Berichten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Versnelling energiemaatregelen nodig!

Rotterdamse woningcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente politiek zaten 9 oktober om de Rondetafel om te praten over energiebesparing in de huursector. Onder leiding van Suzanne Mulder werd er deze avond gesproken over energiebesparing in de huursector. Rotterdam was een van de 13 Nederlandse steden waar de Rondetafel van ‘Stook je rijk‘ werd georganiseerd.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robbert Willé van de Woonbond geeft als eerste spreker aan dat de Woonbond zich meer gaat richten op de totale woonlasten. Dit betekent veel aandacht voor energielasten. Belangrijk is dat huurders meepraten over energiebesparing en dat zij betrokken worden bij de prestatieafspraken over energiebesparing. De energieprestaties van de Rotterdamse corporaties in 2013 blijven volgens Maarten Visschers van Stookjerijk met gemiddeld 0.025 achter bij de landelijke ontwikkeling van 0.04. Om de doelstelling uit het Energieakkoord te halen dient de jaarlijkse besparing 0.06 te zijn. Een voorbeeld van energiebesparing in de praktijk is het renovatieplan van het flatgebouw De Groene Tuin in IJsselmonde. Door het isoleren van het gebouw wordt circa 40% bespaard op de energiekosten.

Rondetafel
Tijdens het rondetafelgesprek tussen de corporaties Woonstad, Vestia, Woonbron, Havensteder en huurders gaat het om de vraag waarom de corporaties niet in staat zijn om hun energiedoelstellingen te halen. Beperkte financiële middelen door de verhuurdersheffing wordt als belangrijkste reden genoemd. Het ontbreekt de corporaties ook aan prioriteitstelling. Een organisatorische leemlaag belemmert een voortvarende aanpak. Samenwerking tussen de partijen en controle van de afspraken zorgen ervoor dat de gemaakte energieafspraken worden gerealiseerd. Het inzetten van een energiemarinier vergelijkbaar met de stadsmarinier kan helpen om de energiedoelstelling te halen.

Rondetafel 2
Het rondetafelgesprek met de raadsleden van de gemeente Rotterdam levert veel eensgezindheid op. Allen vinden het belangrijk dat aan de doelstelling van het Energieakkoord wordt vastgehouden. Ook is er begrip voor de situatie waarin de corporaties zich nu bevinden. De gemeente moet meer en beter monitoren en kan de corporaties financieel helpen door het verstrekken van goedkope leningen om te investeren in energiemaatregelen van de bestaande huurwoningen.

RMC_header-web_DEF

Alle aanwezigen stemmen in met de aanbevelingen van Stookjerijk.

1. Actieve informatie over de jaarlijkse energiebesparing door de corporaties
2. Rotterdamse prestatieafspraken in lijn brengen met het Energieakkoord
3. Versnelling van energiemaatregelen in bestaande huurwoningen

Korte videoverslag van Stook Je Rijk op 9 oktober:

Een compleet verslag:
Verslag Stookjerijk Rotterdam 9 oktober 2014

KIO-3696

Ronde tafel Stook Je Rijk op 9 oktober

Woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden bespreken samen knelpunten en kansen om energiebesparing in de huursector te versnellen onder de titel Stook je Rijk. Voor het derde jaar organiseert het Milieucentrum i.s.m. de Woonbond rondetafelgesprekken. Dit jaar zal de bijeenkomst plaatsvinden op dinsdagavond 9 oktober in BAR in Het Schieblock (Schiekade 189). Vooral huurders van de Rotterdamse corporaties worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl o.v.v. StookJeRijk2014.

 KIO-3681 KIO-3650 KIO-3654

Energieakkoord
Door isolatie van huurwoningen hoeven huurders minder gas te stoken en daalt hun energierekening. Hun woonlasten dalen én de woning heeft meer comfort. Bovendien is het isoleren van de woning ook goed voor het milieu en de luchtkwaliteit. Om energiebesparende stappen te kunnen zetten bij sociale huurwoningen, hebben een aantal Natuur en Milieufederaties, milieucentra en de Woonbond in 2012 het project ‘Stook je rijk’ gestart. Kern van het project is het bijeenbrengen van huurders, woningcorporaties en gemeenten. Want het tempo van energiebesparing in de huursector is nog te laag. Doelen hierover, gemiddeld energielabel B in 2020, zijn vastgelegd in het convenant Energiebesparing Huursector (2012) en het landelijke Energieakkoord (2013). Hierin wordt ook aangegeven dat een lokale aanpak nodig is.

