Berichten

Bomenridder worden? Nu de kans…

Stadsbomen.1Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In vele delen van Rotterdam waken de ridders over de bomen en ‘patrouilleren’ ze op internet opzoek naar aanvragen voor kapvergunningen. Zo nodig treden de Bomenridders op. Ze klimmen in de pen, doen een bezwaarschrift uit, starten een juridische steekspel, bellen de gemeente of het Waterschap en/of gaan in overleg. Ook komt het voor dat ridders illegale kap signaleren (maar altijd i.s.m. de politie of de boswachters). Steeds vaker ook vraagt de gemeente de Bomenridders om raad en advies voordat er gedacht wordt aan het kappen van bomen. Dat is een goede zaak!

Bomen
Bomen zijn voor de stad en haar bewoners ontzettend belangrijk. Ze bieden ons schaduw in warme perioden, zorgen voor frisse lucht, nemen CO2 op en bufferen water. Kortom met onze stadsbomen mag niet te licht worden omgesprongen. Goed dus dat er mensen zijn die op onze bomen letten!

Cursus
De bomenridders worden al jaren ondersteund door het Rotterdams Milieucentrum.  Samen met het milieucentrum organiseren de ridders dit  jaar een nieuwe cursus “Bomenridder”. De cursusavonden zijn op donderdag 17 en 24 september inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.  Stadsboom.oud.6U kunt hier gratis aan deelnemen. Na afloop krijgen de nieuwe ridders (naast een ridderslag) ook een certificaat uitgereikt. Deze ceremoniële uitreiking vindt plaats op zaterdag 26 september om 10.00 uur in het Arboretum Trompenburg.

Bomenrecht
Uiteraard krijgt u uitgebreide informatie over onze stadsbomen aan de hand van een bomen-zoekkaart en een basis ‘bomenrecht’. Wat kunt u doen als er illegaal gekapt wordt? Is een kapvergunning  aangevraagd hoe is daar tegen (indien nodig) bezwaar te maken? Hoe zitten de verschillende procedures in elkaar, hoe werkt ‘bomenrecht’ in de praktijk? Ook de verschillende boomziekten passeren de revue en  we hebben het over de zorgplicht. Last but not least: wat (en wie?) zijn de Bomenridders?

kaart-meer mens2.qxpCursus Bomenridders
Donderdagavond 17, 24 september: cursus
Zaterdagochtend 26 september: uitreiking en ridderslag
Locatie: Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86, Rotterdam
Binnenloop 17 en 24 september: 19.00 uur/aanvang cursus 19.30 uur, 26 september v.a. 10.00 uur.
Aanmelden en vragen:
Wouter Bauman wouter.bauman@nullrotterdamsmilieucentrum.nl tel. 010 – 465 64 96
www.debomenridders.nl