat meer vuilniswagens en stadsbussen roetfilters krijgen. Dat staat in de Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit, een actieplan waarmee het college van burgemeester en wethouders de toekomst van schoon vervoer dichterbij brengt.

Economische groei
De luchtkwaliteit in de stad wordt grotendeels bepaald door de uitstoot van het wegverkeer en de scheepvaart. Bij de economische groei die de stad en de haven ambiëren, wordt verwacht dat het auto- en vrachtverkeer in de komende vijftien jaar met respectievelijk 30 en 80 procent toeneemt. Rotterdam vindt het daarom van het grootste belang dat voertuigen snel schoner worden en dat het gebruik van schonere brandstof wordt gestimuleerd.

Naast het versneld ‘verschonen’ van het eigen wagenpark zal Rotterdam bedrijven stimuleren zelf te investeren in schone voertuigen door bij de aanbesteding van publieke werken voorwaarden te stellen aan de te gebruiken voertuigen. De Tweede Maasvlakte zou op deze manier alleen toegankelijk kunnen worden voor auto’s en schepen met schone motoren. In de stad gaan milieuzones gelden waar sterk vervuilende voertuigen gehinderd worden en ook het parkeerbeleid kan met tariefverschillen hetzelfde doel beogen. Daarnaast wil Rotterdam op zogenoemde piekdagen extra maatregelen nemen zoals het besproeien van het wegdek, oproepen tot het niet gebruiken van de open haard en hardere controles van sterk vervuilende auto’s. 

Walstroom
Ook voor scheepvaart die aan de stad verbonden is, wil Rotterdam het gebruik van roetfilters en katalysatoren stimuleren. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in extra walstroomvoorzieningen in de haven en wordt het gebruik ervan gestimuleerd. Aangemeerde schepen zijn dan niet langer afhankelijk van hun motoren om installaties aan boord draaiende te houden. 

De maatregelen vormen een intensivering en aanvulling op al bestaande maatregelen zoals groene golven, de 80km-maatregel op de ruit, P+R-voorzieningen en het hergebruik van overtollige warmte van de industrie. Voor de uitvoering van de extra maatregelen is in 2006 een bedrag nodig van circa veertien miljoen euro. Rotterdam heeft zeven miljoen euro gereserveerd en verwacht voor de overige zeven miljoen euro co-financiering van het rijk. Deze bedragen staan los van de 25 miljoen euro die Rotterdam investeert in het hergebruik van overtollige warmte van de industrie voor de verwarming van huishoudens. 

Klik op de weblinks hieronder voor de nota aanpak luchtkwaliteit van de gemeente Rotterdam, het actieplan en de aanpak van de 44 meest vervuilde straten in Rotterdam:

Nota: Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit, 1 november 2005

Actieprogramma Rotterdamse aanpak luchtkwaliteit

Aanpak 44 vieste straten in Rotterdam

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.