Wethouder Pex Langenberg is verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Rotterdam

De luchtkoers van de gemeente Rotterdam

De koers van de gemeente Rotterdam met betrekking op de luchtkwaliteit werd vorig jaar uitgezet door wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid) in de koersnota Luchtkwaliteit . In de media wordt nu vooral de milieuzone eruit gelicht. Ten onrechte want er zijn meer maatregelen. 

Wethouder Pex Langenberg is verantwoordelijk voor de luchtkwaliteit in Rotterdam

Koers
In de koersnota worden veel meer maatregelen besproken die op de kortere termijn al zijn of worden uitgevoerd. Voor de langere termijn is vooral de Rotterdamse mobiliteitsagenda van belang. Hierin kunt u lezen dat Rotterdam wil werken aan de zogenaamde ‘modal shift verschuiving’ van auto naar meer openbaar vervoer en fietsgebruik.

De belangrijkste punten op de korte termijn uit de Koersnota Luchtkwaliteit zijn:

Uitbreiding milieuzone: Naast de bestaande milieuzone voor vrachtwagens is per 1 januari 2016 ook een milieuzone voor personenauto’s en bestelauto’s ingesteld. Benzinevoertuigen (en lpg) ouder dan 1992 en dieselvoertuigen ouder dan 1 januari 2001 zijn daarmee niet langer toegestaan in een groot deel van de stad. Wie een auto of bestelwagen heeft die volgens deze criteria niet de milieuzone in mag maar wel kan aantonen dat het voertuig – in geval van een diesel – aan de Euro3 normen voldoet, krijgt alsnog een ontheffing. Ga naar gezonderelucht.nl voor alle ins en outs met betrekking tot de milieuzone!

Emissievrije stadslogistiek: De gemeente heeft onlangs afspraken gemaakt onder de noemer ‘GreenDeal zero emission stadslogistiek 010’ met de transportsector met als doel te komen tot een emissievrije stadslogistiek in 2020. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bevoorraden van winkels met elektrische voertuigen.

Doorzetten sloopregeling: Wie in Rotterdam een vervuilende auto bezit kan hier nog heel wat geld voor krijgen als deze bij de sloop wordt ingeleverd of ingeruild voor een schoner model. Inmiddels hebben ruim 6000 (stand per 19 november 2015) Rotterdammers gebruik gemaakt van deze regeling.

Laadpalen elektrisch vervoer: Rotterdam blijft in ieder geval tot 2016 laadpalen plaatsen voor elektrische voertuigen om zo elektrisch vervoer te stimuleren.

Schonere brandstoffen: Door met de gemeentelijke vrachtwagens, stadsbussen en contractvervoer in opdracht van de gemeente over te stappen op schonere brandstoffen wil de gemeente een reductie van de uitstoot bewerkstelligen. laadpaal.1

Verschoning gemeentelijke voertuigen: De gemeente wil het goede voorbeeld geven door minimaal 25% van het gemeentelijk wagenpark te verschonen.

Verbeteren fietsklimaat: Tot slot wil Rotterdam het fietsgebruik verder laten toenemen door in te zetten op gedragsverandering. In het recent gepresenteerde Fietsplan 2015-2018 staan tal van maatregelen zoals het plaatsen van extra fietsnietjes, het verbeteren van fietsroutes en bijvoorbeeld verkeerslichten met regensensoren.

Met dit beleid wil de gemeente het volgende bereiken (uit de koersnota…):
“Een aantrekkelijke stad is een levendige, schone en gezonde stad. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee van de gezondheid van Rotterdammers en de kwaliteit van de leefomgeving, is daarbij heel belangrijk. De maatregelen zijn gericht op het steeds verder terugdringen van de blootstelling aan elementair koolstof (Roet, EC, de beste indicator voor gezondheidseffecten door luchtverontreiniging) en op het verlagen van de concentraties NO2 (wettelijke norm). Om dit te bereiken zijn (structurele) veranderingen noodzakelijk.” Deze visie resulteert in twee concrete doelstellingen:

  1. De concentratie roet (elementair koolstof / EC) als gevolg van de verkeersbijdrage versneld te doen afnemen met 40 procent in nu en drie jaar.
  2. Het gemeentelijke wagenpark is in 2018 25% schoner.

Weblinks:
Koersnota Luchtkwaliteit
Mobiliteitsagenda van de gemeente Rotterdam
Fietsplan 2015 – 2018
www.gezonderelucht.nl