KIO-3576 KIO-3555

Tempo
Woningcorporaties geven aan er te weinig geld voor te hebben. Hoe kunnen de drie partijen het tempo verhogen? Kunnen corporaties hun prioriteiten anders stellen? Willen huurders met een beperkte huurverhoging een duit in het zakje doen zonder dat hun woonlasten hoger worden. Wat kan de gemeente doen, bijvoorbeeld in het kader van prestatieafspraken, die in veel steden in 2015 moeten worden vernieuwd? Dit zijn vragen die onder meer aan de orde komen tijdens een reeks Ronde Tafel bijeenkomsten in het hele land, in 2014 voor het derde jaar. In 13 steden vinden deze ronde rafels plaats. Het milieucentrum organiseert op donderdagavond 9 oktober een ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam.

Korte impressie van de ronde tafel Stook Je Rijk op 10 oktober 2013:

Rotterdam
Voor de ronde tafel bijeenkomst in Rotterdam zijn de directies van Woonstad, Woonbron, Havensteder en Vestia uitgenodigd. Ook de diverse huurdersorganisaties worden gevraagd aan te schuiven. Vanuit de gemeenteraad zullen de meeste politieke partijen zijn vertegenwoordigd op 9 oktober. De bijeenkomst vindt plaats in Het Schieblock in BAR aan de Schiekade 189 (bij het Hofplein).
Opgeven kan via info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (o.v.v. Stook Je Rijk). U ontvangt dan bericht.

Slotbijeenkomst en Stook je rijk trofee
De slotbijeenkomst van Stook je rijk 2014 is op donderdag 20 november in Utrecht. Dan worden de resultaten van alle ronde tafels besproken. Tevens worden dan de winnaars van de Stook je rijk trofee 2014 bekendgemaakt. De beste woningcorporatie, huurdersorganisatie en gemeente krijgen ieder een trofee.

Volg StookJeRijk ook op twitter: @Stookjerijk (#Stookjerijk) en op Facebook: Stook Je Rijk

Rotterdam nog niet winterklaar (maar er wordt aan gewerkt…)

De Groeneconferentie op 14 december 2011 werd druk bezocht. Niet alleen omdat er vele prijzen werden uitgereikt maar ook om te praten over energiebesparing in de huursector. Wethouder Alexandra van Huffelen tekende de GREENDEAL ‘duurzame daden’ samen met de vier grote Rotterdamse woningcorporaties,VVE010 en het Warmtebedrijf Rotterdam. In de GREENDEAL wordt afgesproken dat er 2500 Rotterdamse huur – en koopwoningen komende drie jaar ‘winterklaar’ worden gemaakt (2 energielabelsprongen naar boven). De vraag of Rotterdam winterklaar is werd nog niet helemaal beantwoord maar er wordt wel hard aan gewerkt zo bleek uit de rondetafeldiscussie onder leiding van Maurits Groen. >>>

KIO-3433 KIO-3531 KIO-3559 KIO-3536

– Een uitgebreid verslag van de Groeneconferentie is onderaan te vinden als een apart Word-document –

Aan de discussie voor de pauze namen deel Jaap van Leeuwen energieconsulent van de Woonbond, Pepijn Lobenstein van Havensteder, Karin Schrederhof van Woonbron, Karin Padmos huurster vanVestia en Caroline Lemmen van Woonstad. Het ging vooral over de ambities van de woningcorporaties en hoe deze duurzame ambities te bereiken zijn. Jaap van Leeuwen vertelde in een korte inleiding meer over de rol van huurders(verenigingen) en de Woonbond en over de zogenaamde ‘woonlastenwaarborg’ (zie zijn PowerPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Na de pauze ging de discussie verder onder leiding van Maurits Groen. Aan de rondetafel gemeenteraadslid Arno Bonte van GroenLinks, portefeuillehouder Deelgemeente Noord Nils Bendsen, portefeuillehouder Deelgemeente Charlois Theo Coskun, landelijk projectleider Stook Je Rijk Maarten Visschers en Jan Willem Jehee van het bedrijf Volker Wessels. De vraag was wat de gemeente(raad) en/of de deelgemeenten kunnen bijdragen aan die grootschaliger energiebesparing in de huursector? Jan Willem Jehee vertelde ter inleiding op een zeer inspirende manier over de voordelen van de plaatsing van zonnepanelen voor corporaties en huurders (zie zijn PowetPointPresentatie onderaan deze webpagina).

