Stookjerijk Trofee

Vestia, raad en IJsselmonde genomineerd

De Rotterdamse gemeenteraad, Vestia Rotterdam en Huurdersvereniging IJsselmonde zijn genomineerd voor de nationale Stook je Rijk-Trofee. De Trofee wordt uitgereikt aan de best presterende corporatie, huurdersvereniging en gemeenteraad binnen het project Stook Je Rijk. De winnaars worden beloond voor hun inzet en de realisatie van energie¬besparing in de huursector. Ook hun bijdrage aan lokaal overleg en lokale afspraken is een belangrijk criterium.
De trofeeën worden op 20 november in Utrecht uitgereikt; er zijn 21 genomineerden.


Foto: in 2011 won de Rotterdamse Deelgemeente Noord (midden) al een keer de Stook Je Rijk trofee 

In dertien steden hebben woningcorporaties, huurdersverenigingen en raadsleden dit jaar met elkaar overlegd over de voortgang, knelpunten en oplossingen bij de energiebesparing. Stook Je Rijk is een project van de Natuur en Milieufederaties van Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en het Rotterdams Milieucentrum. Daarbij werken ze samen met de Woonbond. In Rotterdam werd 9 oktober een rondetafelbijeenkomst georganiseerd. Er werd gesproken over de voortgang van energiebesparing en de mogelijkheden om de problemen versneld op te lossen.

Raad Rotterdam
De Rotterdamse raad vindt energiebesparende maatregelen in en aan woningen met een slecht label belangrijk. In de prestatieafspraken met corporaties zal de gemeenteraad de corporaties dan ook gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid hierin. De gemeente Rotterdam is het project Versnelling010 gestart. De gemeente doet dit door: versnellen, concretiseren en realiseren van energiebesparing en duurzame verbetering van bestaande woningen. Men wil samenwerking bevorderen en concrete afspraken maken tussen de gemeente, corporaties, bouwers, banken en energiebedrijven. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat juist ook huurders betrokken raken bij de energiebesparingsaanpak en gaat hier voorstellen toe doen. De raad ziet in dat huurders vaak de spil zijn in de financiering van energiebesparende maatregelen doordat zij middels kleine huurverhogingen (mee)betalen aan het isoleren en dus energiezuiniger maken van de woningen.

Vestia
Vestia Rotterdam is genomineerd voor de Stookjerijk trofee 2014 omdat de nieuwe directie en de medewerkers van het zeer gehavende Vestia zich openlijk bereid hebben getoond, ondanks de zeer beperkte financiële middelen, alles op alles te willen zetten om zoveel mogelijk woningen met een slecht energielabel te verbeteren. Positief is ook dat Vestia in 2013 voor het eerst meedoet met de monitoring energieprestaties en dat zij aanwezig en aanspreekbaar was tijdens de Stookjerijk bijeenkomst op 9 oktober 2014 in Rotterdam. De nominatie van Vestia is een aanmoediging om de komende jaren flink te gaan inzetten voor energiebesparende maatregelen.

IJsselmonde
De Huurdersorganisatie IJsselmonde is genomineerd voor haar initiërende rol bij het renovatieproject De Groene Tuin van Woonbron in IJsselmonde. De Huurdersorganisatie heeft een actieve rol vervult bij het invullen van de energiebesparende maatregelen. Door haar inzet zijn de meeste huurders akkoord gegaan met het renovatieplan met energiebesparende maatregelen. De huurverhoging na renovatie is lager dan de energiebesparing en wordt door Woonbron gegarandeerd. De woningen zijn na renovatie gemiddeld van een F naar een C label gegaan. Het project kan als voorbeeldproject dienen voor vele corporaties bij de aanpak van hun flatcomplexen uit de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Slotbijeenkomst 20 november
Tijdens de slotbijeenkomst komen de resultaten van Stook Je Rijk aan de orde. Verder worden de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de financiële investeringen voor energiemaatregelen bij corporaties besproken. Ook de grote verschillen in energieprestatie tussen corporaties en tussen huursectoren van gemeenten onderling komen aan bod. Tot slot worden de winnaars van de Stook Je Rijk-Trofee bekendgemaakt. Voor de bijeenkomst kunt u zich aanmelden bij m.visschers@nullgnmf.nl. Zie voor verdere informatie www.stookjerijk.nl.