Langenberg

Wethouder: “Meer duurzame energie dan verbruik”

Wethouder Pex Langenberg wil dat er in Rotterdam in 2030 meer duurzame energie wordt opgewekt dan de stad verbruikt. De wethouder duurzaamheid wil dat de helft van de woningen dan wordt verwarmd met restwarmte uit de haven. Windmolens gaan twee/derde van de huishoudens van energie voorzien. De komende drie jaar komen er op 1500 woningen van woningcorporaties en op 4500 daken van particulieren en verenigingen van eigenaren zonnepanelen. In totaal voor 20 GWh. (= gigawatt) in 2018 oplopend naar 1000 GWh opgewekte zonne-energie in 2030. (lees: Programma.duurzaam010.2015-2018). De wethouder roept bewoners en organisaties op te reageren op dit plan. Mail reacties door naar duurzaam@nullrotterdam.nl. Voor de zomer wordt het definitieve plan naar de gemeenteraad gestuurd.

‘Duurzaam dichterbij de Rotterdammer’
Een groot aantal ambities staan er in het programma Duurzaam 2015 – 2018 ‘Duurzaam dichterbij de Rotterdammer’ dat wethouder Pex Langenberg (Duurzaamheid) donderdag 26 maart aan de stad heeft aangeboden. Het programma Duurzaam geeft aan waar de gemeente Rotterdam de komende jaren op in gaat zetten. De gemeente wil vooral samen met bewoners en bedrijven aan de slag en zal meer dan voorheen initiatieven in de stad ondersteunen. De wethouder wil duurzaamheid dichterbij de Rotterdammers brengen.

Energiekosten besparen
Wethouder Langenberg: “Als we niets doen, rijzen de energiekosten over vijftien jaar de pan uit. Door nu actie te ondernemen, houden we de energiekosten beheersbaar voor alle Rotterdammers en gaat het wooncomfort omhoog.” Met het energiezuiniger maken van woningen kunnen Rotterdamse huishoudens tot 40% besparen op de energielasten, aldus het duurzaamheidsplan. Dit kan oplopen tot zo’n €600 per huishouden per jaar. De wethouder: “We zetten hier met elkaar vol op in, dan betekent dit voor alle Rotterdamse huishoudens samen een besparing van €180 miljoen per jaar. De komende vier jaar worden ten minste 10.000 woningen energiezuiniger gemaakt.“, aldus Langenberg.

ICDUBO.zonnepanelen

Zonnepanelen
Het gemeentebestuur wil ook aan de slag met alternatieve energiebronnen. Driekwart van de Rotterdamse daken is plat. Men ziet dus volop ruimte dus voor het opwekken van zonne-energie. In 2030 wil het stadsbestuur op deze manier in 40% van de energiebehoefte voorzien. De wethouder: “In 2018 moeten we hiermee een start hebben gemaakt en zijn 6.000 woningen voorzien van zonnepanelen. De energieopbrengst door wind in Rotterdam wordt tot 2020 verdubbeld en in 2025 wordt genoeg stroom opgewekt voor 200.000 huishoudens. De Rotterdamse haven heeft voldoende restwarmte voor 1 miljoen huishoudens. Genoeg voor een groot netwerk door heel Zuid-Holland. Via stadsverwarming moet in 2030 de helft van de 300.000 Rotterdamse huishoudens worden verwarmd met restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Investeren
Rotterdammers hebben recht op een gezonde, mooie en groene stad. Door te blijven investeren in duurzaamheid, werken we aan een toekomstbestendig Rotterdam voor iedereen. Met als doel: schone lucht, meer groen, droge voeten, schonere energie tegen lagere energiekosten en meer banen in stad, haven en industrie,” aldus wethouder Langenberg. Goed voorbeeld, doet goed volgen. De gemeente Rotterdam wil onder meer in 2018 40% energie besparen op haar eigen kantoren, maar ook gymlokalen en schoolgebouwen. Daarnaast wordt een project gestart om op de daken van 70 gymzalen zonnepanelen te plaatsen. Rotterdam wil een voorbeeld zijn voor andere steden wereldwijd die de omslag willen maken naar een duurzame economie. Rotterdam is volgens wethouder Langenberg een laboratorium waar bedrijven, hogescholen en universiteiten innovatieve en schone technieken uitvinden, testen en toepassen. Wethouder Langenberg: “We creëren de ruimte zodat er nieuwe technieken, nieuwe bedrijven, nieuwe investeringen en heel veel banen naar onze regio komen. Tot en met 2018 kunnen we zo nogmaals 400 miljoen euro aan duurzame investeringen genereren.

Het programma duurzaam 2015 – 2018:
Programma.duurzaam010.2015-2018

Weblink:
www.rotterdam.nl/duurzaam