kio-0108

Groenevogel en – pluim voor Lex Stello, Jaap Faber & Pex Langenberg

De GroeneVogel vrijwilligersprijs 2016 en de Groene Pluim zijn dinsdagavond 13 december uitgereikt tijdens de jaarlijkse Groeneconferentie aan Lex Stello en Jaap Faber. De prijs werd uitgereikt door wethouder Pex Langenberg die zelf de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen.

Groene Vogel voor Lex Stello en Jaap Faber
Uit handen van wethouder duurzaamheid Pex Langenberg werd de groene vrijwilligersprijs dit jaar overhandigd aan twee heren: Lex Stello en Jaap Faber. Lex Stello is de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VVE) De Delft op de Mullerpier in Delfshaven en Jaap Faber is de voorzitter van de Huurdersvereniging IJsselmonde op Rotterdam-Zuid. Beide heren hebben zich (samen met hun bestuur en duurzaamheids – en bouwcommissies) actief en vrijwillig ingezet voor het verduurzamen van hun wooncomplexen. Met grote energiebesparende en – opwekkende resultaten! Zo werd De Delft compleet ‘verled’ en liggen er zo’n 100 zonnepanelen op het dak en zijn er grootse plannen voor de toekomst. 

kio-0099Groene tuin
De flats aan de Groenetuin in IJsselmonde werden door woningcorporatie Woonbron geheel energiezuinig gerenoveerd waarbij de rol van de huurdersvereniging en haar voorzitter een zeer belangrijke was (en nogsteeds is). Beide heren liepen voorop want zowel de plannen voor de VVE op de Mullerpier als voor de huurcomplexen op zuid werden al jaren geleden opgepakt waarbij nog veel moest worden ‘uitgevonden’. Koplopers dus! 

Model
Jaap Faber en Lex Stello staan beiden ‘model’ voor de vele actieve huurdersorganisaties en VVE’s in Rotterdam die aan de slag zijn gegaan met duurzame energie, isolatie, NUL op de Meter projecten en dus duurzaamheid … dit doen deze Huurders – en VVE-bestuurders niet alleen maar samen met actieve bewoners(commissies) uit de wooncomplexen.

kio-0125

Groene Pluim voor Pex Langenberg
De jaarlijkse GroenePluim werd disndagavond uitgereikt aan wethouder Pex Langenberg. De pluim is de prijs voor de groenste overheidsdienaar van het jaar. Pex Langenberg krijgt deze prijs omdat hij de wethouder is die voor wat betreft de luchtkwaliteit het verst gegaan is van alle wethouders voor hem. Hij voerde daadwerkelijk een aantal en ook concrete maatregelen in omschreven in de Koersnota Luchtkwaliteit. Hij stippelde een lagertermijnbeleid uit in o.a. het stedelijk verkeersplan 2030. 
Het Rotterdams Milieucentrum: “Hij durft echt stappen te nemen!”.  De pluim werd uitgereikt door de voorzitter van het milieucentrum Patrick van Klink.

Groenevogels en pluimen door de jaren heen …

Overzicht van de Groene Vogels 2004 – 2015: 

2004: Piet Rensen, oprichter, vrijwilliger Vogelopvang de Houtsnip
2005: Jeanne van der Velden, vrijwilliger, voorzitter de Bomenridders
2006: Willemien Troelstra, voorzitter en vrijwilliger Milieudefensie afdeling Rotterdam
2007: 22 jongeren Milieuvoorlichters
2008: Yolanda Folmer, voorvechtster voor de gierzwaluwen, gierzwaluwwerkgroep
2009: Nicole Hooven, initiatiefneemster Rotterdamse Oogst festival en markt 
2010: Jan Ochtman, voorzitter Stichting de Vlinderstrik
2011: Jan de Haas, oprichter studio Hergebruik voorzitter Parkenoverleg010
2012: Alle (vrijwilliger) milieucoaches van “opZuinig”
2013: Arianne Lelyveld, oprichtster energiecoöperatie Blijstroom
2014: Vrijwilligers Voedseltuin in Rotterdam
2015: Vrijwilligers Carnissetuin

Bijzondere groene ere-vogels:
2009: Ton Dorrestein, directeur Blijdorp
2009: Frans van der Steen, directeur Haags Milieucentrum
2013: Emile van Rinsum, directeur Rotterdams Milieucentrum

Overzicht van de Groene Pluimen 2005 – 2015:

2005: Jos van de Vondervoort, bomenspecialist van de gemeente Rotterdam
2006: Ton Vermie, trekker bio-brandstoffen gemeentelijk wagenpark.
2007: Mark Harbers, wethouder milieu (college van B&W tbv. de klimaatambities)
2008: Jan Fischer, ambtenaar Gemeentewerken trekker Groenjaar 2008
2009: Arno Struik en Peter Holswilder Gemeentewerken, duurzame verlichting
2010: Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid 
2011: Jan Rotmans, professor transitiekunde Erasmus Universiteit
2012: Tom van Wanum, schooltuinmeester NME Rotterdam
2013: Niels de Zwarte, stadsecoloog, Bureau Stadsnatuur
2014: Remmert Koch groenbeheerder, Stadsbeheer Rotterdam 
2015: Kees van Oorschot, “stadslandbouwambtenaar” bij de gemeente Rotterdam