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de GroeneConferentie:

Een videoverslag van Cineac Milieu TV van de presentatie van Jan Willem Jehee van Volker Wessels:

Hieronder een uitgebreid verslag van de GroeneConferentie, de PowerPointPresentaties van Jaap van Leeuwen ( Woonbond) over energiebesparing in de huursector en Jan Willem Jehee (Volker Wessels) over zonnepanelen voor corporaties:

textVerslag.GroeneConferentie.december.2011

fileduurzameenergie.voor.corporaties.2012

fileEnergiebesparing.ppt

Winst voor de huurder, winst voor het milieu en winst voor de corporatie

Huurders in Groesbeek betalen € 14 euro meer huur maar besparen € 38 op de stookkosten. Winst op woonlasten € 24 per maand! Een voorbeeld hoe het kan. Een forse isolatie van het huis en een nieuwe hoogrendementsketel leverde voor deze Groesbeekse huurders meer comfort op en minder lasten per maand. Winst voor de huurders, winst voor het milieu en winst voor de woningcorporatie die na huurderswisseling straks een hogere huur mag vragen. Als deze manier van werken op grote schaal wordt ingezet zal het ook goed zijn voor de bouwsector die kan straks volop aan de slag met het isoleren van woningen, het vervangen van oude ketels en plaatsen van zonnepanelen. We hebben het er over op 15 november in de Deelgemeente Noord en op 14 december tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie met het thema Rotterdam winterklaar?. >>>

elektra.meter.1

Donderdag 15 november organiseert het Rotterdams Milieucentrum een rondetafelbijeenkomst met huurders, woningcorporaties en de deelgemeente in de Deelgemeente Noord. Hoe is een grootschalig isolatieoperatie te organiseren in de Noord, hoe is deze te financieren en hoe trekken we de huurders over de streep? Hoe houden we samen ‘de vinger aan de pols‘?
De bijeenkomst kwam tot stand op initiatief van portefeuillehouder (wijkwethouder) Nils Berndsen van de Deelgemeente Noord. Deze rondetafelbijeenkomst maakt deel uit van een serie van bijeenkomsten in het hele land in het kader van het project Stook je rijk in samenwerking met de Woonbond. De rondetafelbijeenkomst wordt geleid door Maurits Groen.

Woensdagavond 14 december organiseert het Rotterdams Milieucentrum een stedelijke Groeneconferentie met de titel ‘ Rotterdam winterklaar?‘. Ook hier hebben we het over energiebesparing en zal ook de stedelijke politiek haar betrokkenheid tonen. Een aantal gemeenteraadsleden hebben hun deelname al aangekondigd en duurzaamheids wethouderAlexandra van Huffelen komt de conferentie openen. Het debat tijdens de Groeneconferentie wordt geleid door Maurits Groen.

Convenant
Uitgangspunt voor beide bijeenkomsten is het convenant dat in 2008 werd ondertekend door de koepelorganisatie van woningcorporaties Aedes de Nederlandse Woonbond en de (toenmalig) minister van Milieu. Hierin spraken de partijen af fors op energie te gaan besparen en werd ook een woonlastengarantieregeling in het leven geroepen. De huur mag omhoog maar niet zoveel als de besparing op energie (zie voorbeeld Groesbeek).

Rondetafelbijeenkomst Energiebesparing in huurwoningen in Noord, geleid door Maurits Groen
Donderdagavond 15 november
Aanvang 19.30 uur
Buurthuis de Propeller
Jacob Loisstraat 18
Opgeven via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vermeld Noord)

Groeneconferentie 2011
 Rotterdam winterklaar?
Woensdagavond 14 december
Aanvang 19.00 uur
Het Schieblock
Schiekade 189 Rotterdam
Opgeven via: info@nullrotterdamsmilieucentrum.nl (vermeld Winterklaar)